Chia sẻ

Siêu thanh dưới sự dẫn đường nóng tan rã kỹ thuật còn không thích hợp tại tuyến giáp trạng ung thư trị liệu

Biệt danh 3 1 0 6 0 3 25 2 0 16- 0 3- 0 1

Tuyến giáp trạng nút rất phổ biến , bắt mạch của xét ra tỷ số là 3%-7% , mượn nhờ điểm cao khác biệt tỉ lệ siêu thanh xét ra tỉ lệ có thể cao tới 2 0 %-76% 1 . Đại đa số tốt nút khả quan xét theo phỏng , không cần đặc biệt trị liệu; ngoài ra tuyến giáp trạng nút phù hợp hạ thuật tình huống: sinh sinh cục bộ áp bách triệu chứng , xác nhập giáp cang lại nội khoa trị liệu vô hiệu , xương ngực hậu hoặc tung cách bên trong bướu giáp , khuynh hướng ác tính hoặc xác nhập tuyến giáp trạng ung thư nguy hiểm nhân tố các loại tình huống , ngoại khoa phẫu thuật là thông thường cân nhắc của chủ yếu phương pháp trị liệu 2 . Những năm gần đây , theo vi sáng tạo kỹ thuật của phát triển ,Siêu thanh dưới sự dẫn đường kinh da nóng tan rã thuật như siêu thanh dưới sự dẫn đường kinh da bắn liên tiếp tan rã thuật (r adiofrequency a BL a tion , RFA ) , kinh da sóng nhỏ tan rã thuật ( m icrow AVe a BL a tion , MWA ) cùng kinh da laser tan rã thuật (l a sắcr a BL a tion , LA ) vân vân dần dần ứng dụng tại tuyến giáp trạng nút tật bệnh của trị liệu 3 . Siêu thanh dưới sự dẫn đường kinh da nóng tan rã thuật bị cho rằng là tốt tuyến giáp trạng nút không phải phẫu thuật trị liệu một loại lựa chọn , có hiệu quả tính cùng tính an toàn đã được chứng minh 4,5 .2 0 12 năm hàn quốc tuyến giáp trạng phóng xạ học hội chấp hành uỷ viên hội chuyên gia chung nhận thức cùng gần đây ý đại lợi tuyến giáp trạng nút bắn liên tiếp tan rã trị liệu chung nhận thức trung đều phản đối nên thủ đoạn dùng cho sơ chữa có thể phẫu thuật của bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư . Năm gần đây trong ngoài nước bộ phận lâm sàng y sinh thăm dò siêu thanh dưới sự dẫn đường kinh da nóng tan rã thuật tại bướu giáp nhọt lần đầu trị liệu bên trong ứng dụng , tương quan lâm sàng nghiên cứu đưa tin rất ít, bởi vậy người viết thông qua đưa tin 2 0 15 tuổi 1 0 nguyệt - tháng 11 thu vào chữa của 2 Ví dụ siêu thanh dưới sự dẫn đường kinh da nóng tan rã thuật trị liệu của bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư Ví dụ cũng ôn tập liên quan văn hiến , tổng kết liên quan kinh nghiệm , là lâm sàng y sinh cung cấp tham khảo .

Nóng tan rã kỹ thuật ứng dụng tại bắt đầu phát tính bướu giáp nhọt của đưa tin rất ít, người viết tra được vốn có so với hoàn chỉnh ghi chép báo cáo văn hiến tổng cộng 7 thiên , 6 thiên tiếng anh đưa tin , 1 thiên tiếng trung đưa tin , trong đó 2 thiên là tác phẩm nghiên cứu , cái khác 5 thiên đều là ca bệnh đưa tin , tường gặp biểu hiện 1 . Tổng hợp tiền nhân nghiên cứu đưa tin và tập văn của 2 Ví dụ ca bệnh , đặt vào phân tích người bệnh tổng cộng có 4 0 Ví dụ , 1 Ví dụ xuyên tế bào gai bệnh lý là lọc theo đuổi tính khối u , 6 Ví dụ là Thy3 nút ( lọc theo đuổi bệnh lây qua đường sinh dục biến hoặc lọc theo đuổi tính khối u )8 , 1 Ví dụ là tuyến giáp trạng tủy tốt ung thư ( m edull ary thyroid c ancer , MT C ) , ngoài ra 32 Ví dụ là tuyến giáp trạng núm vú trạng ung thư (p apill ary thyroid c ancer , PT C ); nóng tan rã trị liệu kế tục mà đi phẫu thuật trị liệu của tổng cộng có 12 Ví dụ , đều thu hoạch được tổ chức bệnh lý kết quả;4 0 Ví dụ trung 37 Ví dụ là chỉ bên cạnh ổ bệnh , ngoài ra 3 Ví dụ là song bên cạnh ổ bệnh . Kinh tổ chức bệnh lý chứng thực , nóng tan rã trị liệu sau có 9 Ví dụ phát sinh khối u lưu lại , 1 Ví dụ là lọc theo đuổi tính khối u , 1 Ví dụ là lọc theo đuổi tính ung thư , 1 Ví dụ là MT C , ngoài ra 6 Ví dụ đều là PT C ,Khối u lưu lại phát sinh tỷ số là 2 0.9% (9 43 ); khối u đường kính 62 25px của ổ bệnh lưu lại tỷ số là 55 .6% (59 ) , mà khối u đường kính ≤ 25px của ổ bệnh lưu lại tỷ số là 1 1.8% (434 ) , hai tổ ở giữa tồn tại rõ rệt khác biệt (P= 0 .0 1 1 ) , chỉ nhân tố trở về phân tích biểu hiện khối u lưu lại của nguy hiểm nhân tố bao gồm khối u đường kính 62 25px (OR=9 .38 , 95% CI: 1.75-5 0 .22 , p= 0 .0 0 9 ) hoà đa ổ bệnh (OR=6 .0 0 , 95% CI: 1.12-3 2.14 , p= 0 .0 36 ) ( gặp biểu hiện 2 ); 12 Ví dụ phẫu thuật trong khi mắc bệnh có 5 Ví dụ phát sinh phần cổ hạch bạch huyết ung thư chuyển di , trong đó có 5 Ví dụ văn hiến chưa nói cùng có hay không phát sinh hạch bạch huyết chuyển di , ngoài ra 2 Ví dụ không thấy ung thư chuyển di , chuyển di táo còn sót lại phát sinh tỷ số là 4 1.7% (5 12 ) .

4        thảo luận

2 0 12 năm hàn quốc tuyến giáp trạng phóng xạ học hội chấp hành uỷ viên hội chuyên gia đã xong chung nhận thức , bắn liên tiếp tan rã thuật có thể dùng tại tốt tuyến giáp trạng nút cùng không thể phẫu thuật của tái phát tính tuyến giáp trạng ung thư của trị liệu , nhưng không được đề cử dùng cho tuyến giáp trạng lọc trương phềnh nhọt (follicul ar neopl a S m , F nhiều ) hoặc bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư 6 . Ngày trước phát biểu của ý đại lợi tuyến giáp trạng nút bắn liên tiếp tan rã trị liệu chung nhận thức xưng tốt tuyến giáp trạng nút phù hợp nhất định hợp thuốc cùng phẫu thuật cấm kỵ lại I 13 1 trị liệu vô hiệu của tái phát tính tuyến giáp trạng ung thư có thể đề cử bắn liên tiếp tan rã trị liệu , mà tuyến giáp trạng lọc trương phềnh nhọt hoặc bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư không phải bắn liên tiếp tan rã trị liệu của hợp thuốc 7 . Siêu thanh dưới sự dẫn đường kinh da nóng tan rã là một hạng tại thực thì siêu thanh giám sát hạ thông qua đâm xuyên thiết bị khiến định vị ổ bệnh sinh sinh nóng ngưng kết bại hoại của vi sáng tạo trị liệu kỹ thuật mới , căn cứ nóng tan rã nguyên lý và thiết bị bất đồng , chia làm bắn liên tiếp tan rã , sóng nhỏ tan rã cùng laser tan rã 9 . Bởi vì nóng tan rã kỹ thuật có thể hữu hiệu giảm bớt tuyến giáp trạng nút thể tích , làm dịu nút liên quan triệu chứng đồng thời tránh cho phẫu thuật thương tích 4,5 , trên quốc tế nhiều nhà lâm sàng trung tâm đem nó ứng dụng tại tốt thật tính nút của trị liệu , nhất là tại hàn quốc cùng ý đại lợi .2 0 12 năm hàn quốc phát biểu tuyến giáp trạng nút bắn liên tiếp tan rã trị liệu chung nhận thức 6 , đề cử hợp thuốc bao gồm: 1  tốt tuyến giáp trạng nút phù hợp trở xuống tình huống: ( 1 ) xuất hiện cục bộ triệu chứng như phần cổ đau đớn hoặc khó chịu , hô hấp khó khăn , dị vật cảm giác cùng ho khan vân vân ( người bệnh dụng thị giác mô phỏng cho điểm 0 - 1 0 phân phương pháp tự kiểm tra ) , (2 ) ảnh hưởng vẻ ngoài ( vẻ ngoài tự kiểm tra cho điểm: 1 , mùi chạm đến cục sưng;2 , có thể chạm đến cục sưng không ảnh hưởng vẻ ngoài;3 , nuốt lúc ảnh hưởng vẻ ngoài;4 , ảnh hưởng vẻ ngoài ) , (3 ) tự chủ công năng tính nút xác nhập giáp cang;2  tái phát tính tuyến giáp trạng ung thư , người bệnh là phẫu thuật cấm kỵ hoặc cự tuyệt phẫu thuật nhân; đồng thời đưa ra tuyến giáp trạng lọc trương phềnh nhọt cùng bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư không được đề cử bắn liên tiếp tan rã trị liệu . Ở đây trên cơ sở , 2 0 15 tuổi tháng 6 G arbero lại thêmlio R vân vân 7 phát biểu ý đại lợi bản tuyến giáp trạng nút bắn liên tiếp tan rã trị liệu hợp thuốc tuyên bố , nội dung như sau: 1  tuyệt đối hợp thuốc: ( 1 ) không phải công năng tính tốt nút ( thể tích lớn tại 2 0 m l ) xuất hiện cục bộ triệu chứng hoặc ảnh hưởng vẻ ngoài , phẫu thuật cấm kỵ hoặc cự tuyệt phẫu thuật nhân , (2 ) tự chủ công năng tính nút kèm thêm giáp cang hoặc á lâm sàng giáp cang , phẫu thuật cùng tính phóng xạ i-ốt trị liệu cấm kỵ hoặc người cự tuyệt , (3 ) không thể phẫu thuật cùng tính phóng xạ i-ốt vô hiệu của tái phát tính tuyến giáp trạng ung thư của nhân nhượng trị liệu;2  đối lập hợp thuốc ( đại bộ phận đồng ý ): không phải công năng tính tốt nút ( thể tích nhỏ tại 2 0 m l ) kèm thêm lúc đầu cục bộ khó chịu , một đường cấp tốc tăng lớn nhân;3 đối lập hợp thuốc ( một số nhỏ đồng ý ): liên hợp thấp liều lượng tính phóng xạ i-ốt trị liệu tự chủ công năng tính tuyến giáp trạng nút ( thể tích lớn tại 2 0 m l ) cải thiện cục bộ triệu chứng;4  cấm kỵ chứng: ( 1 ) túi tính tuyến giáp trạng nút , kinh da rượu êtyla tiêm vào cầm đầu chọn , (2 ) bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư hoặc lọc theo đuổi tính khối u , phẫu thuật làm tiêu chuẩn trị liệu .

Trước mắt trong nước liền tuyến giáp trạng nút của nóng tan rã trị liệu không đủ thống nhất quy phạm ý kiến , có bộ phận y sinh ngoài ứng dụng tại tốt nút ngoài có đem nóng tan rã kỹ thuật lấy tư cách bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư phương pháp chữa trị của hiện tượng . Căn cứ hiện hữu nghiên cứu đưa tin , người viết cho rằng nóng tan rã kỹ thuật dùng cho bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư còn chưa thành thục , cần phải cân nhắc trở xuống vấn đề:

Một , cục bộ tan rã trị liệu sớm nhất đa số là lấy tư cách nhân nhượng phương pháp chữa trị dùng cho không thể phẫu thuật cùng tái phát u ác tính của trị liệu , cho dù ở trước mắt cũng chủ phải dùng tại nghiêm ngặt chỉ chinh dưới sự khống chế bộ phận bắt đầu phát tính ung thư gan cùng không thể phẫu thuật của bắt đầu phát tính ung thư thận . Nhưng bất đồng của khí quan đặc tính cùng với cùng chung quanh tổ chức quan hệ , quyết định tại đó thủ đoạn không thể hoàn toàn phục chế đến tuyến giáp trạng ung thư của trị liệu trung . Lấy trước mắt trị liệu nghiên cứu khá nhiều của bắt đầu phát tính ung thư gan làm thí dụ , RFA năng lượng phạm vi cần bao trùm chẵn cái bướu sưng ranh giới , thậm chí thành lập cái an toàn ranh giới (5- 1 0 mm ) , đối với chung quanh tạng khí , đại mạch máu quan hệ mật thiết của ổ bệnh cũng cần hạn chế hợp thuốc hoặc áp dụng đặc biệt cách ly biện pháp . Mà tuyến giáp trạng của thể tích cùng gan , thận chênh lệch to lớn , xung quanh khí quản , cổ họng trở lại , động mạch , bên cạnh tuyến vân vân trọng yếu tổ chức khí quan nghiêm trọng chế ước đổi an toàn ranh giới của thành lập , đối với bắt đầu phát táo tới gần những tổ chức này khí quan nhân vấn đề này đề càng thêm đột xuất . Như người thao tác tham chiếu này an toàn ranh giới làm việc tất nhiên phẫu thuật bệnh biến chứng to lớn . Tiếp theo tuyến giáp trạng núm vú trạng ung thư vốn có nhiều táo tính đặc điểm , một mặt nhiều táo tính tăng lên lưu lại khả năng , một phương diện khác nhiều táo xử lý lúc phản phục tan rã làm việc lại càng dễ tạo thành bệnh biến chứng của gia tăng . Là khống chế tan rã bệnh biến chứng , lý trí của lựa chọn là hàng thấp chỉ thật công suất cùng an toàn giới hạn; đối với tốt nút chỉ cần nút thu nhỏ tức có thể hoàn thành trị liệu mục đích , nhưng từ tuyến giáp trạng ung thư trị tận gốc góc độ thì tạo thành không thể tránh khỏi lưu lại phong hiểm . Người viết báo cáo 2 Ví dụ ca bệnh tức là nóng tan rã trị liệu không hoàn toàn dẫn đến ổ bệnh lưu lại , nhớ lại đã có của ca bệnh đưa tin có thể phát hiện nóng tan rã thuật hậu khối u lưu lại phát sinh tỉ lệ cao tới 2 0.9% , trong đó 25px ở trên của nút toàn bộ phát sinh lưu lại , ≤ 25px nút phát sinh tỷ số là 14 .3% , có thể thấy được khối u ổ bệnh càng lớn tan rã càng không hoàn toàn , mà nhỏ bé ổ bệnh cũng khả năng bởi vì nóng tan rã phạm vi , liều lượng kịp thời ở giữa thiếu dẫn đến lưu lại . Người viết cũng chú ý tới , có bộ phận văn hiến đối với núm vú trạng ung thư bắn liên tiếp tan rã tính an toàn tiến hành đưa tin , nhưng văn hiến chỗ liệt theo phỏng ca bệnh vô luân lý thanh minh , mà theo phỏng thời gian vẻn vẹn 3- 18 tháng , đối với tuyến giáp trạng ung thư phán đoán tái phát chuyển di là còn thiếu rất nhiều .

Hai , nóng tan rã thuật tại tuyến giáp trạng ung thư phần cổ hạch bạch huyết chuyển di ung thư trị liệu thượng tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt , có đưa tin xưng có thể thông qua siêu thanh phát hiện khả nghi chuyển di hạch bạch huyết cũng kinh đâm xuyên chứng thực hậu tiến hành trị liệu tính xử lý 1 0 , thủ tiên tuyến giáp trạng núm vú trạng ung thư thường gặp chuyển di vị trí là phần cổ VI khu , nó hạch bạch huyết phân bố là cổ họng trước, khí quản trước cùng khí quản thực quản kênh , trong đó khí quản thực quản kênh của hạch bạch huyết chuyển di ung thư tan rã thuật thì không cách nào xử lý đấy, tiếp theo siêu thanh cùng phần cổ CT tại phần cổ hạch bạch huyết chuyển di ung thư phân biệt của nhạy cảm tính rất thấp phân biệt là 5 1% cùng 62% 1 1 , mà tuyến giáp trạng núm vú trạng ung thư lâm sàng âm tính phần cổ hạch bạch huyết chuyển di (c nhiều 0 ) phát sinh tỷ số là 25%-6 3.83% 12 , cho dù là c nhiều 0 của núm vú trạng vi ung thư (p apill ary thyroid m icroc arci no m a , P TM C ) phần cổ hạch bạch huyết chuyển di phát sinh tỉ lệ cao tới 4 2.4%22 , nếu như bộ phận này người bệnh lựa chọn nóng tan rã trị liệu hạch bạch huyết chuyển di ung thư rất dễ dàng còn sót lại , còn nữa căn cứ phần cổ hạch bạch huyết phân bố cùng dẫn lưu đặc điểm , đối phần cổ hạch bạch huyết chuyển di ung thư của xử lý , ngoại khoa trị liệu cường điệu khu vực tính hạch bạch huyết quét sạch , cho dù là ung thư biểu mô vân vân xạ trị nhạy cảm của đầu cổ khối u phóng xạ trị liệu cũng cần chú trọng chiếu xạ dã bao trùm hạch bạch huyết phân bố cùng dẫn lưu khu vực , mà nóng tan rã kỹ thuật vẻn vẹn làm được mang tính lựa chọn địa tiêu trừ bộ phận hạch bạch huyết chuyển di ung thư , văn hiến nhớ lại tính phân tích biểu hiện nóng tan rã thuật hậu 12 Ví dụ phẫu thuật trong khi mắc bệnh có 5 Ví dụ phát sinh phần cổ hạch bạch huyết ung thư chuyển di , còn sót lại phát sinh tỉ lệ cao tới 4 1.7% .

Ba , lọc theo đuổi trạng ung thư chủ yếu đặc điểm là khối u của bao màng cùng mạch máu xâm phạm , nó so với tuyến giáp trạng núm vú trạng ung thư càng có xâm nhập tính , nơi xa chuyển di phát sinh tỉ lệ gia tăng , nóng tan rã kỹ thuật không thích hợp tại nên giống như khối u của xử lý . Tuyến giáp trạng châm nhỏ xuyên tế bào gai bệnh lý kết quả là lọc theo đuổi tính khối u nhân ác tính tỷ số là 15%-3 0 % 13 , 2 0 15 tuổi nước mỹ tuyến giáp trạng hiệp hội (A m e nhậtc an Thyroid A SSo CIA tion , ATA ) ban bố trưởng thành tuyến giáp trạng nút cùng phân hoá hình tuyến giáp trạng ung thư trị liệu chỉ nam 14 vạchLọc theo đuổi tính khối u có thể nghi lọc theo đuổi tính khối u tại không có tiến hành phần tử kiểm trắc hoặc phần tử kiểm trắc cũng vô pháp phán đoán lương ác tính lúc đề cử phẫu thuật cắt bỏ để xác định chẩn bệnh . Dob nhật nj a C đẳng 15 chứng thực RFA không nên lấy tư cách xuyên tế bào gai bệnh lý làThy3 nút của một tuyến phương pháp trị liệu , tại nó trong nghiên cứu 6 Ví dụ RFA trị liệu của Thy3 nút người bệnh xem xét theo phỏng thời kỳ 2 Ví dụ bởi vì ổ bệnh tăng lớn tiến hành phẫu thuật , đều được chứng thực làm ác tính , cho nên bọn hắn cho rằng RFA không chỉ có không có tiêu trừ ổ bệnh ngược lại duyên ngộ người bệnh của phẫu thuật trị liệu . Lee CU vân vân 16 báo cáo như nhau đâm xuyên là lọc theo đuổi tính khối u người bệnh , kinh RFA trị liệu hai lần hậu theo phỏng 2 năm sau bắt đầu ổ bệnh tái phát , cái cổ khoát cơ bắp xuất hiện mới phát cục sưng , phẫu thuật cắt bỏ hậu tái phát ổ bệnh cùng cái cổ khoát cơ bắp cục sưng đều được chứng thực là núm vú trạng ung thư . Ung thư gan của RFA trị liệu nghiên cứu biểu hiện không hoàn toàn của RFA có thể gia nhập nhanh còn sót lại khối u tế bào của diễn tiến mà dẫn đến khối u sống lại nữa 17 , P ark KW vân vân 18 báo cáo tại không thể phẫu thuật của tái phát tính tuyến giáp trạng ung thư của RFA trị liệu hậu xuất hiện khối u sống lại nữa . RFA có hay không khả năng xúc tiến lọc theo đuổi tế bào khối u chuyển hóa hoặc là không hoàn toàn của RFA trị liệu có hay không hội dẫn đến lưu lại tế bào ung thư tăng tốc diễn tiến cần tiến một bước nghiên cứu đến chứng thực .

5  kết luận

Nóng tan rã kỹ thuật trị liệu bắt đầu phát tính bướu giáp nhọt phát sinh ung thư táo lưu lại cùng hạch bạch huyết chuyển di táo còn sót lại phong hiểm tương đối cao , còn không thể lấy tư cách có thể phẫu thuật bắt đầu phát tính tuyến giáp trạng ung thư hoặc lọc theo đuổi tính khối u của thông thường phương pháp chữa trị , dù cho đối nó tiềm ẩn ứng dụng giá trị nghiên cứu cũng cần càng nhiều phù hợp luân lý của lâm sàng , cơ sở thí nghiệm nghiên cứu giúp đỡ .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p