Chia sẻ

【 thuốc đông y học đường ] che cái chậu

Thu diễm 2 0 2 1- 0 1-2 0

Che cái chậu

Nguồn gốc

Bản phẩm là hoa tường vi khoa treo móc thuộc thực vật hoa đông che cái chậu của khô ráo trái cây .

Khác biệt danh

Nhỏ khay , ô biễu tử , che chậu , Sơn theo đuổi , cân biễu tử , phục cái chậu , phương tây nước thảo, tất lăng già , mộc mạch mỗi

Nơi sản sinh

Chủ yếu sinh ra từ chiết giang , phúc kiến , hồ bắc , quý châu các nơi.

Thu thập gia công

Đầu mùa hè trái cây từ tái đổi xanh hoàng lúc thu thập , trừ khi ngạnh , lá , đưa trong nước sôi lược bỏ bỏng hoặc lược bỏ chưng , lấy ra , khô ráo .

Tính trạng phân biệt

Phẩm là tụ hợp quả , từ đa số nhỏ quả có hạt tụ hợp mà thành , một đường viên trùy hình hoặc dẹp viên trùy hình , cao 0.6~ 1.3c m , đường kính 0.5~ 1.2c m .

Mặt ngoài màu vàng xanh lá hoặc màu nâu nhạt , đỉnh cùn viên , cơ bộ phận trung tâm lõm nhập . Ở lại ngạc tông màu nâu , dưới có quả ngạnh ngấn .

Tiểu quả dịch bong ra từng màng , mỗi cái tiểu quả một đường hình bán nguyệt , mặt sau chặt chẽ bị màu xám trắng nhung mao , hai bên có rõ ràng lưới văn , phần bụng có nổi lên của rìa cạnh .

Thể nhẹ, chất cứng rắn .

Khí vi , vị hơi chua sáp .

Tính vịVề kinh

Cam , chua xót , ấm . Về thận kinh , bàng quang kinh .

Bào chế

Sàng đi xám tiết , lấy tịnh tạp chất , đi chuôi .

Chủ trị chứng bệnh

Bổ can thận , thu nhỏ liền , trợ giúp dương , vững chắc tinh , mắt sáng . Chữa bệnh liệt dương , mộng tinh , sửu số , di chìm đắm , nhẹ làm , nhãn ngầm .

Cách dùng dụng lượng

Uống thuốc: tiên canh , 5~ 1 0 lại thêm; hoặc nhập hoàn , tán , cũng có thể thấm rượu hoặc chịu mỡ .

Sử dụng chú ý

1 , thích hợp gan giảm mất nhân , bệnh liệt dương nhân , mộng tinh nhân , không được thai nghén không được dục nhân , tiểu tiện thường xuyên nhân , thấy vật không rõ nhân .

2 ,Thận hư lửa mạnh , tiểu tiện ngắn đỏ nhân , mang thai sơ kỳ phụ nữ thận phục .

Che cái chậu thực liệu tác dụng: che cái chậu vị cam , chua xót , tính hơi ấm; về gan , thận kinh; khí hương chất nhuận , giảm bên trong có thăng

Vốn có bổ ích gan thận , vững chắc tinh co lại nước tiểu , mắt sáng tóc đen của công hiệu

Chủ trị bệnh liệt dương hoạt tinh , mang trọc không được thai nghén , thận hư nước tiểu liên tiếp di nước tiểu , nhìn lờ mờ , râu tóc sớm bạch .


"Điểm khen" cùng "Đang nhìn ", để cho chúng ta làm của tốt hơn

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p