Chia sẻ

Nam kinh trung y thuốc đại học mạnh chú giáo sư Giang trị liệu mãn tính phế quản viêm kinh nghiệm vuông

Phụ bằng chở thuyền 2 0 15- 0 4- 13
Mãn tính phế quản viêm vuông

Phương thuốc cùng cách dùng: ma hoàng 4 gram , hạnh nhân 8 khắc , cam thảo 4 gram , pháp bán hạ 9 khắc , trần bì 6 khắc , phục linh 1 0 khắc , đương quy 9 khắc , thục địa 12 khắc . Thủy tiên phân 2 thật ấm phục .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án

  p