Chia sẻ

Trung y nuôi sinh

Các ngươi đi nơi nào đâu 2 0 22- 0 9-22 Phát biểu tại Giang Tây
Làm dịu bệnh trĩ có thể thường xuyên bình chú vò
Thủ thái âm phế kinh . . . Khổng tối huyệt
Túc dương minh dạ dày kinh . . . Huyệt túc tam lý
Đủ thái dương bàng quang kinh . . . Nhận sơn huyệt
Đốc mạch . . . Trường mạnh huyệt trung y nuôi sinh huyệt vị bệnh trĩ

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p