Chia sẻ

Danh lão trung y mất ngủ kinh nghiệm

Chiêu vân hiên 2 0 22- 0 9-22 Phát biểu tại hà bắc
Hướng dẫn đọc:Tối hôm qua các ngươi ngủ xong chưa? Theo thống kê , nước ta vượt qua hơn ba ức người tồn tại giấc ngủ chướng ngại , chắc hẳn mọi người tại trên giường bệnh cũng đã gặp qua rất nhiều ngoan cố tính mất ngủ của người bệnh . Hôm nay cùng phân tích cho mọi người cái tứ xuyên danh y lưu vuông bách lão sư của đơn thuốc , trọng điểm ở chỗ sinh địa hoàng nhất định phải dụng đủ 5 0 lại thêm .
Ba hoàng an ngủ canh

Mất ngủ một kiểm chứng có thể dùng chánh tà hai cương tăng thêm khái quát . Trong đó chính hư giả đa số máu nhẹ , đối lập đơn giản , mà tà suy cho cùng nhân thì hơi phức tạp .

Tuy nhiên cổ hữu chữa phong hàn lấy tuyên tán , chữa lửa nóng lấy mát hiểu , chữa đàm uống lấy ấm hóa , chữa ẩm thực lấy tiêu đạo , trị thủy ẩm ướt lấy phân lời , chữa khí nghịch lấy sơ giảm , chữa âm hàn lấy ấm trung đẳng tính nhắm vào cách chữa , nhưng bởi vậy kiểm chứng thường cùng nhau kiêm là mắc , lâm sàng xa không phải kể trên loại hình đơn giản , rất khó chuẩn xác nắm chặc . Cho nên , dào dạt đơn thuốc trong đám , có thể nói không gây một có thể gọi là yên giấc đặc hiệu vuông nhân .

Kinh lâm sàng phản phục nghiên cứu , phát hiện đương kim mất ngủ của là trống không nhân gần ước một phần ba , mà là thật nhân ba phần có hai . Nó bệnh cơ là: cạnh tranh tức giận tổn thương gan , bệnh can khí tích tụ thì hóa hỏa , nóng tính phạt thổ thì tính khí tổn thương; cạnh tranh lo nghĩ , lao lực bôn ba , bạo thực cuồng ẩm , đều là tổn thương tỳ , tỳ mất kiện vận mà nhưỡng ẩm ướt sinh đàm , đàm ẩm ướt âu lâu có thể bao hàm nóng thành hỏa . Bởi vậy , đàm hỏa hỗ kết liễu , hưng thịnh đàm âu , nhiễu loạn tâm thần là rất nhiều ngoan cố tính mất ngủ của cộng đồng bệnh cơ . Nhằm vào loại bệnh này cơ , ta vận dụng một tổ phương thuốc , cũng kinh phản phục sàng chọn , định hình thành ba hoàng an ngủ canh .

【 ba hoàng an ngủ canh vuông ]

Sinh địa 5 0 lại thêm , thiên trúc hoàng 12 lại thêm , cây nghệ 1 0 lại thêm , phòng kỷ 1 0 lại thêm , quế nhánh 1 0 lại thêm , chích tằm chết khô 1 0 lại thêm , viễn chí 12 lại thêm , bán hạ 3 0 lại thêm , cao lương 3 0 lại thêm , phục thần 1 0 lại thêm , thủ ô cây mây 3 0 lại thêm , chích cam thảo 1 0 lại thêm , xào táo nhân 3 0 lại thêm , thông khí 1 0 lại thêm .

Nguyên tắc là thông kỳ đạo mà khư nó tà . Dụng bán hạ , cao lương ( nếu như không có lúc có thể dùng hạt bo bo thay mặt ) thông nó bế tắc lấy trôi chảy kinh lạc chi đại đạo , dụng sinh địa , tằm chết khô , cây nghệ , thiên trúc hoàng vân vân khư đàm hỏa , dụng phòng kỷ , quế nhánh , sinh địa , chích cam thảo , thông khí ( tức phòng kỷ địa hoàng canh ) lấy trấn tĩnh ( bắt đầu vuông chữa như điên hình, làm điều xằng bậy vân vân ) , dụng thủ ô cây mây , táo nhân , phục thần lấy dưỡng tâm an thần . Hợp mà cùng nổi bệnh cơ phương diện của khư tà trị tận gốc , triệu chứng phương diện của trấn tĩnh yên giấc tác dụng .

Nên vuông vận dụng cuộc sống hoàng nhất định phải lượng trùng , bình thường không ít hơn 5 0 lại thêm , nếu gặp táo bón , miệng khô nhân , có thể dùng đến 6 0 ~ 12 0 lại thêm . Bản phương của sử dụng chỉ chinh là: mất ngủ , kiêm gặp đầu cháng váng , tâm phiền miệng đau khổ , lòng rung động lòng buồn bực , vội vàng xao động dễ nộ , đại tiện khô , lưỡi chất đỏ , bựa lưỡi vàng, mạch số hoặc trượt số . Thượng kiểm chứng không cần tất đồ , mà ngoan cố tính mất ngủ gặp bực bội táo bón nhân , rất là bản phương chỗ thích hợp .

【 bệnh án cho ví dụ ]

Dương mỗ , nữ nhân , 62 tuổi . Mất ngủ 4 0 năm , có 25 năm phục yên ổn của lịch sử .

4 0 năm qua trằn trọc tìm chữa , tuần tự liền khám bệnh tại mấy chục danh y sinh , đều không hiệu quả . Bất đắc dĩ lúc đành phải phục yên ổn , lúc đầu mỗi đêm phục nửa mảnh còn có thể ngủ hai đến ba giờ thời gian , hiện tại Kỷ mỗi đêm phục 2 mảnh nhỏ , vẫn chỉ có thể duy trì ba, bốn tiếng , thống khổ chẳng chịu được .

Người bệnh gầy gò , mặt vàng thiếu hoa , đứng ngồi khó yên hình. Tự giác trong lòng phiền nhiệt cảm giác, miệng khô miệng đau khổ , đại tiện khô , hoảng hốt lòng rung động . Mạch đếm kỹ , lưỡi chất đỏ , đài mỏng hoàng hơi khô . Khám bệnh là đàm hỏa hỗ kết liễu , nóng nhiễu tâm thần của không được mị kiểm chứng .

Xử là tự mô phỏng của ba hoàng an ngủ canh: sinh địa 6 0 lại thêm , chích tằm chết khô 1 0 lại thêm , thiên trúc hoàng 12 lại thêm , cây nghệ 1 0 lại thêm , viễn chí 1 0 lại thêm , phòng kỷ 1 0 lại thêm , thông khí 1 0 lại thêm , quế nhánh 6 lại thêm , bán hạ 3 0 lại thêm , cao lương 3 0 lại thêm , thủ ô cây mây 3 0 lại thêm , chích cam thảo 1 0 lại thêm , xào táo nhân 3 0 lại thêm , phục thần 2 0 lại thêm , ngũ vị tử 15 lại thêm . Phía trên thủy tiên , nhật 1 dược tề .

Uống thuốc đêm đó 1 1 lúc lên giường tức chìm vào giấc ngủ , đến rạng sáng 6 điểm 1 0 phân mới tỉnh . Tự thuật bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có của dễ chịu . Tối thứ hai ngừng dùng yên ổn vẫn bình thường chìm vào giấc ngủ , hoảng hốt tâm nóng vân vân cũng biến mất theo . Toại ngừng dùng ỷ lại 2 0 nhiều năm yên ổn , kiên trì nuốt vào vuông mấy chục dược tề , giấc ngủ một mực khá tốt .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p