Chia sẻ

【 y phương thưởng tích ] bổ trung cùng máu canh

Từ bi thành ý 2 0 18- 0 9- 12

Bổ trung cùng máu canh

Đơn thuốc sinh kỳ 5 tiền , tiểu dương tham gia 1 tiền , phục thần 1 tiền nửa , rễ sô đỏ 1 tiền nửa , về thân 1 tiền nửa , xuyên khung 1 tiền nửa ( xào ) , bối mẫu tứ xuyên 1 tiền ( đi tâm ) , thật dâng hương 1 tiền , cây thạch xương bồ 1 tiền ( nước muối xào ) , mạch môn 1 tiền ( đi tâm ) , khấu mễ 5 phân ( mài ) , ba kích thiên 3 tiền ( đi tâm , nước muối xào ) , sinh cỏ 1 tiền , sinh táo nhân 3 tiền , nguyên thịt 3 tiền .

Công năng chủ trị giản chứng .

Cách dùng dụng đo mực nước tiên phục .

Trích lục 《 phỏng đoán có tập 》

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án

  p