Chia sẻ

《 bốn thánh treo trụ cột 》 > quyển 5 y hình bốn hỏi thứ năm - hỏi ấm năm đầu

p 0 oouuu 2 0 15- 0 9- 0 3

Hỏi ấm năm đầu

Hỏi: kinh lời nói sốt cao đột ngột tại sao? Ngọc thu tử nói: sốt cao đột ngột tức ấm bệnh vậy. Bệnh tại xuân nhân gọi là ấm , bệnh tại hạ nhân gọi là nóng . 《 xưa nay nghe nói đánh giá sốt cao đột ngột luận 》: tiên hạ chí nhật nhân là bệnh ấm , hậu hạ chí nhật nhân là bệnh nóng . Nóng tức nóng vậy. Lấy mùa mà khác danh cũng .

Hỏi: ấm bệnh cùng bệnh thương hàn gì khác biệt? Ngọc thu tử nói: 《 xưa nay nghe nói 》: sốt cao đột ngột nhân , bệnh thương hàn loại vậy. Mà thật không phải bệnh thương hàn . Bệnh thương hàn cảm giác thu đông của hàn , ấm bệnh cảm giác xuân hạ chi phong , mùa bất đồng , mà hàn ôn dị vậy .

Hỏi: ấm bệnh cùng ấm dịch gì khác biệt? Ngọc thu tử nói: ấm bệnh căn nguyên , có được đông tổn thương tại hàn mà có bên trong nóng , cảm giác thì trong ngoài đều là bệnh . Ấm dịch đông không thương tổn hàn , mà vô bên trong nóng , nhưng mà biểu hiện bệnh . Dương thịnh chi nhà , sau đó bên trong bệnh cũng .

Hỏi: đông tổn thương tại hàn , gì duyên mà có bên trong nóng? Ngọc thu tử nói: đông khí phong tàng , thiên địa bế tắc , dương chập chín dưới mặt đất , thì hàn thủy tuân lệnh . Người vu đông lúc, chơi bời vong tinh , dương tiết mà hỏa phi là lấy trở lạnh mà làm nóng cũng .

Hỏi: đông tổn thương tại hàn , gì duyên mà xuân tất bệnh ấm? Ngọc thu tử nói: phàm ngoại cảm sâu , tất bởi vì nội thương nặng . Dương khí trọng thương , bệnh thì hàn sâu , âm khí trọng thương , bệnh thì nóng sâu . Trong ngoài nóng kịch , da lông không ra , là vì ấm bệnh . Đóng vệ khí lấy thu liễm là tính , trong ngày thường nóng âu nằm , vừa gặp gió tà , tổn thương nó vệ khí , vệ bế thì doanh âu . Doanh máu âu chưng mà ham muốn tiết vào trong , tập tục phát triễn mà ham muốn tiết tại bên ngoài , trong ngoài giao tiết mà vệ khí bình phục liễm , nó tính đúng vậy liễm mà không mở , chính là thành ấm bệnh . Xuân hạ gió nhiều , là lấy rất dễ sầu não . Nếu tạng phủ bình thản , làm vô bên trong nóng , thì toàn cảm giác mà toàn hiểu , không thành ấm bệnh cũng .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p