Chia sẻ

Trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương . pdf

Lưu nhạn huy 2 0 2 1- 0 3- 0 3
1 0 ) xin công bố hào (43 ) xin công bố nhật (2 1 ) xin hào 2 0 14 1 0 75696 0 .0 (22 ) xin nhật 2 0 1 4.1 2.1 0 A6 1K 36 hoặc898 (2 0 0 6 .0 1 ) A6 1P 35 hoặc 0 0 (2 0 0 6 .0 1 ) A6 1K 33 hoặc28 (2 0 0 6 .0 1 ) A6 1K 35 hoặc6 18 (2 0 15 .0 1 ) A6 1K 35 hoặc648 (2 0 15 .0 1 ) (7 1 ) xin người tôn á bèo địa chỉ 266 0 0 0 sơn đông thiếu thanh đảo thị tức mặc thị kiện dân đường phố số 4 (72 ) phát minh người tôn á bèo từ hiểu sáng tôn bình anh (74 ) độc quyền đại diện cơ quan bắc kinh chúng hợp thành thành quyền tài sản tri thức đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn 1 1246 người đại diện cung tiếp anh (54 ) phát minh tên trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương (57 ) trích yếu bản phát minh công khai một loại trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối vuông , do dưới đây trọng lượng phân số của thuốc đông y nguyên liệu phối chế mà thành : con rết 12- 15 phần , cây bối mẫu 1 0 - 1 3 phần , Sơn củ từ 12- 15 phần , vương không lưu đi 12- 18 phần , côn bố 1 0 - 12 phần , thương tai cỏ 8- 12 phần , bạch anh 1 0 - 1 3 phần , sơn đậu căn 1 0 - 12 phần , rễ sô đỏ 12- 18 phần , đỏ tươi hao phí tử 14- 17 phần , con hào 13- 16 phần , hạ cô thảo 6-8 phần , đảng sâm 8- 12 phần , hoàng kì 6- 12 phần cùng bạch chỉ 8- 1 0 phần , căn cứ thuốc đông y đở chính cố bổn , hoạt huyết tiêu viêm của lý luận , tiêu đàm cùng chữa ứ hai bút cùng vẽ , thanh nhiệt giải độc , tiêu đàm tán kết liễu , lưu thông máu thông kinh , giải tán hết sưng , ích khí dưỡng âm , trị liệu tuyến giáp trạng ung thư hiệu quả tốt , thấy hiệu quả nhanh . (5 1 )Int . Cl . ( 19 ) trung hoa nhân dân cộng hòa nước quốc gia quyền tài sản tri thức cục ( 12 ) phát minh độc quyền xin quyền lợi yêu cầu sách 1 trang sách hướng dẫn 3 trang ( 1 0 ) xin công bố hào CN(xử nữ,gái còn trinh) 1 0 447428 1 A (43 ) xin công bố nhật 2 0 15 .0 4 .0 1 CN(xử nữ,gái còn trinh) 1 0 447428 1 A 1 hoặc 1 trang 2 1 . Trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương , đặc thù ở chỗ do dưới đây trọng lượng phân số của thuốc đông y nguyên liệu phối chế mà thành : con rết 12- 15 phần , cây bối mẫu 1 0 - 1 3 phần , Sơn củ từ 12- 15 phần , vương không lưu hành 12- 18 phần , côn bố 1 0 - 12 phần , thương tai cỏ 8- 12 phần , bạch anh 1 0 - 1 3 phần , sơn đậu căn 1 0 - 12 phần , rễ sô đỏ 12- 18 phần , đỏ tươi ăn mày 14- 17 phần , con hào 13- 16 phần , hạ khô cỏ 6-8 phần , đảng sâm 8- 12 phần , hoàng kì 6- 12 phần cùng bạch chỉ 8- 1 0 phần .2 . Căn cứ quyền lợi yêu cầu 1 thuật lại của trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương , đặc thù ở chỗ do dưới đây trọng lượng phân số của trung thuốc nguyên liệu phối chế mà thành : con rết 15 phần , cây bối mẫu 12 phần , Sơn củ từ 1 3 phần , vương không lưu hành 15 phần , côn bố 1 1 phần , thương tai cỏ 9 phần , bạch anh 12 phần , sơn đậu căn 1 1 phần , rễ sô đỏ 15 phần , đỏ tươi ăn mày 15 phần , con hào 14 phần , hạ cô thảo 7 phần , đảng sâm 1 0 phần , hoàng kì 9 phần cùng bạch chỉ 9 phần . Quyền lợi nhuận muốn tìm sách CN(xử nữ,gái còn trinh) 1 0 447428 1 A 2 1 hoặc3 trang 3 trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương kỹ thuật lĩnh vực 0 0 0 1 bản phát minh thuộc về trong trung y thuốc kỹ thuật lĩnh vực , đặc biệt liên quan đến một loại trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương . Bối cảnh kỹ thuật 0 0 0 2 tuyến giáp trạng ung thư là thường thấy nhất của tuyến giáp trạng u ác tính , ước chiêm toàn thân u ác tính của 1 . Ngoại trừ tủy tốt ung thư bên ngoài , tuyệt đại bộ phận tuyến giáp trạng ung thư khởi nguyên từ lọc pha được da tế bào .0 0 0 3 tuyến giáp trạng bên trong phát hiện cục sưng , tính chất cứng rắn mà cố định , mặt ngoài phẫn nộ vì sự bất công là các loại ung thư của cộng đồng biểu hiện . Tuyến thể tại nuốt lúc thượng xuống di động tính nhỏ. Chưa phân hóa ung thư có thể ở trong ngắn hạn xuất hiện kể trên triệu chứng , ngoại trừ cục sưng tăng trưởng rõ ràng bên ngoài , vẫn kèm thêm xâm phạm chung quanh tổ chức của đặc tính . Màn cuối có thể sinh sinh thanh âm khàn giọng , hô hấp , nuốt khó khăn cùng thần kinh giao cảm chịu ép gây nên Horner hội chứng cùng xâm phạm cái cổ bụi rậm xuất hiện tai , gối , vai vân vân chỗ đau đớn và cục bộ hạch bạch huyết đến xa chỗ khí quan chuyển di vân vân biểu hiện . Cái cổ hạch bạch huyết chuyển di tại chưa phân hóa ung thư phát sinh hơi sớm . Có của người bệnh bướu giáp khối bất minh hiển , bởi vì phát hiện chuyển di táo mà chạy chữa lúc, ứng nghĩ đến tuyến giáp trạng ung thư của có thể năng lực . Tủy tốt ung thư người bệnh ứng bài trừ hình phát thêm tính tuyến nội tiết nhọt hội chứng của khả năng . Đối xác nhập gia tộc lịch sử cùng xuất hiện tiêu chảy , mặt mũi ửng hồng , thấp máu canxi lúc ứng chú ý .0 0 0 4 căn cứ biểu hiện lâm sàng , nếu bướu giáp khối chất cứng rắn , cố định , cái cổ tuyến hạch sưng to , hoặc có áp bách triệu chứng nhân , hoặc tồn tại nhiều năm bướu giáp khối , ở trong ngắn hạn cấp tốc tăng lớn nhân , đều ứng hoài nghi là tuyến giáp trạng ung thư . Phát minh nội dung 0 0 0 5 bản phát minh cung cấp một loại trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương , thông qua thuốc đông y điều trị , phù chính cố bổn , hoạt huyết tiêu viêm của lý luận , tiêu đàm cùng chữa ứ hai bút cùng vẽ , thanh nhiệt giải độc , tiêu đàm tán kết liễu , lưu thông máu thông kinh , giải tán hết sưng , ích khí dưỡng âm , trị liệu giáp trạng tuyến ung thư hiệu quả tốt , thấy hiệu quả nhanh .0 0 0 6 bản phát minh trị liệu tuyến giáp trạng ung thư của thuốc đông y phối phương , đặc thù ở chỗ do dưới đây trọng lượng phân số của thuốc đông y nguyên liệu phối chế mà thành : con rết 12- 15 phần , cây bối mẫu 1 0 - 1 3 phần , Sơn củ từ 12- 15 phần , vương không lưu hành 12- 18 phần , côn bố 1 0 - 12 phần , thương tai cỏ 8- 12 phần , bạch anh 1 0 - 1 3 phần , sơn đậu căn 1 0 - 12 phần , rễ sô đỏ 12- 18 phần , phấn hồng 12- 15 phần , đỏ tươi ăn mày 14- 17 phần , con hào 13- 16 phần , hạ cô thảo 6-8 phần , đảng sâm 8- 12 phần , hoàng kì 6- 12 phần cùng bạch chỉ 8- 1 0 phần .0 0 0 7 lấy tư cách ưu tuyển , theo như sau trọng lượng phân số phối chế : con rết 15 phần , cây bối mẫu 12 phần , Sơn củ từ 1 3 phần , vương không lưu hành 15 phần , côn bố 1 1 phần , thương tai cỏ 9 phần , bạch anh 12 phần , sơn đậu căn 1 1 phần , rễ sô đỏ 15 phần , phấn hồng 14 phần , đỏ tươi ăn mày 15 phần , con hào 14 phần , hạ cô thảo 7 phần , đảng sâm 1 0 phần , hoàng kì 9 phần cùng bạch chỉ 9 phần .0 0 0 8 chế bị phương pháp là ấn lên thuật trọng lượng phân số xưng lấy nguyên liệu , để vào trong nồi cát , sau đó gia nhập thức uống , trạng thái bề mặt vượt qua thuốc phẩm 2-3c m , lửa to nấu sôi về sau, đổi dùng lửa nhỏ tiên nấu 5 0 phút đồng hồ sau , đổ ra dược dịch , mỗi lần ấm phục 2 0 0 -3 0 0 m l , mỗi ngày sớm , chiều muộn hai lần sau bữa ăn phục dụng , thường 14 thiên là một đợt điều trị .0 0 0 9 dược lý phân tích : 0 0 1 0 con rết : là lục sinh động vật chân đốt , thân thể từ rất nhiều thể tiết tạo thành , mỗi một tiết thượng đều mọc ra vị đủ , nguyên nhân là nhiều chân sinh vật . Có thể làm thuốc đông y , có giải độc , khiêng bệnh lao , tiêu nhọt chống ung thư tác dụng .0 0 1 1 cây bối mẫu : tính mát , vị cam , bằng . Có nhuận phế khỏi ho , tiêu đàm bằng thở , thanh nhiệt tiêu đàm công hiệu , vốn có thanh nhiệt tiêu đàm , tán kết liễu hết sưng tác dụng .0 0 12 Sơn củ từ : thanh nhiệt giải độc , tiêu đàm tán kết liễu . Dùng cho ung sưng nhọt độc , bệnh tràng nhạc đàm nhiệt hạch , hạch bạch huyết bệnh lao , rắn rết cắn bị thương . Nói rõ ràng sách CN(xử nữ,gái còn trinh) 1 0 447428 1 A 3 2 hoặc3 trang 4 0 0 13 vương không lưu hành : đau khổ , bằng . Về gan , dạ dày kinh . Lưu thông máu thông kinh , hạ sữa hết sưng . Dùng cho sữa tươi không hạ , tắc kinh , đau bụng kinh , sữa ung sưng đau nhức .0 0 14 côn bố : nó tác dụng là do ở chứa i-ốt , lođua gây ra đó. Côn bố có thể dùng để uốn nắn từ thiếu i-ốt mà đưa tới tuyến giáp trạng cơ năng không đủ , đồng thời cũng có thể tạm thời ức chế tuyến giáp trạng cơ năng tăng cường của thay cũ đổi mới tỉ lệ mà giảm bớt triệu chứng , nhưng không thể bền bỉ , có thể làm phẫu thuật trước của chuẩn bị . Lođua tiến vào tổ chức cùng huyết dịch về sau, còn có thể xúc tiến bệnh lý sản phẩm như chứng viêm chảy ra vật của hút thu vào . Cũng có thể khiến bệnh trạng của tổ chức nứt phá vỡ cùng hòa tan , nguyên nhân đối vận động tính phế bệnh lao một dạng, không cần . Tiêu đàm mềm cứng ; lợi nhuận thủy thoái sưng . Chủ bệnh tràng nhạc ; anh nhọt ; nghẹn cách ; ( nạch sụt ) sán bệnh phù chân bệnh phù . Dùng cho anh nhọt , bệnh tràng nhạc , hòn dái sưng đau nhức , đàm uống nước sưng .0 0 15 thương tai cỏ : vị đau khổ ; cam ; tân ; tính ôn ; nhỏ độc . Phế kinh ; can kinh . Tán phong hàn ; thông lỗ mũi ; khư phong thấp ; hết ngứa .0 0 16 bạch anh , lại gọi lông trắng cây mây , là cà khoa cỏ chất cây mây bản , sinh tại sơn cốc bãi cỏ hoặc bên đường , điền bờ. Toàn cỏ vốn có thanh nhiệt lợi nhuận ẩm ướt , giải độc hết sưng , chống ung thư công hiệu ; cây có thể dùng tại bệnh viêm khớp mãn tính .0 0 17 sơn đậu căn , Latin học danh (Euchre St a j aponic a ) , khác biệt danh : ba tiểu diệp sơn đậu căn , đậu tằm sen , lấy nó hết sưng chống ung thư tác dụng .0 0 18 rễ sô đỏ : cây làm thuốc , bao hàm rễ sô đỏ đồng , là cường tráng tính thông kinh dược tề , có trừ máu đọng , sinh mới , lưu thông máu , điều kinh tương đương dụng , là phụ khoa muốn thuốc , chủ trị cung Tý chảy máu , kinh nguyệt không đều , máu đọng , đau bụng , đau bụng kinh , tắc kinh , miếu đau nhức . Đối trị liệu bệnh ở động mạch vành có tốt đẹp hiệu quả . Ngoài ra cũng chữa hệ thần kinh suy yếu mất ngủ , đau khớp , thiếu máu , viêm tuyến sữa , bạch huyết tuyến viêm , viêm khớp , lở loét đau nhức sưng , đan độc , gấp gáp chạp tính bệnh viêm gan , thận mạnh viêm thận , bị thương , màn cuối trùng hút máu bệnh gan tỳ sưng to lên , điên giản . Ngoại dụng lại có thể tẩy sơn loét .0 0 19 đỏ tươi ăn mày : mặn , lạnh xuống . Thanh nhiệt , mềm cứng . Dùng cho phần bụng cục sưng , cái cổ hạch bạch huyết nhiệt hạch , bệnh tiểu đường . Công dụng thanh nhiệt , mềm cứng . Tiêu ứ phá tích , kiện tỳ lợi nhuận ẩm ướt . Chữa uy hiếp bụng chứng tích , bệnh trướng bụng , đau dạ dày , lương thiếu chướng bụng , hỏa nhãn , loét sưng , bệnh tràng nhạc .0 0 2 0 con hào : bổ dưỡng cường tráng , con hào bao hàm 18 loại axit amin , gan kẹo nguyên , B tộc vitamin , tuổi trâu hoàng chua xót cùng canxi , lân , sắt , kẽm vân vân thành phần dinh dưỡng , thường ăn có thể tăng cao cơ thể sức miễn dịch . Con hào bao gồm tuổi trâu hoàng chua xót hạ mỡ máu , hạ huyết áp . Tại cổ hy lạp trong thần thoại con hào là đại biểu yêu đích thực vật . Từ trung y góc độ con hào có nước khí , tưới nhuần phổi , lợi cho thận thủy . Tây y nghiệm chứng nó là bao hàm kẽm nhiều nhất thực phẩm thiên nhiên một ( thường bách khắc hào thịt hàm lượng cao tới 1 0 0 m lại thêm ) , cũng chính là mỗi ngày chỉ ăn 2 3 cái con hào liền cung cấp các ngươi toàn bộ ngày cần thiết của kẽm . Kẽm của to lớn giá trị thể hiện tại nó là nam tính sinh sản trong hệ thống cực kỳ trọng yếu khoáng vật chất , nhất là gần năm mươi năm nam tính địa tinh tử số lượng hạ xuống rõ ràng , càng cần bổ sung đầy đủ của kẽm .0 0 2 1 hạ cô thảo : hạ cô thảo tính hàn , vị cam , tân , hơi khổ , vốn có rõ ràng tiết nóng tính , tán kết liễu hết sưng , thanh nhiệt giải độc , khư đàm chỉ khục , máu lạnh cầm máu của công hiệu , thích hợp với hạch bạch huyết nhiệt hạch , bướu giáp , sữa ung , đầu mục chóng mặt , miệng mắt nghiêng lệch , gân cốt đau đớn , phế bệnh lao , rong huyết , mang xuống , cấp tính tính lây bệnh vàng da hình bệnh viêm gan cùng bệnh lị amíp vân vân. Hiện đại dược lý nghiên cứu cho thấy , hạ cô thảo có giảm huyết áp thấp của tác dụng , cũng năng lực khuếch trương mạch máu , nó bao gồm lô đinh có kháng viêm tác dụng , cũng có thể giảm xuống mạch máu thông thấu tính , giảm bớt tính giòn , giảm thấp gan son . Hạ cô thảo còn có chống lại tế bào ung thư của tác dụng .0 0 22 đảng sâm : vị cam , tính bằng . Có bổ trung ích khí , giải khát , kiện tỳ ích phế , dưỡng huyết sinh tân . Dùng cho tỳ phổi khí nhẹ , lương thiếu quyện đãi , ho khan nhẹ thở , khí huyết không đủ , sắc mặt héo vàng, lòng rung động hụt hơi , nước miếng vết thương khát , bên trong nóng bệnh tiêu khát . Lười nói thiếu tự tin , tứ chi bất lực , muốn ăn không tốt , khí hư , khí nước miếng hai nhẹ , khí huyết song mệt cùng máu nhẹ héo hoàng vân vân chứng . Nhưng biểu hiện kiểm chứng chưa giải mà trung tràn đầy tà thật không thể dùng . Nên phẩm công hiệu cùng nhân tham tương tự , duy dược lực bạc nhược yếu kém . Chữa một dạng, nhẹ kiểm chứng , có thể thay thế nhân sâm sử dụng ; hư thoát trùng kiểm chứng , thì vẫn dùng người tham gia là thích hợp . Mùa thu đào bới , rửa sạch , phơi khô .0 0 23 hoàng kì : tính vị : cam , hơi ấm ; về kinh : về phế , tỳ , gan , thận kinh ; chủ trị : biểu hiện nhẹ ra mồ hôi trộm , thường dùng cho thể hư biểu hiện yếu đưa đến ra mồ hôi trộm . Như biểu hiện khí không được vững chắc , mà mồ hôi xuất , dụng hoàng kì phối bạch thuật , thông khí chữa của , lâu phục tất hiệu quả . Vuông như ngọc bình phong tán ; cũng có thể phối di chuyển lúa mì , ma hoàng cây vân vân .0 0 24 bạch chỉ : lấy cây làm thuốc , có khư bệnh ngoại trừ ẩm ướt , bài nùng sinh cơ , lưu thông máu giảm đau vân vân công năng . Chủ trị phong hàn cảm mạo , đau đầu , mũi viêm , đau răng . Khí hư , đau nhức tiết sưng độc vân vân chứng , cũng có thể làm hương liệu . Nói rõ ràng sách CN(xử nữ,gái còn trinh) 1 0 447428 1 A 4 3 hoặc3 trang 5 0 0 25 tuyến giáp trạng ung thư của nguyên nhân bệnh , là đàm khí kết hợp , cần đàm ứ đồng trị , bản phát minh thuốc đông y phối phương , căn cứ trung y phù chính vững chắc bản , hoạt huyết tiêu viêm của lý luận , tiêu đàm cùng chữa ứ hai bút cùng vẽ , lợi dụng hạ cô thảo , đỏ tươi ăn mày , Sơn củ từ của thanh nhiệt giải độc , hóa đàm tán kết liễu của dược tính ; pha thuốc bạch chỉ , sơn đậu căn cùng rễ sô đỏ , lưu thông máu thông kinh , giải tán hết sưng ; con hào , hoàng kì , đảng sâm , ích khí dưỡng âm , trị liệu tuyến giáp trạng ung thư tiêu bản kiêm chữa , hiệu quả tốt , thấy hiệu quả nhanh .0 0 26 hiệu quả trị liệu phán đoán : 0 0 27 tuyến giáp trạng ung thư của chủ yếu lâm sàng triệu chứng có : thể chất suy yếu , tứ chi bất lực , tuyến giáp trạng bộ phận CT có thể thấy được khối u .0 0 28 khỏi hẳn : thể chất tăng cường , trên người có lực , cổ họng phần cổ khó chịu rõ ràng làm dịu , CT biểu hiện tuyến giáp trạng vị trí khối u nhọt thể thu nhỏ , loại khác vị trí chưa phát hiện mới sinh khối u .0 0 29 chuyển biến tốt đẹp : trên mình bất lực cải thiện , cổ họng phần cổ khó chịu làm dịu , CT biểu hiện tuyến giáp trạng bộ phận khối u nhọt thể không thấy tăng trưởng , nó nó vị trí chưa phát hiện mới sinh khối u .0 0 3 0 vô hiệu : chư chứng vô cải thiện , tuyến giáp trạng vị trí khối u nhọt thể tăng lớn , hoặc cái khác vị trí phát hiện mới sinh khối u .0 0 3 1 trị liệu kết quả : tuyến giáp trạng ung thư người bệnh 79 Ví dụ , phục dụng bản phát minh dược vật , để vào trong nồi cát , sau đó gia nhập uống dùng nước , trạng thái bề mặt vượt qua dược liệu 2-3c m , lửa to nấu sôi về sau, đổi dùng lửa nhỏ tiên nấu 5 0 phút đồng hồ sau , đổ ra dược dịch , mỗi lần ấm phục 2 0 0 -3 0 0 m l , mỗi ngày sớm , chiều muộn hai lần sau bữa ăn ấm phục , thường 14 thiên là một đợt điều trị . Khỏi hẳn 64 Ví dụ , chiêm 8 1 , chuyển biến tốt đẹp 15 Ví dụ , chiêm 19 , có hiệu suất là 1 0 0 .0 0 32 phụ mấy ví dụ ca bệnh làm tiến một bước nói rõ : 0 0 33 ca bệnh 1 : quý mỗ nào đó , nữ nhân , sơn đông lâm nghi người , 46 tuổi , 2 0 12 năm tháng 5 đến khám bệnh , 1 tháng trước tự giác tình chí uất ức , miệng khô , táo bón , phần cổ sưng đau nhức , có vật cứng , lúc tức giận cục sưng tăng lớn , kiểm tra CT biểu hiện tuyến giáp trạng bộ phận khối u , nhập viện trị liệu truyền dịch 1 0 thiên vô rõ rệt hiệu quả , cục sưng dần dần tăng lớn . Phục dụng bản phát minh dược vật , 1 sau 4 ngày tuyến giáp trạng nút , tính chất biến mềm , nuốt thông thuận , tiếp tục phục dụng 1 sau 4 ngày , kiểm tra lại , khối u đường kính thu nhỏ , tiếp tục uống thuốc hai cái đợt trị liệu hậu hậu yết dần dần hết sưng , khỏi hẳn . Theo phỏng một năm vô tái phát .0 0 34 ca bệnh 2 : lí mỗ , nữ nhân , 39 tuổi , 2 0 12 năm tháng 9 tự giác cái cổ trước có cục sưng , gập ghềnh , đi bệnh viện kiểm tra , chẩn đoán chính xác là tuyến giáp trạng ung thư lúc đầu , nằm viện truyền dịch 1 tháng không hiệu quả chuyển viện .2 0 12 năm tháng 11 đến đây liền khám bệnh , phục dụng bản phát minh dược vật , 1 sau 4 ngày yết sưng to lên triệu chứng cải thiện , 21 ngày sau yết dần dần hết sưng , 3 0 thiên hậu yết hết sưng khỏi hẳn . Theo phỏng nửa vô tái phát . Cụ thể áp dụng phương thức 0 0 35 áp dụng Ví dụ 1 0 0 36 con rết 15 phần , cây bối mẫu 12 phần , Sơn củ từ 1 3 phần , vương không lưu hành 15 phần , côn bố 1 1 phần , thương tai cỏ 9 phần , bạch anh 12 phần , sơn đậu căn 1 1 phần , rễ sô đỏ 15 phần , đỏ tươi ăn mày 15 phần , con hào 14 phần , hạ cô thảo 7 phần , đảng sâm 1 0 phần , hoàng kỳ 9 phần cùng bạch chỉ 9 phần .0 0 37 chế bị phương pháp là ấn lên thuật trọng lượng phân số xưng lấy nguyên liệu , để vào trong nồi cát , sau đó gia nhập thức uống , trạng thái bề mặt vượt qua thuốc phẩm 2-3c m , lửa to nấu sôi về sau, đổi dùng lửa nhỏ tiên nấu 5 0 phút đồng hồ sau , đổ ra dược dịch , mỗi lần ấm phục 2 0 0 -3 0 0 m l , mỗi ngày sớm , chiều muộn hai lần sau bữa ăn ấm phục , thường 14 thiên là một đợt điều trị . Nói rõ ràng sách CN(xử nữ,gái còn trinh) 1 0 447428 1 A 5

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p