Chia sẻ

Tu bổ dương vẫn năm Tôn-ga giảm trị liệu phế tâm bệnh y án

Một lời khó nói hết fe sóng7f 2 0 2 0 - 1 0 - 0 1

Tu bổ dương vẫn năm canh xuất từ vương thanh mặc cho 《 y Lâm đổi sai 》 , vuông từ xích thược , xuyên khung , đương quy đuôi , địa long , hoàng kì , đào nhân , hoa hồng tạo thành , vốn có bổ khí lưu thông máu thông lạc của công hiệu , chủ trị trúng gió khí độ nhẹ máu đọng kiểm chứng , là ích khí lưu thông máu của đại biểu vuông .Nhiều năm qua , này vuông rộng khắp ứng dụng trong lòng não mạch máu , xương , khớp nối các phương diện của tật bệnh trung .Vuông trung trọng dụng hoàng kì bổ ích chánh khí , đào nhân , hoa hồng , đương quy , xích thược vân vân lưu thông máu dưỡng huyết , địa long trừ máu đọng thông lạc , tổ vuông xác đáng , ích khí lưu thông máu hợp quần tăng sức mạnh .Người viết năm gần đây đem bản phương vận dụng cho phế hệ các loại bệnh dử của trị liệu ở bên trong, lấy được vậy hài lòng của hiệu quả trị liệu , hiện tại chọn 4 thì điển hình ca bệnh phân tích như sau .

1 mãn tính phế nguồn gốc tính bệnh tim

Trần mỗ nào đó , nam , 78 tuổi .2 0 14 năm 1 0 nguyệt 1 ngày 1 sơ chẩn .Gần 1 0 năm hơn đến phản phục ho khan thở hổn hển , từng nhiều lần nằm viện trị liệu , 2 0 14 năm tháng 8 tra phế công năng thị FEV 1%4 2.5% , FEV 1 hoặcFV C% 5 0.1% , trái tim thải siêu thị động mạch phổi ép 67 mm H lại thêm . Tây y minh xác chẩn đoán bệnh là mãn tính tắc tính phế tật bệnh , mãn tính phế nguồn gốc tính bệnh tim ( trở xuống tên gọi tắt phế tâm bệnh ) . Trước mắt: hình hàn sợ lạnh , hụt hơi không còn chút sức lực nào , động thì thở hổn hển , ngồi lâu thì song chi dưới sưng vù , nạp cốc thiếu nợ hương , lưỡi chất tím nhạt , đài mỏng trắng nõn , gốc lưỡi lạc mạch quanh co tử ngầm , mạch đến trầm tế . Trung y chẩn đoán bệnh là phế trướng , kiểm chứng thuộc chánh khí giảm mất , ứ trong nước ngăn trở , phế mất tuyên giảm . Chữa mô phỏng ích khí lưu thông máu , tá lấy lợi nhuận thủy . Vuông lấy tu bổ dương vẫn năm canh hóa nhận ,Đơn thuốc:Hoàng kì 3 0 lại thêm , xuyên khung 1 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , địa long 1 0 lại thêm , đào nhân 1 0 lại thêm , hoa hồng 6 lại thêm , xích thược 1 0 lại thêm , trần bì 6 lại thêm , úc kim 1 0 lại thêm , phục linh 15 lại thêm , trạch tả 1 0 lại thêm , đình lịch tử 1 0 lại thêm , hạnh nhân 1 0 lại thêm , cam thảo 5 lại thêm .14 dược tề . Mỗi ngày 1 dược tề , thường pháp tiên phục .

2 0 14 năm 1 0 nguyệt 2 6 ngày tái khám:Tố hụt hơi thở hổn hển so với trước làm dịu , sợ lạnh hiện tượng giảm bớt , đi bộ khoảng cách kéo dài , chi dưới cơ bản không được sưng , nạp cốc thiếu nợ hương , lưỡi chất tím nhạt , đài mỏng trắng nõn , mạch tượng trầm tế , bắt đầu vuông trung gia nhập xào cốc mạch nha ( mỗi bên )2 0 lại thêm , tiếp tục tiến lên tháng 1 .

2 0 14 năm ngày mùng 2 tháng 12 ba khám bệnh: tố thuốc hậu mùi lại có chi dưới bệnh phù tình huống , những năm qua mùa đông thể hàn dịch cảm mạo , năm nay bắt đầu mùa đông hậu chưa mắc qua cảm mạo , vận động số lượng nhiều lúc cảm khí ngắn , xưa nay đàm ít, ẩm thực tri vị , hai liền âm điệu trôi chảy , lưỡi chất nhạt , đài mỏng bạch , mạch tế .Đơn thuốc: hoàng kì 3 0 lại thêm , xuyên khung 1 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , địa long 1 0 lại thêm , hoa hồng 6 lại thêm , tía tô tử 1 0 lại thêm , Sơn du thịt 1 0 lại thêm , trần bì 6 lại thêm , phục linh 15 lại thêm , xào mầm lúa 2 0 lại thêm , xào mạch nha 2 0 lại thêm , củ khoai 2 0 lại thêm , bạch thuật 1 0 lại thêm , cam thảo 5 lại thêm .

Bình chú:Phế nguồn gốc tính bệnh tim nhiều từ chậm tính phế quản viêm đồng phát dãn phế quản phát triển mà đến , thuộc trung y học "Thở bệnh " " phế trướng" phạm trù .Nên người bệnh tuổi bệnh lâu , chánh khí hao tổn , phế chủ chế tiết , phổi khí giảm mất thì trong lồng ngực đại khí vận đi bất lực , nguyên nhân động thì hụt hơi thở hổn hển;Khí hư mất tại vận máu , máu trệ mạch ở bên trong, lâu ngừng thành ứ;Máu bất lợi tức là thủy , thủy dịch tràn ra ngoài tại da thịt , thì gặp chi dưới thỉnh thoảng sưng vù;Lưỡi tử mạch trầm tế cũng nhắc nhở bên trong có ứ trệ , khí hư không được vận .Bốn khám bệnh hợp tham gia , nó kiểm chứng thuộc phổi khí hư tổn , ứ thủy hỗ kết liễu .Bản nhẹ tiêu thật , lấy chánh khí giảm mất làm gốc , bệnh lý nhân tố chủ yếu ở chỗ máu ứ , thủy uống , nguyên nhân bắt chước ích hoá khí ứ , kiêm lấy lợi nhuận thủy .Lấy tu bổ dương vẫn năm Tôn-ga nhập đình lịch tử , trạch tả , phục linh tả phế lợi nhuận thủy , úc kim , trần bì hành khí mở âu , thuốc hậu chánh khí dần tăng , thủy uống Kỷ ngoại trừ , ứ trệ hơi thông , nguyên nhân hai khám bệnh vận may thở ngắn chư chứng có chậm , tiếp tục tuân theo luật pháp ích khí lưu thông máu .Cân nhắc đến "Tỳ làm hậu thiên chi bản ", tại bắt đầu vuông trung gia nhập xào cốc mạch nha ( mỗi bên )2 0 lại thêm , âm điệu tỳ khai vị , lấy trợ giúp sinh hóa của nguồn gốc .Ba khám bệnh lúc người bệnh chư chứng so với trước đã rõ ràng cải thiện , nhưng bệnh lâu thân thể , lại giá trị rét đậm , không thể thư giản , cần tăng cường bổ ích tạng phủ chánh khí , toại tại vuông trung gia nhập tía tô tử , Sơn du thịt vân vân nạp khí bổ thận , đồng thời vẫn chiếu cố lưu thông máu đi trệ , đem ích khí phù chính , trừ máu đọng đi trệ xuyên qua từ đầu đến cuối .

2 ẩn nguồn gốc tính cơ hoá tính viêm phổi

Lí mỗ , nam , 63 tuổi .2 0 15 tuổi ngày mùng 5 tháng 1 sơ chẩn .Liền khám bệnh trước tháng 1 từng bởi vì mệt nhọc hậu xuất hiện nóng lên, phát nhiệt , ho khan ở bản xứ y viện trị liệu , bộ ngực CT thị phải hạ phế mảng lớn trạng bóng ma , từng sử dụng đầu bào , khuê nặc đồng vân vân kháng sanh tố mùi hiệu quả , sau khi được phế đâm xuyên sinh thiết , bệnh lý chẩn đoán chính xác là "Ẩn nguồn gốc tính cơ hoá tính viêm phổi ( COP ) ", kinh sử dụng kích thích tố trị liệu hậu chuyển biến tốt đẹp xuất viện . Trước mắt bằng lời nói mạnh lỏng mỗi ngày 3 0 m lại thêm . Trước mắt: nhiệt độ cơ thể bình thường , vận động hậu hụt hơi thở hổn hển , lòng buồn bực , phía bên phải ngực dưới sườn bộ phận ẩn ẩn khó chịu , thường có ho khan , đàm ít, miệng khô muốn uống , lưỡi chất nhạt , có tử khí , đài mỏng trắng nõn , mạch tế . Trung y chẩn đoán bệnh là thở bệnh , kiểm chứng thuộc phổi khí hao tổn tổn thương , ứ ngăn trở ngực lạc . Chữa mô phỏng ích khí lưu thông máu , hóa ứ thông lạc . Vuông lấy tu bổ dương vẫn năm canh hóa nhận ,Đơn thuốc: hoàng kì 3 0 lại thêm , xuyên khung 1 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , địa long 1 0 lại thêm , đào nhân 1 0 lại thêm , hoa hồng 6 lại thêm , xích thược 1 0 lại thêm , trần bì 6 lại thêm , úc kim 15 lại thêm , dưa lâu da 1 0 lại thêm , dây mướp lạc 1 0 lại thêm , tử đan tham gia 15 lại thêm , hạnh nhân 1 0 lại thêm , tỳ bà diệp 12 lại thêm , mạch môn 15 lại thêm , sinh địa hoàng 12 lại thêm , rễ cây lau 3 0 lại thêm .14 dược tề . Mỗi ngày 1 dược tề , thường pháp tiên phục .

2 0 15 tuổi tháng 1 2 0 nhật phục khám bệnh:Tố ho khan hụt hơi so với trước làm dịu , ngực uy hiếp nỗi khổ riêng không chờ vừa giảm bớt , lưỡi tím nhạt , đài mỏng trắng nõn , mạch tế .Bắt đầu vuông đã thấy hiệu quả , nguyên nhân thủ vuông tái tiến tháng 1 .

2 0 15 tuổi ngày 25 tháng 2 ba khám bệnh:Thời cường của lỏng giảm lượng là mỗi ngày 15 m lại thêm , vô khí ngắn , ho khan , tức ngực vân vân đặc biệt khó chịu , bắt đầu vuông đi xích thược , tỳ bà diệp , dây mướp lạc , gia tăng phục linh 15 lại thêm , xào cây ý dĩ nhân 2 0 lại thêm , hoài sơn thuốc 2 0 lại thêm , tiếp tục tiến lên tháng 1 .

Hậu tại ngày 31 tháng 3 phúc tra bộ ngực CT thị bắt đầu ổ bệnh cơ bản hấp thu , còn sót lại chút ít chất xơ điều tác ảnh .Theo phỏng nửa không có tái phát .

Bình chú:Ẩn nguồn gốc tính cơ hoá tính viêm phổi ( COP ) trước mắt còn vô quy phạm hoá phương án trị liệu , đại bộ phận người bệnh cần tiếp nhận kẹo bằng da kích thích tố trị liệu .Trước mắt , còn vô thống nhất của kẹo bằng da kích thích tố trị liệu tiêu chuẩn , lúc đầu đủ lượng vận dụng kích thích tố có thể giảm xuống tái phát tỉ lệ cùng chết bệnh tỉ lệ , nhưng thời gian dài liều lượng cao của kích thích tố trị liệu có thể dẫn phát đường máu , huyết áp của dao động cùng sưng vù , cốt chất lơi lỏng không chờ lương phản ứng , thêm nữa chịu chữa nhân đại đa số có khác biệt trình độ của miễn dịch công năng thấp , dịch kế phát lây nhiễm , không thích hợp thời gian dài liều lượng cao sử dụng kích thích tố trị liệu .Bản án người bệnh tuổi quá một giáp , chánh khí yếu dần , phục bởi vì mệt nhọc mà suy cho cùng khí hao tổn cảm giác tà , tà nóng ủng chín nhiều ngày , càng tổn hại khí âm , nóng tổn thương huyết mạch , máu được không trôi chảy , hình thành ứ kết liễu , tuy nóng thế Kỷ rõ ràng , chánh khí chưa hồi phục , ứ trệ phế lạc , phổi khí bất lợi , nguyên nhân gặp hụt hơi thở hổn hển , ngực uy hiếp nỗi khổ riêng .Trị liệu thượng lấy tu bổ dương vẫn năm Tôn-ga rễ sô đỏ , dây mướp lạc ích khí lưu thông máu , hóa ứ thông lạc , úc kim , dưa lâu da tróc âu rộng ngực , mạch môn , sinh địa , rễ cây lau tư âm sinh tân .Tái khám lúc chư chứng làm dịu , ho khan tức ngực các loại triệu chứng cơ bản biến mất , nguyên nhân giảm đi xích thược , tỳ bà diệp , dây mướp lạc , gia nhập phục linh , cây ý dĩ nhân , củ khoai kiện tỳ ích khí , lấy chi phí hậu thiên , địa long , màu hồng , đương quy , xuyên khung vân vân kế để mà đạt tới khí huyết âm điệu trôi chảy , trừ máu đọng tán kết liễu của mục đích , cuối cùng ứ kết liễu diệt hết , phúc tra hình ảnh học ổ bệnh cơ bản biến mất .

3 phế ở giữa chất chất xơ hóa

Lí mỗ nào đó , nữ nhân , 75 tuổi .2 0 15 tuổi ngày mùng 2 tháng 12 sơ chẩn .Người bệnh phản phục ho khan thở hổn hển nhiều năm , 1 năm trước tra bộ ngực CT gặp hai phế rộng khắp chất xơ hóa , hai lần tổ ong phế , phế công năng thị trọng độ hỗn hợp hình phế thông khí công năng hạ thấp . Ngoại viện chẩn đoán chính xác là "Phế ở giữa chất chất xơ hóa ", từng sử dụng kích thích tố cùng ti không phải ni đồng mùi hiệu quả . Trước mắt: động thì hụt hơi , lòng buồn bực không được thư , lúc cảm giác bộ ngực ẩn giấu nhói nhói , sinh sống không thể tự lo liệu , thường có dính đàm , nạp cốc không thơm , lưỡi chất tử ngầm , đài trắng nõn , mạch trầm tế . Trung y chẩn bệnh: ngực tý , kiểm chứng thuộc phổi khí giảm mất , ứ đàm kết dính . Chữa mô phỏng ích hoá khí ứ , khư đàm tiêu tích . Vuông lấy tu bổ dương vẫn năm canh hợp tiêu lỗi hoàn hóa nhận ,Đơn thuốc: hoàng kì 3 0 lại thêm , xuyên khung 1 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , địa long 1 0 lại thêm , đào nhân 1 0 lại thêm , hoa hồng 6 lại thêm , xích thược 1 0 lại thêm , trần bì 6 lại thêm , phục linh 15 lại thêm , đại cây bối mẫu 1 0 lại thêm , huyền sâm 1 0 lại thêm , sinh con hào 3 0 lại thêm , hạnh nhân 1 0 lại thêm , tỳ bà diệp 12 lại thêm , Sơn du thịt 15 lại thêm , sinh địa hoàng 12 lại thêm , rễ cây lau 3 0 lại thêm .14 dược tề , mỗi ngày 1 dược tề , thường pháp tiên phục . Bệnh lâu chính nhẹ , chúc người bệnh kiên nhẫn phục dụng , bởi vì nhà tại ngoại địa , cáo như đều vừa , có thể thêm vuông nửa tháng kế phục .

2 0 16 năm ngày mùng 5 tháng 1 người bệnh uống thuốc tháng 1 hậu tái khám:Tố hụt hơi triệu chứng có chỗ giảm bớt , vận động lượng gia tăng , có thể tự hành rửa mặt , đi vào toilet , thuốc đã lên hiệu quả , bắt đầu vuông gia tăng xào mầm lúa , xào mạch nha mỗi bên 2 0 lại thêm , kế phục tháng 1 .Hậu người bệnh bởi vì đường xa , hành động bất tiện tương lai tự mình tái khám , nó người nhà mỗi tháng định thời gian đến đây thay mặt tố tình hình gần đây , lấy thuốc , căn cứ nó tình huống cụ thể rót lấy bắt đầu vuông gia tăng giảm .Hiện tại Kỷ uống thuốc 1 hơn năm , thời kỳ mùi sử dụng bất luận thuốc tây , dù cho mùa đông cũng không xuất hiện cấp tính tăng thêm tình huống .

Bình chú:Phế ở giữa chất chất xơ hóa thuộc về trung y học "Phế liệt " " thở dốc " " ngực tý" vân vân phạm trù , phát bệnh nguyên nhân chủng loại phong phú , hoặc bởi vì hắn tạng phủ bệnh biến ảnh hưởng cùng phế , hoặc là nhiều loại phế hệ tật bệnh phát triển đến muộn kỳ một loại bệnh lý biểu hiện , bệnh lý diễn biến rắc rối phức tạp , bệnh kiểm chứng tính chất là chính nhẹ tà thật , hư thực cũng gặp, vốn có mãn tính kéo dài phản phục không được bình phục của đặc điểm .Chánh khí không đủ , dịch suy cho cùng ngoại tà xâm lấn là tạo thành bệnh biến phản phục khó lành của chủ yếu căn nguyên , mà ứ tích bên trong sinh , trở ngại khí huyết vận hành là chủ yếu bệnh lý nhân tố .Nên người bệnh tuổi bệnh lâu , phế thận hai nhẹ , khí hư bất lực hành huyết , máu đi vướng víu thì thành ứ , khí hư thủy dịch không về chính hóa , ngưng tụ làm đàm , đàm ứ kết dính , tích tại phế lạc , nguyên nhân gặp hụt hơi lòng buồn bực , vận động bất lợi , lưỡi tử đài chán .Đơn thuốc lấy tu bổ dương vẫn năm canh ích khí lưu thông máu , tiêu lỗi hoàn trừ máu đọng tiêu tích , địa hoàng , Sơn du thịt trợ cấp thận nguyên , phục linh , trần bì kiện tỳ hành khí .Thuốc hậu người bệnh chánh khí dần tăng , ứ tích lũy dần hóa , chư chứng làm dịu , bởi vì thuốc cần trường phục , nguyên nhân gia nhập cốc mạch nha lấy khai vị trợ giúp vận .Theo phỏng 1 năm , bệnh tình ổn định không thấy chuyển biến xấu , cũng không phải bất lương phản ứng .Bệnh này tây y không đủ hữu hiệu phương pháp chữa trị , mà trung y thuốc tại làm dịu triệu chứng , cải thiện chất lượng sinh hoạt , kéo dài sinh tồn kỳ các phương diện có hơi tốt hiệu quả trị liệu .

4 bao khỏa tính lồng ngực tích dịch

Đổng mỗ nào đó , nam , 39 tuổi .2 0 15 tuổi ngày 27 tháng 2 liền khám bệnh .Người bệnh 2 tháng tiền căn nóng lên, phát nhiệt , ho khan , tức ngực tại ở một bệnh viện nào đó nằm viện trị liệu , nằm viện thời kỳ từng rút ra màu vàng ngực thủy cộng lại chừng 8 0 0 m L , khám bệnh là "Bệnh lao tính chảy ra tính viêm màng phổi ", kinh bằng lời nói ba liên khiêng bệnh lao thuốc về sau, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường . Xuất viện lúc phúc tra siêu âm thị bên trái bao khỏa tính lồng ngực tích dịch , bên trong gặp mấy cái băng quang ngăn cách; hình phổi thị bên trái lồng ngực bao khỏa tính tích dịch . Trước mắt: gầy gò không còn chút sức lực nào , dịch cảm giác mệt nhọc , bên trái ngực uy hiếp nỗi khổ riêng , hít thở không thông , nạp cốc vô vị , lưỡi chất nhạt có tử khí , đài mỏng bạch , mạch nhỏ bé yếu ớt . Trung y chẩn bệnh: treo uống , kiểm chứng thuộc phế tính tình nhẹ , ứ thủy ngừng trong lòng uy hiếp . Chữa mô phỏng ích khí kiện tỳ , lưu thông máu lợi nhuận thủy . Vuông lấy tu bổ dương vẫn năm canh hóa nhận ,Đơn thuốc: hoàng kì 3 0 lại thêm , xuyên khung 1 0 lại thêm , đương quy 1 0 lại thêm , địa long 1 0 lại thêm , đào nhân 1 0 lại thêm , hoa hồng 6 lại thêm , trần bì 6 lại thêm , úc kim 1 0 lại thêm , bạch thuật 1 0 lại thêm , Dzejlan tả ( mỗi bên ) 1 0 lại thêm , phục linh 15 lại thêm , đường có đường lộ 1 0 lại thêm , xào cốc mạch nha ( mỗi bên )2 0 lại thêm , sinh cam thảo 5 lại thêm .14 dược tề , mỗi ngày 1 dược tề , thường pháp tiên phục .

2 0 15 tuổi ngày 16 tháng 3 tái khám:Tố không còn chút sức lực nào nạp khác biệt có cải thiện , tinh thần so với trước tỉnh lại , ngực uy hiếp nỗi khổ riêng giảm bớt , toại cho bắt đầu vuông tiếp tục tiến lên tháng 1 .

2 0 15 tuổi ngày 18 tháng 4 ba khám bệnh:Tố vận động số lượng nhiều lúc cảm khí ngắn , sinh hoạt hàng ngày không bị ảnh hưởng , tức ngực cơ bản làm dịu , phúc tra bộ ngực siêu âm thị bên trái bao khỏa tính tích dịch so với tiền minh hiển giảm bớt .Bắt đầu vuông lại phục tháng 1 hậu phúc tra siêu âm , tích dịch cơ bản biến mất .

Bình chú:Lồng ngực tích dịch , trung y học gọi là "Treo uống ", hệ bởi vì khí huyết vận hành chướng ngại , dẫn đến thủy dịch không về chính hóa , ngừng tụ thành uống , lưu tại dưới sườn mà trở thành treo uống .Nếu trị liệu kịp thời , cơ thể chánh khí còn đủ , thì khí hành huyết trôi chảy , uống tà tự tiêu;Nếu phổi khí bản nhẹ , bất lực hành huyết , hoặc kéo dài lâu ngày , máu trệ là ứ , ứ thủy kết dính , thì khó mà loại trừ .Bản án người bệnh tố thể chánh khí không đủ , vô ý lây nhiễm bệnh lao , nhưỡng sinh treo uống , ngừng trong lòng uy hiếp , uống ngăn trở máu vận , lâu mà máu trệ thành ứ , ứ thủy hỗ kết liễu , ngừng uống khó đi .Không còn chút sức lực nào mệt nhọc , nạp cốc không tốt , phế tính tình nhẹ nguyên nhân vậy;Ngực uy hiếp nỗi khổ riêng , hít thở không thông , ứ thủy ngăn trở lạc nguyên nhân cũng .Tóm lại , nắm chặc khí hư , ứ thủy hai đầu , tiêu bản chiếu cố , trợ giúp chánh khí , hóa ứ lợi nhuận thủy , "Bệnh đàm uống nhân lúc này lấy ấm thuốc cùng của" .Đơn thuốc trung tu bổ dương vẫn năm canh đồ ích khí , ôn dương , lưu thông máu hiệu quả , phục linh , bạch thuật , trạch tả , đường có đường lộ kiện tỳ lợi nhuận thủy , úc kim , trần bì mở âu hành khí , cốc mạch nha khai vị trợ giúp vận .Chư thuốc chiếu cố khí huyết , phế tỳ , hiệu quả trị liệu rốt tốt .

5 thảo luận

Từ kể trên nghiệm án có thể thấy được , mãn tính tắc tính phế tật bệnh , phế tâm bệnh , bao khỏa tính lồng ngực tích dịch vân vân lâm sàng thường xảy ra dịch bệnh , bệnh thường gặp , phế ở giữa chất chất xơ hóa , cơ hoá tính viêm phổi vân vân hiếm thấy bệnh , nghi nan bệnh , nó lâm sàng bệnh danh , triệu chứng , biểu trưng mỗi người không giống nhau , nhưng đều vốn có thể chất kém hơn , quá trình mắc bệnh dài , hụt hơi không còn chút sức lực nào , lưỡi chất tử , mạch nhỏ bé yếu ớt của đặc điểm , tra nó nguyên nhân bệnh bệnh cơ , mấu chốt đều ở đây vu chính khí giảm mất , máu ứ bên trong sinh , ở đây trên cơ sở , diễn hóa xuất thủy uống , đàm trọc , khí trệ , tích kết liễu vân vân bệnh lý sản phẩm , từ xuất hiện thở hổn hển , ho khan , tức ngực , mệt mỏi các loại lâm sàng triệu chứng .Lâm kiểm chứng lúc, cần xuyên thấu qua hiện tượng đoán bản chất , bắt lấy căn bản của bệnh cơ , biện chứng luận trị , lấy ích khí lưu thông máu pháp xuyên qua toàn bộ quá trình trị liệu vuông có thể đạt được hài lòng hiệu quả trị liệu .Tu bổ dương vẫn năm canh kiểm chứng lấy khí nhẹ làm gốc , bởi vì nhẹ suy cho cùng ứ , đơn thuốc tạo thành lấy bổ khí làm chủ , lưu thông máu thông lạc làm phụ .Vuông trung trọng dụng hoàng kì , bổ ích nguyên khí , ý đang giận vượng thì máu đi , ứ đi lạc thông , là quân thuốc;Khi về lưu thông máu thông lạc mà không tổn thương máu , dụng vi thần thuốc;Xích thược , đào nhân , hoa hồng , xuyên khung hiệp đồng đương quy lấy lưu thông máu trừ máu đọng , địa long thông kinh linh hoạt , lực chuyên hòa hợp đi , chu hành toàn thân , lấy đi dược lực , cùng là tá dược .Toàn vuông bổ khí hành huyết lấy trị tận gốc , trừ máu đọng thông lạc lấy trị phần ngọn , tiêu bản chiếu cố , lại bổ khí mà không ủng trệ , lưu thông máu lại không thương tổn chính , hợp mà dùng , thì khí vượng , ứ tiêu , lạc thông , chư chứng hướng bình phục .Chỉ cần có là kiểm chứng , tức dụng là thuốc , phương chứng hợp nhất , hoạt dụng cổ phương , thể hiện trung y học dị bệnh cùng kiểm chứng , dị bệnh đồng trị của tư tưởng .

IBản quyền tuyên bố: Bài nàyTrích từ《 giang tô trung y thuốc 》2 0 17 năm đệ 3 kỳ đệ 52-53 trang.

IChú ý cảnh cáo:Bài này nội dung chỉ là phổ cập trung y kiến thức , cận cung tham khảo , không làm như đơn thuốc , không được cấu thành bất luận của đề nghị , đề cử hoặc chỉ dẫn . Như có yêu cầu mời tại y sinh của dưới sự chỉ đạo biện chứng sử dụng .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p