Chia sẻ

Át-xpi-rin dùng cho tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng của tiến triển

Quả táo vàng 6 2 0 22- 0 7-23 Phát biểu tại bắc kinh

Át-xpi-rin dùng cho tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng của tiến triển

Adv ance S in a SPi nhậtn for p nhật m ary preven tion of c ardiov a Scul ar disease S

Chư cát thụy kỳ lưu mai Lâm

Tác giả đơn vị:1 0 0 0 34 bắc kinh đại học Đệ Nhất Bệnh Viện lão niên bệnh nội khoa

Thông tin tác giả:Lưu mai Lâm , email: liu m eilinhot m AIl . co m

Nhiều năm qua , át-xpi-rin rộng khắp dùng cho tâm huyết quản tật bệnh của cấp một cùng cấp hai dự phòng . Nhiều hạng cỡ lớn thí nghiệm lâm sàng cùng hội tụ phân tích xác nhận át-xpi-rin tại tâm huyết quản tật bệnh cấp hai dự phòng bên trong thu hoạch. Mà năm gần đây , theo càng nhiều lâm sàng kết quả nghiên cứu của tuyên bố , át-xpi-rin tại tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng bên trong tác dụng gặp chất vấn , trong ngoài nước tâm huyết quản tật bệnh dự phòng chỉ nam cùng chung nhận thức đối át-xpi-rin của cấp một dự phòng đề cử cũng tiến hành đổi mới . Hiện tại đem át-xpi-rin tại tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng bên trong liên quan nghiên cứu tiến triển tường thuật tóm lược như sau .

01
Át-xpi-rin dùng cho cấp một dự phòng nghiên cứu tiến triển

Át-xpi-rin lần đầu xuất hiện ở tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng chỉ nam trung là căn cứ vào 2 0 thế kỷ 8 0 niên đại đến thế kỷ 21 sơ hơn hạng cỡ lớn kết quả nghiên cứu.2 0 18 năm đến nay , nhiều hạng cỡ lớn át-xpi-rin cấp một dự phòng của lâm sàng kết quả nghiên cứu lần lượt phát biểu , dẫn phát học thuật giới rộng khắp chú ý cùng tranh cãi .

ARRIVE nghiên cứuLà một hạng ngẫu nhiên , song mù , nhiều trung tâm nghiên cứu , tổng cộng đặt vào 12 546 Ví dụ trung đẳng tâm huyết quản phong hiểm ( 1 0 năm tâm huyết quản phong hiểm 1 0 %~2 0 % ) của không phải bệnh tiểu đường người bệnh , tuổi trung bình (63 .9±7 . 1 ) tuổi , ngẫu nhiên chia át-xpi-rin ( 1 0 0 m lại thêm hoặcd ) tổ hoặc an ủi dược tề tổ , trung vị theo phỏng thời gian 6 0 tháng . Kết quả biểu hiện , hai tổ chủ yếu hợp lại điểm cuối cùng sự kiện phát sinh tỉ lệ vô môn thống kê khác biệt (HR: 0.96 , 95%CI: 0.8 1~ 1.13 ) , át-xpi-rin tổ tổng nhồi máu cơ tim sự kiện cùng không phải chí tử tính nhồi máu cơ tim phát sinh tỉ lệ thấp hơn (HR: 0.53 , 95%CI: 0.36~ 0.79;HR: 0.55 , 95%CI: 0.36~ 0.84 ) , mà vị tràng đạo chảy máu sự kiện ( chủ yếu là rất nhỏ chảy máu ) gia tăng (HR: 2.1 1 , 95%CI: 1.36~ 3.28 ) . A SC END nghiên cứuĐặt vào 15 48 0 Ví dụ tuổi tác ≥4 0 tuổi bệnh tiểu đường người bệnh (5 năm tâm huyết quản phong hiểm <5% hoặc 5%~ 1 0 % ) , ngẫu nhiên phục dụng ruột tan át-xpi-rin 1 0 0 m lại thêm hoặcd hoặc an ủi dược tề , bình quân theo phỏng 7 .4 năm . Kết quả biểu hiện , át-xpi-rin tổ chủ yếu hợp lại điểm cuối cùng sự kiện phát sinh tỉ lệ ( không phải chí tử tính nhồi máu cơ tim , không phải chí tử tính trúng gió , ngắn ngủi tính não thiếu máu phát tác , tâm huyết quản tử vong ) rõ rệt thấp hơn an ủi dược tề tổ (HR: 0.88 , 95%CI: 0.79~ 0.97 ) , tổng tỉ lệ tử vong vô môn thống kê khác biệt . Át-xpi-rin tổ xuất huyết nhiều sự kiện phát sinh tỉ lệ rõ rệt cao hơn an ủi dược tề tổ (HR: 1.29 , 95%CI: 1 .0 9~ 1.52 ) , trong đó đa số là xuất huyết đường tiêu hóa , chí tử tính chảy máu cùng chảy máu tính trúng gió của phát sinh tỉ lệ mùi gia tăng . ASPREE nghiên cứuTừ cộng đồng đặt vào vậy tuổi tác 7 0 tuổi trở lên, vô cơ sở tâm huyết quản tật bệnh của người già tổng cộng 19 1 14 Ví dụ , trung vị tuổi tác 74 tuổi , ngẫu nhiên chia làm ruột tan át-xpi-rin 1 0 0 m lại thêm hoặcd tổ cùng an ủi dược tề tổ , trung vị theo phỏng 4 .7 năm . Kết quả biểu hiện , hai tổ tâm huyết quản sự kiện (HR: 0.95 , 95%CI: 0.83~ 1 .0 8 ) cùng với hắn chủ yếu điểm cuối cùng sự kiện ( tử vong , si ngốc hoặc tiếp tục tính thân thể tàn tật ) (HR: 1 .0 1 , 95%CI: 0.92~ 1.1 1 ) của phát sinh tỉ lệ vô môn thống kê khác biệt , mùi kéo dài 5 năm vô tàn tật sinh tồn kỳ . Át-xpi-rin tổ ung thư liên quan tử vong (HR: 1.3 1 , 95%CI: 1.1 0 ~ 1.56 ) , toàn bởi vì tử vong (HR: 1.14 , 95%CI: 1 .0 1~ 1.29 ) cùng nghiêm trọng chảy máu sự kiện (HR: 1.38 , 95%CI: 1.18~ 1.62 ) của phát sinh tỉ lệ đều cao hơn an ủi dược tề tổ .

TI PS(Photoshop)-3 nghiên cứuLà một hạng mới nhất ngẫu nhiên , song mù , đối chiếu nghiên cứu , trúng tuyển vốn có trung nguy tâm huyết quản phong hiểm , tuổi tác ≥5 0 tuổi nam tính hoặc ≥55 tuổi nữ tính tổng cộng 5 7 13 người , tuổi trung bình 63 .9 tuổi , theo phỏng thời gian 4 .6 năm . Trúng tuyển nhân ngẫu nhiên chia làm át-xpi-rin an ủi dược tề tổ , đơn thuốc kép thuốc bào chế ( tân phạt hắn đinh + a thay Lạc Nhĩ + hydro lục tắc tần + lôi mễ phổ lợi ) hoặc an ủi dược tề tổ , át-xpi-rin liên hợp đơn thuốc kép thuốc bào chế an ủi dược tề tổ . Kết quả biểu hiện , so với an ủi dược tề , chỉ dụng đơn thuốc kép thuốc bào chế có thể dùng chủ yếu hợp lại điểm cuối cùng sự kiện ( tâm huyết quản tử vong , nhồi máu cơ tim , trúng gió , tâm lực suy kiệt , tâm bắt đầu tính chết đột ngột cùng máu vận trùng kiến ) phong hiểm hạ xuống 2 1% (HR: 0.79 , 95%CI: 0.63~ 1 .0 0 ) , chỉ dụng át-xpi-rin có thể dùng hợp lại điểm cuối cùng sự kiện phong hiểm hạ xuống 14% (HR: 0.86 , 95%CI: 0.67~ 1.1 0 ) , đơn thuốc kép thuốc bào chế liên hợp át-xpi-rin 75 m lại thêm hoặcd có thể dùng hợp lại điểm cuối cùng sự kiện phong hiểm hạ xuống 3 1% (HR: 0.69 , 95%CI: 0.5 0 ~ 0.97 ) . Ngoài ra , TI PS(Photoshop)-3 nghiên cứu biểu hiện , át-xpi-rin 75 m lại thêm hoặcd tổ cùng an ủi dược tề tổ chảy máu phong hiểm tương đương, cũng không rõ rệt gia tăng chảy máu phong hiểm .

2 0 19 năm , nước mỹ bệnh tim học hội tạp chí (J A m Coll C ardiol ) phát biểu của hội tụ phân tíchĐặt vào 15 hạng ngẫu nhiên đối chiếu thí nghiệm , tổng cộng 165 5 0 2 Ví dụ người bệnh , kết quả biểu hiện át-xpi-rin cấp một dự phòng rõ rệt giảm xuống không phải chí tử tính thiếu máu sự kiện , đồng thời rõ rệt gia tăng không phải chí tử tính chảy máu sự kiện . Ngoài ra , khi theo phỏng thời gian ≥5 năm trong đám người , át-xpi-rin rõ rệt giảm xuống toàn bởi vì tỉ lệ tử vong . Cùng năm , phát biểu tại JAMA thượng của hội tụ phân tíchĐặt vào 13 hạng ngẫu nhiên đối chiếu thí nghiệm , tổng cộng 164 2 25 Ví dụ người bệnh , kết quả biểu hiện át-xpi-rin rõ rệt giảm bớt chủ yếu tâm huyết quản sự kiện , đồng thời rõ rệt gia tăng xuất huyết nhiều sự kiện , chủ yếu tâm huyết quản sự kiện giảm bớt cùng xuất huyết nhiều sự kiện gia tăng phong hiểm tương tự . M ah m oud vân vânCủa hội tụ phân tích đặt vào 1 1 hạng át-xpi-rin cấp một dự phòng ngẫu nhiên đối chiếu thí nghiệm nghiên cứu , trúng tuyển 157 248 Ví dụ vô tâm mạch máu tật bệnh của người bệnh , kết quả biểu hiện át-xpi-rin trị liệu có thể giảm bớt nhồi máu cơ tim phát sinh tỉ lệ , không giảm thiểu toàn bởi vì tỉ lệ tử vong , nhưng gia tăng chủ yếu chảy máu cùng đầu lâu xuất huyết bên trong phong hiểm .

2 0 2 1 năm , L ancet tạp chí phát biểu của hội tụ phân tíchĐặt vào TI PS(Photoshop)-3 , HOPE-3 cùng PolyIr an nghiên cứu , tổng cộng 18 162 Ví dụ người bệnh , chỉ tại đánh giá bao hàm hoặc không chứa át-xpi-rin của cấp một dự phòng phương án của hiệu quả trị liệu khác biệt . Kết quả biểu hiện , đơn thuốc kép thuốc bào chế tổ ( chí ít bao hàm lưỡng chủng thuốc hạ huyết áp vật cùng hắn đinh giống như dược vật , đồng thời bao hàm hoặc không chứa nhỏ liều lượng át-xpi-rin ) chủ yếu hợp lại điểm cuối cùng sự kiện phát sinh tỉ lệ rõ rệt thấp hơn an ủi dược tề tổ . So sánh không chứa át-xpi-rin của đơn thuốc kép thuốc bào chế tổ , bao hàm át-xpi-rin của đơn thuốc kép thuốc bào chế tổ chủ yếu hợp lại điểm cuối cùng sự kiện phát sinh tỉ lệ cùng mỗi loại chia điểm cuối cùng sự kiện phát sinh tỉ lệ giảm xuống trình độ rõ rệt hơn . Bao hàm át-xpi-rin của đơn thuốc kép thuốc bào chế tổ xuất huyết đường tiêu hóa sự kiện phát sinh tỉ lệ cao hơn , nhưng chảy máu tính trúng gió , chí tử tính xuất huyết nhiều cùng tiêu hóa tính loét phát sinh tỉ lệ mỗi bên tổ ở giữa vô môn thống kê khác biệt . Cùng năm , một hạng hội tụ phân tíchĐặt vào 32 0 24 Ví dụ có bệnh tiểu đường của cấp một dự phòng đám người , kết quả biểu hiện phục dụng át-xpi-rin tiến hành cấp một dự phòng của bệnh tiểu đường người bệnh so với mùi phục dụng át-xpi-rin của người bệnh chủ yếu tâm huyết quản sự kiện phát sinh tỉ lệ thấp hơn , tổng tỉ lệ tử vong cùng chảy máu sự kiện phát sinh tỉ lệ vô môn thống kê khác biệt .2 0 22 năm , nước mỹ dự phòng phục vụ công tác tổ ( United St ate S Prevent a tive Service S T a Sk Force , US PS(Photoshop) TF(thổ phỉ) ) nhớ lại tổng kết át-xpi-rin dùng cho tâm huyết quản tật bệnh cùng kết liễu thẳng ruột ung thư cấp một dự phòng bên trong mới nhất chứng cứ cũng đổi mới US PS(Photoshop) TF(thổ phỉ) hội tụ phân tích, kết quả phân tích biểu hiện , mỗi ngày phục dụng thấp liều lượng át-xpi-rin (≤ 1 0 0 m lại thêm ) giảm xuống không phải chí tử tính nhồi máu cơ tim cùng không phải chí tử tính trúng gió của phong hiểm , nhưng cùng lúc gia tăng đường tiêu hóa xuất huyết nhiều cùng đầu lâu xuất huyết bên trong của phong hiểm ( cấp bậc cao chứng cứ ) . Mỗi ngày phục dụng thấp liều lượng át-xpi-rin có trợ giúp rất nhỏ giảm xuống tâm huyết quản tỉ lệ tử vong ( trung đẳng cấp bậc chứng cứ ) , dùng lâu dài ( vượt qua 1 0 năm ) có thể có thể giảm xuống kết liễu thẳng ruột ung thư phong hiểm ( cấp bậc thấp chứng cứ ) .

2 0 22 năm , C alderone vân vânPhát biểu cho tới nay liên quan tới át-xpi-rin cấp một dự phòng hiệu quả trị liệu lớn nhất hàng mẫu lượng của hội tụ phân tích , đặt vào 2 1 hạng ngẫu nhiên đối chiếu nghiên cứu , tổng cộng 173 8 1 0 Ví dụ vô tâm mạch máu tật bệnh của người bệnh , kết quả biểu hiện át-xpi-rin có thể giảm xuống chủ yếu không lương tâm máu quản sự kiện phong hiểm , nhưng gia tăng xuất huyết nhiều cùng xuất huyết đường tiêu hóa phong hiểm , tuổi tác <65 tuổi thanh niên quần thu hoạch đối lập lớn hơn. 2 0 22 năm phát biểu tại châu âu bệnh tim học hội (Europe an Society of C ardiolo lại thêmy , E SC ) trên tạp chí của một mục nghiên cứuƯớc định vậy phục dụng át-xpi-rin cùng tâm lực suy kiệt phát sinh nguy hiểm quan hệ , đặt vào 6 hạng xem xét tính nghiên cứu , tổng cộng 3 0 827 Ví dụ có tâm lực suy kiệt nguy hiểm nhân tố tuổi tác ≥4 0 tuổi người bệnh , bình quân (66 .8±9 .2 ) tuổi , trong đó 22 0 69 Ví dụ (73 .6% ) là vô tâm mạch máu tật bệnh của cấp một dự phòng đám người , kết quả biểu hiện tại bình quân theo phỏng 5 .3 niên kỳ , so với dây chuẩn lúc mùi phục dụng át-xpi-rin của người bệnh , mỗi ngày phục dụng át-xpi-rin của người bệnh phát sinh tâm lực suy kiệt của phong hiểm gia tăng 26% (HR: 1.26 , 95%CI: 1.1 0 ~ 1.44 ,P≤ 0 .0 0 1 ) . Không dưới tâm huyết quản tật bệnh của cấp một dự phòng đám người á tổ ở bên trong, mỗi ngày phục dụng át-xpi-rin của người bệnh tâm lực suy kiệt phong hiểm gia tăng 27% (HR: 1.27 , 95%CI: 1.1 0 ~ 1.46 ,P6 1 0 .0 0 1 ) lại độc lập với những nguy hiểm khác nhân tố .

02
Chỉ nam cùng chuyên gia chung nhận thức đề cử

Kế ARRIVE , A SC END cùng ASPREE kết quả nghiên cứu tuyên bố về sau, các quốc gia chỉ nam liên quan tới át-xpi-rin cấp một dự phòng lần lượt đổi mới , nhưBiểu hiện 1Chỗ hiện ra .2 0 22 năm tháng 4 US PS(Photoshop) TF(thổ phỉ) tuyên bố át-xpi-rin dùng cho dự phòng tâm huyết quản tật bệnh của đề cử tuyên bố, lần đầu hủy bỏ đối với 6 0 tuổi ở trên đám người cá thể hóa ứng dụng át-xpi-rin của đề nghị , không được đề cử tại ≥6 0 tuổi người trưởng thành trung bắt đầu sử dụng thấp liều lượng át-xpi-rin tiến hành tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng . US PS(Photoshop) TF(thổ phỉ) đề nghị , đối với 1 0 năm tâm huyết quản tật bệnh phong hiểm ≥ 1 0 % của 4 0 ~59 tuổi người trưởng thành có thể căn cứ cá thể tình huống cũng đầy đủ hòa hợp hậu quyết định là bắt đầu hay không sử dụng thấp liều lượng át-xpi-rin tiến hành cấp một dự phòng .

Biểu hiện 1 át-xpi-rin dùng cho tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng của chỉ nam cùng chung nhận thức đề cử

Image

Chú thích: A C C hoặcAHA: nước mỹ bệnh tim học hội nước mỹ trái tim hiệp hội;A SCV D: xơ cứng động mạch tính tâm huyết quản tật bệnh;E SC: châu âu bệnh tim học hội;A DA: nước mỹ bệnh tiểu đường học hội;US PS(Photoshop) TF(thổ phỉ): nước mỹ dự phòng phục vụ công tác tổ

03
Suy xét cùng triển vọng

Năm gần đây liên quan tới át-xpi-rin cấp một dự phòng nghiên cứu biểu hiện , chịu thí sinh tâm huyết quản bệnh tình nguy kịch hiểm nhân tố trong quá trình nghiên cứu đạt được hơi tốt khống chế , so với trúng tuyển lúc tâm huyết quản bệnh phong hiểm giảm xuống , có khả năng nhược hóa vậy át-xpi-rin đối tâm huyết quản kết cục của thu hoạch . Xét thấy át-xpi-rin đưa đến chảy máu phong hiểm gia tăng , không được đề cử tâm huyết quản tật bệnh thấp trung nguy phong hiểm , nhất là lão niên người bệnh sử dụng át-xpi-rin tiến hành cấp một dự phòng .2 0 2 1 năm ban bố TI PS(Photoshop)-3 kết quả nghiên cứu biểu hiện , tại Kỷ tiếp nhận quy phạm giảm áp , âm điệu son trị liệu lại loại bỏ cao hơn máu nguy hiểm đám người , át-xpi-rin khả năng là xơ cứng động mạch tính tâm huyết quản tật bệnh trung nguy hiểm người bệnh mang đến tiến một bước thu hoạch .

Căn cứ vào trước mắt nghiên cứu chứng cứ , A C C hoặcAHA , A DA , E SC đổi mới tâm huyết quản bệnh dự phòng chỉ nam , đề cử át-xpi-rin cấp một dự phòng dùng cho 4 0 ~7 0 tuổi , xơ cứng động mạch tính tâm huyết quản tật bệnh phong hiểm cao lại chảy máu phong hiểm hơi thấp đám người có thể có thể thu hoạch , sử dụng hay không ứng từ người bệnh cùng y sư cộng đồng quyết sách . Người viết cho rằng , hiện hữu nghiên cứu còn không được có thể phủ định át-xpi-rin dùng cho tâm huyết quản bệnh nguy hiểm quần thể của thu hoạch , xét thấy nước ta chỉnh thể tâm huyết quản nguy hiểm nhân tố khống chế không giai nhân quần của chiêm tương đối cao , đối với tâm huyết quản bệnh nguy hiểm cao , thấp chảy máu nguy hiểm cá thể vẫn dự thi lo phục dụng nhỏ liều lượng át-xpi-rin cấp một dự phòng . Ngoài ra , lâm sàng trong nghiên cứu nhiều sử dụng át-xpi-rin 1 0 0 m lại thêm hoặcd , không đủ thấp hơn liều lượng hoặc cá thể hóa tề lượng của đại quy mô lâm sàng nghiên cứu lấy đạt tới trạng thái tốt nhất đám người số liệu , như thế nào ước định thu hoạch - phong hiểm so với khiến người bệnh lớn nhất thu hoạch , giảm bớt chảy máu không chờ lương phản ứng là sau này gặp phải trọng yếu đầu đề , mong đợi tương lai tiến hành liên quan lâm sàng nghiên cứu trả lời trước mắt tồn tại của vấn đề .


Tham khảo văn hiến

Bài này nguồn gốc

Chư cát thụy kỳ , lưu mai Lâm . Át-xpi-rin dùng cho tâm huyết quản tật bệnh cấp một dự phòng của tiến triển [J ] . Trung quốc tâm huyết quản tạp chí , 2 0 22 , 27 (3 ): 2 1 1- 214 . DOI: 1 0 .3969 hoặcj . Is Sn . 1 0 0 7-54 1 0 .2 0 22 .0 3.0 0 2 .

Image

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p