Chia sẻ

{ Bắt đầu]【 tuyến đầu ]36 tháng sinh tồn tỉ lệ đạt đến 6 2.8% ! Nặc hoa nặng cân CAR-T phương pháp chữa bệnhn tổng hợp Ky m nhật ah hiện ra mạnh mẻ bền bỉ hiệu quả trị liệu !

Ấn tháp khỏe mạnh 2 0 22- 1 1-23 Phát biểu tại Thượng Hải

2 0 22 năm ngày 18 tháng 11 , 《 lâm sàng khối u học tạp chí 》 công bố CAR-T tế bào phương pháp chữa bệnhn tổng hợp Ky m nhật ah ( ti S a lại thêmenlecl EUcel ) trị liệu tái phát khó trị tính B tế bào cấp tính bạch huyết tế bào bệnh bạch huyết (R hoặcR B-ALL ) của3 năm đổi mới số liệu.CAR-T phương pháp chữa bệnhn tổng hợp miễn phí lâm sàng

Trước mắt CAR-T phương pháp chữa bệnhn tổng hợp trị liệuThực thể nhọt cùng không phải thực thể nhọtMiễn phí lâm sàng trọng điểm chiêu mộ trung !
Cụ thể hạng mục xin điểm kích phía dưới chủ đề xem xét !Quét xem phía dưới mã hai chiều tăng thêm y học vận doanh một đối một trưng cầu ý kiến hoặc điểm kích góc dưới bên trái "Đọc nguyên văn" trực tiếp báo cáo danh ! Chúng ta tương hội tại trong vòng hai mươi bốn giờ ( ngày làm việc ) cùng ngài điện thoại hoặc vi tín liên hệ , xin giữ điện thoại thông suốt !Ky m nhật ah là lấy bệnh bạch huyết khối u tế bào thượng một cái tên là C D 19 của phần tử lấy tư cách bá điểm, đem C D 19 khảm hợp kháng nguyên chịu thể cố định tại T tế bào bên trên, dạng này T tế bào tại thua vào trong cơ thể hậu hội phân biệt B tế bào tương quan huyết dịch khối u ,Thông qua trực tiếp hoặc gián tiếp tác dụng đem nó giết hết. Trước đây , nó đã thu hoạch được đẹp F DA cùng liên minh châu âu eu phê chuẩn , dùng cho trị liệu tái phát khó trị gấp gáp tính bạch huyết tế bào bệnh bạch huyết cùng tràn ngập tính đại B tế bào bạch huyết nhọt .

Thương phẩm danh:Ky m nhật ah
Thông dụng danh:Ti S a lại thêmenlecl EUcel
Xưởng:Nặc hoa ( Nov ar ti S )
Nước mỹ lần đầu lấy được phê:2 0 17 năm tháng 8
Trung quốc lần đầu lấy được phê:Chưa lấy được phê
Lấy được phê hợp thuốc:Tái phát khó trị gấp gáp tính bạch huyết tế bào bệnh bạch huyết , tràn ngập tính đại B tế bào bạch huyết nhọt , lọc theo đuổi tính bạch huyết nhọt


Lâm sàng số liệu
2 0 15 tuổi ngày 8 tháng 4 đến 2 0 19 năm ngày mùng 1 tháng 7 thời kỳ , 97 Ví dụ người bệnh đặt vào nghiên cứu , trong đó có 79 Ví dụ (8 1% ) người bệnh tiếp nhận Ky m nhật ah trị liệu .


Nên thí nghiệm sơ bộ kết quả phân tích (n=75 ) biểu hiện , trung vị theo phỏng thời gian là1 3.1 tháng, tổng thể khách quan làm dịu tỉ lệ (ORR ) là8 1%.

Khi trước đổi mới của phân tích (n=79 ) kết quả biểu hiện , trung vị theo phỏng thời gian là 38 .8 tháng , 3 tháng bên trong ORR là82%. Tại lấy được đến mức hoàn toàn làm dịu hoàn toàn làm dịu lại huyết dịch không học hết toàn khôi phục 66 Ví dụ trong khi mắc bệnh , chưa đạt tới làm dịu của trung vị duy trì thời gian ( DOR ) .6 tháng DOR tỷ số là8 0.8%, 12 tháng DOR tỷ số là67 .4%, 24 tháng DOR tỷ số là5 7.9%, 36 tháng DOR tỷ số là5 2.2%.

24 tháng lúc của đoán chừng vô tái phát sinh tồn tỉ lệ (RFS ) là58%, 36 tháng RFS tỷ số là52%. Tại hoàn toàn làm dịu kỳ (n=32 ) mùi tiếp nhận đến tiếp sau trị liệu của trả lời nhân ở bên trong, 24 tháng lúc đoán chừng RFS tỷ số là8 1%, 36 tháng lúc đoán chừng RFS tỷ số là76%.

Tất cả thua chú Ky m nhật ah người bệnh của trung vị vô sự kiện sinh tồn kỳ (EFS ) là23 .7 tháng, trả lời nhân (n=66 ) của trung vị EFS chưa đạt tới .6 tháng EFS tỷ số là7 1.7%, 12 tháng EFS tỷ số là57 .2%, 24 tháng EFS tỷ số là49 .3%, 36 tháng EFS tỷ số là44%.

Tất cả thua chú Ky m nhật ah người bệnh của trung vị tổng sinh tồn kỳ (OS ) chưa đạt tới .6 tháng OS tỷ số là88 .6%, 12 tháng OS tỷ số là77 . 1%, 24 tháng OS tỷ số là6 7.7%, 36 tháng OS tỷ số là6 2.8%.

Đồ chú thích: CAR-T tế bào phương pháp chữa bệnhn tổng hợp Ky m nhật ah trị liệu tái phát khó trị tính B tế bào cấp tính bạch huyết tế bào bệnh bạch huyết của lâm sàng số liệu


Không tốt phản ứng
Tại đây hạng trường kỳ theo phỏng phân tích trung quan sát được của CAR-T tế bào phương pháp chữa bệnhn tổng hợp Ky m nhật ah của tính an toànCùng Kỷ phát biểu của đưa tin nhất trí, không có quan sát được mới không tốt thời gian hoặc trị liệu tương quan tỉ lệ tử vong . Phát sinh 3 hoặc cấp 4 không tốt phản ứng người bệnh tỉ lệ theo thời gian trôi qua mà hạ xuống . Thua chú hậu 1 năm (n=49 ) thường thấy nhất của 3 hoặc cấp 4 không tốt phản ứng bao gồmLây nhiễm cùng làn da tật bệnh.
Tiểu kết
Cái này 3 năm trường kỳ theo phỏng phân tích bảng dữ liệu rõ ràng , CAR-T tế bào phương pháp chữa bệnhn tổng hợp Ky m nhật ahVốn có bền bỉ phản ứng cùng có thể quản lý tính an toàn, cũng đã chứng minh ở nhi đồng cùng tuổi trẻ trưởng thành của tái phát khó trị tính B tế bào cấp tính bạch huyết tế bào bệnh bạch huyết người bệnh trong khi mắc bệnh của trị liệu tiềm lực .

Liên quan miễn phí lâm sàng chiêu mộ

Càng nhiều bệnh bạch huyết lâm sàng hạng mục xin điểm kích phía dưới chủ đề !

Tham khảo nguồn gốc:

【 trọng yếu nhắc nhở ]Bản hình hào 【 toàn cầu hảo dược dữ liệu ] tất cả luận án tin tức cận cung tham khảo , cụ thể trị liệuCẩn tuân lời dặn của bác sĩ!

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều
  Thích nên văn nhân cũng thích Càng nhiều
  Lôi cuốn đọc Đổi một cái
  Mới nhất nguyên bản Càng nhiều

  p