Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Y duẫn canh dịch kinh quyết âm bệnh kiểm chứng luận thứ sáu
Quyết âm trúng gió , nó mạch vi di chuyển , là muốn bình phục . Không nổi , là chưa lành .
Quyết âm bệnh muốn hiểu lúc, từ sửu tận mão .
Bệnh thương hàn , bụng tràn đầy mà nói mê , thốn khẩu mạch di chuyển mà chặc nhân , đây là gan thừa tỳ , tên là tung . Lúc ám sát kỳ cửa .
Bệnh thương hàn , nóng lên, phát nhiệt , sắc sắc ác hàn , người này đại khát muốn uống tạc sữa nhân , nó bụng tất tràn đầy , mà ra mồ hôi trộm xuất , tiểu tiện lợi nhuận , nó bệnh muốn hiểu , đây là gan thừa phế , tên là hoành , lúc ám sát kỳ cửa .
Sư nói: quyết âm của là bệnh , bệnh tiêu khát , nó khí đụng lên , trong lòng đau nóng , cơ mà không muốn ăn . Quá mức nhân , thì muốn nôn .
Hạ của , không chịu chỉ .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
《 y duẫn canh dịch kinh » thiểu dương bệnh kiểm chứng luận thứ ba
Vương thúc cùng tam thứ biên soạn bệnh thương hàn tạp bệnh luận
Phùng thế luân giáo sư: chính xác nhận thức 《 bệnh thương hàn luận 》 của lý luận
Cao kế xung bản 《 bệnh thương hàn luận 》 cùng 《 vĩnh cửu giống như kiềm vuông bệnh thương hàn 》
Râu hi vọng tha thứ (35 )
《 bệnh thương hàn tạp bệnh luận 》 tố nguyên
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p