Chia sẻ

Cửa hàng đồ ngọt tuyệt không truyền cho người ngoài của đơn thuốc ! (9 đạo ngày mùa hè tráng miệng của cách làm , chủ nhật làm ! )

wyk 1 0 14 2 0 15- 0 6-27

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

1 . Quả xoài nước dừa hắc gạo nếp

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Cỡ trung quả xoài 1 cái , hắc gạo nếp 1 0 0 lại thêm , nước dừa 15 0 lại thêm , đường phèn 1 0 lại thêm , thanh thủy 8 0 0 m l

Cách làm:

1 . Hắc gạo nếp rửa sạch , ngâm 2 lúc nhỏ , quả xoài cạo sạch vỏ , tiếp xúc đinh

2 . Trong nồi để vào quả xoài nhiệt hạch , gia tăng thanh thủy , thủy mở sau tiếp tục nấu 2 phút đồng hồ

3 . Quả xoài nhiệt hạch vớt xuất , gia nhập pha tốt hắc gạo nếp cùng theo đuổi cơm nước;

4 . Lửa nhỏ nấu 4 0 phút đồng hồ , nấu đến gạo nếp mềm thành thục , để vào đường phèn;

5 . Dụng thìa không ngừng quấy , cho đến đường phèn hòa tan

6 . Đổ vào nước dừa , khuấy đều hậu quan hỏa , để vào quả xoài đinh là đủ.

2 . Đậu đỏ khương đụng sữa

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Thuần sữa bò 2 0 0 m l , củ gừng 1 khối , cát mịn kẹo số lượng vừa phải

Cách làm:

1 . Củ gừng cạo sạch vỏ cắt thành khối nhỏ , để vào xử lý trong chén xoắn nát .

2 . Dụng sạch sẻ của băng gạc bọc lại , lại bóp ra khương nước .

3 . Thuần sữa bò đổ vào sữa trong nồi , gia tăng số lượng vừa phải đường cát .

4 . Ngồi nữa trên lò nấu đến 8 0 -9 0 độ , bắt đầu tiểu bong bóng là đủ.

5 . Đem sữa bò nhanh chóng đổ vào chứa khương nước của trong chén .

6 . Tĩnh đến vài phút , ngưng kết là đủ.

3 . Quả xoài gạo nếp từ

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Quả xoài 4 0 0 lại thêm , bắp ngô dầu 3 0 m l , bột gạo nếp 16 0 lại thêm , sữa bò 22 0 m l , đườnh bột 5 0 lại thêm , túc bột 45 lại thêm , cây dừa bột 15 lại thêm , dừa dung số lượng vừa phải

Cách làm:

1 . Bột gạo nếp , bắp ngô dầu , đườnh bột , cây dừa bột , túc bột để vào chén lớn , gia tăng sữa bò cùng bắp ngô dầu quấy

2 . Quấy thành đều đều sữa thủy về sau, để vào chõ , đóng dấu chồng , trung hỏa chưng 1 5 phút đồng hồ , lượng mát

3 . Đại quả xoài cạo sạch vỏ đi nhiệt hạch , đào thành tiểu cầu

4 . Lấy số lượng vừa phải bột đoàn tại lòng bàn tay bình chú dẹp , để vào quả xoài cầu

5 . Gói kỹ , nhẹ nhàng xoa viên , lăn thượng dừa dung liền có thể

4 . Cây đu đủ tuyết tai nước đường

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Làm ngân tai 2 0 lại thêm , cây đu đủ 1 0 0 lại thêm , đường phèn số lượng vừa phải

Cách làm:

1 . Tuyết tai dụng thanh thủy theo đuổi phát , ngâm nở hậu xé thành nhỏ đóa .

2 . Cây đu đủ rửa sạch , chia đôi mở ra . Cạo sạch vỏ , đi tử , tiếp xúc khối

3 . Trong nồi gia nhập nước lạnh , để vào theo đuổi phát ngân tai , đường phèn .

4 . Đại hỏa đốt lên , chuyển lửa nhỏ , chạp hầm 1 giờ tả hữu , đến nước canh sền sệt

5 . Cây đu đủ cạo sạch vỏ , đi tử cắt thành khối nhỏ , nấu 5 phút đồng hồ là đủ.

5 kẹo không được vung

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Bột gạo nếp 1 0 0 lại thêm , đường đỏ 5 0 lại thêm , thành thục hao phí sinh nát 2 0 lại thêm , dừa tơ tằm 3 lại thêm

Cách làm:

1.6 0 khắc nước ấm gia nhập bột gạo nếp ở bên trong, quấy thành tuyết hao phí hình, vò thành mì vắt .

2 . Hòa hảo của gạo nếp mì vắt , chia cắt thành 2 0 khắc cái của nắm bột mì , xoa viên

3 . Trong nồi gia tăng 1 0 0 khắc thủy , để vào đường đỏ ,

4 . Đại hỏa nấu 3- 5 phút đồng hồ , đến nước đường nồng đặc

5 . Xảy ra khác nồi , nấu sôi gạo nếp bánh trôi , cho đến hiện lên .

6 . Gạo nếp bánh trôi vớt xuất để vào trong chén , tưới nhập nấu xong của đường đỏ nước .

7 . Mặt ngoài vung vào hao phí sinh nát , dừa tơ tằm là đủ.

6 trứng chim cút ngân hạnh nước đường

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Ngân hạnh 5 0 lại thêm , trứng chim cút 12 con , đậu hũ trúc 2 cây , khương 1 khối , thanh thủy số lượng vừa phải , băng phiến kẹo số lượng vừa phải

Cách làm:

1 . Trứng chim cút rửa sạch , đun sôi đi xác .

2 . Ngân hạnh đập dẹp , đi xác , xé đi áo đỏ , chia đôi mở ra , đem bên trong tâm cho lựa ra không được .

3 . Đậu hũ trúc dụng nước ấm theo đuổi xuyên thấu qua , tiếp xúc đoạn .

4 . Nấu trong nồi gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy để vào miếng gừng .

5 . Thủy mở hậu gia tăng ngân hạnh , trung hỏa nấu nửa giờ .

6 . Gia tăng trứng chim cút , gia tăng đậu hũ trúc . Nấu 1 5 phút đồng hồ

7 . Gia nhập băng phiến kẹo , nấu đến tan chảy là đủ.

7 quả xoài sữa bò tây mễ lộ

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Cái nông quả xoài 1 cái , cọ sagu 7 0 lại thêm , thuần sữa bò 125 m l , thủy số lượng vừa phải , nước đun sôi để nguội số lượng vừa phải

Cách làm:

1 . Trong nồi nấu nước , đổ vào cọ sagu , dụng thìa không ngừng quấy .

2 . Nấu 2 0 phút đồng hồ sau , gia tăng nắp nồi , muộn 5 phút đồng hồ .

3 . Quả xoài dụng đào cầu khí đào cầu , còn lại của quả xoài phế liệu đợi dụng .

4 . Đem quả xoài phế liệu cùng thuần sữa bò cùng một chỗ , quấy thành quả xoài sữa bò nước

5 . Nấu xong của cọ sagu dụng nước đun sôi để nguội phản phục xung lâm , xới vào vật chứa

6 . Đem cọ sagu , đổ vào quấy tốt quả xoài sữa bò nước , để vào quả xoài cầu là đủ.

8 quả xoài tuyết trắng hắc gạo nếp

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Quả xoài 1 cái , dừa sữa 15 0 m l , quả xoài kem ly 5 0 lại thêm , Hemmy 1 0 0 lại thêm , nhạt bơ 3 0 m l , cát mịn kẹo 25 lại thêm

Cách làm:

1 . Hemmy ngâm 2 tiểu thời hậu , đổ vào nồi cơm điện bên trong

2 . Gia tăng cát mịn kẹo , thêm nước không có qua Hemmy 3 centimet , ấn xuống nấu cơm kiện , nấu xong .

3 . Hemmy cơm mát về sau, xoa thành vòng tròn cầu .

4 . Kem ly cùng dừa sữa , sữa bò hỗn hợp , dụng máy trộn bê tông đánh ra hiện tại bọt biển .

5 . Đổ vào tráng miệng trong chén , đem bọt biển nhẹ trải tại mặt ngoài .

6 . Đem cắt gọn của quả xoài thịt đặt trong chén là đủ.

9 hạt sen quy linh cao

甜品店绝不外传的方子!(9道夏日甜品的做法,周末做起来!)

Hạt sen 1 0 0 lại thêm , quy linh cao số lượng vừa phải , mật ong số lượng vừa phải

Cách làm:

1 . Chuẩn bị quy linh cao , hạt sen dụng thanh thủy ngâm nở hậu rửa sạch vớt lên

2 . Đổ vào trong nồi gia nhập thanh thủy

3 . Đại hỏa nấu sôi hậu chuyển lửa nhỏ đến hạt sen thành thục

4 . Quy linh cao cắt nhỏ khối

5 . Cùng đun sôi của hạt sen cùng nhau gia nhập trong chén lâm thượng mật ong liền có thể

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p