Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Quote: trị liệu mãn tính viêm tuyến tiền liệt hiệu quả vuông

Trị liệu mãn tính viêm tuyến tiền liệt hiệu quả vuông


Trị liệuMãn tính viêm tuyến tiền liệt hiệu quả vuông

Hiệu quả vuông 49
"Tạo thành" cỏ xuyến 1 0 khắc , đào nhân 6 khắc , cây ngưu tất 6 khắc , cỏ phượng vĩ 1 0 khắc , ba bảy 2 khắc ( xung ) , sinh bồ hoàng 1 0 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề . Thủy tiên phân sớm tối hai lần phục
"Công hiệu" hoạt huyết tiêu viêm , cầm máu lợi nhuận nước tiểu
"Hợp thuốc" dùng cho mãn tínhViêm tuyến tiền liệtLâu ngày máu nhiệt huyết ứ nhân . Chứng gặp: mắc tiểu nước tiểu liên tiếp chứng hơi nhẹ vi mà có thường xuyên phản phục phát tác của máu nước tiểu , cũng có bụng dưới ẩn ẩn nhói nhói , kiểm tra có thể thấy được tuyến tiền liệt tăng lớn mà hơi cứng rắn

Hiệu quả vuông 2
"Tạo thành" miêu trảo cỏ 1 0 khắc , sinh con hào 15 khắc ( tiên tiên ) , rong biển 1 0 khắc , côn bố 1 0 khắc , ba cạnh 6 khắc , đào nhân 6 khắc , khôn cỏ 1 0 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày hoặc cách một ngày một dược tề , thủy tiên phân sớm tối hai lần phục
"Công hiệu" mềm cứng tán kết liễu , hóa ứ lợi nhuận thủy
"Hợp thuốc" dùng cho mãn tính viêm tuyến tiền liệt lâu ngày máu ứ bên trong kết liễu nhân . Chứng gặp: mắc tiểu , nước tiểu liên tiếp các loại triệu chứng bất minh hiển , chợt có kính hạ máu nước tiểu , bụng dưới thường có ẩn ẩn nhói nhói , cự bình chú , kiểm tra có thể thấy được tuyến tiền liệt to béo mà hơi cứng rắn

Hiệu quả vuông 3
"Tạo thành" lực cỏ 1 0 khắc , sớm sen cỏ 1 0 khắc , cây râm tử 1 0 khắc , sinh địa 1 0 khắc , cây ngưu tất 6 khắc , vương không lưu hành 1 0 khắc , thông cỏ 3 khắc , trúc như 5 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày hoặc cách một ngày một dược tề , thủy tiên phân sớm tối hai lần phục .
"Công hiệu" tư âm thanh nhiệt , lợi nhuận ẩm ướt thông lâm
"Hợp thuốc" dùng cho mãn tính viêm tuyến tiền liệt lâu ngày nóng tà tổn thương âm giả . Chứng gặp: bệnh tình triền miên không được bình phục , triệu chứng không nặng , nước tiểu liên tiếp , niệu đạo nóng rực , sắp xếp nước tiểu hậu bụng dưới co rút đau đớn , nước tiểu sắc hoàng xích cũng kèm khô miệng khô lưỡi , tâm phiền , tay chân tâm nóng , nặng thì buổi chiều có sốt nhẹ nhân

Hiệu quả vuông 4
"Tạo thành" roi ngựa cỏ 1 0 khắc , tiên hạc thảo, 1 0 khắc , biết mẫu 6 khắc , hoàng bách 6 khắc , sinh thục địa mỗi bên 1 0 khắc , đan bì 1 0 khắc , cây ngưu tất 6 khắc , bạch thược 1 0 khắc trạch tả 1 0 khắc , bạch vi 1 0 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày hoặc cách một ngày một dược tề , thủy tiên phân 3 đến 4 thật sau bữa ăn nửa giờ phục
"Công hiệu" tư âm máu lạnh , thanh nhiệt thông lâm
"Hợp thuốc" dùng cho mãn tính viêm tuyến tiền liệt lâu ngày hư nhiệt chưa trừ diệt , âm phân Kỷ người bị thương . Chứng gặp: bệnh lâu eo đầu gối bủn rủn , ngũ tâm phiền nhiệt , thậm chí chợt có triều nhiệt mồ hôi trộm vân vân hư nhiệt của tượng , nước tiểu liên tiếp , đi tiểu ít , niệu đạo nóng rực , nước tiểu sắc hoàng xích , hoặc có thường có hậu môn làm trướng vân vân

Hiệu quả vuông 5
"Tạo thành" sài hồ 5 khắc , thăng tê dại 5 khắc , thái tử tham gia 2 0 khắc , phục linh da 15 khắc , thông khí 5 khắc , cây xương bồ 1 0 khắc , phiên giữ 12 khắc , ti giải 1 0 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thủy tiên phân sớm tối hai lần phục
"Công hiệu" bổ khí thăng dương , phân rõ lợi nhuận trọc
"Hợp thuốc" dùng cho mãn tính viêm tuyến tiền liệt dương khí hạ xuống , ẩm ướt bao hàm hạ tiêu nhân . Chứng gặp: nước tiểu liên tiếp , nước tiểu sắc vẩn đục , niệu đạo "Tích bạch ", dưới lỗ đít rớt khó chịu . Kèm thêm quyện đãi không còn chút sức lực nào , hơi lao động thì hụt hơi , khó thở . Ăn lạt không khát , hoặc có đại tiện đường tiết vân vân

Hiệu quả vuông 6
"Tạo thành" cây mã đề 1 0 khắc , cây ngưu tất 1 0 khắc , vương không lưu hành 1 0 khắc , thục địa 15 khắc , củ khoai 15 khắc , đỗ trọng 1 0 khắc , phụ tử 6 khắc , nhục quế 6 khắc .
"Cách dùng" mỗi ngày hoặc cách một ngày một dược tề , thủy tiên phân sớm tối mỗi loại thật trước khi ăn cơm bụng rỗng dùng . Hoặc gia công thành mật hoàn , thường hoàn trùng 1 0 khắc , mỗi lần hai hoàn , mỗi ngày hai lần , có thể dùng lâu dài , gặp cảm mạo , phát hỏa lúc tạm dừng
"Công hiệu" bổ thận trợ giúp dương , lợi nhuận nước tiểu thông lâm
"Hợp thuốc" dùng cho mãn tính viêm tuyến tiền liệt lâu ngày thận dương thiên hư giả . Chứng gặp: nước tiểu liên tiếp , sắp xếp nước tiểu không khoái , phân sắc như thường; đêm nước tiểu nhiều, cũng có eo đầu gối bủn rủn , chi dưới không được ẩm ướt , thích ấm sợ mát ăn lạt không khát vân vân.

Hiệu quả vuông 7
Tạo thành" cỏ phượng vĩ 1 0 khắc , sớm sen cỏ 1 0 khắc , ba bảy 2 khắc ( xung ) , biển bao trứng bọ ngựa 1 0 khắc , bạch thuật 1 0 khắc , phục linh 15 khắc , củ khoai 1 0 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thủy tiên phân sớm tối hai lần phục
"Công hiệu" cầm máu hóa ứ , kiện tỳ lợi nhuận ẩm ướt
"Hợp thuốc" dùng cho viêm tuyến tiền liệt máu đọng mà trung khí Kỷ hư giả . Chứng gặp: tiểu tiện hậu đoạn bao hàm máu , thậm chí có toàn bộ hành trình máu nước tiểu , huyết sắc không được tươi mới . Mắc tiểu , nước tiểu cảm giác đau không hiểu rõ lắm hiển , quá trình mắc bệnh dài , cũng kèm thêm chán ăn , uống nước hậu khó chịu thậm chí sức ăn cũng lớn giảm , hoặc gặp liền đường , không còn chút sức lực nào vân vân tỳ hư hiện tượng

Hiệu quả vuông 8
"Tạo thành" cỏ xuyến 1 0 khắc , hoàng kì 15 khắc , phục linh 15 khắc , sài hồ 6 khắc , bạch thược 1 0 khắc , bạch thuật 1 0 khắc , kiện sen thịt 1 0 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thủy tiên phân sớm tối hai lần phục .
"Công hiệu" ích khí kiện tỳ , cầm máu ngoại trừ ẩm ướt
"Hợp thuốc" dùng cho viêm tuyến tiền liệt thuộc về tính tình suy yếu , không thể thống máu nhân . Chứng gặp: phản phục tiểu ra máu lâu ngày , ( cần bài trừKhối u) hoặc phục lạnh thuốc cầm máu vô hiệu , tính khí Kỷ tổn thương , đau dạ dày , nạp quả , hoặc quản chướng bụng tràn đầy , đại tiện đường tả , không còn chút sức lực nào vân vân

Hiệu quả vuông 9
"Tạo thành" cỏ xuyến 1 0 khắc , chích cam thảo 1 0 khắc , thăng tê dại 6 khắc , chỉ xác 6 khắc , hoàng kì 1 0 khắc , củ khoai 1 0 khắc , trần bì 1 0 khắc , ổi rễ sắn 1 0 khắc .
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thủy tiên phân sớm tối hai lần phục
"Công hiệu" thăng dụng ích khí , kiện tỳ cầm máu
"Hợp thuốc" dùng cho viêm tuyến tiền liệt thuộc về trung khí hạ xuống nhân . Chứng gặp: tiểu ra máu lâu ngày . Dưới bụng rớt cảm giác rõ ràng , kèm thêm không còn chút sức lực nào , động thì thở hổn hển , đại tiện đường tả vân vân

Hiệu quả vuông 49 0
"Tạo thành" lực cỏ 15 khắc , cỏ tím 15 khắc , xài uổng lưỡi rắn cỏ 15 khắc , rau sam 2 0 khắc , hoàng bách 1 0 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thêm nước 2 0 0 0 ml , tiên nấu 2 0 phút đồng hồ sau , đem nước thuốc ngược lại người trong chậu , ấm áp bồn ngâm đít , mỗi lần 3 0 phút đồng hồ
"Công hiệu" thanh nhiệt lợi nhuận ẩm ướt , hành thủy thông lâm
"Hợp thuốc" dùng cho viêm tuyến tiền liệt thuộc về nóng ướt đặt cược nhân . Chứng gặp: nước tiểu liên tiếp , mắc tiểu , nước tiểu đau nhức , nước tiểu sắc hoàng xích , sắp xếp nước tiểu không khoái , hoặc có trong lỗ đái "Tích bạch" nhân .

Hiệu quả vuông 49 1
"Tạo thành" rau đắng cỏ 2 0 khắc , ngư tinh cỏ 2 0 khắc , cúc dại hao phí 2 0 khắc , xài uổng lưỡi rắn cỏ 2 0 khắc , cây mã đề 2 0 khắc , xích thược 15 khắc , bồ công anh 15 khắc , long đảm thảo 15 khắc .
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thêm nước 2 0 0 0 ml , tiên nấu 2 0 phút đồng hồ , đem nước thuốc đổ vào trong chậu , ấm áp bồn ngâm đít , mỗi lần 3 0 phút đồng hồ
"Công hiệu" thanh nhiệt giải độc , lợi nhuận ẩm ướt thông lâm
"Hợp thuốc" dùng cho viêm tuyến tiền liệt nóng ướt bao hàm độc , chứng viêm biểu hiện nặng hơn nhân . Chứng gặp: mắc tiểu , nước tiểu liên tiếp rõ ràng , niệu đạo nóng rực đau đớn , sắp xếp nước tiểu hậu đau nhức dẫn bụng dưới; nước tiểu sắc hoàng xích , cũng kèm nóng lên, phát nhiệt , khát nước , bực bội nhân

Hiệu quả vuông 492
"Tạo thành" roi ngựa cỏ 2 0 khắc , xài uổng lưỡi rắn cỏ 2 0 khắc , cỏ tím 15 khắc , hoàn hồn thảo 15 khắc , xích thược 15 khắc , cây ngưu tất 15 khắc , tô mộc 15 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thêm nước 2 0 0 0 ml , tiên nấu 2 0 phút đồng hồ , đem nước thuốc đổ vào trong chậu , ấm áp bồn ngâm đít . Mỗi lần 3 0 phút đồng hồ .
"Công hiệu" thanh nhiệt lợi nhuận ẩm ướt , máu lạnh hóa ứ
"Hợp thuốc" dùng cho viêm tuyến tiền liệt nóng ướt kiêm hữu máu đọng nhân . Chứng gặp: mắc tiểu , nước tiểu liên tiếp , sắp xếp nước tiểu không khoái , nước tiểu đau nhức nặng hơn , nước tiểu sắc hoàng xích hoặc mang có tơ máu , bụng dưới ẩn ẩn nhói nhói hoặc căng đau , thậm chí đáy chậu khó chịu , đau đớn nhân .

Hiệu quả vuông 493
"Tạo thành" miêu trảo cỏ 2 0 khắc , ba cạnh 15 khắc , vương không lưu hành 2 0 khắc , nga thuật 15 khắc , xuyên khung 2 0 khắc , quế nhánh 15 khắc , cây ngưu tất 2 0 khắc , cỏ tím 15 khắc
"Cách dùng" mỗi ngày một dược tề , thêm nước 2 0 0 0 ml , tiên nấu 3 0 phút đồng hồ , đem nước thuốc đổ vào trong chậu , ấm áp bồn ngâm đít , mỗi lần 3 0 phút đồng hồ
"Công hiệu" mềm cứng tán kết liễu , hóa ứ hành thủy
"Hợp thuốc" dùng cho mãn tính viêm tuyến tiền liệt lâu ngày máu ứ bên trong kết liễu nhân . Chứng gặp: quá trình mắc bệnh triền miên không được bình phục , mắc tiểu , nước tiểu liên tiếp vân vân biểu hiện hơi nhẹ mà lấy bụng dưới nhói nhói làm chủ , kiểm tra có thể thấy được tuyến tiền liệt sưng to lên lược bỏ cứng rắn
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Viêm tuyến tiền liệt canh dược tề phương thuốc cho sẵn
Mãn tính viêm tuyến tiền liệt của trung y đơn thuốc
Mãn tính viêm tuyến tiền liệt của cấp 2 trị liệu liệu vuông
( mà đến đây văn hiến cho có yêu cầu của tỷ muội ) nữ nhân không được thai nghén nam không được dục của cổ kim trung y bí phương đại thu thập
Chữa mãn tính viêm tuyến tiền liệt thực dụng thiên phương
Tuyến tiền liệt thập đại trung thành thuốc tiêu viêm ! ! ! (hạ)6 hàng đầu . . .
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p