Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
9999 ( tam cửu ) đan phương đơn thuốc kép hột đến từ tam giáp lâm sàng hiệu quả trị liệu luận chứng báo cáo , đáng giá tín nhiệm cùng mở rộng !

Tại chỉ vị thuốc vật ( thành phần chủ yếu , dược hiệu so sánh , độc tính so sánh ) cùng đơn thuốc kép ( chủ yếu tạo thành dược vật thành phần chủ yếu hàm lượng , kinh điển đơn thuốc lâm sàng hiệu quả trị liệu , đơn thuốc kép hóa học thành phần , dược hiệu học tổng hợp tương đối ) hai cái phương diện thượng nghiên cứu cho thấy ,999Chỉ vị thuốc đông y phối phương hột cùng thuốc bào chế chất lượng cơ bản nhất trí , lâm sàng hiệu quả trị liệu tương tự .

Một ,Chỉ vị nghiên cứu dược vật

Thành phần chủ yếu hàm lượng nghiên cứu

Quảng đông thiếu thứ hai trung y sân , quảng châu trung y thuốc trong đại học dược học viện lấyHPL CPháp tương đối lớn hoàng thuốc bào chế cùng999Đại hoàng phối phương hột hữu hiệu thành phần rời rạc hình huệ côn ( đại hoàng làm , đại hoàng phân , đại hoàng chua xót ) của hàm lượng , cả hai chất lượng khác biệt nhỏ bé .

1, dược tính so sánh tính nghiên cứu

Quảng châu trung y thuốc đại học so sánh nghiên cứu bạc hà hột cùng thuốc sắc kháng viêm , khiêng nấm cùng giảm đau tác dụng , cho thấy999Bạc hà phối phương hột chẳng những giữ vững bạc hà thuốc sắc của kháng viêm , giảm đau tác dụng , vẫn rõ ràng đề cao bạc hà của khiêng nấm hiệu quả .

2, dược hiệu cùng độc tính so sánh tính nghiên cứu

Quảng châu trung y thuốc đại học nghiên cứu biểu hiện lúc999Bạch thược phối phương hột của kháng viêm cùng giảm đau tác dụng so với bạch thược thuốc sắc mạnh (P< 0 .0 5- 0 .0 1),Tăng cường sức miễn dịch tác dụng cả hai khác biệt không rõ rệt (P)0 .0 5) , tính an toàn so với bạch thược thuốc sắc đại ( chuột nhỏ một lần quán phục85 0 %Bạch thược bạch thược hột dung dịch của lớn nhất cho lượng thuốc là34 2.1 0 lại thêmDược liệu chưa bào chếHoặc kgThể trọng ) .


Hai , đơn thuốc kép nghiên cứu

1, đơn thuốc kép chủ yếu tạo thành dược vật thành phần chủ yếu hàm lượng tương đối

(1) dày phác ba vật canh 《 Kim quỹ yếu lược 》

Nghiên cứu tương đối đơn thuốc kép trung quân thuốc dày phác bao gồm dày phác thuần của hàm lượng: lưỡng chủng canh dược tề sắc phổ đồ cơ bản nhất trí , nhưng999Phối phương hột canh dược tề dày phác phân hàm lượng so với thuốc bào chế canh dược tề cao .

(2) hai trần thang 《 thái bình huệ dân cùng dược tề cục vuông 》

Hồ bắc trung viện y học nghiên cứu cho thấy: (1Lưỡng chủng canh dược tề đều hàm ý17Loại axit amin ,999Thuốc đông y phối phương hột canh dược tề tổng axit amin hàm lượng so với truyền thống thuốc sắc hơi cao .

2, kinh điển đơn thuốc lâm sàng hiệu quả trị liệu so sánh

(1) tiểu thanh rồng canh 《 bệnh thương hàn luận 》

Quảng châu trung y thuốc đại học trị liệu cấp tính phế quản viêm người bệnh ổ gà tổ cùng đối chiếu tổ người bệnh mỗi bên3 0Ví dụ , trung y biện chứng thuộc phế mất tuyên giảm , hàn uống bên trong ngừng.999Thuốc đông y phối phương hột tạo thành tiểu thanh rồng canh trị liệu bình phục hiển tỷ số là8 0 .0 0 %. Tổng có hiệu quả là1 0 0 %; trung y kiểm chứng chờ của bình phục hiển tỷ số là8 0 .0 0 %, tổng có hiệu suất là9 3.33%, cùng đối chiếu tổ tương đối kém dị vô rõ rệt tính (P .0 .0 5) cả hai lâm sàng hiệu quả trị liệu tương tự .

( 2 ) , đơn thuốc kép hóa học thành phần , dược hiệu học tổng hợp tương đối

Ba hoàng tả tâm canh 《 Kim quỹ yếu lược 》 hồ bắc trung viện y học , vũ hán đại học vân vân hệ thống tương đối lưỡng chủng canh dược tề;

1,Kiềm sinh vật giống như thành phầnTL C,HPL CTương đối: lưỡng chủng canh dược tề kiềm sinh vật giống như thành phần đại khái tương tự ,999Thuốc đông y phối phương hột canh dược tề hàm lượng hơi cao .

2, hoàng đồng giống như thành phầnTL C,HPL CTương đối: lưỡng chủng canh dược tề hoàng đồng giống như thành phần đại khái tương tự ,999Phối phương hột canh dược tề hàm lượng hơi cao

3, huệ côn giống như thành phầnTL CHPL CTương đối: lưỡng chủng canh dược tề thành phần chủ yếu đại khái giống nhau .

4,Bên ngoài cơ thể khiêng nấm thí nghiệm tương đối:

Cả hai bên ngoài cơ thể khiêng nấm tác dụng lớn suy cho cùng tương tự , tương đối vô rõ rệt khác biệt: thí nghiệm nấm buội cây tổng cộng3 0Buội cây , đồ có tương đồng thấp nhất sát trùng nồng độ (MBC) có viêm ruột vi trùng xanmônêla vân vân7Buội cây;999Thuốc đông y phối phương hột canh dược tề bên ngoài cơ thể khiêng nấm tác dụng

Ưu nhân có chuột bệnh thương hàn vi trùng xanmônêla vân vân6Buội cây; truyền thống thuốc bào chế canh dược tề bên ngoài cơ thể khiêng nấm tác dụng ưu nhân có tổn thương hàn vi trùng xanmônêla vân vân1 0Buội cây; hai loại canh dược tề đều biểu hiện vô khiêng nấm tác dụng của7Buội cây .

5,Dược hiệu học tương đối:

(1) đối nhị giáp bổn suy cho cùng chuột nhỏ tai sưng của ảnh hưởng

Lưỡng chủng canh dược tề của ở bên trong, cao liều lượng tổ đều đồ rõ ràng khiêng nhị giáp bổn suy cho cùng chuột nhỏ tai sưng của tác dụng; truyền thống thuốc bào chế canh dược tề của thấp liều lượng tổ hiện ra nhất định kháng viêm tác dụng , nhưng lưỡng chủng canh dược tề vân vân liều lượng tổ ở giữa kháng viêm tác dụng vô rõ rệt tính khác biệt (P > 0 .0 5) .

(2) đối chuột nhỏ đứt đuôi cầm máu của ảnh hưởng
Lưỡng chủng canh dược tề cao liều lượng tổ đều vốn có rõ ràng cầm máu tác dụng , trung, thấp liều lượng tổ hiện ra nhất định cầm máu tác dụng , lưỡng chủng canh dược tề vân vân liều lượng tổ ở giữa cầm máu tác dụng vô rõ rệt tính khác biệt (P > 0 .0 5) .
(3) đối chuột nhỏ tiểu tràng vận động ảnh hưởng
Lưỡng chủng canh dược tề thấp liều lượng tổ đều không được hiện ra tả bỉ ổi dụng , trung, cao liều lượng tổ đều vốn có rõ ràng tả bỉ ổi dụng . Truyền thống thuốc bào chế canh dược tề trung liều lượng tổ tác dụng rõ ràng mạnh hơn999Phối phương hột tổ , nhưng999Phối phương hột canh dược tề cao liều lượng tổ tác dụng rõ ràng mạnh hơn truyền thống thuốc bào chế canh dược tề , lưỡng chủng canh dược tề ở giữa dược lý tác dụng lớn suy cho cùng giống nhau .


( 3) lâm sàng ứng dụng án lệ

Nội khoa

Mật mồ hôi ngược lại lưu tính viêm dạ dày

Nam kinh trung y thuốc đại học , hà nam thiếu trung y sân trị liệu dạ dày ruột ngược lại lưu tính viêm dạ dày người bệnh , trung y biện chứng thuộc mật dạ dày oi bức hình . Xem xét tổ áp dụng999Thuốc đông y phối phương hột tạo thành ấm mật Tôn-ga giảm , đối chiếu tổ cho Reni thay đinh bao con nhộng , sao đinh lâm , lưu huỳnh kẹo nhôm bằng lời nói . Trị liệu3 0Thiên hậu xem xét tổ tổng hợp hiệu quả trị liệu rõ ràng trội hơn đối chiếu tổ (P< 0 .0 5) .

Khoa nhi

Tiểu nhi bệnh biếng ăn

Thủ đô đại học y khoa trị liệu tính khí không êm thấm hình bệnh biếng ăn bệnh , trị liệu tổ cho999Thuốc đông y phối phương hột tạo thành hương cát ấm mật canh dược tề , đối chiếu tổ cho hương cát bằng dạ dày hột . Trị liệu tổ tổng thể hiệu quả trị liệu , chủ chứng cải thiện , tăng cao phát kẽm hàm lượng các phương diện rõ ràng trội hơn đối chiếu tổ (P< 0 .0 5Hoặc0 .0 1) .

Phụ khoa

Đau bụng kinh hình trong tử cung màng dị vị trí chứng

Máu đọng đau bụng kinh hình trong tử cung màng dị vị trí chứng người bệnh , trị liệu tổ áp dụng huyết kiệt hóa ứ canh dược tề (999Phối phương hột tạo thành ) trị liệu , đối chiếu tổ bằng lời nói đan na tọa . Hai tổ bình phục hiển tỉ lệ cùng tổng có hiệu suất khác biệt vô rõ rệt tính ý nghĩa (P > 0 .0 5); hai tổ trị liệu trước sau của đau bụng kinh điểm tích lũy khác biệt đều có rõ rệt tính ý nghĩa (P< 0 .0 1);Trị liệu tổ trị liệu hậu cùng đối chiếu tổ trị liệu hậu tương đối kém dị vô môn thống kê ý nghĩa (P > 0 .0 5) .

Khoa bệnh ngoài da

Bệnh mẩn ngứa

Bắc kinh không quân tổng y viện ứng dụng999Thuốc đông y phối phương hột canh dược tề biện chứng luận trị bệnh mẩn ngứa128Ví dụ , nóng chín hình46Ví dụ , xanh đá cỏ vuông gia tăng giảm; ẩm ướt chín hình53Ví dụ , dạ dày linh Tôn-ga giảm; máu nhẹ gió khô hình29Ví dụ , tiêu gió tan gia tăng giảm; đối chiếu tổ58Ví dụ ứng dụng truyền thống thuốc đông y canh dược tề trị liệu . Hai tổ trị liệu kết quả tương đối vô rõ rệt khác biệt (P > 0 .0 5) .

Xương khoa chấn thương

Huân tẩy pháp trị liệu gãy xương hậu khớp nối cứng ngắc

Quảng châu không quân y viện ứng dụng huân tẩy pháp trị liệu gãy xương hậu khôi phục kỳ khớp nối cứng ngắc bệnh nhân45Ví dụ ,999Thuốc đông y phối phương hột huân tẩy vuông: đỉa , dâu nhánh , duỗi cân thảo , chế xuyên ô , lưu gửi nô , nga thuật , biển đồng da , chế nam tinh , ngả diệp , hoa hồng , vương không lưu hành , sống một mình , cây khương hoạt .14Thiên hậu ,45Ví dụ


Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Thuốc đông y phối phương hột ứng dụng nghiên cứu thảo luận
Mọi người đối ‘’ thuốc đông y phối phương hột ‘’ có ý kiến gì không?
Thuốc đông y hột dược tề cùng truyền thống thuốc đông y canh dược tề , kết quả ai hơn tốt?
Thuốc đông y phối phương hột nghiên cứu hiện trạng cùng tồn tại đang vấn đề của suy xét
Thuốc đông y phối phương hột dược hiệu học nghiên cứu tiến triển
Phối phương hột tại sao mở rộng khó
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p