Chia sẻ

Bổ khí huyết đừng chỉ sẽ dùng hoàng kì , phân tầng thật tu bổ càng hữu hiệu !

Nhanh thời đại của chạp ốc sên 2 0 22- 0 9-2 1 Phát biểu tại hồ nam1 , mặt ngoài khí độ: hoàng kì có thể tu bổ mặt ngoài của khí , biểu hiện nhẹ ra mồ hôi trộm , khí hư loét ung có thể dùng hoàng kì
2 , tâm thận khí độ: màu đỏ nhân tâm , nổi giận thái độ đủ , đỏ tham gia thích hợp nhất tu bổ tâm thận , mặt khác di chuyển lúa mì , sinh phơi tham gia cũng có thể
3 , tỳ phế khí độ: đảng sâm chuyên môn tu bổ tính tình , về cam sinh tân , tu bổ phổi khí , lại không dễ dàng phát hỏa
4 , nuôi thận âm: thận âm muốn trọc tu bổ , tựa như bón phân , có thể dùng thục địa cùng mai rùa
5 , nuôi phế âm: phế âm muốn rõ ràng tu bổ , tựa như tưới nước , có thể dùng sa sâm , mạch môn , ngọc trúc , rễ cây lau
6 , bổ huyết: đương quy có thể tu bổ tầng ngoài của máu nhẹ , thục địa tu bổ tầng sâu máu nhẹ , âm bệnh thiếu máu nhẹ nghiêm trọng dụng thục địa , mà không thể dụng đương quy , nếu không dễ dàng phát khô .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p