Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đơn thuốc học —— chương 3: đơn thuốc của phân loại ( luyện tập đề )
Một , bổ khuyết đề
 1 . Kim thay mặt thành vô kỷ tại 《 bệnh thương hàn rõ ràng lýphương thuốc luận 》 trung nói: "Chế vuông chi dụng , 9595 ,9595,9595,9595,9595,9595,9595, bảy mới là cũng ."
 2 . 《 bản thảo cương mục danh sách 》 trung nói: "Từ chi tài nói , thuốc có9595,9595,9595,9595,9595,9595,9595,9595,9595,9595Mười loại ."
 3 . Đại Minh trương cảnh nhạc đem rất nhiều đơn thuốc "Giống như là tám trận , nói ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ ."
 Hai , thi đơn đề trắc nghiệm
 1 . Lấy bệnh kiểm chứng phân loại đơn thuốc của thủ suy ()
 A . 《 hoàng đế nội kinh 》
 B . 《 năm mươi hai bệnh vuông 》
 C . 《 bệnh thương hàn tạp bệnh luận 》
 D . 《 tổ dược tề 》
 E . 《 y phương tập hiểu 》
 2 . Xác thực lấy tạo thành phân loại đơn thuốc hợp lý thủ suy ()
 A . 《 tổ dược tề 》
 B . 《 bệnh thương hàn tạp bệnh luận 》
 C . 《 hoàng đế nội kinh 》
 D . 《 bên ngoài cái bí yếu 》
 E . 《 y phương tập hiểu 》
 Ba , nhiều hạng đề trắc nghiệm
 1 . Dưới đây y tịch trung thuộc lấy bệnh kiểm chứng phân loại đơn thuốc của có ()
 A . 《 trương thị y thông 》
 B . 《 lan đài quy phạm 》
 C . 《 y phương tập hiểu 》
 D . 《 bên ngoài cái bí yếu 》
 E . 《 phổ tế vuông 》
 F . 《 thái bình thánh huệ vuông 》
 2 . Dưới đây thuộc "Mười dược tề" phạm trù của có ()
 A . Tu bổ tả
 B . Tuyên thông
 C . Nóng lạnh
 D . Nặng nhẹ
 E . Khô ẩm ướt
 F . Trượt sáp
 3 . Dưới đây thuộc cảnh nhạc "Mới phương bát trận" của có ()
 A . Công
 B . Nóng
 C . Tán
 D . Khô
 E . Hàn
 F . Bởi vì
 G . Tu bổ
 H . Vững chắc
 I . Cùng
 J . Ẩm ướt
 K . Tiết
 L . Thông
 Bốn , giản dị đề
 1 . Cái gì gọi là "Mười dược tề ", giản dị mỗi bên dược tề công dụng .
 2 . Bản tóm tắt "Bảy vuông" của hàm nghĩa .
 § tham khảo đáp án
 Một , bổ khuyết đề
 1 . ĐạiNhỏ   chậm   gấp gáp   số lẻ   chẵn   phục
 2 . Tuyên   thông   tu bổ   tả   nhẹ   trùng   sáp   trượt   khô   ẩm ướt
 3 . Tu bổ   cùng   công   tán   hàn   nóng   vững chắc   bởi vì
 Hai , thi đơn đề trắc nghiệm
 1 .B2. A
 Ba , nhiều hạng đề trắc nghiệm
 1 .AB DEF2. AB DEF3. ABCEFGHI
 Bốn , giản dị đề
 1 ."Mười dược tề" bao gồm tuyên , thông , tu bổ , tiết , nhẹ, trùng , sáp , trượt , khô , ẩm ướt mười loại . Tuyên có thể đi ủng , thông có thể đi trệ , tu bổ có thể đi nhược tiết có thể đi bế , nhẹ có thể đi thật , trùng có thể đi sợ hãi , trượt có thể đi lấy , sáp có thể đi thoát , khô có thể đi ẩm ướt , ẩm ướt có thể đi khô .
 2 ."Bảy vuông" của thực chất , là lấy bệnh tà của nặng nhẹ , bệnh tình của thong thả và cấp bách , bệnh thể của mạnh yếu , lượng thuốc của lớn nhỏ , mùi thuốc nhiều ít cùng chỉ , số chẵn nhãn lấy tư cách chế vuông của căn cứ cùng đơn thuốc của thuộc loại .
Hào phóng là chỉ mùi thuốc nhiều hoặc dụng số lượng nhiều , lấy chữa tà khí phương thịnh cần thiết của trùng dược tề;
Nhỏ mới là chỉ mùi thuốc thiếu hoặc dụng lượng nhỏ , lấy chữa bệnh cạn tà hơi nhẹ dược tề;
Chậm mới là chỉ dược tính hòa hoãn , lấy chữa bệnh thế chậm chạp cần dùng lâu dài của đơn thuốc;
Gấp gáp mới là chỉ dược tính tuấn mãnh , lấy chữa bệnh thế gấp gáp trùng , nóng lòng lấy hiệu quả của đơn thuốc;
Số lẻ mới là chỉ từ số lẻ mùi thuốc tạo thành đơn thuốc;
Chẵn mới là chỉ từ số chẵn mùi thuốc tạo thành đơn thuốc;
Đơn thuốc kép là chỉ từ hai phe hoặc mấy phương tương hợp mà thành đơn thuốc .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Đơn thuốc của phân loại
【 đơn thuốc học ]2 0 nghiên cứu tiến hành lúc - ngày thứ năm mươi
Đơn thuốc bên trong "Bảy vuông ", "Mười dược tề ", "Tám trận" .
Thuốc đông y đơn thuốc bách khoa toàn thư
Kinh vuông của thực dụng hiệu quả giá cùng nghiên cứu nguyên tắc
Trung y "Bảy vuông " " mười dược tề" là cái gì
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p