Chia sẻ

【 khám và chữa bệnh quy phạm ] con mới sinh bệnh vàng da của chính xác trị liệu

Biệt danh 33 157443 2 0 17- 0 8- 1 1

Meo ~

o (=ω= ) m

Nghe nói hảo văn cùng tốt âm nhạc càng phối yêu

Nếu như ngài có muốn nghe của ca khúc

Có thể hậu trường cho chúng ta nhắn lại a

Truyện cổ tích trấn

Đến từ người vệ nhi khoa

0 4: 1 0

Con mới sinh bệnh vàng da của trị liệu


Con mới sinh bệnh vàng daTrị liệu của mục đích là giảm xuống huyết thanh mật đỏ làm trình độ ,Dự phòng cùng trị liệu con mới sinh mật đỏ làm não bệnh. Nhất là xuất hiện ở sinhĐệ 1 tuầnNội ứng nghiêm mật giám sát huyết thanh mật đỏ làm trình độ , đạt tới can thiệp giờ chuẩn kịp thời cấp cho trị liệu . Bệnh vàng da của trị liệu cóBa loại:Chiếu sáng phương pháp chữa bệnhn tổng hợp,Hoán huyết phương pháp chữa bệnhn tổng hợpCùngDược vật trị liệu.


01

Chiếu sáng phương pháp chữa bệnhn tổng hợp ( tên gọi tắt sáng liệu )1 . Sáng liệu chỉ chinh


Các loại nguyên nhân đưa đến cao mùi kết hợp mật đỏ làm đạt tới sáng liệu giờ chuẩn đều ứng kịp thời sáng liệu;Kết hợp mật đỏ làm ( kết hợp mật đỏ làm )622 m lại thêm hoặcdl không lẽ sáng liệu;Cực thấp cùng cực thấp xuất sinh thể trọng nhẹ có thể dùng dự phòng tính quang liệu .2 . Sáng liệu tiêu chuẩn


Con mới sinh cao mật đỏ làm huyết chứng của sáng liệu tiêu chuẩn rất khó dụng một cái tiêu chuẩn giới định . Bất đồng thai linh , không đồng nhất linh cùng bất đồng vây sinh kỳ xác nhập chứng cùng có tồn tại hay không mật đỏ làm não bệnh ảnh hưởng nhân tố , kỳ quang liệu tiêu chuẩn cũng khác biệt .

( 1 ) đề cử xuất sinh thai linh35 chu dĩ thượng của màn cuối trẻ sinh non cùng đủ tháng nhẹÁp dụng 2 0 0 4 năm nước mỹ khoa nhi học hội đề cử sáng liệu tiêu chuẩn . Nó ưu điểm ở chỗ nên tiêu chuẩn là căn cứ bất đồng thai linh cùng khả năng hình thành mật đỏ làm não bệnh nguy hiểm nhân tố chế định tiêu chuẩn , mức độ lớn nhất địaGiảm bớt quá mức sáng liệu cùng đến trễ sáng liệu của khả năng( đồ 1 ) .

( điểm kích hình ảnh liền có thể phóng đại quan sát↓  ↓)


(2 ) trẻ sơ sinh của sáng liệu tiêu chuẩn ứng lấy thai linh , nhật linh làm chủ yếu giới định tiêu chuẩn , nếu như xác nhập cao mật đỏ làm não bệnh nguy hiểm nhân tố , sáng liệu tiêu chuẩn ứng tiến một bước nới lỏng .Trẻ sinh nonCăn cứ thai linh của sáng liệu tiêu chuẩn ( biểu hiện 2 )


3 . Sáng liệu thiết bị cùng phương pháp


( 1 )Sáng liệu thiết bịCó thể áp dụngSáng liệu rương, sáng liệu thảm cùngSáng liệu đèn.

(2 )Sáng liệu phương phápCó đan diện sáng liệu , hai mặt sáng liệu hoà đa mặt sáng liệu .Sáng liệu của hiệu quảCùng sáng liệu trước mặt tích , sáng liệu của cường độ cùng sáng liệu thời gian có quan hệ . Đối với huyết thanh mật đỏ làm trình độ tiếp cận hoán huyết tiêu chuẩn nhân đề nghị sử dụng hai mặt cường quang liệu hoặc nhiều mặt sáng liệu , lấy gia tăng sáng liệu diện tích , cam đoan sáng hiệu quả trị liệu quả .Cường quang liệuLà chỉ quang liệu cường độ 623 0 μW hoặc (c m 2 . n m ) . Lúc mật đỏ làm trình độ hạ xuống hậu có thể tuyển dụng đan diện sáng liệu . Sáng liệu cường độ có thể dùngBức xạ kế lượng khíGiám sát .

(3 )Sáng liệu thời gianĐang đến gần hoán huyết giờ chuẩn đề nghị áp dụng tiếp tục sáng liệu , lúc huyết thanh mật đỏ làm hạ xuống đến sáng liệu tiêu chuẩn trở xuống bởi vì vẫn cóBắn ngượcCủa khả năng , có ở mật thiết giám sát mật đỏ làm tình huống dưới lựa chọnGián đoạn sáng liệu, gián đoạn sáng liệu của thời gian cùng sáng liệu của tần suất căn cứ bệnh của cần muốn lựa chọn .


4 . Sáng liệu trung ứng chú ý của vấn đề


( 1 ) bởi vì sáng liệu lúc bệnh của làn da cần bại lộ tại chiếu sáng dưới, cho nên sáng liệu lúc nhất định phải có thích hợpGiữ ấmCông trình .Mùa hạNhiệt độ phòng quá cao lúc chú ý giải nhiệt .

(2 ) bởi vì sáng liệu lúc áp dụng sóng ánh sáng bước sóng là 4 25~5 1 0 n m , rất dễ đối hoàng ban tạo thành tổn thương . Sáng liệu lúc ứng dụngMàu đen cái chụp mắtChe khuất hai mắt ,Bộ phận sinh dụcDùng tốt nhất già quang của tã che đậy .

(3 ) sáng liệu lúc ứng chú ýBổ sung chất lỏng, cam đoan có đầy đủ nước tiểu lượng bài trừ .

(4 ) sáng liệu quá trình bên trong vẫn cần mật thiếtGiám sát mật đỏ làm. Giám sát thời gian cách nhau căn cứ mật đỏ làm trình độ quyết định . Mật đỏ làm trình độ càng cao giám sát thời gian cách nhau càng ngắn .

(5 ) thời gian dài tiếp tục sáng liệu , đề nghịBổ sung nhiệt hạch hoàng làm( sáng liệu lúc mỗi ngày3 thật, mỗi lần 5 m lại thêm; sáng liệu sau khi kết thúcMỗi ngày 1 thật, liên phục 3 thiên ) .

(6 ) sáng liệu lúc xuất hiệnNóng lên, phát nhiệt , tiêu chảy , chứng phát banCăn cứ trình độ quyết định tiếp tục sáng liệu hoặc đình chỉ sáng liệu . Khinh giả đình chỉ sáng liệu hậu có thể tự hành làm dịu .


02

Hoán huyết phương pháp chữa bệnhn tổng hợp1 . Hoán huyết chỉ chinh


Các loại nguyên nhân đưa đến cao mật đỏ làm huyết chứng đạt tới hoán huyết giờ chuẩn đều ứng tiến hành hoán huyết;Tiền sản con mới sinh Rh dong huyết chứng chẩn bệnh minh xác , lúc sinh ra đời tề máu mật đỏ làm 624 m lại thêm hoặcdl (68 mm ol hoặcL ) , huyết sắc tố 6 0 12 0 lại thêm hoặcL , kèm thêm bệnh phù , gan tỳ sưng to lên cùng tâm lực suy kiệt;Tại sinh hậu 12 lúc nhỏ bên trong mỗi giờ mật đỏ làm lên cao 62 0.7 m lại thêm hoặcdl ( 12 mm ol hoặcL );Tiếp cận hoán huyết tiêu chuẩn , sáng liệu kẻ thất bại , tức sáng liệu 4-6 lúc nhỏ , huyết thanh mật đỏ làm vẫn lên cao 0.5 m lại thêm hoặcdl (86 mm ol hoặcL )Đã có cấp tính mật đỏ làm não bệnh biểu hiện lâm sàng nhân .


2 . Hoán huyết tiêu chuẩn


( 1 ) đề cử nước mỹ khoa nhi học hội 2 0 0 4 niên bản con mới sinh cao mật đỏ làm huyết chứng quản lý chỉ nam trungThai linh 35 chu dĩ thượng trẻ sinh non cùng đủ tháng nhẹCăn cứ bất đồng thai linh không đồng nhất linh cùngCó tồn tại hay không mật đỏ làm não bệnh nguy hiểm nhân tốThay đổi máu tiêu chuẩn tham khảo ( đồ 2 ):

( điểm kích hình ảnh liền có thể phóng đại quan sát↓  ↓)


(2 ) áp dụng mật đỏ làm trứng trắng bạch tham khảo hoán huyết đề cử tiêu chuẩn ( biểu hiện 1 )


Trẻ sinh nonHoán huyết ứng căn cứ thai linh cùng nhật linh của tiêu chuẩn tham khảo ( biểu hiện 2 ) .

( điểm kích hình ảnh liền có thể phóng đại quan sát↓  ↓)


3 . Hoán huyết phương pháp


( 1 )Huyết nguyên của lựa chọn: Rh dong huyết bệnh hoán huyết lựa chọn Rh nhóm máu cùng mẫu thân , ABO nhóm máu cùng bệnh , tình huống khẩn cấp hạ cũng có thể lựa chọn máu loại o . ABO dong huyết bệnh như mẫu thân máu loại o , tử là A hình hoặc B hình , chọn lựa đầu tiên hình chữ O hồng cầu cùng AB hình huyết tương của hỗn hợp máu . Tình huống khẩn cấp hạ cũng có thể lựa chọn máu loại o hoặc cùng hình máu . Có nghiêm trọng thiếu máu cùng yếu tim nhân , huyết tương lượng giảm phân nửa của áp súc máu .

(2 )Hoán huyết lượng: là con mới sinh máu dung lượng của 2~3 lần hoặc 15 0 ~ 18 0 m l hoặc kg .

(3 )Hoán huyết đường lối: có thể chọn dụng tề tĩnh mạch cùng khá lớn của tĩnh mạch hoán huyết . Cũng có thể tuyển dụng tề động mạch hòa tĩnh mạch đồng bộ hoán huyết hoặc bên ngoài chu tĩnh mạch hoán huyết .


4 . Hoán huyết trung ứng chú ý của vấn đề


( 1 ) hoán huyết quá trình bên trong ứng chú ýGiám sát kiểm tra sinh mạng( nhiệt độ cơ thể , nhịp tim , huyết áp cùng dưỡng khí độ bão hòa ) , cũng làm tốt ghi chép .

(2 ) chú ýGiám sátHuyết khí , đường máu , chất điện phân , máu canxi , máu thông thường .

(3 ) hoán huyết lúc căn cứ thể trọng quyết định rút ra cùng đưa vào củaTốc độ( biểu hiện 3 ) .

(4 ) hoán huyết hậu có thể phát sinh huyết rõ ràng mật đỏ làm bắn ngược ước3 0 %, ứng tiếp tục sáng liệu , cũngThường 2 lúc nhỏGiám sát mật đỏ làm cho đến mật đỏ làm hạ xuống hậu có thể kéo dài trường giám sát của khoảng cách . Như giám sát mật đỏ làm vượt qua hoán huyết trước trình độ ứngLần nữa hoán huyết .

(5 ) hoán huyết hậu cầnKiêng khem 6~8 lúc nhỏ, về sau xét nuôi nấng .

(6 ) hoán huyết thuật hậu xét chọnDụng kháng sanh tố dự phòng lây nhiễm.


03

Dược vật trị liệu1 . Tiêm tĩnh mạch bính loại cầu lòng trắng trứng (IVIG )


Chẩn bệnh con mới sinh dong huyết người bệnh có thể áp dụng IVIG1 lại thêm hoặc kgTại6~8 lúc nhỏTĩnh mạch tiếp tục thua chú . Khi tất yếu có thể 24 giờ lặp lại sử dụng .


2 . Trứng trắng bạch


Khi huyết thanh mật đỏ làm trình độ tiếp cận hoán huyết giá trị;Huyết thanh mật đỏ làm cùng trứng trắng bạch của so giá trị tiếp cận hoán huyết tiêu chuẩn;Trứng trắng bạch thủy bằng hơi thấp trẻ sinh non , có thể chọn dụng trứng trắng bạch 1 lại thêm hoặc kg , lấy gia tăng mật đỏ làm cùng trứng trắng bạch của liên kết , giảm bớt rời rạc mật đỏ làm , dự phòng cấp tính mật đỏ làm não bệnh .


04

Dự phòng


1 . Bất luận sinh nở cơ quan tại con mới sinhXuất viện trước hoặc sinh hậu trong vòng 5 ngàyÍt nhất phải kiểm trắc 1 thật mật đỏ làm . Căn cứ kiểm trắc nhật linh cùng kiểm trắc mật đỏ làm trình độ chỗ củaPhần trăm vị tríQuyết định lần nữa giám sát của thời gian . Mắc nhẹ lúc bình thường tốt, tại mật đỏ làmGiá lên tối caoĐạt tới trước đó , đề nghị đạt tới đệ75 phần trăm vị trí nhânSau khi xuất viện1-2 thiênNội giam suy đoán một lần mật đỏ làm , đệ4 0 ~75 phần trăm vị trí2~3 thiênNội giam suy đoán một lần mật đỏ làm , cho đến mật đỏ làm giá lên tối cao trình độ hạ xuống .

2 . Không thể kịp thời giám sát mật đỏ làm của chữa bệnh cơ quan ứngNới lỏng sáng liệu tiêu chuẩn.

3 . Sữa mẹ nuôi nấng của con mới sinh , muốn cấp cho đầy đủ củaSữa mẹ nuôi nấng chỉ đạo, xuất hiện ở sinh lúc đầu xác thực cam đoan sữa mẹ của hấp thu vào lượng cùng hút liên tiếp thật . Dụng thểTrùng tăng trưởng , lớn, tiểu tiện lượngLấy tư cách sữa mẹ hấp thu vào lượng của phán đoán căn cứ .

Bài này cải biên tự:

《 con mới sinh tật bệnh khám và chữa bệnh quy phạm 》 , trung hoa y học một lát khoa học phân biết biên lấy

Muốn hiểu rõ toàn diện nội dung mời mua sắm chính bản sách báo

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p