Chia sẻ

{ Bắt đầu]TMB lấy tư cách miễn dịch hiệu quả trị liệu của bứco m aeker thêm...nữa chứng cứ có sức thuyết phục: check m ate-227 thí nghiệm

Tìm dược bảo điển 2 0 2 0 - 1 1- 17

2 0 18 . 4.17

Hôm nay , trăm lúc đẹp thi quý tiền tệ (B nhật Stol-Myer S Squibb , BMS ) công ti ở nước Mỹ ung thư nghiên cứu hiệp hội (AA CR )2 0 18 mỗi năm sẽ lên công bố mấu chốt 3 kỳ nghiên cứu CheckM ate-227 của sơ bộ kết quả , cùng bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) so sánh , opd IVo (n IVo lộ m ab )3 m lại thêm hoặc kg gia tăng thấp liều lượng Yervoy (ipili m u m ab , 1 m lại thêm hoặc kg ) một tuyến trị liệu cao khối u đột biến phụ tải ( TMB≥ 1 0 m ut hoặcMb ) của màn cuối không là tế bào ung thư phổi ( nhiều SCL C ) người bệnh , rõ ràng kéo dài 1 năm vô tật bệnh tiến triển sinh tồn tỉ lệ , 43% vs 13% , lật 3 lần; rõ ràng kéo dài vô tiến triển sinh tồn kỳ PFS , 7 .2 m vs 5 .4 m , tật bệnh tiến triển phong hiểm giảm xuống 42% , nên kết quả đã ở mới nước anh y học tạp chí ( nhiềuEJM ) thượng online phát biểu .

CheckM ate-227 là một hạng mở ra , ngẫu nhiên Ⅲ kỳ thí nghiệm lâm sàng , chỉ đang đối với so với bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) cùng n IVo lộ m ab chỉ thuốc hoặc n IVo lộ m a B+ipili m u m ab hoặc n IVo lộ m a B+ bạc giống như một tuyến trị liệu màn cuối hoặc tái phát tính nhiều SCL C người bệnh của hiệu quả trị liệu cùng tính an toàn . Nên nghiên cứu chia làm 3 bộ phận:

🔷 đệ 1 a bộ phận: đệ 1 a bộ phận chỉ tại ước định cùng bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) so sánh , n IVo lộ m ab liên hợp ipili m u m ab , cùng n IVo lộ m ab chỉ thuốc trị liệu vốn có P D-L 1 biểu đạt của khối u người bệnh của hiệu quả trị liệu .

🔷 đệ 1b bộ phận: chỉ tại ước định cùng bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) so sánh , n IVo lộ m ab liên hợp ipili m u m ab , cùng n IVo lộ m ab liên hợp bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) dùng cho không biểu hiện P D-L 1 trạng thái của khối u người bệnh của hiệu quả trị liệu .

🔷 thứ hai bộ phận: chỉ tại ước định cùng bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) so sánh , vô luận P D-L 1 hoặc TMB trạng thái như thế nào , n IVo lộ m ab liên hợp bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) đang rộng rãi trong khi mắc bệnh của chủ phải nghiên cứu điểm cuối cùng OS .

*P D-L 1 biểu đạt trình độ kiểm trắc áp dụng D AKo nghiên cứu di a lại thêm no S tic P D-L 1 IH C 28-8 ph ar m Dx ,

Năm nay 2 0 18 năm AA CR đại hội báo cáo chủ yếu là nên trong nghiên cứu bộ phận thứ nhất của thí nghiệm kết quả . Nghiên cứu bộ phận thứ nhất đặt vào 1739 Ví dụ chuyện xưa không có nhận nhận qua trị bệnh bằng hoá chất , E COG chấm điểm là 0 ~ 1 , không có đã biết EGFR hoặcALK nhạy cảm đột biến lại tổ chức bằng thật là IV kỳ hoặc tái phát nhiều SCL C người bệnh . Phương án trị liệu là: n IVo 3 m lại thêm hoặc kg Q2W+ipi 1 m lại thêm hoặc kg Q6W;n IVo 24 0 m lại thêm Q2W; hoặc n IVo 36 0 m lại thêm Q3W liên hợp PT- D C . Người bệnh tiếp nhận 2 năm trị liệu cho đến tật bệnh tiến triển hoặc độc tính khó dằn nổi chịu . Dụng Found a tion công ty Found a tionOne C Dx™ thuốc thử hộp kiểm trắc khối u tổ chức của TMB .

Hôm nay công bố của kết quả căn cứ vào đối nghiên cứu đệ 1 bộ phận n IVo lộ m ab liên hợp ipili m u m a tổ B , cùng bạc giống như song liên (PT- D C ) tổ người bệnh của phân tích . Đệ 1 bộ phận bên trong liên quan tới n IVo lộ m ab liên hợp ipili m u m ab nghiên cứu bao gồm hai cái cộng đồng chủ yếu điểm cuối cùng —— vốn có P D-L 1 biểu đạt người bệnh của OS ( tại đệ 1 a bộ phận nhập tổ ); TMB cao biểu đạt trong khi mắc bệnh của PFS , vô luận nó P D-L 1 biểu đạt tình huống ( tại đệ 1 a , 1b bộ phận nhập tổ ) . AA CR trên đại hội báo cáo là một cái trong đó nghiên cứu điểm cuối cùng PFS . Bản nghiên cứu ứng dụng FMI công ty Found a tionOne C Dx phân tích nghiệm chứng nền tảng đối TMB tiến hành ước định . Tại bản trong nghiên cứu , TMB có thể ước định của người bệnh ước chừng có 45% là TMB cao biểu đạt (≥ 1 0 m ut hoặc m b ) .

Thí nghiệm kết quả

PFS:

Trung vị theo phỏng thời gian là 1 1.5 tháng , chỉnh thể người bệnh trong đám , miễn dịch liên hợp trị liệu tổ PFS là 4.9 m , mà bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) tổ là 5.5 m , dù rằng miễn dịch liên hợp dụng thuốc của 1 năm PFS tỉ lệ tương đối cao (3 0.937 so với 17 .0 37 ) . Tại khối u đột biến phụ tải thấp (< 1 0 cái đột biến m e lại thêm a sóng sắc ) của trong khi mắc bệnh , n IVo lộ m ab gia tăng ipili m u m ab trị liệu của trung vị PFS là 3.2 tháng , mà bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) là 5.5 tháng . Tại TMB ≥ 1 0 m ut hoặcM tổ B trong khi mắc bệnh , tiếp nhận n IVo+ipi trị liệu của người bệnh , PFS rõ rệt cao hơn tiếp nhận PT- D C trị liệu của người bệnh (7 .2 m vs 5 .4 m , P= 0 .0 0 0 2 ) . Nên kết quả tại bao gồm P D-L 1 cùng tổ chức học ở bên trong đích bất đồng á tổ ở giữa đều nhất trí .

ORR cùng DoR:

Tại TMB ≥ 1 0 m ut hoặcMb của trong khi mắc bệnh , miễn dịch liên hợp trị liệu tổ , ORR là 45 .3% , mà bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) tổ là 26 .9% , tại phản ứng trong khi mắc bệnh , 6837 của người bệnh tại n IVo lộ m ab ipili m u m ab trị liệu 1 năm sau có tiếp tục phản ứng , mà bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) tổ là 2537 . Cái trước của trung vị hiệu quả trị liệu duy trì thời gian chưa đạt tới ( 1 2.2 nguyệt - nhiềuR ) , cái sau là 5 .4 tháng (4 .2-6 .9 nguyệt ) .

Tại chỗ có tiếp nhận vậy trị liệu của trong khi mắc bệnh , 3 hoặc cấp 4 trị liệu liên quan không tốt sự kiện (TRAE S ) của tỉ lệ tại miễn dịch trị liệu tổ hợp tổ là 3 137 , bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) tổ là 3637 . Nên tổ hợp nại thụ tính tốt đẹp , tính an toàn cùng trước kia trị liệu kết quả tương tự . Nên nghiên cứu của một cái khác nghiên cứu điểm cuối cùng , P D-L 1 biểu đạt người bệnh của OS , vẫn còn tiếp tục đang tiến hành .

kỷ niệm Baron - Khải Đặc Lâm ung thư trung tâm của khối u học gia M at thew D . Hell m a mẹ tiến sĩ ( hình ảnh nguồn gốc: onc live trang web )

"Tại đây hạng liên quan tới TMB cao biểu đạt của không là tế bào ung thư phổi nghiên cứu ở bên trong, chúng ta phát hiện n IVo lộ m ab liên hợp ipili m u m ab cùng bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) so sánh rõ rệt cải thiện vô tiến triển sinh tồn kỳ , " kỷ niệm Baron - Khải Đặc Lâm ung thư trung tâm của khối u học gia M at thew D . Hell m a mẹ tiến sĩ tại AA CR gởi tin tức mới sẽ lên nói.

M at thew D . Hell m a mẹ tiến sĩ

Phản ứng chiều rộng , duy trì thời gian cùng chiều sâu đều được vậy rõ rệt cải thiện , 1 năm PFS tỉ lệ , cùng bạc giống như song liên trị bệnh bằng hoá chất (PT- D C ) so sánh , miễn dịch trị liệu tổ tăng lên gấp ba trở lên. Nên kết quả độc lập với P D-L 1 cùng tổ chức học , tránh cho một tuyến sử dụng trị bệnh bằng hoá chất cùng là tuyến hai trị liệu giữ lại hữu hiệu lựa chọn ưu điểm . Nên mục nghiên cứu đồng thời cũng xác nhận TMB là một trọng yếu lại đáng tin của sinh vật vật ký hiệu , ứng dụng tại sơ chữa của màn cuối nhiều SCL C người bệnh của kiểm trắc" Hell m an bổ sung nói. Nói cách khác ,Nên kết luận đối P D-L 1 dương tính , P D-L 1 âm tính; đối vảy ung thư , không phải vảy ung thư , tuyến ung thư vân vân đều thành lập .

1

Liên quan tới khối u đột biến phụ tải ( TMB )

Khối u tế bào của đột biến hội theo thời gian đưa đẩy mà không ngừng súc tích , loại hiện tượng này tại tế bào bình thường trung là không thấy được . Khối u đột biến phụ tải ( TMB ) là một loại định lượng của sinh vật vật ký hiệu , nó phản ứng vậy khối u tế bào mang theo đột biến tổng số . Vốn có cao T mẹ nó bức quá chứ khối u tế bào vốn có tương đối cao của mới kháng nguyên trình độ , cái này bị cho rằng có thể giúp hệ thống miễn dịch phân biệt khối u cũng kích thích chống ung thư T tế bào của tăng sinh cùng khiêng khối u phản ứng . TMB là một loại sinh vật vật ký hiệu , có thể giúp dự đoán người bệnh đối miễn dịch phương pháp chữa bệnhn tổng hợp của hưởng ứng .   vừa nhắc tới TMB không thể không xách của chính là Check m ate- 0 26 thí nghiệm , tại P D-L 1 dự đoán thất bại tình huống dưới , nên thí nghiệm TMB á chất hợp thành tích , đem BMS của opd IVo thành công nghịch tập , từ đây opd IVo cùng TMB kết quan hệ chặt chẽ !

2 0 17 năm AA CR đại sẽ, đem CheckM ate 0 26 thí nghiệm kết quả tiến hành nhớ lại tính á chất hợp thành tích , phát hiện , căn cứ khối u đột biến phụ tải ( TMB ) ba phần chữ số phân bố , đem người bệnh điểm trung bình là tổ ba . Thấp , trung, cao TMB ba phần chữ số của người bệnh phân biệt là 0 -99 , 1 0 0 -242 cùng ≥243 cái . Tại 54 1 danh ngẫu nhiên trong khi mắc bệnh , 3 12 danh (5 7.737 ) có thể ước định số liệu để xác định TMB .   tại TMB cao biểu đạt của bệnh nhân ở bên trong, áp dụng Opd IVo tiến hành trị liệu về sau, khách quan làm dịu tỉ lệ (ORR , 47% vs 28% ) cùng vô tiến triển sinh tồn kỳ (PFS , 9 .7 vs 5 .8 tháng ) đều rõ rệt trội hơn trị bệnh bằng hoá chất . Opd IVo căn cứ vào TMB đối với người quần sàng chọn , khiến cho tại một tuyến trị liệu trên có vậy hy vọng mới .

Ngoài Opd IVo , la thị của P D-L 1 chỉ khiêng Atezolizu m ab tại sàng chọn càng dễ thâu được ích lợi người bệnh lúc, cũng khai triển,mở rộng TMB cùng miễn dịch trị liệu hiệu quả trị liệu nghiên cứu phân tích . Hay hơn chính là , không chỉ có nghiên cứu TMB biểu đạt cao thấp tại miễn dịch trị liệu bên trong khác biệt , đồng thời còn nghiên cứu TMB biểu đạt cao thấp tại trị bệnh bằng hoá chất tổ bên trong hiệu quả trị liệu khác biệt . Kết quả phát hiện tại miễn dịch trị liệu ở bên trong, TMB biểu đạt cao người bệnh càng dễ thu hoạch , vô luận là PFS hay là OS , đều rõ rệt trội hơn TMB thấp của người bệnh . Mà ở trị bệnh bằng hoá chất tổ , T mẹ nó bức quá chứ biểu đạt cao thấp cùng PFS cùng OS vô trực tiếp liên quan quan hệ . Cũng từ một cái khác khía cạnh , nói rõ TMB là miễn dịch trị liệu hiệu quả trị liệu của dự đoán bứco m arker , không phải trị bệnh bằng hoá chất hiệu quả trị liệu dự đoán bứco m arker .

Kết hợp hôm nay báo cáo check m ate-227 thí nghiệm dương tính kết quả , TMB lấy tư cách dự đoán miễn dịch hiệu quả trị liệu của một sinh vật vật ký hiệu bị càng ngày càng nhiều thí nghiệm lâm sàng cùng miễn dịch kiểm tra điểm ức chế dược tề nhận có thể. Hy vọng TMB sớm ngày ghi vào NC(não tàn,óc lợn) CN(xử nữ,gái còn trinh) chỉ nam cùng F DA ở bên trong, có thể thông qua T mẹ nó bức quá chứ kiểm trắc , để cho càng nhiều khối u người bệnh thu hoạch !

Tham khảo

1 . Hell m an mẹ kiếp, Ciule anu T , P lộz an Ski A , et al . Nhiều IVo lộ m ab (n IVo ) + ipili m u m ab (ipi ) vs pl a tinu m - đấu BLet che m o ther apy (PT- D C ) a S fir St-line ( 1L ) tre at m ent (tx ) for adv anced non- S m all cell lộ ng c ancer ( nhiều SCL C ): in ITi al re Sult S fro m CheckM ate 227 . Pre sắcnted at: 2 0 18 AA CR A mẹu al Mee tin lại thêm; Ap nhậtl 14- 18 , 2 0 18; Chic a lại thêmo , Illi no is . Ab Str act CT 0 77 .2 0 17;35 ( Suppl 4S; ab Str 35 0 ) .

2 . Hell m an mẹ kiếp, Ciule anu T , P lộz an Ski A , et al . Nhiều IVo lộ m ab p lộ S ipili m u m ab in lộ ng c ancer with a hi lại thêmh tu m or m ut a tion al burden [pu BLi bắnd online Ap nhậtl 16 , 2 0 18 ] .   nhiều E ngl J Med . doi: 1 0.1 0 56 hoặc nhiềuEJMo a 18 0 1946 .

Nếu như ngài có dược vật trưng cầu ý kiến , viễn trình hội chẩn đắc ý nguyện , có thể thông qua phía dưới thức liên hệ chúng ta , ế an đem tận tuỵ cung cấp cho ngài phục vụ:

Dược vật dữ liệu nước mỹ hội chẩn hong kong hội chẩn

Ngài có thể gọi 4 0 0 -862-2 0 3 0 đường dây nóng trưng cầu ý kiến phục vụ tường tình;

  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p