Chia sẻ

Trong trung y hông của đau nhức phân chứng luận chữa

Thuốc nhỏ tiên của trung y 2 0 2 0 - 0 4-29

1 , lạnh lẽo ẩm ướt lưng đau chủ chứng: phần eo lạnh đau trùng , gặp ngày mưa dầm tăng thêm . Kiêm thật chứng: phần eo đổi hướng bất lợi , hình hàn chi trầm . Lưỡi mạch: đài trắng nõn , mạch trầm mà chậm chạp . Cách chữa: tán hàn hình ẩm ướt , ấm kinh thông lạc . Phương thuốc: cam khương linh thuật canh .

2 , nóng ướt lưng đau chủ chứng: phần eo đau đớn , chỗ đau kèm thấy nóng , ngày nóng hoặc ngày mưa tăng thêm . Kiêm thật chứng: miệng đau khổ , tiểu tiện ngắn đỏ . Lưỡi mạch: đài hoàng chán , mạch trẻ con số hoặc dây số . Cách chữa: thanh nhiệt lợi nhuận ẩm ướt , thư gân giảm đau . Phương thuốc: 4 thần kì hoàn .

3 , máu ứ lưng đau chủ chứng: lưng đau như ám sát , đau nhức có định . Kiêm thật chứng: phần eo đổi hướng bất lợi , chỗ đau cự bình chú . Lưỡi mạch: lưỡi chất tử ngầm , hoặc có ứ bớt; mạch sáp . Cách chữa: hoạt huyết tiêu viêm , lý khí giảm đau . Phương thuốc: thân đau nhức đuổi ứ canh .

4 , thận hư lưng đau chủ chứng: phần eo đau nhức , thích bình chú thích đau nhức , gặp làm tệ hơn , nằm thì giảm bớt , đầu gối bất lực . Kiêm thật chứng: thiếu bụng câu gấp gáp sắc mặt cạch bạch , tay chân không nóng , thiếu khí không còn chút sức lực nào , hoặc tâm phiền mất ngủ , miệng khô lưỡi làm , tay chân tâm nóng , sắc mặt ửng hồng . Lưỡi mạch: lưỡi nhạt hoặc đỏ; mạch trầm tế hoặc cây tế . Cách chữa: thiên dương hư giả , thích hợp ôn bổ thận dương; thiên âm hư nhân , . Thích hợp bổ dưỡng thận âm . Phương thuốc: thiên dương hư giả thích hợpPhải về hoàn; thiên âm hư nhân thích hợpTrái về hoàn.

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p