Chia sẻ

Đem tốt lấy trước cửa ải cuối cùng , năm bước phòng ngừa lấy trước quả rụng

Côn lôn phố 2 0 18- 1 1- 18

Cam quýt tiến vào chuyển sắc kỳ , dần dần thành thục , chuẩn bị có thể hái trái cây rồi, tại nơi này thời kỳ mấu chốt , cần phải đem tốt cửa ải cuối cùng , đừng cho trái cây tại thu thập trước rơi xuống . Năm ngoái rất nhiều vườn trái cây liền gởi cho sinh lấy trước quả rụng tình huống , nghiêm trọng vườn trái cây quả rụng tỉ lệ thậm chí cao tới 3 0 % trở lên, trên mặt đất tất cả đều là rơi xuống quả , liên tiếp hạ chân của bộ phận chưa từng có .


Mắt thấy bội thu đang nhìn , nhưng phát sinh như thế bực mình chuyện tình , dụng lời của chúng ta tới nói chính là con vịt đã đun sôi bay , đến miệng của thịt rơi mất , nhìn,trông coi đều rất đau lòng .


Cam quýt một năm có hai lần sinh lý quả rụng , lần đầu tiên là chín thời kỳ nở hoa từ thụ phấn không tốt đưa tới mang quả ngạnh quả rụng , quả rụng số lượng nhiều; lần thứ hai phải không mang quả ngạnh quả rụng ( tháng sáu quả rụng ) , đa số chủng loại tại tháng sáu quả rụng về sau, đợi quả số cơ bản ổn định . Hiện tại đã là tháng 11 phần rồi, vì cái gì vẫn hội quả rụng đâu?Cam quýt lấy trước quả rụng một dạng, phát sinh ở thu thập trước 1-2 tháng , thông thường kết quả số lượng nhiều của cây ăn quả quả rụng nhiều, cây thế nhược hoàng cây , lá vàng nhiều của cây ăn quả quả rụng càng nhiều . Hoàng đế cam , mới hội cam , cam tề vân vân chủng loại nhất là cần thiết phải chú ý .


Dẫn đến cam quýt quả rụng của nguyên nhân có rất nhiều: nước mưa nhiều, sự quang hợp khác biệt , trái nứt đều sẽ dùng trái cây rơi xuống; cũng có nạn sâu bệnh tạo thành quả rụng; vẫn có người vì dinh dưỡng không công bằng , bộ rễ sức sống khác biệt đưa đến lấy trước quả rụng .


Đoạn thời gian trước tiếp tục ngày mưa dầm khí , sự quang hợp khác biệt , chiếu sáng không đủ dễ dàng xuất hiện quả rụng . Tháng mười là trái nứt Cao Phong Kỳ , hạn hán đã lâu gặp mưa tạo thành trái cây nứt ra dẫn đến quả rụng . Trái cây chín kỳ gặp nhiệt độ thấp thời tiết chạm vào cây bên trong ê-ty-len , tróc ra chua xót của hình thành , quả cuống dịch hình thành Ly tầng , cũng dịch lây nhiễm bệnh hại , tạo thành quả rụng .Còn có so với khá thường gặp chính là nạn sâu bệnh tạo thành quả rụng . 1 ) quả chuôi bệnh nhiệt thán bệnh . Tại trái cây sinh trưởng trung hậu kỳ , quả chuôi xuất hiện bệnh nhiệt thán bệnh sẽ ảnh hưởng chất dinh dưỡng cùng trình độ của chuyển vận , tới gần quả cuống chỗ quả chuôi phát sinh khô cạn , hình thành khô cuống , trái cây cùng quả chuôi bởi vì tróc ra chua xót của lên cao mà xúc tiến Ly tầng của hình thành , sau đó quả rụng . Bịt kín dịch nước đọng cùng quản lý kém vườn trái cây , tại cam quýt chủng loại trung lấy cây cam vân vân dài nhỏ quả chuôi của chủng loại phát sinh khá nhiều .2 ) hạt mục nát bệnh . Sau cơn mưa độ ẩm quá lớn , dễ dàng phát sinh hạt mục nát dịch hỏng bệnh , chống trễ của đem phát bệnh nghiêm trọng , gây nên đại lượng quả rụng .3 ) thật ruồi .9~ tháng 11 phần là cam quýt thật ruồi tỉ lệ phát bệnh cao , phát bệnh đặc thù là biến thành vàng của trung tâm vị trí có vết thương , mở ra về sau có thể thấy được giòi ở bên trong , phát bệnh hậu cũng sẽ tạo thành đại lượng quả rụng .Ngoài tự nhiên nhân tố , quả rụng vẫn trước mặt kỳ của quản lý cùng một nhịp thở , quýt cây dinh dưỡng không đầy đủ , hoặc kết quả lượng quá lớn khiến cho cây chất dinh dưỡng không đủ , cây thế khác biệt , bộ rễ sức sống khác biệt , phiến lá dễ dàng rơi xuống thậm chí xuất hiện hoàng cuống quả rụng; thu sao thả quá muộn , trễ già thành thục , tiếp tục sinh trưởng , không năng lực trái cây cung ứng chất dinh dưỡng , cùng trái cây tranh đoạt chất dinh dưỡng , yếu nhánh , bên trong nhánh vân vân dinh dưỡng lúc đầu không được đầy đủ cùng cây thế không được vượng của cây xuất hiện quả rụng; thu mập sử dụng không thích đáng, dụng lượng quá lớn hoặc chất hữu cơ mùi đầy đủ ủ phân xanh , mập hại , đốt cây , bộ rễ bị hao tổn , gây nên quả rụng .


Quản lý một năm thật vất vả chịu đựng được đến kết quả , tại thu thập trước nhưng rơi xuống rồi, sản lượng hạ xuống , sơ kỳ của nỗ lực khả năng liền giảm bớt đi nhiều , thậm chí thành "Dương Bạch Lao ", bởi vậy , hiện tại giai đoạn liền muốn coi trọng , làm tốt dự phòng biện pháp bổ túc , giảm xuống tổn thất . Cụ thể biện pháp như sau .


1 . Nếu như thời gian dài khô hạn , cần chuyên cần lâm thủy , chút ít nhiều lần , bảo trì thổ nhưỡng ướt át , tránh cho trái nứt;


2 . Bổ sung lân giáp , tăng cường cây của khiêng nghịch tính , tăng cao chống lạnh , chống hạn , chống bệnh năng lực , giảm bớt quả rụng , tại quả rụng sơ kỳ phun thi tăng cường sự quang hợp của mặt lá mập , như bao hàm thái hơi mập .3 . Kết hợp tu bổ , kéo đi bịt kín cành , gia tăng thân cây thông sáng tính .


4 . Làm tốt nạn sâu bệnh của chống công việc , phòng tốt quả chuôi bệnh nhiệt thán bệnh , hạt mục nát bệnh , thật ruồi , giảm bớt quả rụng , nhưng mà tới gần thu thập kỳ không cần sử dụng cao độc thuốc trừ sâu , lấy trước một tháng không thể thi thuốc .Đối với quả chuôi bệnh nhiệt thán bệnh , tại cây ăn quả chưa lây nhiễm trước đó , có thể dùng bính sâm kẽm , giáp cơ lưu huỳnh nấm linh ( giáp cơ nắm bố trí nước miếng ) , thạch lưu huỳnh thuốc nước , ba nhĩ đa dịch vân vân dược tề tiến hành dự phòng . Đã phát bệnh của cây ăn quả , có thể dùng meo tươi mới án , bổn ê-te giáp vòng tọa , xú nấm thanh , thanh nấm tọa , ti tọa ê-te nấm chỉ chờ đến trị liệu , hiệu quả tốt . Hiện tại giai đoạn không được đề cử sử dụng thay mặt sâm mangan kẽm , bởi vì thay mặt sâm mangan kẽm là thuốc tán đấy, nước mưa thiếu đánh về sau bám vào tại quả trên mặt không rơi xuống dễ dàng hình thành thuốc bớt .


Hạt mục nát bệnh . Tại phát bệnh trước, ứng phun thi bổn ê-te giáp vòng tọa . Mật nấm chỉ 3 0 0 0 lần phun sương , hoặc 5% ti tọa ê-te nấm chỉ 15 0 0 lần phun sương dự phòng; khoảng cách 15 ngày tả hữu một lần; nếu như sử dụng làm bằng đồng dược tề thì cần muốn 7 đến 1 0 thiên nhất thật thuốc; nếu như bệnh hại đã phát sinh , thì sử dụng 45% meo tươi mới án 2 0 0 0 lần + ất hợp chất hữu cơ nhôm 8 0 0 lần + thay mặt sâm mangan kẽm 8 0 0 lần phun sương , 1 0 - 15 ngày một lần .


Thật ruồi , có thể treo màu vàng dính tấm , dụ trùng bình đến tiến hành dụ sát .5 . Trọng điểm là phải tăng cường nước phù sa quản lý , hợp lý bón phân , tăng thi phân hữu cơ , tăng cường cây thế , tăng cao chống bệnh năng lực , vẫn phải chú ý vườn trái cây thoát nước .


Đem tốt lấy trước của cửa ải cuối cùng , giảm bớt quả rụng , đừng cho con vịt đã đun sôi lại bay .  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p