Chia sẻ

Dân gian trung y lương vuông

Lại thêmuo 182 0 2 0 22- 0 9-29 Phát biểu tại quảng đông
Dân gian trung y lương vuông —— chứng uất ức
Lý gan canh
Tạo thành: sớm sen thảo, sài hồ , cái ô dược , bạch thược , rễ sô đỏ , đảng sâm , mây linh , mạch nha , cam thảo .
Công năng: sơ gan hành khí , rõ ràng gan bằng gan , nuôi gan ích âm , ích khí kiện tỳ .
Chủ trị: tinh thần chứng uất ức , can đảm tật bệnh cùng dạ dày ruột công năng hỗn loạn .
Cách dùng: mỗi ngày một dược tề , thủy 3 bát tiên lấy 2 bát , bỗng nhiên phục . Cặn thuốc phục tiên , dùng nước 2 bát , tiên lấy 1 bát , 6 tiểu thời hậu lại phục .
Gia tăng giảm vận dụng:
1 , nóng tính chín nhân , đi đảng sâm , gia tăng hạ cô thảo , xuyên luyện tử , hoàng cầm;
2 , gan âm hư nhân , đổi đảng sâm là sa sâm hoặc thái tử tham gia , gia tăng làm hoàng;
3 , phần bụng căng đau nghiêm trọng nhân , gia tăng tích xác , xuyên phác;
4 , có can đảm kết sỏi nhân , gia tăng ô mai rễ cây , linh tiên , sinh hạt bo bo , miên nhân sắp đặt;
5 , có bệnh vàng da nhân , gia tăng hổ trượng , điền cơ hoàng .

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Full screen Đóng dấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p