Chia sẻ

【 nhỏ kiến thức ] lô não CT chẩn bệnh thường dùng của ba cái cửa sổ

Mạc Ngôn hôm nay vô tri kỷ 2 0 17- 12- 0 7

Để cho học tập thành là một chủng tập quán !

Y học hình ảnh trung tâm phục vụSở hữu 5 0 0 Ví dụ ca bệnh + triệu chứng + toạ đàm

Tác giả: hao phí người thanh

Nguồn gốc: gấu trúc phóng xạ


1 , lô não CT thường dùng của ba cái cửa sổ ( đồ A- C ):

Đồ A:Xương cửa sổ (The sóngne window)

Đồ B:Não cửa sổ (The br AIn window)

Đồ C:Máu cửa sổ ( the  BLood window )Đồ A: xương cửa sổ;Chủ yếu dùng cho minh xác gãy xương , đậu khang bệnh biến , trong đầu tích khí .Đồ B: não cửa sổ;Có thể rõ ràng biểu hiện xám trắng chất , có thể phát hiện trúng gió của lúc đầu triệu chứng hoặc cái khác dẫn đến não bệnh phù vân vân biểu hiện của bệnh biến .Đồ C: máu cửa sổ;Càng lợi cho biểu hiện cứng rắn màng hạ hoặc đầu lâu xuất huyết bên trong .

Bản Ví dụ biểu hiện:Xương cửa sổ thị: phải xương đỉnh đầu gãy xương; ba cái cửa sổ đều thị: mềm tổ chức bệnh phù cũng dưới da tích khí; máu cửa sổ: chút ít cứng rắn màng hạ sưng tấy .


  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

   


  Runtime Error

  Server Error in '/' Application.

  Runtime Error

  Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

  Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

  
  <!-- Web.Config Configuration File -->
  
  <configuration>
    <system.web>
      <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
  </configuration>