Chia sẻ

{ Bắt đầu]Đứng tim hậu mau chóng chích ngừa cảm cúm vắc xin hoặc ứng thành thông thường

Y hạt hạt giống 2 0 2 1- 1 1-26

Cảm cúm tuy là khoa hô hấp bệnh thường gặp , nhưng nó cùng tâm huyết quản tật bệnh cùng một nhịp thở , có thể trực tiếp tổn thương cơ tim tế bào , kéo dài vi khuẩn lây nhiễm hội dẫn đến cơ tim tế bào thay thế cùng công năng đánh mất , cuối cùng tạo thành cơ tim tế bào hòa tan cùng bại hoại .2 0 2 1 năm tháng 11 , thuỵ điển , đan mạch , Úc Đại Lợi các nước học giả phát biểu tại 《 Circul a tion 》 của một hạng ngẫu nhiên , song mù , an ủi dược tề đối chiếu , nhiều trung tâm thí nghiệm nhắc nhở , đứng tim hoặc nguy hiểm bệnh ở động mạch vành người bệnh , tại xâm nhập tính động mạch vành phẫu thuật hoặc nằm viện 72 lúc nhỏ bên trong chích ngừa cảm cúm vắc xin , có thể giảm xuống tử vong phong hiểm .

Động mạch lốm đốm phát sinh vỡ tan chứng viêm toàn bộ hành trình tham dự cảm cúm vắc xin hoặc có tác dụng bảo vệ


Xơ cứng động mạch lốm đốm từ mở đầu đến vỡ tan của quá trình bên trong , chứng viêm nổi lên trọng tâm tác dụng . Dù rằng chứng viêm quá trình liên quan đến rất nhiều nhân tố , nhưng bao gồm cảm cúm vi khuẩn ở bên trong của ngoại sinh tính vi khuẩn gây bệnh khả năng sẽ ảnh hưởng chứng viêm phản ứng . Năm 1915 ~ năm 1929 , bao gồm năm 1918 ~ 192 0 năm cảm cúm đại lưu đi nghiên cứu cho thấy , cảm cúm cùng tâm huyết quản sự kiện phong hiểm chính liên quan . Về sau của xem xét nghiên cứu xác nhận thời gian liên quan tính .

Tại tâm huyết quản tật bệnh nguy hiểm trong khi mắc bệnh , một chút chích ngừa cảm cúm vắc xin vs không chích ngừa vắc xin hoặc an ủi dược tề của thí nghiệm lâm sàng quan sát được , chích ngừa vắc xin nhân tâm huyết quản sự kiện ít . Nhưng gần nhất một hạng tại nguy hiểm tâm huyết quản trong đám người tiến hành cỡ lớn thí nghiệm lâm sàng , so sánh cao liều lượng ba giá cảm cúm vắc xin cùng tiêu chuẩn liều lượng bốn giá cảm cúm vắc xin , phát hiện tỉ lệ tử vong cùng tim phổi nằm viện tỉ lệ không khác biệt .

Xem xét tính cùng cỡ nhỏ ngẫu nhiên nghiên cứu cho thấy , cảm cúm vắc xin khả năng giảm bớt tâm huyết quản tật bệnh người bệnh tương lai tâm huyết quản sự kiện . Cần loại cỡ còn lớn hơn thí nghiệm lâm sàng đến nghiệm chứng tâm huyết quản tật bệnh người bệnh chích ngừa cảm cúm vắc xin có thể không dự phòng tâm huyết quản sự kiện .

Mới nhất nghiên cứu: đứng tim hoặc nguy hiểm bệnh ở động mạch vành nhanh chóng chích ngừa cảm cúm vắc xin 1 thâm niên toàn bởi vì tử vong phong hiểm giảm xuống


Phát biểu tại 《 Circul a tion 》 của hạng này từ người nghiên cứu phát khởi ngẫu nhiên , song mù nghiên cứu , đối đứng tim (MI;99 .7% ) hoặc nguy hiểm ổn định hình bệnh ở động mạch vành ( 0 .3% ) người bệnh phát bệnh không lâu sau tiêm vào diệt sống cảm cúm vắc xin , cùng tiêm vào nước muối sinh lí an ủi dược tề tiến hành tương đối .

Chủ yếu điểm cuối cùng là 12 tháng lúc của toàn bởi vì tử vong , đứng tim hoặc giá đỡ tắc động mạch hình thành . Mấu chốt thứ yếu điểm cuối cùng áp dụng phân tầng phân tích sách lược: toàn bởi vì tử vong , tâm huyết quản tử vong , đứng tim cùng giá đỡ tắc động mạch hình thành .

Bởi vì mới quan tình hình bệnh dịch , khi đạt tới dự tiên thiết định hàng mẫu lượng trước đó , an toàn dữ liệu cùng giám sát uỷ viên hội kiến nghị sớm đình chỉ thí nghiệm .

2 0 16 năm 1 0 nguyệt ngày 1 ~2 0 2 0 năm ngày mùng 1 tháng 3 , 257 1 danh người tham dự ngẫu nhiên phân phối đến 8 quốc gia của 3 0 trong đó . 129 0 danh người tham dự ngẫu nhiên phân phối đến cảm cúm vắc xin tổ , 128 1 người ngẫu nhiên phân phối đến an ủi dược tề tổ; trong đó , 2532 người hoàn thành nghiên cứu ( 1272 người chích ngừa cảm cúm vắc xin , 126 0 người tiếp nhận an ủi dược tề ) , cũng bị đặt vào cải tiến mục đích trị liệu phân tích .

Tại 12 tháng theo phỏng ở bên trong, cảm cúm vắc xin tổ 67 danh người tham dự (5 .3% ) cùng an ủi dược tề tổ 9 1 danh người tham dự (7 .2% ) phát sinh chủ yếu kết cục ( phong hiểm so với , 0.72 [95% CI , 0.52~ 0.99 ];P= 0 .0 4 0 ) .

Cảm cúm vắc xin tổ cùng an ủi dược tề tổ toàn bởi vì tỉ lệ tử vong phân biệt là 2.9% cùng 4.9% ( phong hiểm so với , 0.59 [95% CI , 0 .39~ 0.89 ];P= 0 .0 1 0 ) , tâm huyết quản tỉ lệ tử vong phân biệt là 2.7% cùng 4.5% ( phong hiểm so với , 0.59 [95% CI , 0 .39~ 0.9 0 ];P= 0 .0 14 ) , đứng tim phát sinh tỉ lệ phân biệt là 2 .0 % cùng 2.4% ( phong hiểm so với , 0.86 [95% CI , 0.5 0 ~ 1.46 ];P= 0.57 ) .

Bởi vậy , cùng an ủi dược tề so sánh , đứng tim hoặc nguy hiểm bệnh ở động mạch vành người bệnh lúc đầu chích ngừa cảm cúm vắc xin , có thể giảm xuống 12 tháng lúc toàn bởi vì tử vong , đứng tim hoặc giá đỡ tắc động mạch hình thành hợp lại kết cục phong hiểm , cũng giảm xuống toàn bởi vì tử vong cùng tâm huyết quản tử vong của phong hiểm .

Đứng tim hậu nhập viện trị liệu chích ngừa cảm cúm vắc xin hoặc ứng thành thông thường


Trong lòng ngạnh hoặc nguy hiểm bệnh ở động mạch vành người tham dự ở bên trong, cùng an ủi dược tề so sánh , tại xâm nhập tính động mạch vành phẫu thuật hoặc nằm viện 72 lúc nhỏ bên trong chích ngừa cảm cúm vắc xin , có thể giảm xuống 12 tháng lúc toàn bởi vì tử vong , đứng tim hoặc giá đỡ tắc động mạch hình thành hợp lại chủ yếu kết cục phong hiểm , toàn bởi vì tử vong cùng tâm huyết quản tử vong phong hiểm cũng so với thấp . Những kết quả này tại mỗi bên á tổ ở giữa là nhất trí đấy, đồng thời cùng gần nhất đối ngẫu nhiên thí nghiệm cùng xem xét tính nghiên cứu của hội tụ phân tích nhất trí . Những này ngẫu nhiên thí nghiệm cùng xem xét tính nghiên cứu liên quan đến gần 24 vạn danh tâm huyết quản tật bệnh người bệnh , trung vị theo phỏng thời gian là 1 9.5 tháng . Phân tích cho thấy , cảm cúm vắc xin cùng toàn bởi vì cùng tâm huyết quản tử vong phong hiểm khá thấp liên quan , nhưng cùng đứng tim phong hiểm khá thấp không quan hệ .

Nên trong nghiên cứu , cùng an ủi dược tề tổ chịu thí sinh so sánh , cảm cúm vắc xin tổ chịu thí sinh càng nhiều báo cáo tiêm vào vị trí phản ứng , nhưng tổ ở giữa tự mình báo cáo toàn thân phản ứng , hoặc người nghiên cứu báo cáo không tốt hoặc nghiêm trọng không tốt sự kiện , không khác biệt , xác nhận lúc đầu của phát hiện , tức tâm huyết quản sự kiện hậu chích ngừa cảm cúm vắc xin an toàn .

Cảm cúm vắc xin đối tâm huyết quản tật bệnh người bệnh của lớn nhất tích cực tác dụng , khả năng thấy ở gần đây cấp tính quan mạch hội chứng cao nguy đám người . Nên kết quả nghiên cứu cùng FL(tiệm uốn tóc)UVA CS nghiên cứu (2 0 0 Ví dụ đứng tim trong khi mắc bệnh 1 0 1 Ví dụ an bài P CI ) của kết quả tựa hồ ủng hộ đồng nhất xem xét kết quả , trong đó chích ngừa cảm cúm vắc xin của người bệnh 1 thâm niên tâm huyết quản tử vong chủ yếu điểm cuối cùng rõ rệt khá thấp , Phro mm in IT khốl đám người nghiên cứu (439 Ví dụ cấp tính quan mạch hội chứng người bệnh ) cũng giúp đỡ đồng nhất xem xét kết quả , chích ngừa cảm cúm vắc xin của người bệnh chủ yếu tâm huyết quản sự kiện của chủ yếu điểm cuối cùng khá thấp . Tương phản , FL(tiệm uốn tóc)U CA D trong nghiên cứu , 658 danh bệnh ở động mạch vành người bệnh ngẫu nhiên chích ngừa cảm cúm vắc xin hoặc an ủi dược tề , 1 năm sau tâm huyết quản tử vong , đứng tim cùng quan mạch máu vận trùng kiến tạo thành hợp lại chủ yếu điểm cuối cùng không có có sai biệt .

Nên nghiên cứu thêm nữa chuyện xưa 3 hạng thí nghiệm thăm dò tính hội tụ phân tích cho thấy , chích ngừa cảm cúm vắc xin của người bệnh , tại 1 thâm niên tâm huyết quản tử vong giảm phân nửa .

Nói tóm lại , những này phát hiện cho thấy , cảm cúm vắc xin chích ngừa ứng được coi là đứng tim hậu nằm viện trị liệu của một bộ phận .

( chọn đề xem xét giáo: diêm doanh doanh   biên tập: đinh hiếu kỳ )

( bài này từ bắc kinh đại học Đệ Tam bệnh viện khoa dược địch chỗ địch giáo sư cùng với đoàn đội chọn đề cũng xem xét giáo , vòng quanh trái đất y học dữ liệu biên tập hoàn thành . )

Tham khảo tư liệu:

Circul a tion .2 0 2 1 Nov 2; 144 ( 18 ): 1476- 1484 .

Inf lộenz a V accin a tion After Myoc ardi al Inf arc tion: A R ando m ized , Double-Blind , Pl ace sóng- Co "nón xanh"olled , Mul ticenter T nhật al

Hoặc344592 1 1 hoặc

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p