Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Quế nhánh gia tăng rễ sắn canh chữa xương cổ bệnh án

Quế nhánh gia tăng rễ sắn canh chữa xương cổ bệnh án

Tề mỗ , nam , bốn mươi tuổi , công nhân . Tự thuật có xương cổ bệnh , gần đây phần cổ đặc biệt cứng đau , bên ngoài thiếp thuốc cao , uống thuốc cái cổ phục khang hiệu quả không tốt , tìm lấy canh dược tề trị liệu , nó mồ hôi tự xuất , lưỡi nhạt đài mỏng , mạch di chuyển chậm , lại tựa như quế nhánh gia tăng rễ sắn kiểm chứng , toại đơn thuốc: rễ sắn 3 0 lại thêm , quế nhánh 1 0 lại thêm , bạch thược 15 lại thêm , gừng năm mảnh , cam thảo 6 lại thêm , táo ta hai cái ( đẩy ra ) thủy tiên phục , nay năm giờ chiều hứng thú bừng bừng đến ta nói , cổ Kỷ thư sướng . Lại nghiệm chứng kinh vuông thần kỳ !

Từng dụng bản phương gia tăng giảm trị liệu xương cổ mấy ví dụ , đều lấy được kỳ hiệu ! Trước kia chỉ coi phương thuốc cho sẵn vận dụng , nay học bệnh thương hàn , lấy kinh vuông lâm sàng vận dụng ! Kinh vuông nhân , thí nghiệm vuông thiên phương bí phương của nguồn gốc vậy !

Tạ ơn vương lão sư chia sẻ ! Ngươi bây giờ cùng phạm sư , đều dụng kinh vuông à nha?
Xin hỏi một chút , có phải hay không là vẻn vẹn thích hợp với thái dương kinh của xương cổ bệnh a? Nếu như là thiểu dương kinh của xương cổ bệnh , có phải hay không liền muốn mặt khác mô phỏng vuông vậy nhỉ?
Phiền phức nha!

Kinh vuông chỉ nhận kiểm chứng , kiểm chứng phê chuẩn đầu của tức hiệu quả ! Phiền sư để cho ta gặm bệnh thương hàn , lâm sàng dụng kinh vuông . . . Chính đang học trung !

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Quế nhánh gia tăng rễ sắn canh trị liệu xương cổ bệnh
Rễ sắn canh hợp hoàng kì quế nhánh năm vật Tôn-ga giảm xương cổ bệnh
Quế nhánh gia tăng rễ sắn canh ( xương cổ bệnh ) bách thảo cư
2 0 15 0 6 xương cổ bệnh run rẩy án
《 bệnh thương hàn luận 》: xương cổ bệnh: quế nhánh gia tăng rễ sắn canh phương chứng ( bốn mươi bốn )
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p