Chia sẻ

{ Bắt đầu]Triệu lực tác phẩm dịch ——2 0 18 năm mùa đông H MMT toán học thi đua ( đoàn thể tái )

Hứa khang hoa thi đua ưu học 2 0 2 0 - 0 8-26

xkh3 12 1 tửn a . co m; 1 0 9 0 84 1758 QQ . co m

Hứa khang hoa lão sư phương thức liên lạc:

Vi tín (xkh3 12 1 ); QQ ( 1 0 9 0 84 1758 )Trịnh nhật phong 《 toán học mỗi ngày một đề ( lớp mười một tập ) 》

Chiết giang đại học nhà xuất bản , 2 0 17


Quyển sách là tại mới nhất khảo thi cương của trên cơ sở , càng là đang nghiên cứu bao năm qua thi đại học toán học đầu đề quy luật trên cơ sở , tinh tuyển thi đại học toán học trung điển hình đề mục , vấn nhãn bao hàm mặt rộng , bao hàm cao trung toán học tất cả kiến thức điểm, đồ có một chút của điển hình tính , làm mẫu tính , chỉ đạo tính , chỉ tại bồi dưỡng học xa lạ tích vấn đề cùng giải quyết vấn đề của năng lực . Trọng yếu hơn chính là để cho học sanh ở toán học thi đại học trung lấy được thành tích tốt .

Tác giả giới thiệu vắn tắt

Trịnh nhật phong , trung học giảng viên cao cấp , chiết giang thiếu toán học đặc cấp giáo sư , chiết giang đại học sư phạm cùng hàng châu đại học sư phạm thạc sĩ nghiên cứu sinh kiêm chức đạo sư , hàng châu thị giảng viên cao cấp chức danh giám khảo chuyên gia , đương nhiệm chiết giang thiếu hàng châu học trong quân học toán học tổ bộ môn tổ trưởng . Trường kỳ tận sức toán học dạy học nghiên cứu , tạo thành "Lấy kích phát hứng thú là dẫn đường , lấy huấn luyện tư duy làm hạch tâm" của dạy học đặc sắc . Tại bên trong tỉnh bên ngoài làm có quan hệ dạy học chuyên đề báo cáo gần trăm hùng , nhiều lần tại tin tức truyền thông thượng làm thi đại học đề thi đánh giá tích hoặc thi đại học toán học phụ đạo toạ đàm; chỗ phụ đạo học sinh tham gia cả nước cao trung toán học thi đấu vòng tròn , tổng cộng 2 0 hơn người lấy được chiết giang tái khu giải đặc biệt , trong đó 3 người lấy được chiết giang tái khu đệ nhất danh . Trường kỳ dạy học thí nghiệm lớp dạy học , gần trăm vị trí học sinh thi đậu thanh hoa đại học , bắc kinh đại học , học sinh lý thanh giương thu hoạch được 2 0 0 7 năm chiết giang thiếu khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên . Tham dự cả nước , cấp tỉnh đầu đề nghiên cứu năm hạng; sáng tác 15 0 hơn thiên sơ đẳng toán học cùng số học dạy học nghiên cứu luận văn , tại 《 toán học thông báo 》 vân vân trên tạp chí phát biểu; chủ biên 《 cao trung toán học tinh đan 》 , 《 cao trung toán học thi toàn quốc qua cửa cẩm nang 》 , 《 cao trung toán học theo nhà sửa sai 》 , tham gia đan 《 cao trung toán học Olympic thi đua giáo trình 》 , 《 cao trung toán học thi đua bồi ưu giáo trình 》 , 《 mới những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường cao trung toán học ôn tập dẫn đường 》 , 《 cao trung toán học thi toàn quốc tiêu chuẩn 》 vân vân 1 0 dư bộ thư tịch , sáng tác 《 bất đẳng thức 》 .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p