Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Không nhớ được phương ca của trung y không phải tốt trung y bảy bản đơn thuốc học phương ca


1 . Hiểu biểu hiện dược tề


1.1 tân ấm hiểu biểu hiện
1 . Ma hoàng canh
Ma hoàng trong canh thần quế nhánh , hạnh nhân cam thảo bốn bàn thi ,
Đổ mồ hôi hiểu biểu hiện tuyên phổi khí , bệnh thương hàn biểu hiện thật vô mồ hôi thích hợp .

2 . Quế nhánh canh
Quế nhánh cây thược dược ngang nhau ngũ , khương táo cam thảo vi hỏa nấu ,
Hiểu cơ bắp phát biểu âm điệu doanh vệ , trúng gió biểu hiện nhẹ ra mồ hôi trộm xuất .

3 . Chín vị cây khương hoạt canh
Chín vị cây khương hoạt thông khí thương , tân chỉ khung cỏ cầm địa hoàng ,
Đổ mồ hôi khư ẩm ướt kiêm thanh nhiệt , phân kinh luận chữa biến báo lương .

4 . Hương tô tán
Hương tô tán bên trong cỏ trần bì , sơ tán phong hàn lại lý khí ,
Ngoại cảm phong hàn kiêm khí trệ , nóng lạnh vô mồ hôi ngực quản bĩ .

5 . Tiểu thanh rồng canh
Hiểu biểu hiện quyên uống tiểu thanh rồng , tê dại quế khương tân hạ cỏ từ ,
Cây thược dược ngũ vị liễm khí âm , biểu hiện hàn bên trong uống cực kỳ có công .

6 . Chỉ thấu tán
Chỉ thấu tán dụng một trăm bộ uyển , bạch tiền kết cỏ gai trần nghiên ,
Tuyên phế sơ gió khỏi ho đàm , canh gừng âm điệu phục không cần tiên .

7 . Chính sài hồ uống
Chính sài hồ uống bằng tán vuông , cây thược dược thông khí sắp đặt cỏ tiên ,
Nhẹ sơ gió tà giải nhiệt đau nhức , biểu hiện hàn nhẹ chứng ăn vào khang .


1.2 tân mát hiểu biểu hiện

1 . Ngân vểnh lên tán
Ngân vểnh lên tán chủ thượng tiêu a , lá trúc gai bảng trống bạc hà ,
Cam kết rễ cây lau mát giải pháp , nhẹ sơ gió nóng nấu vô qua .

2 . Tang cúc uống
Tang cúc uống trung kết hạnh vểnh lên , rễ cây lau cam thảo bạc hà tha ,
Rõ ràng sơ phế vệ nhẹ tuyên dược tề , gió ấm ho khan ăn vào tiêu .

3 tê dại hạnh cam thạch canh
Trọng cảnh tê dại hạnh cam thạch canh , tân mát tuyên phế thanh nhiệt lương ,
Tà nóng ung phế ho suyễn gấp gáp , có mồ hôi vô mồ hôi đều có thể nếm .

4 . Củi cát hiểu cơ bắp canh
Đào thị củi cát hiểu cơ bắp canh , tà tại tam dương nóng thế trương ,
Cầm thược kết cỏ khương táo chỉ , khương mỡ hiểu biểu hiện thanh nhiệt lương .

5 . Thăng vải đay cây canh
Diêm thị thăng vải đay cây canh , cây thược dược cam cỏ hợp thành vuông ,
Bệnh sởi sơ khởi xuất không thấu , hiểu cơ bắp xuyên thấu qua chẩn này phương lương .


1.3 phù chính hiểu biểu hiện

1 . Giải độc tán
Nhân sâm giải độc cỏ linh khung , củi trước độc khương chỉ kết tổng cộng ,
Bạc hà một chút khương ba mảnh , khí hư cảm giác hàn có kỳ công .

2 . Tham gia tô tán
Tham gia tô tán bên trong dụng trần bì , chỉ xác trước râu bán hạ đủ ,
Làm Kuzuki hương cam kết phục , khí hư ngoại cảm nhất thích hợp .

3 . Ma hoàng cây tế tân phụ tử canh
Ma hoàng cây tế tân phụ tử canh , trợ giúp dương hiểu biểu hiện đại biểu vuông ,
Dương nhẹ ngoại cảm phong hàn chứng , thật rét nóng nhẹ mạch trầm lương .

4 . Gia tăng giảm sum sê canh
Gia tăng giảm sum sê dụng bạch vi , chao gừng cây cát cánh theo ,
Cỏ táo bạc hà tám vị tổng cộng , tư âm đổ mồ hôi công có thể an ủi .


2 . Tả hạ dược tề


2.1 hàn hạ dược tề


1 đại thừa khí canh
Đại thừa khí canh đại hoàng tiêu , chỉ thực dày phác tiên nấu xong ,
Tuấn hạ nóng kết liễu gấp gáp tồn tại âm , dương minh phủ thật trọng chứng liệu .
Đi tiêu tên là nhỏ thừa khí , nhẹ hạ nóng kết liễu dùng hiệu quả ,
Âm điệu dạ dày thừa khí tiêu hoàng thảo, chậm hạ nóng kết liễu này vuông tha .

2 . Đại hoàng mẫu đơn canh
Kim quỹ đại hoàng mẫu đơn canh , đào nhân natri sunfat ngậm nước hạt dưa tương ,
Tả nóng phá ứ tán kết liễu sưng , ruột ung sơ khởi đau bụng khang ,
Ruột ung sơ khởi bụng bình chú đau nhức , chưa thành mủ ăn vào tiêu .

3 . Đại hãm ngực canh
Đại hãm ngực canh dụng tiêu vàng, cam toại là mạt tổng cộng thành phương ,
Chuyên trị nước nóng kết liễu ngực chứng , tả nóng đuổi thủy hiệu quả phi thường .


2.2 ấm hạ

1 . Đại hoàng phụ tử canh
Kim quỹ đại hoàng phụ tử canh , cây tế tân tán hàn giảm đau lương ,
Ấm hạ cách chữa đại biểu vuông , hàn tích bên trong thật ăn vào khang .

2 . Ấm tỳ canh
Ấm tỳ phụ tử đại hoàng tiêu , đương quy can khương nhân sâm thảo,
Đánh hạ hàn tích ấm tỳ dương , dương hư hàn tích đau bụng liệu .


2.3 . Nhuận hạ

1 . Sẹo mụn nhân hoàn
Sẹo mụn nhân hoàn tỳ ước chữa , hạnh thược đại hoàng quất phác mật ,
Nhuận ruột tả nóng lại hành khí , dạ dày nóng ruột nóng táo bón thi .

2 . Tế xuyên tiên
Tế xuyên thung dung về cây ngưu tất , chỉ xác thăng tê dại trạch tả sứ,
Ấm thận ích tinh nhuận thông liền , thận hư tinh mệt táo bón thích hợp .


2.4 đuổi thủy
Mười táo canh
Mười táo không phải quân không phải canh dược tề , nguyên hoa cam toại cùng đại kích ,
Công đuổi thủy uống lực tuấn mãnh , treo uống nước sưng chứng minh thực tế thích hợp .


2.5 công tu bổ dùng cùng lúc nhiều phương pháp
Hoàng long canh
Hoàng long trong canh quất phác vàng, tham gia về cam kết táo tiêu khương ,
Đánh hạ nóng kết liễu dưỡng khí máu , dương minh phủ thật khí huyết tổn thương .


3 . Hoà giải dược tề


3.1 hoà giải thiểu dương

1 . Nhỏ sài hồ canh
Nhỏ sài hồ thang hòa hiểu công , bán hạ nhân sâm cam thảo từ ,
Càng thêm hoàng cầm táo gừng , thiểu dương là bệnh này vuông tông .

2 . Đại sài hồ canh
Đại sài hồ canh dụng đại hoàng , quất cầm hạ thược táo gừng ,
Thiểu dương dương minh cùng hợp bệnh , hoà giải công bên trong tiêu vô song .

3 . Ngải cầm rõ ràng mật canh
Ngải cầm rõ ràng mật hạ trúc như , bích ngọc đỏ linh quất trần phụ ,
Rõ ràng mật lợi nhuận ẩm ướt lại cùng dạ dày , thiểu dương nóng ướt đàm trọc ngăn trở .
4 . Đạt đến bắt đầu uống
Đạt đến bắt đầu thảo quả tân dày phác , biết mẫu hoàng cầm thược cam tá ,
Tích uế hóa trọc đạt đến màng bắt đầu , tà nằm màng bắt đầu nóng lạnh làm .


3.2 điều hòa gan tỳ
1 . Bốn nghịch tán
Dương âu quyết nghịch bốn nghịch tán , chờ phân củi thược chỉ thực cam ,
Xuyên thấu qua tà giải sầu lý gan tỳ , gan âu tỳ trệ lực năng lực chịu .
2 . Tiêu dao tán
Tiêu dao tán dụng đương quy thược , củi linh thuật cỏ gia tăng khương mỏng ,
Gan hác huyết nhẹ tính tình nhược điều hòa gan tỳ công hiệu trác .
3 . Đau nhức tả muốn vuông
Đau nhức tả muốn vuông dụng trần bì , thuật thược thông khí tổng cộng thành dược tề ,
Ruột minh tả bụng vừa đau , chữa tại tả gan cùng thật tỳ .


3.3 điều hòa dạ dày
Bán hạ tả tâm canh
Bán hạ tả tâm phối cầm ngay cả , can khương nhân sâm cỏ táo toàn ,
Tân mở đau khổ giảm ngoại trừ bĩ tràn đầy , nóng lạnh lẫn lộn bĩ kiểm chứng quyên .


4 . Thanh nhiệt dược tề


4.1 thanh khí phân nóng
1 . Bạch hổ canh
Bạch hổ mỡ biết gạo tẻ cam , thanh nhiệt sinh tân giải khát phiền ,
Khí phân nóng chín tứ đại kiểm chứng , ích khí sinh tân nhân sâm âm điệu .
2 . Lá trúc thạch cao canh
Lá trúc thạch cao tham gia mạch môn , bán hạ gạo tẻ cam thảo từ ,
Rõ ràng bổ khí nước miếng lại cùng dạ dày , nhiệt lượng thừa hao tổn mất chí khí nước miếng dụng .


4 .2 thanh doanh máu lạnh
1 . Thanh doanh canh
Thanh doanh canh chữa nóng truyền doanh , thân nóng nóng khát ngủ không yên ,
Tê địa ngân vểnh lên huyền ngay cả trúc , đan mạch thanh nhiệt càng che chở âm .
2 . Sừng tê địa hoàng canh
Sừng tê địa hoàng cây thược dược lúc , thanh nhiệt máu lạnh tán ứ chuyên ,
Nóng nhập máu phân ăn vào an , giữ huyết thương lạc nôn nục bớt .


4 .3 thanh nhiệt giải độc
1 . Thanh nhiệt giải độc canh
Thuốc đắng giải độc bách chi cầm , tam tiêu hỏa thịnh là nguyên nhân chính ,
Phiền cuồng lửa nóng kiêm nói mê , nôn nục phát bớt đều có thể bằng .
2 . Mát cách tán
Mát cách tiêu hoàng sơn chi vểnh lên , hoàng cầm cam thảo bạc hà tha ,
Lại thêm lá trúc âm điệu mật ong , thượng trung oi bức ăn vào tiêu .
3 . Phổ tế trừ độc uống
Phổ tế trừ độc bảng cầm ngay cả , cam kết lan cây bột vểnh lên huyền ,
Thăng củi sắp đặt mỏng tằm chết khô nhập , đầu to ôn độc ăn vào thuyên .
4 . Tiên phương mạng sống uống
Tiên phương mạng sống quân ngân hoa , về thược sữa không có sắp đặt tạo giáp ,
Phòng chỉ bối bột cam rượu tiên , dương kiểm chứng ung dương bên trong tiêu pháp .


4 .4 rõ ràng tạng phủ nóng
1 đạo đỏ tán
Đạo xích mộc thông sinh địa vàng, cỏ hơi kiêm gia tăng lá trúc nếm ,
Thanh tâm lợi nhuận thủy lại nuôi âm , tâm kinh lửa nóng dời tiểu tràng .
2 . Long đảm tả gan canh
Long đảm chi cầm rượu trộn lẫn xào , mộc thông trạch tả xe buội rậm ,
Khi về sinh địa ích âm máu , can đảm thật hỏa nóng ướt tiêu .
3 . Trái kim hoàn
Trái hiện nay ngay cả du 6-1 , uy hiếp đau nhức thôn chua xót tất có thể chữa ,
Lại thêm cây thược dược danh mậu kỉ , chuyên trị tả đau nhức tại tề .
4 . Vi thân canh
Vi thân treo cánh dĩ đào nhân , rõ ràng phế tiêu đàm đuổi ứ năng lực ,
Nóng độc đàm ứ suy cho cùng phế ung , mủ thành chưa đều đảm nhiệm .
5 . Tả bạch tán
Tả bạch vỏ cây dâu địa xương da , cam thảo gạo tẻ đở phổi khí ,
Rõ ràng tả phế nóng bình thản dược tề , nóng nằm trong phổi thở khục y .
6 . Rõ ràng dạ dày tán
Rõ ràng dạ dày tán trung đương quy ngay cả , sinh địa đan bì thăng tê dại toàn ,
Hoặc gia tăng thạch cao tả dạ dày hỏa , năng lực tiêu đau răng cùng răng tuyên .
7 . Ngọc nữ tiên
Ngọc nữ thạch cao thục địa vàng, biết mẫu mạch môn cây ngưu tất tương ,
Thận hư dạ dày hỏa cùng nhau là bệnh , đau răng xỉ nục thích hợp tiên nếm .
8 . Rễ sắn hoàng cầm thuốc đắng canh
Rễ sắn cầm ngay cả cam thảo ngũ , thời gian sử dụng trước đem rễ sắn nấu ,
Bên trong rõ ràng ruột nóng bên ngoài hiểu biểu hiện , hiệp nóng hạ lợi nhuận thở mồ hôi ngoại trừ .
9 . Cây thược dược canh
Cây thược dược trong súp dụng tân vàng, cầm ngay cả về quế cỏ cây hương ,
Trùng tại điều khí tiên hành huyết , bên trong gấp gáp liền mủ tự nhiên khang .
1 0 . Chim sáo đá canh
Chim sáo đá chữa nóng độc lỵ , thuốc đắng hoàng bách tá tần bì ,
Thanh nhiệt giải độc cũng máu lạnh , đỏ nhiều bạch thiếu nùng huyết y .


4.5 thanh hư nóng
1 . Cây thanh hao ba ba canh
Cây thanh hao ba ba biết địa đan , nóng tự âm đến nhìn kỹ ,
Đêm nóng sớm mát vô mồ hôi xuất , nuôi âm xuyên thấu qua nóng ăn vào an .
2 . Rõ ràng xương tán
Rõ ràng xương tán quân ngân sài hồ , râu ngay cả cây long đởm ba ba phụ ,
Địa xương cây thanh hao biết mẫu thảo, xương chưng làm nóng cùng nhau ngoại trừ .
3 . Đương quy sáu rượu vàng
Hỏa viêm mồ hôi xuất sáu rượu vàng , về bách cầm liên nhị địa hoàng ,
Lần dụng hoàng kì là vững chắc biểu hiện , tư âm thanh nhiệt liễm mồ hôi mạnh .


5 . Trừ nắng dược tề


1 . Rõ ràng lạc uống
Rõ ràng lạc trừ nắng sáu thuốc tươi mới , ngân dẹp thúy y dưa lạc thêm ,
Tá lấy lá trúc viền lá sen , nắng nóng tổn thương phế nhẹ chứng an .
2 . Cây hương nhu tán
Cây hương nhu tán trung đậu côve phác , trừ nắng hiểu biểu hiện hóa ẩm ướt ngăn trở ,
Dịch đậu là hao phí gia tăng ngân vểnh lên , mới thêm cây hương nhu chữa âm nóng .
3 . Sáu tản ra
Hoạt thạch cam thảo sáu tản ra , rõ ràng nóng lợi nhuận ẩm ướt công dụng chuyên ,
Thần sa đại mỏng theo thứ tự gia tăng , ích nguyên bích ngọc gà tô nhận .
4 . Quế linh cam lộ tán
Quế linh cam lộ hoạt thạch mỡ , hàn thủy chư linh trạch thuật thảo,
Rõ ràng nóng hóa khí lợi nhuận thủy ẩm ướt , nóng ẩm ướt đều thịnh trọng chứng liệu .
5 . Rõ ràng nóng ích khí canh
Vương thị rõ ràng nóng ích khí canh , nắng nóng khí nước miếng Kỷ hai tổn thương ,
Dương sâm mạch hộc gạo tẻ thảo, thúy y hà ngay cả biết trúc nếm .


6 . Ấm bên trong dược tề


6 . 1 ấm trung khư hàn
1 . Lý trung hoàn
Lý trung can khương tham gia thuật cam , ấm trung kiện tỳ chữa hư hàn ,
Trung dương không đủ đau nhức ọe lợi nhuận , hoàn canh lưỡng dụng trong bụng ấm .
2 . Tháng thiếu trung canh
Tháng thiếu trung canh quân đưổng mạch nha , vuông bao hàm quế nhánh gia tăng thược canh ,
Ấm trung bổ hư hòa hoãn gấp gáp , nhẹ Laurie đau bụng cấp tính khang .
3 . Cây ngô thù du canh
Cây ngô thù du canh nhân sâm tạo , trọng dụng gừng ấm dạ dày tốt,
Quyết âm đau đầu lạnh bụng ọe , ấm trung bổ hư giảm nghịch lương .


6 .2 về dương cứu nghịch
1 . Tứ nghịch thang
Tứ nghịch thang trung phụ cỏ khương , dương suy hàn quyết gấp gáp tiên nếm ,
Đau bụng thổ tả mạch trầm tế , gấp gáp đầu này mới có thể về dương .
2 . Về dương cứu nghịch canh
Về dương cứu cấp dụng lục quân , quế phụ can khương ngũ vị quần ,
Gia tăng xạ hương ba ly hoặc mật , tam âm hàn quyết xây công lao to lớn .


6 .3 ấm kinh tán hàn
1 . Đương quy tứ nghịch thang
Khi về bốn nghịch dụng quế thược , cây tế tân thông cỏ cam táo ta ,
Dưỡng huyết ấm kinh thông mạch dược tề , máu hư hàn quyết ăn vào hiệu quả .
2 . Dương hòa canh
Dương hòa thục địa lộc giác nhựa cây , khương than củi nhục quế tê dại giới thảo,
Ôn dương bổ huyết tán hàn trệ , dương hư hàn ngưng âm thư liệu .


7 . Bổ ích dược tề


7 . 1 bổ khí
1 . Tứ quân tử canh
Tứ quân tử trong canh cùng nghĩa , tham gia linh bạch thuật cam thảo so với ,
Ích khí kiện tỳ cơ sở dược tề , tính khí khí hư chữa thích hợp .
2 . Tham gia linh bạch thuật tán
Tham gia linh bạch thuật đậu côve sắp đặt , sen cỏ củ khoai cát hạt bo bo ,
Tích ngạnh nổi lên kiêm giữ gìn phế , táo canh âm điệu phục ích tỳ thần .
3 . Bổ trung ích khí canh
Bổ trung ích khí kỳ tham gia thuật , chích cỏ thăng củi về sắp đặt trợ giúp ,
Thanh dương hạ xuống năng lực thăng nâng , khí hư nóng lên, phát nhiệt cam ấm ngoại trừ .
4 . Sinh mạch tán
Sinh mạch mạch vị cùng nhân tham , giữ gìn phế thanh tâm chữa nóng dâm ,
Khí thiếu mồ hôi nhiều kiêm khát nước , bệnh tình nguy kịch mạch tuyệt gấp gáp tiên châm .
5 . Ngọc bình gió tan
Ngọc bình tổ hợp dịu dàng tinh , kỳ thuật thông khí chân vạc hình .
Biểu hiện đổ mồ hôi nhiều dịch cảm mạo , vững chắc vệ liễm mồ hôi hiệu quả rất nhạy cảm .
6 . Xong mang canh
Xong mang trong canh hai thuật sắp đặt , nhân sâm cam thảo trước xe nhân ,
Củi thược nghi ngờ Sơn hắc giới tuệ , hóa ẩm ướt chỉ mang này vuông thần .


7 .2 bổ huyết
1 . Bốn vật canh
Bốn vật thục địa về thược khung , bổ huyết âm điệu máu này vuông tông ,
Doanh máu nhẹ trệ rất nhiều chứng , gia tăng giảm vận dụng quý biến báo .
2 . Đương quy bổ huyết canh
Khi về bổ huyết quân hoàng kì , kỳ về dụng lượng 5-1 ,
Bổ khí sinh huyết đại biểu dược tề , máu nhẹ nóng lên, phát nhiệt này vuông thích hợp .
3 . Về tỳ canh
Về tỳ canh dụng thuật tham gia kỳ , về cỏ phục thần viễn chí đủ ,
Cây táo chua mộc hương long nhãn thịt , tiên gia tăng khương táo ích tim gan .


7 .3 khí huyết song tu bổ
1 . Bát trân canh
Bốn quân bốn vật gia tăng táo khương , bát trân song bổ khí huyết vuông ,
Lại thêm hoàng kì cùng nhục quế , thập toàn đại bổ hiệu quả tăng cường .
Càng thêm quýt vị chí đi khung , dưỡng vinh tu bổ an tâm thần lương .
2 . Chích cam thảo canh
Chích cam thảo tham gia táo địa nhựa cây , hạt thầu dầu mạch quế tiên rượu chịu ,
Ích khí dưỡng máu ấm thông mạch , kết liễu thay mặt lòng rung động phế liệt liệu .
Gia tăng thược đi tham gia táo quế khương , gia tăng giảm phục mạch tư âm tha .


7 .4 tu bổ âm
1 . Sáu vị địa hoàng hoàn
Sáu vị địa hoàng củ khoai du , trạch tả linh đan "Ba tả" lữ ,
Tam âm cũng tu bổ trùng tư thận , thận âm không đủ hiệu quả có thể ở ,
Tư âm giảm hỏa biết bách cần , nuôi gan mắt sáng gia tăng kỷ hoa cúc ,
Đều khí ngũ vị nạp thận khí , bổ dưỡng phế thận mạch vị tục .
2 . Trái về hoàn
Trái về hoàn nội sơn thuốc địa, du thịt cẩu kỷ cùng cây ngưu tất ,
Thố tơ tằm quy lộc hai dán liền , cường tráng thủy chi chủ vuông thứ nhất
3 . Đại bổ âm hoàn
Đại bổ âm hoàn biết bách vàng, mai rùa tuỷ sống mật hoàn vuông ,
Ho khan khạc ra máu xương chưng nóng , âm hư lửa mạnh chế cương dương .
4 . Nhất quán tiên
Nhất quán tiên trung sinh địa vàng, sa sâm về kỷ mạch môn giấu ,
Thiếu tá xuyên luyện tả bệnh can khí , âm hư uy hiếp đau nhức này phương lương .


7.5 tu bổ dương
1 . Thận khí hoàn
Thận khí hoàn chủ thận dương nhẹ , làm củ khoai cùng Sơn du ,
Chút ít quế phụ trạch linh đan , thủy trung sinh hỏa tại ấm áp ,
Tế sinh gia nhập xe cây ngưu tất , ấm thận lợi nhuận thủy hết sưng cần ,
Mười tu bổ hoàn có sừng hươu vị , chủ trị thận dương tinh máu nhẹ .
2 . Phải về hoàn
Phải về hoàn trung địa phụ quế , củ khoai thù du thố tơ tằm về ,
Đỗ trọng lộc nhựa cây cẩu kỷ tử , ích hỏa chi nguồn gốc này phương khôi .


7.6 âm dương song tu bổ
1 . Địa hoàng thuốc nước uống nguội
Địa hoàng uống du mạch vị hộc , thung kích phụ quế âm dương tu bổ ,
Tiêu đàm dịch xương xa phục , gia tăng mỏng khương táo âm phi phục .
2 . Quy lộc hai tiên nhựa cây
Y liền quy lộc hai tiên nhựa cây , nhân sâm cẩu kỷ ngao thành mỡ ,
Tư âm ích thận viết tinh túy , tinh cực dụng này hiệu quả trị liệu cao .


8 . Vững chắc sáp dược tề


8 . 1 vững chắc biểu hiện chỉ mồ hôi
Con hào tán
Con hào tán bên trong dụng hoàng kì , ma hoàng cây cùng lúa mì đủ ,
Ích khí vững chắc biểu hiện lại liễm âm , thể hư ra mồ hôi trộm mồ hôi trộm thích hợp .


8 .2 liễm phế khỏi ho
Cửu tiên tán
Cửu tiên anh túc ô mai vị , tham gia nhựa cây vỏ cây dâu khoản kết bối ,
Liễm phế khỏi ho ích khí âm , lâu khục phế nhẹ hiệu quả chịu vị .


8 .3 sáp ruột vững chắc thoát
1 . Chân nhân nuôi bẩn canh
Chân nhân nuôi bẩn mộc hương khả , đương quy thịt khấu cùng túc xác ,
Thuật thược tham gia quế cam thảo tổng cộng , bệnh trĩ lâu lỵ ăn vào ta .
2 . Bốn thần hoàn
Bốn thần nguyên nhân giấy cùng ngô du , thịt khấu ngũ vị bốn bàn đủ ,
Táo ta gừng cùng tiên hợp , canh năm thận tả nhất thích hợp .


8 .4 sáp tinh chỉ di
1 . Khóa vàng vững chắc tinh hoàn
Khóa vàng vững chắc tinh khiếm sen cần , hình rẻ quạt con hào cùng cây củ ấu ,
Sen bột dán hoàn muối canh dưới, bổ thận sáp tinh chỉ trượt di .
2 . Dâu phiêu tiêu tán
Dâu phiêu tiêu tán rồng mai rùa , tham gia về phục thần xương xa gia tăng ,
Điều bổ tâm thận vừa chát tinh , tâm thận hai nhẹ nước tiểu liên tiếp tốt .


8 .5 vững chắc nứt chỉ mang
1 . Vững chắc xung canh
Vững chắc xung kỳ thuật Sơn du thược , rồng mẫu lần lư thiến biển tiêu ,
Ích khí kiện tỳ vững chắc nhiếp máu , tỳ hư trùng mạch không được vững chắc liệu .
2 . Vững chắc kinh hoàn
Vững chắc kinh mai rùa cây thược dược cầm , hoàng bách xuân cây nhang phụ ứng ,
Âm hư máu nóng kinh lượng nhiều, tư âm thanh nhiệt năng lực vững chắc kinh .
3 . Ích rượu vàng
Ích Hoàng Sơn thuốc cùng hạt súng , ngân hạnh hoàng bách trước xe tử ,
Vững chắc thận thanh nhiệt lại khư ẩm ướt , thận hư nóng ướt mang xuống y .


9 . An thần dược tề


9 . 1 trọng trấn an thần
Chu sa an thần hoàn
Chu sa an thần đông viên vuông , về ngay cả cam thảo hợp địa hoàng ,
Giật mình lo lắng không được mị tâm phiền loạn , nuôi âm thanh nhiệt có thể phục khang .
9 .2 tẩm bổ an thần
1 . Thiên vương bổ tâm đan
Tu bổ tâm địa về hai đông nhân , xa phục vị cát kết ba tham gia ,
Âm khuy máu thiếu sinh bên trong nóng , tư âm dưỡng huyết an tâm thần .
2 . Cây táo chua nhân canh
Cây táo chua nhân canh chữa mất ngủ , xuyên khung biết cỏ phục linh tiên ,
Dưỡng huyết ngoại trừ phiền thanh hư nóng , an nhiên chìm vào giấc ngủ mộng thơm ngọt .


1 0 . Dịch dược tề


1 0.1 mát mở
1 . An cung ngưu hoàng hoàn
An cung ngưu hoàng dịch vuông , cầm ngay cả chi âu chu hùng vàng,
Sừng tê trân châu băng xạ hương bạc , nóng bế màng tim công dụng lương .
2 . Tử tuyết
Tử tuyết tê linh Chu phát tiêu , quặng nitrat kali kim hàn trượt từ mỡ ,
Đinh trầm mộc xạ hương thăng huyền thảo , nóng hãm kinh quyết ăn vào tiêu .
3 . Chí bảo đan
Chí bảo Chu phách xạ hương hơi thở hương , hùng đại sừng tê cùng ngưu hoàng ,
Vàng bạc hai bạc kiêm long não , dịch thanh nhiệt giải độc lương .


1 0 .2 ấm mở
Tô hợp hương hoàn
Tô hợp hương hoàn xạ hương hơi thở hương , mộc đinh huân lục tất hương tương ,
Tê băng thuật trầm ha hương phụ , lại thêm long não ấm khai căn .


1 1 . Lý khí dược tề


1 1.1 hành khí
1 càng cúc hoàn
Hành khí giải sầu càng cúc hoàn , hương phụ khung thương chi khúc mài ,
Khí huyết đàm hỏa ẩm ướt lương âu , theo kiểm chứng dịch quân cũng thêm giảm .
2 . Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh
Chỉ thực giới bạch quế nhánh canh , dày lâu hợp chữa ngực tý vuông ,
Ngực dương không phấn chấn bệnh tinh thần kết liễu , thông dương tán kết xuống khí mạnh .
3 . Bán hạ dày phác canh
Bán hạ dày phác cùng tía tô , phục linh gừng tổng cộng tiên phục ,
Đàm ngưng khí tụ thành mai nhiệt hạch , giảm nghịch mở uất khí tự thư .
4 . Con dế mối tán
Kim linh kéo duyên râu chia đều mài , hoàng tửu âm điệu phục hoặc thủy tiên ,
Sơ gan tả nóng hành khí huyết , gan âu hóa hỏa chư đau nhức quyên .
5 . Dày phác ấm trung canh
Dày phác ấm trung linh sắp đặt thảo, can khương gừng cùng một chỗ chịu ,
Hành khí nóng ẩm ướt khấu mộc hương , quản chướng bụng đau nhức ăn vào tiêu .
6 . Sân thượng ô dược tán
Sân thượng ô dược mộc hồi hương , thanh khương Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) chế luyện lang ,
Hành khí sơ gan tán hàn đau nhức , hàn trệ sán đau nhức rượu âm điệu nếm .
7 . Ấm gan tiên
Ấm gan tiên trung quế hồi hương , về kỷ ô trầm phục gia tăng khương ,
Ấm bổ can thận tán hàn trệ , gan thận hư hàn sán đau nhức khang .


11.2 giảm khí
1 . Hạt tía tô giảm khí canh
Hạt tía tô giảm khí khư đàm vuông , hạ phác trước tô cam táo khương ,
Nhục quế nạp khí về âm điệu máu , thượng thật hạ nhẹ đàm suyễn khang .
2 . Định thở canh
Định thở ngân hạnh cùng ma hoàng , khoản đông bán hạ da trắng dâu ,
Hạt tía tô hoàng cầm cam thảo hạnh , tuyên phế bằng thở hiệu lực rõ .
3 . Non nửa hạ canh
Non nửa hạ canh có gừng , tiêu đàm giảm nghịch cơ sở vuông ,
Chủ trị đàm uống nôn mửa kiểm chứng , nếu gia tăng phục linh hiệu lực rõ .
4 . Toàn phục thay mặt đỏ thẫm canh
Toàn phục thay mặt đỏ thẫm trọng dụng khương , bán hạ nhân sâm cam táo nếm ,
Giảm nghịch tiêu đàm ích dạ dày khí , dạ dày nhẹ đàm ngăn trở bĩ ai khang .
5 . Vỏ quất trúc như canh
Vỏ quất trúc như trùng khương táo , tham gia cỏ ích khí tổng cộng dày vò ,
Giảm nghịch chỉ ách có thanh nhiệt , dạ dày hư hữu nóng nấc cụt liệu .


12 lý máu dược tề


1 2.1 lưu thông máu trừ máu đọng
1 . Hột đào thừa khí
Hột đào thừa khí tiêu hoàng thảo, thiếu tá quế nhánh ấm thông thần kì ,
Hạ tiêu giữ máu bụng dưới trướng , tả nóng phá ứ nhỏ lợi nhuận hiệu quả .
2 máu phủ đuổi ứ canh
Máu phủ đương quy sinh địa đào , hoa hồng chỉ xác cỏ xích thược ,
Sài hồ khung kết cây ngưu tất các loại, máu hóa chuyến về không làm làm .
Biết điều toàn bằng tốt xạ hương , màu hồng táo ta cùng hành khương ,
Về khung hoàng tửu xích thược thuốc , trong ngoài thông kinh thứ nhất vuông .
Cách hạ đuổi ứ đào mẫu đơn , xích thược ô dược huyền râu cam ,
Về khung linh son hoa hồng xác , hương phụ dịch máu cũng an .
Thiếu bụng đuổi ứ cây thìa là , huyền râu hết thuốc khung về khương ,
Quan quế xích thược bồ hoàng son , kinh ngầm đau bụng nhanh tiên nếm .
Thân thông đuổi ứ đào về khung , son giao phụ khương cùng địa long ,
Cây ngưu tất hoa hồng không dược thảo , thông lạc giảm đau năng lực hùng .
3 . Tu bổ dương vẫn năm canh
Tu bổ dương vẫn năm xích thược thuốc , về đuôi thông kinh tá địa long ,
4 lượng hoàng kì làm chủ dược , trong máu ứ trệ dụng màu hồng .
4 . Phục nguyên lưu thông máu canh
Phục nguyên lưu thông máu rượu quân củi , màu hồng về giáp lâu cây cam ,
Khư ứ sơ gan lại thông lạc , tổn thương ứ đau nhức châm rượu tiên .
5 . Ấm kinh canh
Ấm kinh canh dụng du quế khung , về thược đan bì tiên hạ đông ,
Tham gia cỏ ích tỳ nhựa cây dưỡng huyết , điều kinh trùng tại ấm ruột thừa cung .
6 . Sinh hóa canh
Sinh hóa canh là thời kỳ sau khi sanh vuông , về khung đào cỏ rượu pháo khương ,
Tiêu ứ lưu thông máu công thiên giỏi , giảm đau ấm kinh hiệu quả cũng rõ ,
7 . Bật cười tán
Bật cười linh son bồ hoàng cùng , chờ lượng là tán nghiệm dấm xung ,
Ứ trệ tâm phúc lúc làm đau , khư ứ giảm đau có kỳ công .
8 . Quế nhánh phục linh hoàn
Kim quỹ quế nhánh phục linh hoàn , đào nhân cây thược dược cùng mẫu đơn ,
Chia đều là mạt mật hoàn phục , chậm tiêu trưng khối thai có thể an .


1 2.2 cầm máu
1 . Mười xám tán
Mười xám tán dụng mười bàn xám , bách mao thiến hà đan lư ổi ,
Hai kế chi hoàng mỗi bên xào hắc , thượng bộ chảy máu thế năng phá .
2 . Ho ra máu vuông
Ho ra máu vuông trung khả tử thu vào , dưa lâu biển bột Sơn chi đầu ,
Thanh đại mật hoàn miệng chứa hóa , ho khan đàm máu ăn vào sưu .
3 . Cây kế thuốc nước uống nguội
Cây kế sinh địa ngó sen bồ vàng, thông chi trượt trúc về cỏ tương ,
Máu lạnh cầm máu lợi nhuận thông lâm , hạ tiêu ứ nhiệt huyết lâm khang .
4 . Hòe hao phí tán
Hòe hao phí cây trắc bá gai chỉ xác , chờ chia làm mạt mễ uống âm điệu ,
Rõ ràng ruột cầm máu lại sơ gió, máu nóng ruột gió bẩn độc liệu .
5 . Đất vàng canh
Đất vàng trong canh cầm địa hoàng , thuật phụ a giao cam táo nếm ,
Ôn dương kiện tỳ năng lực nhiếp máu , tiêu ra máu băng huyết ăn vào khang .


13 . Chữa gió dược tề


1 3.1 sơ tán bên ngoài gió
1 . Xuyên khung trà âm điệu tán
Xuyên khung trà âm điệu có gai phòng , tân chỉ bạc hà cam thảo khương ,
Nhãn bất tỉnh nghẹt mũi gió công bên trên, thiên chính đau đầu tất năng lực khang .
2 . Đại tần giao canh
Đại tần giao canh khương độc phòng , tân chỉ khung thược nhị địa lúc ,
Linh thuật hoàng cầm cỏ thạch cao , gió tà sơ trung kinh lạc khang .
3 . Nhỏ hoạt lạc đan
Nhỏ linh hoạt khư phong hàn ẩm ướt , tiêu đàm lưu thông máu ba cái tiên ,
Hai ô nam tinh sữa không có rồng , lạnh lẽo ẩm ướt đàm ứ tý đau nhức quyên .
4 . Dắt đang tản
Dắt đang tản chữa miệng mắt lác , bạch phụ tằm chết khô hợp toàn hạt ,
Chia đều là mạt rượu nóng dưới, khư phong hoá đàm kinh có thể giải .
5 . Ngọc chân tán
Ngọc chân tán chữa uốn ván , ngậm chặc hàm răng thể giương cung ,
Tinh tê dại bạch phụ khương phòng chỉ , thoa ngoài da uống thuốc một phương thông .
6 . Tiêu gió tan
Tiêu gió tan bên trong có gai phòng , xác ve vừng đau khổ tham gia thương ,
Biết mỡ bảng thông về địa thảo, gió chẩn bệnh mẩn ngứa ăn vào khang .


1 3.2 bằng tuyệt bên trong gió
1 . Linh sừng câu đằng canh
Linh sừng câu đằng cây hoa cúc dâu , địa thược bối như phục cỏ tương ,
Mát gan tuyệt gió lại nuôi âm , gan nóng sinh phong gấp gáp tiên nếm .
2 . Trấn gan tuyệt gió canh
Trấn gan tuyệt gió thược thiên đông , huyền sâm mai rùa đỏ thẫm nhân từ ,
Rồng mẫu mạch nha đầu gối cỏ luyện , gan dương thượng cang năng lực hiệu quả .
3 . Thiên ma câu đằng canh
Thiên ma câu đằng thạch quyết minh , đỗ trọng cây ngưu tất dâu gửi sinh ,
Đêm giao phục thần cây ích mẫu , chủ trị chóng mặt cùng ù tai .
4 . Đại định phong châu
Đại định phong châu trứng gà vàng, mạch địa nhựa cây thược cỏ tê dại dâu ,
Tam giáp cũng cùng ngũ vị tử , tư âm tuyệt gió là phương pháp - kỳ diệu .


14 . Chữa khô dược tề


1 4.1 nhẹ tuyên bên ngoài khô
1 . Hạnh tô tán
Hạnh tô tán bên trong hạ sắp đặt trước, quất kết linh cỏ táo khương mài ,
Nhẹ tuyên ôn nhuận chữa mát khô , khục chỉ đàm hóa bệnh tự thuyên .
2 . Dâu hạnh canh
Dâu hạnh trong canh chiết bối thích hợp , sa sâm chi chao cùng quả lê da ,
Ho khan mũi cạn lại thân nóng , rõ ràng tuyên mát nhuận ấm khô y .
3 . Rõ ràng khô cứu phế canh
Rõ ràng khô cứu phế dâu mạch mỡ , tham gia nhựa cây vừng hạnh ba thảo,
Rõ ràng tuyên nhuận phế dưỡng khí âm , ấm khô tổn thương phổi khí âm hao tổn .


14 .2 tư âm nhuận khô
1 . Tăng dịch canh
Tăng dịch huyền sâm cùng địa đông , sốt cao đột ngột nước miếng khô liền bất thông ,
Thuốc bổ thân thể làm tả dược tề , nếu không phải trọng dụng không vì công .
2 . Mạch môn canh
Mạch môn canh dùng người tham gia , cỏ táo gạo tẻ bán hạ tồn tại ,
Phế liệt khục nghịch bởi vì hư hỏa , rõ ràng nuôi phế dạ dày này vuông trân .
3 . Ích dạ dày canh
Ấm bệnh điều phân biệt ích dạ dày canh , sa sâm mạch địa hợp thành vuông ,
Ngọc trúc đường phèn cùng tiên phục , ấm bệnh cần lo đem nước miếng tổn thương .
4 . Nuôi âm rõ ràng phế canh
Nuôi âm rõ ràng phế là phương pháp - kỳ diệu , huyền sâm cỏ thược đông địa hoàng ,
Bạc hà cây bối mẫu đan bì người , bệnh dịch bệnh bạch hầu gấp gáp tiên nếm .
5 . Bách hợp vững chắc vững chắc
Bách hợp vững chắc kim nhị địa hoàng , huyền sâm cây bối mẫu kết cỏ giấu ,
Mạch môn cây thược dược đương quy phối , thở khục đàm máu phế nhà tổn thương .


15 . Khư ẩm ướt dược tề


1 5.1 khô ẩm ướt cùng dạ dày
1 . Bằng dạ dày tán
Bằng dạ dày tán bên trong quân cây thương truật , dày phác sắp đặt cỏ khương táo nấu ,
Khô ẩm ướt vận tỳ lại cùng dạ dày , ẩm ướt trệ dạ dày căng đầy ngoại trừ .
2 . Hoắc hương chánh khí tán
Hoắc hương chánh khí da bụng tô , cam tích sắp đặt linh phác bạch thuật ,
Bạch chỉ hạ khúc gia tăng khương táo , phong hàn nóng ẩm ướt cũng năng lực ngoại trừ .


15 .2 thanh nhiệt khư ẩm ướt
1 . Nhân sắp đặt ngải canh
Nhân sắp đặt ngải canh đại hoàng chi , ứ nóng dương hoàng này vuông ẩm ướt ,
Tranh luận nước tiểu đỏ chướng bụng tràn đầy , công tại thanh nhiệt cùng lợi nhuận ẩm ướt .
2 . Tám đang tản
Tám chính mộc thông cùng trước xe , dẹp giữ đại hoàng chi trượt mài ,
Cỏ hơi cù mạch cỏ bấc , nóng ướt chư lâm thích hợp phục tiên .
3 . Ba nhân canh
Ba nhân hạnh khấu cây ý dĩ nhân , hạ phác thông cỏ trượt trúc tồn tại ,
Tuyên trôi chảy khí cơ rõ ràng nóng ướt , ẩm ướt trùng nóng nhẹ nhàng ở khí phân .
4 . Cam lộ trừ độc đan
Cam lộ trừ độc khấu hoắc hương , nhân sắp đặt hoạt thạch mộc thông xương ,
Cầm vểnh lên cây bối mẫu hoa huệ tây mỏng , nóng ướt bệnh dịch là chủ vuông .
5 . Ngay cả phác uống
Ngay cả phác uống hương chao , cây xương bồ bán hạ Tiêu Sơn chi ,
Rễ cây lau dày phác thuốc đắng nhập , nóng ướt hoắc loạn này vuông thi ,
6 . Đương quy nắm lấy đau nhức canh
Khi về nắm lấy đau nhức trạch chư linh , hai thuật nhân cầm đau khổ khương cây ,
Thăng tê dại thông khí biết cỏ tham gia , ẩm ướt trùng nóng nhẹ kiêm gió tà .
7 . Hai thần kì tán
Hai thần kì tán trung thương bách tiên , nhược vân ba thần kì cây ngưu tất thêm ,
Bốn thần kì lại thêm cây ý dĩ nhân , nóng ướt đặt cược liệt tý thuyên .


15 .3 lợi nhuận thủy thấm ẩm ướt
1 . Năm linh tán
Năm linh tán chữa thái dương phủ , bạch thuật trạch tả chư linh phục ,
Quế nhánh hóa khí kiêm hiểu biểu hiện , tiểu tiện thông lợi nhuận thủy uống đuổi .
2 . Chư linh canh
Chư linh trong súp có phục linh , trạch tả a giao hoạt thạch cũng ,
Tiểu tiện bất lợi kiêm phiền khát , tư âm lợi nhuận thủy chứng tự bằng .
3 . Phòng kỷ hoàng kì canh
Kim quỹ phòng Kỷ hoàng kì canh , bạch thuật cam thảo gia tăng táo khương ,
Ích khí khư phong hành thủy lương , biểu hiện nhẹ phong thuỷ phong thấp khang .
4 . Năm da tán
Năm da tán dụng năm loại da , linh bụng sắp đặt khương tang bạch đủ ,
Lợi nhuận thủy hết sưng lý kiện tỳ , tỳ hư ẩm ướt trệ da thủy y .


15 .4 ấm hóa lạnh lẽo ẩm ướt
1 . Linh quế thuật cam canh
Linh quế thuật cam trọng cảnh dược tề , ôn dương hóa uống lại kiện tỳ ,
Trung dương không đủ uống ngừng dạ dày , ngực uy hiếp chi tràn đầy kinh sợ huyễn thi .
2 . Chân võ canh
Chân võ phụ linh thuật thược khương , ôn dương lợi nhuận thủy cường tráng thận dương ,
Tỳ thận dương nhẹ thủy khí ngừng, đau bụng kinh sợ huyễn nhuận dịch việc gì .
3 . Thật tỳ tán
Thật tỳ ôn dương đi lợi nhuận thủy , thuật phụ can khương linh cỏ theo ,
Cây đu đủ Champagne phác thảo quả , dương nhẹ bệnh phù chướng bụng túy .
4 . Tỳ hiểu phân rõ tán
Tỳ hiểu phân rõ câu đố nhân , cây xương bồ ô dược muối tiên thành ,
Hạ tiêu hư hàn được ấm lợi nhuận , phân rõ hóa trọc hiệu quả như thần .


1 5.5 khư gió thắng ẩm ướt
1 . Cây khương hoạt thắng ẩm ướt canh
Cây khương hoạt thắng ẩm ướt độc thông khí , mạn gai ngải thảo mộc xuyên khung ,
Khư gió thắng ẩm ướt giảm đau lương , hòa hợp chữa quanh thân phong thấp đau nhức .
2 . Sống một mình gửi sinh canh
Sống một mình gửi sinh giao phòng tân , về khung địa thược quế linh đều ,
Đỗ trọng cây ngưu tất nhân sâm thảo, ngoan tý phong hàn ẩm ướt là bởi vì .


16 thuốc tiêu đàm


16 . 1 khô ẩm ướt tiêu đàm
1 . Hai trần thang
Hai trần thang dụng bán hạ sắp đặt , linh cỏ mai khương cùng nhau tồn tại ,
Lý khí khư đàm kiêm nóng ẩm ướt , ẩm ướt đàm là mắc này vuông trân .
2 . Ấm mật canh
Ấm mật hạ như quất sắp đặt trợ giúp , tá lấy phục cỏ khương táo nấu ,
Lý khí tiêu đàm lợi nhuận mật dạ dày , mật âu đàm nhiễu chư kiểm chứng ngoại trừ .
3 . Phục linh hoàn
Chỉ mê phục linh quân bán hạ , gió tiêu chỉ xác canh gừng dưới,
Trung quản nằm đàm cánh tay đau nhức , khí đi đàm tiêu đau nhức tự a.


16 .2 thanh nhiệt tiêu đàm
1 . Thanh khí tiêu đàm canh
Thanh khí tiêu đàm mật tinh lâu , hạ cầm hạnh sắp đặt chỉ thực đầu ,
Phục linh khương nước dán hoàn phục , khí thuận hỏa rõ ràng đàm nóng sưu .
2 . Nhỏ hãm ngực canh
Nhỏ hãm ngực canh ngay cả nửa lâu , rộng ngực mở kết liễu rửa đàm ưu ,
Cách thượng nóng đàm bĩ tràn đầy đau nhức , bựa lưỡi hoàng chán ăn vào đừng .
3 . Lăn đàm hoàn
Mông thạch tiêu nung lăn đàm hoàn , đại hoàng hoàng cầm trầm hương thêm ,
Tháo lửa đuổi đàm sắp ngủ phục , thật hỏa ngoan đàm quái kiểm chứng quyên .


16 .3 nhuận khô tiêu đàm
Cây bối mẫu dưa lâu tán
Cây bối mẫu dưa lâu thần phấn hoa , vỏ quýt phục linh gia tăng cây cát cánh ,
Phế khô có đàm khục khó ra , ấm phế tiêu đàm này vuông trân .


16 .4 ấm hóa hàn đàm
1 . Linh cam ngũ vị khương tân canh
Linh cam ngũ vị khương tân canh , ấm phế hóa uống thường dùng vuông ,
Bán hạ hạnh nhân đều có thể gia nhập , hàn đàm thủy uống ho khan khang .
2 . Tam tử nuôi thân canh
Tam tử nuôi thân khư đàm vuông , tô giới cây củ cải tổng cộng tiên nếm ,
Đại tiện thật cứng rắn gia tăng thành thục mật , đông hàn càng có thể gia tăng gừng .


1 6.5 tiêu đàm tuyệt gió
1 . Bán hạ bạch thuật thiên ma canh
Bán hạ bạch thuật thiên ma canh , linh cỏ vỏ quýt táo gừng ,
Chóng mặt đau đầu gió đàm chín , đàm hóa gió tuyệt phục bình thường .
2 . Định giản hoàn
Định giản hai phục bối thiên ma , đan mạch trần viễn bồ khương hạ ,
Mật tinh toàn hạt tằm hổ phách , trúc lịch canh gừng cỏ chu sa .


17 tiêu thực dược tề


17 . 1 tiêu thực hóa trệ
1 . Giữ gìn cùng hoàn
Giữ gìn cùng sơn tra cây củ cải khúc , phục linh hạ khúc ngay cả vểnh lên lấy ,
Bánh hấp là hoàn nước lèo dưới, tiêu thực cùng dạ dày đầy bụng đi .
2 . Chỉ thực đạo trệ hoàn
Chỉ thực đạo trệ khúc ngay cả cầm , đại hoàng trạch thuật cùng phục linh ,
Lương ẩm ướt hai trệ sinh oi bức , ngực bĩ táo bón hiệu quả chịu linh .


17 .2 kiện tỳ tiêu thực
1 . Kiện tỳ hoàn
Kiện tỳ tham gia thuật linh sắp đặt thảo, thịt khấu hương ngay cả cùng sa nhân ,
Tra núi thịt thuốc khúc mạch xào , tiêu tu bổ tiên thi không thương tổn chính .
2 . Chỉ thực tiêu bĩ hoàn
Chỉ thực tiêu bĩ bốn quân tiên , mạch nha hạ khúc phác khương ngay cả ,
Tỳ hư bĩ tràn đầy kết liễu cảm thấy , bĩ tiêu kiện tỳ lạc quan năm .
3 . Cát hao phí giải rượu canh
Cát hao phí giải rượu trạch hai linh , cát khấu thanh trần mộc hương cũng ,
Khương khúc tham gia thuật ấm kiện tỳ , phân tiêu hàn hóa rượu ẩm ướt linh .


18 thuốc xổ lãi
Ô mai hoàn
Ô mai hoàn dụng cây tế tân quế , thuốc đắng hoàng bách cùng đương quy ,
Nhân sâm tiêu khương gia tăng phụ tử , ấm ruột thanh nhiệt lại an hồi .


19 . Tuôn ra thổ tề
Cuống dưa tán
Cuống dưa đậu đỏ chia đều mài , chao nước âm điệu ấm phục nghiệm ,
Tuôn ra nôn cách chữa đứng đầu vuông , ngực quản đàm nước bọt ở lại lương quyên .


Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Thang đầu ca quyết
~ thuốc đông y Thang đầu ca quát
Trung y tất cõng phương ca
Đơn thuốc ca quyết
Thang đầu ca quyết ( phương ca )_ trung y học
Trung y hành nghề y sư trong cuộc thi y nội khoa đơn thuốc ca quyết
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p