Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
【 hoa quả khô ] siêu thanh kiểm tra có quan hệ thai nhi thận nước đọng của chẩn bệnh tiêu chuẩn cùng nhắc nhở nguyên nhân bệnh


Siêu thanh đã rộng khắp ứng dụng tại thai nhi nước tiểu đường dị dạng của chẩn bệnh , siêu thanh chẩn bệnh thai nhi thận nước đọng lúc dự thi lo của nhân tố bao gồm: chẩn bệnh lúc của thai nghén tuần , nước tiểu đường bệnh biến liên luỵ của vị trí , nước đọng của trình độ , chẩn bệnh bệnh lý tính ngạnh ngăn trở chứng cứ .

Phân chia sinh lý tính bể thận khuếch trương cùng có ý nghĩa của hoặc cáo ốm lý tính của thận nước đọng , đối với tiền sản kiểm tra cùng khai thác khả năng của can thiệp biện pháp phi thường mấu chốt .

Nhiều đến 18% của thai nghén 24 chu dĩ sau bình thường chịu kiểm thai nhi , bể thận khuếch trương có ở 3- 1 1 mm ở giữa . Nhiều mục nghiên cứu đánh giá vậy có lâm sàng ý nghĩa thai nhi thận nước đọng của chẩn bệnh tiêu chuẩn .

Đối đại đa số tình huống mà nói , xuất hiệnTrở xuống tình huống nhân sẽ xuất hiện tiếp tục tính sau khi sanh thận dị thường:

Có thai kỳ < 2 0 tuần , bể thận trước sau kính > 6 mm;

Thần kỳ 2 0 ----3 0 tuần , bể thận trước sau kính > 8 mm;

Có thai kỳ > 3 0 tuần , bể thận trước sau kính > 1 0 mm;


G nhật lại thêm non vân vân đem có thai 2 0 tuần sau tiền sản thận tích nước chia làm cấp năm:

Cấp một: bể thận khuếch trương nhỏ hơn 1c m , thận ngọn bình thường;

Cấp hai: bể thận khuếch trương 1- 1.5c m , thận ngọn bình thường;

Tam cấp: bể thận khuếch trương lớn hơn 1.5c m , thận ngọn cường độ thấp khuếch trương;

Cấp bốn: bể thận khuếch trương lớn hơn 1.5c m , thận trong trản độ khuếch trương;

Cấp năm: bể thận khuếch trương lớn hơn một 1.5c m , thận ngọn nghiêm trọng khuếch trương , thận thực chất biến mỏng .


Đơn giản hoá phân cấp pháp:

Cường độ thấp thận nước đọng , bể thận khuếch trương [ 1.5 centimet , thận ngọn bình thường;

Trung độ thận nước đọng , thận ngọn khuếch trương > 1.5 centimet , thận ngọn khuếch trương;

Trọng độ thận nước đọng , bể thận > 1.5 centimet centimet , thận ngọn khuếch trương , thận thực chất biến mỏng .

Ar lại thêm ar phân Tam cấp:

Cấp một , cấp hai , cùng G nhật lại thêm non tương tự , Tam cấp ngoại trừ bao gồm bể thận thận ngọn khuếch trương , thận thực chất biến mỏng bên ngoài , còn bao gồm nhiều túi bể thận thận nuôi dưỡng không tốt .


Năm 1988Thai nhi niệu học hội xác định phân loại phápLà: bài trừ bàng quang ống dẫn niệu ngược lại lưu về sau, thận tích thủy chia làm bốn cấp:

0 cấp , vô thận nước đọng;

Cấp một , bể thận cường độ thấp tách rời;

Cấp hai ngoại trừ bể thận khuếch trương bên ngoài , cái hoặc mấy cái thận ngọn khuếch trương;

Tam cấp tất cả thận ngọn khuếch trương; cấp bốn , thận ngọn khuếch trương thận thực chất biến mỏng .


Trong nước vương thường Lâm vân vân đem chia làm version 3:

A hình , đơn giản bể thận khuếch trương , phạm vi 1 .0 - 1.5 centimet .

B hình , bể thận khuếch trương nhỏ hơn 1.5 centimet lại thận thực chất khuếch trương;

C hình , bể thận rõ ràng khuếch trương vượt qua 1.5 centimet , thận thực chất biến mỏng .Siêu thanh kiểm tra khả quan xét thai nhi thận nước đọng của trình độ nghiêm trọng , bên cạnh đừng, có hay không có ống dẫn niệu khuếch trương , thận thực chất cải biến cùng bàng quang của lớn nhỏ , vách dày cùng dứt bỏ tình huống dị thường , những này đối phán định sinh lý tính hoặc bệnh lý tính thận nước đọng phi thường trọng yếu .Nước ối quá ít thì là dự đoán bệnh tình không tốt của trọng yếu chỉ tiêu.

Siêu thanh kiểm tra cũng có thể nhắc nhở nguyên nhân bệnh .

Thai nhi thận nước đọng thường thấy nhất của nguyên nhân bệnh có: ống dẫn niệu bể thận chỗ nối tiếp ngạnh ngăn trở , dị vị trí ống dẫn niệu u nang , bàng quang ống dẫn niệu ngược lại lưu .Bể thận ống dẫn niệu chỗ nối tiếp (PUJ ) ngạnh ngăn trở là thai nhi thận nước đọng thường thấy nhất của nguyên nhân. Nó đặc thù phải không cùng trình độ của bể thận khuếch trương , thận ngọn khuếch trương , vô cùng bên cạnh ống dẫn niệu khuếch trương , bàng quang bình thường , nước ối dung lượng bình thường .

Khi bể thận thận ngọn khuếch trương đồng thời kèm thêm ống dẫn niệu khuếch trương lúc, sinh đi sau hiện tại của thường thấy nhất của nguyên nhân bệnh làBàng quang ống dẫn niệu ngược lại lưu (VUR ) , cự ống dẫn niệu , hậu niệu đạo van (PUV ) , mai làm bụng tông hợp chinh. Bởi vì ống dẫn niệu khuếch trương thường thường không cách nào nhìn thấy , rất nhiều chẳng những khác giới thận nước đọng thường là bởi vì VUR hoặc cự ống dẫn niệu gây ra đó. Bàng quang ống dẫn niệu trở lại lưu chiêm chẳng những khác giới thai nhi thận nước đọng của 25-35% . Gặp hạ đồ .


Một người đàn ông tính thai nhi xuất hiện rõ ràng bể thận , ống dẫn niệu nước đọng , bàng quang khuếch trương , vách biến mỏng , mà thận kết cấu cùng nước ối lượng bình thường , thì nhắc nhở tồn tạiNghiêm trọng bàng quang trở lại lưuCủa khả năng rất lớn, loại tình huống này bị định nghĩa là cự bàng quang - cự ống dẫn niệu liên quan ( m e lại thêm acy S ti S- m e lại thêm aureter a SSo CIA tion ) .

Khi nhìn thấy cùng bên cạnh thận thượng bộ tập hợp hệ thống không cân đối tính khuếch trương hoặc tại bàng quang bên trong nhìn thấy ống dẫn niệu u nang lúc, dự thi lo làThận lặp lại dị dạng . Gặp hạ đồ .


Nam tính thai nhi của hậu niệu đạo van (PUV ) có trở xuống đặc thù:

Chỉ bên cạnh hoặc song bên cạnh ống dẫn niệu cùng thận nước đọng , bàng quang vách tăng dầy có nhỏ xà nhà hình thành còn có thường có khuếch trương , hậu niệu đạo khuếch trương , thận thực chất có cải biến ( ví dụ có cao tiếng vang khu hoặc thận bằng da hạ u nang ) cùng bất đồng trình độ của nước ối giảm bớt . Gặp hạ đồ .


Mai làm bụng tông hợp chinh của đặc thù là:

Ống dẫn niệu khuếch trương trình độ rõ ràng lớn hơn bể thận khuếch trương trình độ , bàng quang khuếch trương cũng kèm thêm tề ống tiểu dị dạng , xuất hiện cự niệu đạo , đại đa số bệnh tình hạ nước ối lượng bình thường . Gặp hạ đồ .


Bài này tiết chọn từ tuổi trâu của bân 《Thai nhi cùng con mới sinh thận nước đọng của chẩn bệnh cùng trị liệu nghiên cứu tiến triển 》 , tức thời siêu thanh biên tập chỉnh lý .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Siêu thanh kiểm tra có quan hệ thai nhi thận nước đọng của chẩn bệnh tiêu chuẩn
【 siêu thanh ghi chép ] NO .0 9 thai nhi bí nước tiểu hệ thống dị dạng ( đồ )
Thai nhi bí nước tiểu hệ thống dị thường siêu thanh chẩn bệnh mạch suy nghĩ
Thai nhi bí nước tiểu hệ thống siêu thanh
Du thép: thai nhi thận nước đọng của tiền sản chẩn bệnh cùng trị liệu
{EAU2 0 2 0 } thượng nước tiểu đường khuếch trương chỉ nam giải độc
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p