Chia sẻ

【 lý lỗ định: mãn tính bệnh mẩn ngứa vuông ]

Hạo thịnh nhà 2 0 2 1- 0 1- 0 8

Mãn tính bệnh mẩn ngứa vuông

【 đơn thuốc ] ô mai 3 0 lại thêm , cỏ tím 3 0 lại thêm , xâu chúng 3 0 lại thêm , đau khổ tham gia 3 0 lại thêm , hoàng bách 3 0 lại thêm , cây thương truật 3 0 lại thêm , bạch chỉ 3 0 lại thêm , đại phong tử 3 0 lại thêm .

【 cách dùng ] bôi thuốc đánh nát , dụng ghen 5 0 0 m l ngâm sau 3 ngày , bên ngoài xoa chỗ đau , ngày 1 4~5 thật . Hoặc đem lên thuốc tiên thủy , lấy thuốc dịch ẩm ướt thoa chỗ đau , ngày 1 2 thật . Dụng thuốc thời kỳ ngừng dùng kích thích tố giống như thuốc bôi .

【 công hiệu ] thanh nhiệt giải độc , khô ẩm ướt hết ngứa .

【 chủ trị ] thích hợp với mãn tính bệnh mẩn ngứa thối nát , thấm dịch , ngứa , trường kỳ không được bình phục nhân .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p