Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Mười loại dùng cho phong hàn cảm mạo ho khan của trung thành thuốc

Tác giả: trung núi lớn học tôn dật tiên kỷ niệm y viện trần sở hùng

Xét duyệt: trung núi lớn học tôn dật tiên kỷ niệm y viện ngũ tuấn nghiên

Phổ thông cảm mạo lấy nhảy mũi , nghẹt mũi , chảy nước mắt vân vân tạp hắn triệu chứng làm chủ, ho khan cũng là lâm sàng phổ biến triệu chứng , ho khan nhưng xuất hiện tại cảm mạo thời kỳ cùng cảm mạo chuyển biến tốt đẹp về sau 。 cảm mạo đại bộ phận là do vi khuẩn gây nên , mũi vi khuẩn là gây nên phổ thông cảm mạo thường thấy nhất của vi khuẩn gây bệnh , cái khác vi khuẩn bao gồm quan trạng vi khuẩn , vi rút gây bệnh khó thở vi khuẩn , đường hô hấp hợp ruột thừa vi khuẩn vân vân 。 trước mắt trị liệu cảm mạo còn vô đặc hiệu của chống bệnh độc dược vật , bởi vậy trị liệu cảm mạo lâm sàng lấy đối với chứng trị liệu làm chủ .

Cảm mạo hậu ho khanLà chỉ ngoại cảm hậu cảm mạo của liên quan triệu chứng ( như nóng lên, phát nhiệt , chảy nước mắt vân vân ) tiêu trừ , duy chỉ có ho khan tiếp tục không hiểu . Trung thành thuốc trị liệu cảm mạo hậu ho khan cũng muốn biện chứng luận chữa , không được có thể tùy ý dụng thuốc .

Phong hàn cảm mạo thấy nhiều vu đông mùa xuân , là phong hàn của tà bên ngoài tập kích , phổi khí mất tuyên bố trí .Chủ nên biểu hiện là sợ lạnh , nóng lên, phát nhiệt nhẹ, vô mồ hôi , quanh thân khớp nối đau nhức , đau đầu , nghẹt mũi , lưu rõ ràng nước mắt , hắt xì , đàm mỏng manh bạch , cổ họng ngứa , đau cổ bất minh hiển , không khát , đài mỏng bạch , mạch di chuyển chặc vân vân. Trung y cho rằng , phong hàn cảm mạo trị liệu lấy tân ấm hiểu biểu hiện là pháp .

Phong hàn cảm mạo đầu tiên phải tuyên phế , phổi khí thông suốt mới có khả năng loại trừ gió tà .Phong hàn cảm mạo đưa tới ho khan có thể chọn dụng hạnh tô khỏi ho nước đường , thông tuyên lý phế hoàn , bối mẫu tứ xuyên khỏi ho nước đường , ho suyễn thà rằng bao con nhộng , ma hoàng chỉ thấu hoàn , tiểu thanh rồng hột vân vân. Trở xuống dật tiên dược sư nhất nhất giới thiệu , cho mọi người tham khảo:

1 , hạnh tô khỏi ho hột

Thành phần: khổ hạnh nhân , trần bì , tía tô lá , cây cát cánh , trước râu , cam thảo .

Hợp thuốc: tuyên phổi khí , tán phong hàn , trấn khục khư đàm . Dùng cho cảm mạo phong hàn , ho khan khí nghịch .

2 , thông tuyên lý phế hoàn

Thành phần: tía tô lá , trước râu , cây cát cánh , khổ hạnh nhân , ma hoàng , cam thảo , trần bì , bán hạ , phục linh , chỉ xác ( xào ) , hoàng cầm .

Hợp thuốc: hiểu biểu hiện tán hàn , tuyên phế chỉ thấu . Dùng cho phong hàn buộc biểu hiện , phổi khí không nói đưa đến cảm mạo ho khan .

3 , phong hàn ho khan hột

Thành phần: ma hoàng , khổ hạnh nhân , pháp bán hạ , tía tô lá , trần bì , tang bạch bì , ngũ vị tử , vỏ xanh , gừng , chích cam thảo .

Hợp thuốc: tuyên phế tán hàn , khư đàm khỏi ho . Dùng cho ngoại cảm phong hàn , phổi khí không nói đưa đến ho suyễn .

4 , quế rồng ho suyễn thà rằng bao con nhộng

Thành phần: quế kỹ , hình rẻ quạt , bạch thược , gừng , táo ta , cứu cam thảo , con hào , thuốc đắng , pháp bán hạ , dưa lâu da , xào khổ hạnh nhân .

Hợp thuốc: khỏi ho tiêu đàm , giảm khí bằng thở . Dùng cho ngoại cảm phong hàn , đàm ẩm ướt ngăn trở phế đưa tới khục thấu , thở hổn hển .

5 , ma hoàng chỉ thấu bao con nhộng

Thành phần: vỏ quýt , ma hoàng , cây cát cánh , bối mẫu tứ xuyên mẫu , ngũ vị tử , phục linh , cây tế tân , thanh mông thạch , cam thảo .

Hợp thuốc: hiểu biểu hiện tán hàn , tuyên phế tiêu đàm , khỏi ho bằng thở . Dùng cho cảm mạo phong hàn , vô mồ hôi nghẹt mũi , ho khan đàm suyễn .

6 , tiểu thanh rồng hột

Thành phần: ma hoàng , quế nhánh , bạch thược , can khương , cây tế tân , chích cam thảo , pháp bán hạ , ngũ vị tử .

Hợp thuốc: hiểu biểu hiện hóa uống , khỏi ho bằng thở . Dùng cho phong hàn thủy uống , ác hàn nóng lên, phát nhiệt , vô mồ hôi , thở khục đàm hiếm .

7 , bán hạ khỏi ho nước đường

Thành phần: khương bán hạ , ma hoàng , khổ hạnh nhân , thuỷ cúc , khoản đông hao phí , dưa lâu da , trần bì , cam thảo .

Hợp thuốc: khỏi ho khư đàm . Dùng cho phong hàn ho khan , đàm nhiều khí nghịch .

8 , tiêu ho suyễn bao con nhộng

Thành phần: khắp núi đỏ .

Hợp thuốc: khỏi ho , khư đàm , bằng thở . Dùng cho hàn đàm ho suyễn; mãn tính phế quản viêm .

9 , bối mẫu tứ xuyên khỏi ho nước đường

Thành phần: bối mẫu tứ xuyên mẫu , hạnh nhân thủy , khoản đông hao phí , tía tô lá , tử uyển , trước râu , cây cát cánh , trần bì , cam thảo .

Hợp thuốc: tuyên phổi khí , tán phong hàn , trấn khục khư đàm . Dùng cho phong hàn cảm mạo , ho khan khí nghịch .

1 0 , hạt tía tô giảm khí hoàn

Thành phần: xào tía tô tử , dày phác , trước râu , cam thảo , khương bán hạ , trần bì , trầm hương , đương quy .

Hợp thuốc: giảm hoá khí đàm , ấm thận nạp khí . Dùng cho thượng chín hạ nhẹ , khí nghịch đàm ủng đưa đến ho khan thở dốc , ngực cách bĩ nhét .

Tại nước ta dùng cho phong hàn cảm mạo của trung thành thuốc đông đảo , hoan nghênh mọi người tại nhắn lại khu bổ sung .

Hoan nghênh chú ý "Dật tiên dược sư ", bên trong có quan hệ với các loại tật bệnh hợp lý dụng thuốc của luận án !

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Thuốc đông y thuỷ tổ —— ma hoàng , các ngươi biết dùng không?
Mãn tính ho khan thường dùng trung y hữu hiệu danh vuông cùng với hợp thuốc
Trung y danh gia vương lập trung ho khan phân biệt chữa mười pháp (1)
Trị liệu ho khan của hiểu biểu hiện tán hàn trung thành thuốc
Mười loại dùng cho ho khan của trung thành thuốc , biện chứng thi chữa
Toàn ! 7 loại ho khan loại hình cùng thường dùng trung thành thuốc
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p