Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Trường xuân trung y thuốc đại học
Trường xuân trung y thuốc đại học —— bệnh thương hàn canh kiểm chứng phân biệt 2
(2 0 16- 0 1-2 0 17: 0 4:3 0 )
Đăng lại ▼
Phân loại:Trường trung y ôn tập tư liệu
12 , quế nhánh cam thảo canh kiểm chứng , quế nhánh cam thảo hình rẻ quạt con hào canh kiểm chứng , quế nhánh đi cây thược dược gia tăng thục sơn con hào hình rẻ quạt cứu nghịch canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Quế nhánh cam thảo canh kiểm chứng
Quế nhánh cam thảo hình rẻ quạt con hào canh kiểm chứng
Quế nhánh đi cây thược dược gia tăng thục sơn con hào hình rẻ quạt cứu nghịch canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Tâm dương hư tổn
Tâm thần di chuyển càng
Đàm trọc bên trong nhiễu
Chủ kiểm chứng
Cảm thấy kinh sợ , muốn đến bình chú hoặc tai điếc
Bực bội , lòng rung động không yên
Sợ cuồng , nằm bắt đầu bất an
Chữa thì
Ấm thông tâm dương
Lặn trấn an thần
Lặn trấn an thần kiêm tiêu đàm trọc
Phương thuốc
Quế nhánh , cam thảo
Hình rẻ quạt , con hào
Hình rẻ quạt , con hào , thục sơn , gừng , táo ta
Phân biệt yếu điểm
Lòng rung động làm chủ
Bực bội làm chủ
Sợ cuồng làm chủ
Điều tự mã
64 , 75
1 18
1 12
13 , đại hãm ngực canh kiểm chứng cùng nhỏ hãm ngực canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Đại hãm ngực canh kiểm chứng
Nhỏ hãm ngực canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Tà kết liễu trong lòng hạ
Nóng cùng thủy kết liễu , liên quan đến ngực bụng
Nóng cùng đàm kết liễu , chính trong lòng
Chủ kiểm chứng
Cảm thấy đau nhức
Nặng thì từ tâm cho tới thiếu bụng cứng rắn tràn đầy mà đau nhức không thể gần , nhưng đầu mồ hôi xuất , mạch trầm chặc
Chính trong lòng , theo chi tắc đau nhức , mạch cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh
Chữa thì
Tiết nóng đuổi thủy phá kết liễu
Thanh nhiệt tiêu đàm mở kết liễu
Phương thuốc
Đại hoàng , natri sunfat ngậm nước , cam toại
Thuốc đắng , dưa lâu , bán hạ
Phân biệt yếu điểm
Bệnh trong lòng liên quan đến ngực bụng , bệnh tình nặng hơn
Bệnh cực hạn trong lòng hạ ( khoang dạ dày bộ phận ) , bệnh tình hơi nhẹ
Điều tự mã
134 , 135 , 136 , 137
138
14 , nhỏ hãm ngực canh kiểm chứng cùng đại hoàng thuốc đắng tả tâm canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Nhỏ hãm ngực canh kiểm chứng
Đại hoàng thuốc đắng tả tâm canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Tà nóng cùng đàm cùng nhau kết liễu cảm thấy
Vô hình tà nóng ủng tụ cảm thấy
Chủ kiểm chứng
Chính trong lòng , theo chi tắc đau nhức , mạch cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh
Cảm thấy bĩ tràn đầy , theo của nhu , quan mạch di chuyển
Chữa thì
Tiết nóng
Hóa kết liễu mở đàm
Cùng dạ dày tiêu bĩ
Phương thuốc
Thuốc đắng
Bán hạ , dưa lâu
Đại hoàng , hoàng cầm
Phân biệt yếu điểm
Tà thuộc hữu hình
Tà thuộc vô hình
Điều tự mã
138
154
15 , bán hạ tả tâm canh kiểm chứng , gừng tả tâm canh kiểm chứng , cam thảo tả tâm canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Bán hạ tả tâm canh kiểm chứng
Gừng tả tâm canh kiểm chứng
Cam thảo tả tâm canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Tà nóng bên trong hãm , tính khí bất hòa, nóng lạnh xen lẫn
Dạ dày khí thượng nghịch
Dạ dày nhẹ không thay đổi
Tỳ hư ruột hàn
Chủ kiểm chứng
Cảm thấy bĩ cứng rắn , ọe nghịch , trong bụng dưới tiếng sấm lợi nhuận
Ọe nghịch
Làm y lương xú , dưới sườn có nước khí
Hạ lợi nhuận nhật mấy chục đi , cốc không thay đổi
Chữa thì
Cùng dạ dày tiêu bĩ
Giảm nghịch chỉ ẩu
Thềm ngăn nước tiêu trệ
Bổ trung chỉ lợi nhuận
Phương thuốc
Hoàng cầm , thuốc đắng , bán hạ , can khương , nhân sâm , táo ta , cam thảo
Giống như trên
Gia tăng gừng , giảm can khương dụng lượng
Tăng chích cam thảo dụng lượng
Phân biệt yếu điểm
Trùng tại ọe nghịch
Trùng đang làm y lương xú
Trùng tại hạ lợi nhuận , cốc không thay đổi
Điều tự mã
149
157
158
16 , rễ sắn canh kiểm chứng cùng quế nhánh súp nhân sâm kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Rễ sắn canh kiểm chứng
Quế nhánh súp nhân sâm kiểm chứng
Bệnh cơ
Biểu hiện tà chưa giải
Bên trong vội vả dương minh
Thái âm hư hàn
Chủ kiểm chứng
Ác hàn , nóng lên, phát nhiệt , hạ lợi nhuận
Đau đầu , vô mồ hôi , mạch di chuyển chặc
Cảm thấy bĩ cứng rắn
Chữa thì
Đổ mồ hôi hiểu biểu hiện , thăng nước miếng chỉ lợi nhuận
Ấm trung hiểu biểu hiện
Phương thuốc
Rễ sắn , ma hoàng , quế nhánh , cây thược dược , gừng , táo ta , cam thảo
Quế nhánh , nhân sâm , cam thảo , bạch thuật , can khương
Phân biệt yếu điểm
Thái dương dương minh hợp bệnh , biểu hiện kiểm chứng làm chủ ( chứng minh thực tế )
Thái dương thái âm hợp bệnh , bên trong kiểm chứng làm chủ ( nhẹ kiểm chứng )
Điều tự mã
32
163
17 , âm điệu dạ dày thừa khí canh kiểm chứng , nhỏ thừa khí canh kiểm chứng , đại thừa khí canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Âm điệu dạ dày thừa khí canh kiểm chứng
Nhỏ thừa khí canh kiểm chứng
Đại thừa khí canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Dương minh thật nóng bên trong kết liễu
Nóng kết liễu tại dạ dày , ruột khô táo bón
Nóng kết liễu tại ruột , phủ khí ủng trệ
Thật nóng sâu nằm , khô kết liễu vong âm
Chủ kiểm chứng
Cộng đồng
Nóng lên, phát nhiệt mồ hôi tự xuất , không được ác hàn , ngược lại ác nóng , bụng tràn đầy táo bón , tâm phiền , lưỡi đỏ , đài vàng, mạch đại
Nóng hình
Bốc lên nóng lên, phát nhiệt
Triều nhiệt
Nhật bô triều nhiệt
Mồ hôi xuất
Toàn thân mồ hôi xuất
Mồ hôi xuất
Tay chân? Như thế mồ hôi xuất
Thần thái
Tâm phiền
Tâm phiền hoặc nói mê
Nói mê hoặc nóng nhiễu
Bụng khám bệnh
Bụng tràn đầy
Bụng đại tràn đầy đau nhức
Quấn tề căng đau
Lưỡi
Lưỡi đỏ đài hoàng
Lưỡi đỏ đài hoàng khô
Lưỡi đỏ đài khô vàng hoặc bắt đầu mủi nhọn
Mạch
Số
Trượt số
Trầm chậm hữu lực
Chữa thì
Tiết nóng hổi dạ dày , nhuận ruột thông liền
Tiết nóng thông liền , hành khí phá trệ
Tuấn hạ thật nóng , thanh trừ khô kết liễu
Phương thuốc
Đại hoàng 4 lượng , natri sunfat ngậm nước nửa lít ,
Cam thảo hai lượng
Đại hoàng 4 lượng , chỉ thực ba cái , dày phác hai lượng
Đại hoàng ( hậu hạ ) 4 lượng , chỉ thực năm mai , dày phác nửa lít , natri sunfat ngậm nước tam hợp
Phân biệt yếu điểm
Tà nóng bên trong kết liễu trình độ từ nhẹ dần dần nặng , mà nóng phát ra bên ngoài trình độ từ trùng dần dần nhẹ, biểu hiện ở bốc lên nóng lên, phát nhiệt , triều nhiệt , toàn thân mồ hôi xuất , tay chân? Như thế mồ hôi xuất vân vân
Khô thật trùng , bĩ tràn đầy nhẹ
Bĩ tràn đầy trùng , khô thật nhẹ
Bĩ tràn đầy khô thật đều trùng
Điều tự mã
29 , 7 0 , 94 , 1 0 5 , 2 0 7 , 248 , 249
2 0 8 , 2 0 9 , 2 13 , 214 , 25 0 , 25 1 , 374
2 0 8 , 2 0 9 , 2 12 , 2 15 , 2 17 , 22 0 , 238 , 24 0 , 24 1 , 242 , 25 1 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 32 0 , 32 1 , 322
18 , nhân sắp đặt ngải canh kiểm chứng , sơn chi bách da canh kiểm chứng , ma hoàng ngay cả vểnh lên cây đậu đỏ canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Nhân sắp đặt ngải canh kiểm chứng
Sơn chi bách da canh kiểm chứng
Ma hoàng ngay cả vểnh lên cây đậu đỏ canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Nóng ướt ứ chưng , can đảm mất sơ , mật tràn ra ngoài
Bên trong có kết liễu trệ
Nóng nặng như ẩm ướt
Kiêm hữu biểu hiện tà
Chủ kiểm chứng
Thân , nhãn , nước tiểu vàng, sắc như quýt , tiểu tiện bất lợi
Bụng tràn đầy táo bón , trong lòng áo? , khát dẫn nước sữa
Trong lòng áo?
Ác hàn , vô mồ hôi , thân ngứa , mạch di chuyển
Chữa thì
Thanh nhiệt lợi nhuận ẩm ướt
Đạo trệ
Hiểu biểu hiện tán tà
Phương thuốc
Nhân sắp đặt ngải , sơn chi , đại hoàng
Sơn chi , hoàng bách , cam thảo
Ma hoàng , ngay cả diêu , hạnh nhân , cây đậu đỏ , sinh tử da trắng , táo ta , gừng , cam thảo
Phân biệt yếu điểm
Nóng ướt đều chín kiêm bụng tràn đầy táo bón vân vân dương minh chứng minh thực tế
Nóng nặng như ẩm ướt , thân nóng so với chín
Kiêm ác hàn , vô mồ hôi vân vân thái dương biểu hiện kiểm chứng
Điều tự mã
236 , 26 0
26 1
262
19 , sơn chi chao canh kiểm chứng , bạch hổ gia tăng súp nhân sâm kiểm chứng , chư linh canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Sơn chi chao canh kiểm chứng
Bạch hổ gia tăng súp nhân sâm kiểm chứng
Chư linh canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Nóng nhiễu ngực cách
Dạ dày nóng hừng hực , nước miếng khí hai tổn thương
Âm hư nước nóng hỗ kết liễu ở dưới tiêu
Chủ kiểm chứng
Thân nóng
Nhẹ phiền không được ngủ , trong lòng áo? , trong lòng kết liễu đau nhức hoặc trong lồng ngực trất , trên lưỡi đài
Tâm phiền , khát muốn uống nước , đại hãn xuất , lúc nào cũng ác phong , cõng vi ác hàn , lưỡi khô , mạch hồng đại
Khát muốn uống nước , tiểu tiện bất lợi , mạch di chuyển
Chữa thì
Thanh nhiệt
Tuyên âu ngoại trừ phiền
Ích khí sinh tân
Nuôi âm lợi nhuận thủy
Phương thuốc
Sơn chi , hương chao
Biết mẫu , thạch cao sống , cam thảo , gạo tẻ , nhân sâm
Chư linh , phục linh , trạch tả , a giao , hoạt thạch
Phân biệt yếu điểm
Trong lòng áo? ( bệnh ở trên tiêu )
Đại hãn , phiền khát lúc nào cũng ác phong ( bệnh ở chính giữa tiêu )
Tiểu tiện bất lợi ( bệnh tại hạ tiêu )
Điều tự mã
76 , 77 , 78 , 22 1 , 228 , 375
26 , 168 , 169 , 17 0 , 222
223 , 224 , 3 19
2 0 , năm linh tán kiểm chứng cùng chư linh canh kiểm chứng của phân biệt tương đối
Kiểm chứng hình
Năm linh tán kiểm chứng
Chư linh canh kiểm chứng
Bệnh cơ
Bàng quang hoá khí bất lợi
Biểu hiện tà nhập phủ , thủy giữ hạ tiêu
Âm hư nước nóng hỗ kết liễu ở dưới tiêu
Chủ kiểm chứng
Nóng lên, phát nhiệt , mạch di chuyển , khát nước , tiểu tiện bất lợi
Khát muốn uống nước , thủy nhập tức nôn , kiêm hữu biểu hiện kiểm chứng , bựa lưỡi bạch
Tâm phiền không được ngủ , khục mà ọe khát , lưỡi đỏ thiếu đài
Chữa thì
Lợi nhuận thủy
Hóa khí kiêm để giải biểu hiện
Dục âm thanh nhiệt
Phương thuốc
Phục linh , chư linh , trạch tả
Quế nhánh , bạch thuật
A giao , hoạt thạch
Phân biệt yếu điểm
Tà cùng thủy kết liễu , biểu hiện tà chưa giải , nước bọt không bị thương
Âm hư có nóng , nước bọt không đủ
Điều tự mã
7 1 , 72 , 73 , 74
223 , 224 , 3 19
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
☆ phùng thế luân vận dụng kinh vuông trị liệu mãn tính viêm tuyến tiền liệt của kinh nghiệm tác giả: triệu dày duệ
《 bệnh thương hàn luận 》 đối ngoại cảm giác kiểm chứng chờ của chỉ đạo tác dụng
Quảng châu trung y thuốc đại học bệnh thương hàn bài tập --- dương minh bệnh
Trị liệu tức ngực khó thở tức ngực bệnh tim của cổ phương
Hách vạn sơn bệnh thương hàn luận ứng dụng y án sưu tập
Học được quế nhánh canh , chỉ sẽ trị liệu trúng gió cảm mạo? Mau đến xem đoán hách vạn sơn lão sư nói thế nào
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p