Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Bệnh viêm da hiệu quả vuông
Bệnh viêm da hiệu quả vuông
Vuông 1  ngoại dụng: đỉa , lưu huỳnh mỗi bên 3 0 khắc , mài tế dụng cam du âm điệu thành dán , thoa ngoài da chỗ đau , mỗi ngày đổi một lần , 1--2 thiên chữa trị .
Vuông 2  ngoại dụng: ngả diệp 2 0 khắc , hoa tiêu 5 khắc , rau hẹ 2 0 khắc , cùng một chỗ nấu 1 0 phút đồng hồ ,
Tẩy chỗ đau , mỗi ngày tẩy hai lần , 3--5 thiên chữa trị .
Vuông 3  thoa tề: hoa hồng , đào nhân , hạnh nhân , sơn chi mỗi bên 1 0 khắc , mài tế thêm đá mảnh nhỏ 3 khắc
Hỗn vân , dụng cam du âm điệu thành hồ trạng , tề rửa sạch , đem thuốc số lượng vừa phải thoa lên tề ở bên trong, bề ngoài cố định , mỗi ngày
Đổi một lần , 3-- 1 0 thiên chữa trị .
Vuông 4  ngoại dụng: nhục quế 2 0 0 khắc mài tế , lấy số lượng vừa phải dụng dấm âm điệu dán , thoa lên chỗ đau , bề ngoài cố định , 2 tiểu thời hậu bỏ đi , nếu không bình phục một tuần sau lại chữa một lần , trọng giả 2--3 thật chữa trị .
Vuông 5  ngoại dụng: thiên nam tinh 1 0 0 khắc , mài nát , ngâm ở dầu hoả 2 0 0 ml trung một tuần , tô xoa chỗ đau , mỗi ngày tam thứ , ba ngày thấy hiệu quả , nửa tháng chữa trị .
Vuông 6  ngoại dụng: bớt mâu 2 cái , bán hạ 1 0 khắc mài tế ngâm ở dấm 5 0 ml trung nhị thiên, tô xoa
Chỗ đau , mỗi ngày hai lần , 3--5 thiên chữa trị .
Vuông 7  ngoại dụng: da viêm bằng , dầu cù là (5: 1 ) hỗn vân , tô chỗ đau , mỗi ngày tô 4--6 thật , 3--8 thiên chữa trị .
—— trích từ 《 vệ dân A y học bút ký »
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Chữa trị bệnh viêm da của 4 cái giản hiệu quả vuông
Một vị thuốc chữa bệnh viêm da
Bốn loại xảo vuông trị liệu bệnh viêm da
Bệnh viêm da kỳ hiệu vuông
Bệnh viêm da:
Bệnh viêm da
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p