Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Thuốc đông y điều hoà thao tác cơ bản kỹ năng kiến thức

Thuốc đông y đơn thuốc

Tiết thứ nhất thuốc đông y đơn thuốc

Một , đơn thuốc ý nghĩa

Thuốc đông y đơn thuốc là y sư biện chứng luận trị của văn bản ghi chép cùng bằng chứng , phản ứng vậy y sư của biện chứng lập pháp cùng dụng thuốc yêu cầu , đã là cho thuốc đông y điều hoà nhân viên văn bản thông tri , lại là thuốc đông y điều hoà công tác căn cứ , cũng là tính giá , thống kê của bằng chứng , vốn có pháp luật ý nghĩa .

Hai , đơn thuốc cách thức

Ba , đơn thuốc của thường dùng thuật ngữ

(1) cùng thuốc danh có liên quan thuật ngữ

1 . Bào chế giống như: rượu chưng đại hoàng , mật chích ma hoàng , xào củ khoai

2 . Tu chữa giống như: viễn chí đi tâm , cây sơn chu du đi nhiệt hạch , ô sao tỵ đi đầu cạo vảy mảnh nhỏ

3 . Nơi sản sinh giống như: nghi ngờ củ khoai , điền ba bảy , đông a giao , hàng bạch thược , sông chỉ xác

4 . Phẩm chất giống như: ngày mai nha, tử hoàng cầm , trái con hào , trái cây long đởm , tóc vàng chó sống lưng , nga chỉ thực , móng ngựa quyết rõ ràng , chín lỗ thạch quyết minh vân vân

5 . Lấy đúng mốt sắp đặt giống như: miên nhân sắp đặt , sắp đặtCây phật thủ, tươi mới rễ cây lau , non quế nhánh , sương lá dâu

6 . Nhan sắc , mùi giống như:Tử đan tham gia, hương bạch chỉ ,Khổ hạnh nhânVân vân

( 2 ) cùng điều hoà có liên quan thuật ngữ

1 . Thuốc đông y điều hoà

2 . Thuốc bào chế dụng lượng: một dạng, lấy "Lại thêm" làm đơn vị , tươi mới phẩm sử dụng , cần ghi chú rõ "Tươi mới "

3 . Thuốc bào chế thông thường dụng lượng

4 . Chú thích

5 . Bọc nhỏ trang phụcThuốc đông y thuốc bào chế

( 3) cùng tiên nấu vân vân có liên quan thuật ngữ

1 . Chú thích , thuộc về đặc biệt lời dặn của bác sĩ , thường gặp có: túi lép , phối phương dụng , tiên tiên , hậu dưới, bao tiên , ngoài tiên , đánh nát , hoà thuốc vào nước , tiên canh thay mặt thủy vân vân;

2 . Tiên dược lượng: nhi đồng một dạng, tiên đến 1 0 0 ~3 0 0 m l; trưởng thành một dạng, tiên đến 4 0 0 ~6 0 0 m l;

3 . Tiên dược phương pháp: tiên dược khí cụ: nồi đất ,Thép không rỉNồi , tiên dược cơ , không thể sử dụng nồi đồng , nồi nhôm; tiên dược nhiệt độ một dạng, không cao hơn 1 0 0 ℃; thuốc đông y một dạng, tiên lấy hai lần hoặc tuân lời dặn của bác sĩ .

Bốn , đơn thuốc điều hoà của quá trình

Thuốc đông y điều hoà quá trình một dạng, có thể chia làm xem xét vuông , tính giá , điều phối , duyệt lại cùng phát thuốc năm bộ phận .

Dược sư điều hoà đơn thuốc lúc nhất định phải làm đến "Bốn tra 10 đôi" : xét xử vuông , đối khoa đừng, họ danh , tuổi tác; tra dược phẩm , đối thuốc danh , loại , quy cách , số lượng; tra pha thuốc cấm kỵ , đối dược phẩm tính trạng , cách dùng dụng lượng; tra dụng thuốc hợp lý tính , đối lâm sàng chẩn bệnh .

Đơn thuốc xét duyệt

Tiết thứ hai đơn thuốc xét duyệt

Một , đơn thuốc xét duyệt của nguyên tắc cùng yêu cầu

Đang thẩm vấn vuông trung nhất định phải chú ý trở xuống mấy điểm .

1 . Chăm chú thẩm tra đơn thuốc các hạng nội dung , bao gồm đơn thuốc trước nhớ , chánh văn , lời cuối sách có hay không rõ ràng hoàn chỉnh , cũng xác nhận đơn thuốc của tính hợp pháp , đúng không quy phạm đơn thuốc hoặc không thể phán định nó tính hợp pháp của đơn thuốc không được điều hoà . Đối lão niên , có thai kỳ , nhi đồng , gan thận công năng dị thường vân vân đặc biệt đám người dụng thuốc thích hợp tính tiến hành trọng điểm xét duyệt , như phát hiện vấn đề , ứng hướng đơn thuốc y sống hoặc người bệnh thẩm tra đối chiếu .

2 . Dược sư xét duyệt đơn thuốc về sau, cho rằng tồn tại dụng thuốc không thích hợp lúc, nếu như có có thai cấm kỵ , pha thuốc cấm kỵ , siêu liều lượng dụng thuốc , vượt quá thời gian ở giữa dụng thuốc , phục dụng phương pháp có sai , độc thuốc tê sử dụng trái với quy định các loại, nên cáo tri đơn thuốc y sư , mời nó xác nhận hoặc là một lần nữa ghi mục đơn thuốc .

3 . Dược sư phát hiện nghiêm trọng không hợp lý dụng thuốc hoặc là dụng thuốc lỗi lầm , nên cự tuyệt điều hoà , kịp thời cáo tri đơn thuốc y sư , cũng nên ghi chép , dựa theo có quan hệ quy định báo cáo .

4 . Đơn thuốc một dạng, lấy hôm ấy hữu hiệu , tình huống đặc biệt hạ cần kéo dài thời hạn có hiệu lực đấy, từ ghi mục đơn thuốc của y sư ghi chú rõ thời hạn có hiệu lực , nhưng dài nhất không được vượt qua 3 thiên .

5 . Dược sư không lẽ tự tiện xoá và sửa y sư đơn thuốc chỗ liệt của mùi thuốc , liều lượng , đơn thuốc bên cạnh chú vân vân.

Hai , đơn thuốc xét duyệt của nội dung chủ yếu

(1) đơn thuốc quy phạm tính

1 . Thuốc đông y thuốc bào chế đơn thuốc viết yêu cầu

( 1 ) nên thể hiện "Quân , thần , tá , khiến" của đặc biệt điểm yêu cầu .

(2 ) tên nên bình chú 《Trung hoa nhân dân cộng hòa thuốc bắc điển》 quy định chuẩn xác sử dụng , 《 trung hoa nhân dân cộng hòa thuốc bắc điển 》 không có quy định , nên dựa theo bản tỉnh ( khu , thị ) hoặc bản trong đơn vị thuốc thuốc bào chế đơn thuốc dụng danh cùng điều hoà trao của quy định viết .

(3 ) liều lượng sử dụng pháp định liều lượng đơn vị , dụng chữ số ả rập viết , trên nguyên tắc nên lấy khắc làm đơn vị , "Lại thêm" ( đơn vị tên ) theo sát trị số hậu .

(4 ) điều hoà , tiên nấu của đặc biệt yêu cầu ghi chú rõ tại dược phẩm phải phía trên , cũng thêm dấu móc , như đánh nát , tiên tiên , hậu hạ đẳng .

(5 ) đối ẩm mảnh nhỏ của nơi sản sinh , bào chế có đặc biệt yêu cầu đấy, nên tại dược phẩm tên trước đó viết rõ .

(6 ) căn cứ tờ nguyên đơn thuốc thuốc đông y vị bao nhiêu lựa chọn thường đi sắp xếp của mùi thuốc số , cũng trên nguyên tắc yêu cầu hàng ngang cùng trên dưới sắp xếp chỉnh tề .

(7 ) thuốc đông y thuốc bào chế cách dùng dụng lượng nên phù hợp 《Trung hoa nhân dân cộng hòa thuốc bắc điển》 quy định , vô pha thuốc cấm kỵ , có pha thuốc cấm kỵ cùng siêu liều lượng lúc sử dụng , nên tại dược phẩm phía trên lần nữa ký danh .

(8 ) thuốc đông y thuốc bào chế dược tề số nên lấy "Dược tề" làm đơn vị .

(9 ) đơn thuốc cách dùng dụng lượng theo sát dược tề số về sau

( 1 0 ) bình chú độc thuốc tê phẩm quản lý thuốc đông y thuốc bào chế của sử dụng nên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh có quan hệ pháp luật , pháp quy cùng điều lệ của quy định .

2 .Trung thành thuốcĐơn thuốc của viết yêu cầu

( 1 ) dựa theo trung y chẩn bệnh ( bao gồm bệnh danh cùng kiểm chứng hình ) kết quả , biện chứng hoặc biện chứng phân biệt bệnh kết hợp tuyển dụng thích hợp của trung thành thuốc .

(2 ) trung thành thuốc tên nên sử dụng kinh dược phẩm giám sát bộ môn quản lý phê chuẩn cũng công bố của dược phẩm thông dụng tên , bên trong bệnh viện thuốc đông y thuốc bào chế tên nên sử dụng kinh cấp tỉnh dược phẩm giám sát bộ môn quản lý phê chuẩn tên .

(3 ) cách dùng dụng lượng nên dựa theo dược phẩm sách hướng dẫn quy định thông thường cách dùng dụng lượng sử dụng , tình huống đặc biệt cần siêu liều lượng lúc sử dụng , nên ghi chú rõ nguyên nhân cũng lần nữa ký danh .

(4 ) mảnh nhỏ dược tề , hoàn thuốc , bao con nhộng dược tề , hột dược tề phân biệt lấy mảnh nhỏ , hoàn , hạt , túi làm đơn vị , thuốc cao cùng sữa thuốc cao lấy chi , hộp đơn vị , dung dịch thuốc bào chế , thuốc tiêm lấy chi , bình làm đơn vị , nên ghi chú rõ liều lượng .

(5 ) mỗi tấm trung thành thuốc đơn thuốc không được vượt qua 5 trồng thuốc phẩm , thường một loại thuốc nên chi nhánh trên cùng viết , dược tính tuấn liệt của hoặc bao hàm độc tính thành phần của dược vật nên tránh cho lặp lại sử dụng , công năng giống nhau hoặc cơ bản giống nhau của trung thành thuốc không thích hợp chồng chất sử dụng .

(6 )Thuốc đông y thuốc tiêmỨng đơn độc ghi mục đơn thuốc .

( 2 ) đơn thuốc của dược phẩm dụng danh

1 . Thuốc bào chế đơn thuốc của dược phẩm tên

( 1 ) thuốc đông y thuốc bào chế của chính danh cùng khác biệt danh

Thuốc đông y chính danh là thuốc đông y của quy phạm tính tên

Trùng ít thuốc

◇ thiên kim tử -- tục theo tử 2 0 0 5B

◇ cây ngưu bàng tử -- chuột dính tử , đại lực tử 2 0 0 5B

◇ cỏ ích mẫu tử -- cây ích mẫu tử khôn cỏ tử 2 0 0 5B 2 0 0 7B

◇ trọng lâu -- thất diệp nhất chi hoa tảo đừng cỏ sông xe 2 0 0 7B

◇ sơn đậu căn -- nam đậu cây 2 0 1 0 B

◇ hạt mã tiền -- phiên mộc miết tiền mã tử 2 0 1 1B 2 0 12A

◇ cây cau -- hải nam tử bụng lớn tử 2 0 0 7B , 2 0 1 0 B , 2 0 1 1B

◆ thủ ô cây mây -- đêm giao cây mây

◆ khiên ngưu tử -- hắc bạch sửu

◆ hương phụ -- toaSợi cỏ2 0 0 7B

◆ dâm dương hoắc -- tiên linh tỳ 2 0 0 5B

◆ cây ích mẫu -- khôn cỏ cỏ ích mẫu ích rõ ràng 2 0 0 4B 2 0 1 0 B

◆ đại hoàng -- cẩm văn tướng quân 2 0 14A

Thứ trọng điểm

trước râu -- mỏm đá gió

cỏ xuyến -- máu kiến sầu 2 0 0 8

biển bao trứng bọ ngựa -- con mực xương

rắn lột -- long y

tê tê -- lăng lý

ba bảy -- điền bảy vô cùng quý giá

cây sơn chu du -- táo da 2 0 0 9

đỗ trọng -- cây bông gòn

mộc lan -- cây mộc lan hao phí

quả trám -- ô liu

bội lan -- thiếu đầu cỏ tỉnh đầu cỏ

cam thảo -- da cỏ nước lão nhị 0 0 4B 2 0 1 0 B

tu bổ xương son -- phá nguyên nhân giấy tu bổ phá

cây củ ấu --Ám sát cây củ ấuBạch cây củ ấu

sa uyển tử -- sa uyển cây củ ấu đồng cây củ ấu

phương tây hoa hồng -- cây nghệ tây hoa nghệ tây

hoa hồng -- cỏ hoa hồng hồng lam hao phí

dưa lâu -- thuốc dưa 2 0 1 0

Dịch hỗn thuốc danh

bắc sa sâm -- liêu sa sâm đông sa sâm lai dương sa sâm 2 0 0 6B

trường sa tham gia -- theo đuổi sa sâm không sa sâm cát trắng tham gia bạch tham gia 2 0 0 6B

thiên đông -- thiên môn đông rõ ràng cửa đông

một trăm bộ -- dã thiên môn đông

Cùng trời đông khác biệt mở

ngả diệp -- cứu cỏ băng cái 2 0 0 8

Cùng chích cam thảo khác biệt mở

long nhãn thịt -- câu đố

Cùng câu đố nhân khác biệt mở

đại huyết đằng -- đỏ cây mây

Cùng cây kê huyết đằng khác biệt mở

quyền tham gia -- tử sam

Cùng tử đan tham gia khác biệt mở

rễ sô đỏ --Tử đan tham gia, nhân sâm đỏ

mộc hồ điệp -- mây nguyên nhân giấy , bạch nguyên nhân giấy mây trắng mộc dương nguyên nhân giấy 2 0 0 6A

(2 ) thuốc đông y thuốc bào chế của cũng kê đơn thuốc danh 2 0 0 4 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

hai cây củ ấu , đồng bạch cây củ ấu --Ám sát cây củ ấu, sa uyển tử

nhị địa đinh -- bồ công anh , tử hoa địa đinh

da bụng tử -- bụng lớn da , sinh cây cau

tiêu tam tiên -- tiêu thần khúc , Tiêu Sơn tra , tiêu mạch nha 2 0 0 7 , 2 0 0 8

tiêu tứ tiên -- tiêu tam tiên + tiêu cây cau 2 0 0 9 , 2 0 12

rồng mẫu -- nung hình rẻ quạt , nung con hào 2 0 0 4

Toàn Tử tô -- tía tô tử , tía tô lá , tía tô ngạnh

(3 ) quy phạm đơn thuốc dụng danh thuốc đông y lịch sử lâu đời , cùng danh dị vật , cùng vật dị danh , cùng loại thuốc bào chế nhiều loại cơ nguồn gốc , nhiều loại bào chế quy cách vân vân hiện tượng phổ biến tồn tại , tạo thành hiệu thuốc trao của thuốc đông y thuốc bào chế có khi cùng y sư của yêu cầu không nhất trí , ảnh hưởng tới lâm sàng hiệu quả trị liệu , xuất hiệnY mắc bất hoàCùng chữa bệnh an toàn ẩn mắc .

Là bảo hộ chữa bệnh an toàn , cam đoan lâm sàng hiệu quả trị liệu , đơn thuốc dụng danh ứng phù hợp 《 sách thuốc 》 , bản tỉnh ( khu , thị ) của thuốc đông y thuốc bào chế đơn thuốc dụng danh cùng điều hoà trao của quy định tương quan .

2 . Thuốc bào chế của đơn thuốc ứng phó

Đơn thuốc ứng phó gồm có điều hoà nhân viên căn cứ y sư đơn thuốc của yêu cầu , tuyển dụng phù hợp quy cách tiêu chuẩn dược vật , tiến hành đơn thuốc điều phối . Đơn thuốc ứng phó một dạng, bao gồm thuốc đông y khác biệt danh cùng cũng kê đơn thuốc ứng phó , thuốc đông y bào chế phẩm ứng phó .

2 0 0 4B 2 0 0 5A 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 12

( 1 ) thường gặp đơn thuốc ứng phó ví dụ

(2 ) đối đơn thuốc ghi chú rõ bào chế yêu cầu đấy, thì bình chú yêu cầu điều phối

Rượu xào phẩm: rượu hoàng cầm , rượu đương quy;

Xào tiêu phẩm: tiêu mạch nha , tiêu mầm lúa , Tiêu Sơn tra , tiêu sơn chi;

Khương chế phẩm: khương bán hạ;

Sương chế phẩm: bách tử nhân sương;

Ổi chế phẩm: ổi mộc hương .

(3 ) trung thành thuốc của đơn thuốc dụng danh

Trung thành thuốc tên nên sử dụng kinh dược phẩm giám sát bộ môn quản lý phê chuẩn cũng công bố của dược phẩm thông dụng tên , bên trong bệnh viện thuốc đông y thuốc bào chế tên nên sử dụng kinh cấp tỉnh dược phẩm giám sát bộ môn quản lý phê chuẩn tên .

( 3) đơn thuốc dụng pháp dụng lượng

1 . Canh dược tề của uống thuốc cách dùng: 2 0 0 4B

Nhiệt độ: ấm mà không mát lúc phục dụng ,Sốt cao đột ngộtLạnh phục , hàn bệnh nóng phục;

Số lần: 2 thật , bệnh nặng bệnh cấp tính có thể cách 4 lúc nhỏ uống thuốc một lần;

Uống thuốc thời gian: B

Sau bữa ăn phục: một dạng, thuốc , kiện vị thuốc , đối dạ dày ruột kích thích tính khá lớn của dược vật;

Trước khi ăn cơm phục: bổ dưỡng thuốc;

Bụng rỗng phục: đuổi trùng thuốc , tả hạ dược 2 0 0 6B;

Trước khi ngủ phục: thuốc ngủ;

Phát tác trước 1-2 lúc nhỏ phục dụng: khiêng ngược thuốc .

(2 ) canh dược tề của ngoại dụng phương pháp

Nóng bức pháp , tẩy thấm pháp vân vân.

(3 ) canh dược tề của tiên xuất lượng

Khai thác hai tiên tiên pháp;

Thường tiên được dược dịch ước 2 0 0 m l , xác nhập tiên dịch hậu phân 2~3 thật phục dụng .

2 . Trung thành thuốc dụng pháp dụng lượng A

Có của trung thành dược dụng pha thuốc thích hợp của "Thuốc dẫn" tống phục , lấy tăng cường hiệu quả trị liệu hoặc bắt đầu hiệp đồng tác dụng . Có thể làm thuốc dẫn của có:

Hoàng tửu: ấm thông kinh lạc , lưu thông máu tán ứ;

Gừng: tán hàn , ấm dạ dày chỉ ẩu;

Muối: dẫn thuốc nhập thận , tăng cường tư âm bổ thận của tác dụng;

Tiêu tam tiên tiên canh: tăng cường tiêu đạo chi công;

Tươi mới rễ cây lau tiên canh: lấy kỳ thanh nóng xuyên thấu qua biểu hiện sinh tân của tác dụng;

Trà xanh: thanh nhiệt; nước cháo: bảo hộ dạ dày khí .

( 1 ) trung thành thuốc của uống thuốc cách dùng

Hoàng tửu: đại hoạt lạc hoàn , ngưu hoàng tỉnh tiêu hoàn , chấn thương hoàn , bảy ly tán;

Canh gừng: hoắc hương chánh khí hoàn 2 0 14A , phụ tử lý trung hoàn;

Nhạt nước muối: sáu vị địa hoàng hoàn , đại bổ âm hoàn;

Tiêu tam tiên tiên canh: chí bảo thỏi;

Tươi mới rễ cây lau canh: ngân kiều giải độc hoàn;

Trà xanh: xuyên khung trà âm điệu tán;

Nước cháo: bốn thần hoàn 2 0 13A , thay quần áo hoàn .

(2 ) trung thành thuốc của ngoại dụng phương pháp

① âm điệu thoa chỗ đau: là đem dược vật dụng thích hợp của chất lỏng âm điệu thành hồ trạng , thoa bố trí tại chỗ đau;

② tô chỗ đau: ngoại dụng dầu mỡ , thủy dược tề đa dụng phương pháp này;

③ thiếp chỗ đau: đa số cứng rắn chất thuốc cao;

④ vung bố trí chỗ đau: ngoại dụng thuốc tán chọn thêm dụng phương pháp này;

⑤ thổi bố trí chỗ đau: đa số thuốc tán .

(3 ) đặc biệt loại trung thành thuốc của chính xác sử dụng X

nhỏ hoàn dùng cho bệnh tình gấp gáp trọng giả . ( rõ ràng nuốt nhỏ hoàn )

① liều lượng không thích hợp quá lớn

② nước ấm tống phục , có chút có thể trực tiếp bao hàm tại dưới lưỡi

③ bảo tồn không thích hợp bị nóng

thuốc cao dược tề: làn da nát rữa , tổn hại , chảy ra không thích hợp dụng; không thích hợp tô thoa tại khoang miệng , mắt kết mô; có phản ứng không thoải mái lập tức ngừng thuốc .

thuốc nhỏ mắt .

thuốc đạn: thuốc đạn mềm lúc có thể phóng nước đá hoặcTủ lạnhTrung làm lạnh: 2 0 1 0 X

① âm đạo xuyên:

A . Nằm ngửa vị trí , 2 0 phút đồng hồ;

B . 1-2 lúc nhỏ tận lực không được sắp xếp nước tiểu;

C . Trước khi ngủ cho thuốc ,

D . Kinh nguyệt kỳ ngừng dùng;

E . CóDị ứngLịch sử nhân dùng cẩn thận .

② thẳng ruột xuyên:

A . Trở thành cứng ngắc xử lý ( nước đá hoặcTủ lạnh1 0 ~2 0 phút đồng hồ );

B . Nằm nghiêng vị trí , 1 5 phút đồng hồ;

C . Cho thuốc hậu 1-2 lúc nhỏ bên trong tận lực không được sắp xếp liền;

D . Chiều sâu cách miệng lỗ đítTrẻ nhỏƯớc 2c m , trưởng thành 3c m .

( 4 ) dụng thuốc cấm kỵ

1 . Thuốc bào chế của dụng thuốc cấm kỵ

( 1 ) pha thuốc cấm kỵ là chỉ có chút dược vật tương hỗ pha thuốc hậu năng lực sinh sinh độc tính phản ứng hoặc giảm xuống hiệu quả trị liệu .

2 0 1 0 B 2 0 1 1B

① thảo mộc nói rõ mười tám ngược lại , nửa lâu bối liêm cùng công ô ,

Tảo kích toại nguyên đều chiến đấu thảo, chư tham gia tân thược phản lê lô .

"Mười tám ngược lại" : cam thảo ngược lại cam toại , kinh đại kích , rong biển , nguyên hoa; ô đầu ngược lại bán hạ , dưa lâu , cây bối mẫu , bạch liêm , bạch cùng; lê lô ngược lạiNhân sâm, trường sa tham gia , rễ sô đỏ , huyền sâm , đau khổ tham gia , cây tế tân , cây thược dược .

② "Mười chín sợ" :

Lưu huỳnh hoàng sợ natri sunfat ngậm nước —— lưu manh

Thủy ngân sợ thạch tín —— phản ứng

Lang độc sợ chặt chẽ đà tăng —— sắc cùng hòa thượng chuyện của

Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) sợ khiên ngưu tử

Đinh hương sợ úc kim

Xuyên ô , cỏ ô sợ sừng tê —— ô sừng ( góc phòng )

Natri sunfat ngậm nước sợ ba cạnh , Quan quế sợ thạch son —— ( tiểu tam , quế nhánh )

Nhân sâm sợ ngũ linh son —— ( sinh linh )

(2 ) có thai dụng thuốc cấm kỵ 2 0 14B

Có thai chịu đựng dụng thuốc ( đơn tuyển , nhiều chọn đề ) 2 0 0 6X 2 0 0 9A 2 0 1 1A 2 0 12B

1 . Chăm chỉ tuyết liên nấu hai ô đậu tạo sương này thiên ngưu , hùng dê

Calômen , thiên sơn tuyết liên , nga thuật , ( xuyên ô , cỏ ô ) , Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) , răng heo tạo , Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) sương , cây a nguỵ , khiên ngưu tử , hùng hoàng , dương kim hoa .

2 . Dế nhũi hắc mã gấp gáp chằm chằm , lên đường đóng vai chân to , mệnh huyền

Dế trũi , người da đen cỏ tử , cây nam mộc hương , kinh đại kích , đinh hình cây mây , buôn bán lục , bớt mâu , đại xà phòng .

3 . Ba viên thiên tiên thiên kim , theo phò mã chí công xã , náo

Ba cạnh , nguyên hoa , Thiên tiên tử , thiên kim tử , cam toại , hạt mã tiền , đỉa , con rết , xạ hương , náo dê hao phí .

Ngoài còn có: làm sơn , thiên tiên cây mây , chu sa , toàn hạt , phấn hồng , hai đầu nhọn , vỏ anh túc vân vân.

Có thai dùng cẩn thận thuốc:

《 trung quốc sách thuốc 》 (2 0 15 bản một bộ ) thu vào tải của có thai dùng cẩn thận thuốc đông y có:

Nhân công ngưu hoàng , ngưu hoàng , đại hoàng , thuốc bột huyền minh , natri sunfat ngậm nước , mảnh nhỏ cây nghệ , ba bảy , xuyên cây ngưu tất , cây ngưu tất , vương không lưu hành , chế xuyên ô , nhục quế , bạch phụ tử , phương tây hoa hồng , thiên nam tinh , chế thiên nam tinh , nhỏ bác xương , bay lên thảo, thiên hoa bột , tự nhiên băng phiến ( phải toàn long não ) , mộc miết tử , ngải mảnh nhỏ ( ngược chiều kim đồng hồ long não ) , Hoa Sơn tham gia .

(3 ) ẩm thực cấm kỵ bệnh nhân tại uống thuốc hoặc dụng thuốc thời kỳ , đối một ít đồ ăn không thích hợp đồng thời tiến phục , xưng là uống thuốc cấm kỵ , tức thông thường nói tới của "Ăn kiêng" .

Cổ nhân từng cho rằng Thường Sơn kị hành; địa hoàng , thủ ô kị hành , tỏi , củ cải trắng; nhân sâm kị củ cải trắng;Bạc hàKị miết thịt; phục linh kị dấm; ba ba kị rau dền; mật kị sinh hành .

(4 ) kiểm chứng chờ cấm kỵ là chỉ nào đó giống như hoặc một loại nào đó thuốc đông y không thích hợp tại nào đó giống như hoặc một loại nào đó kiểm chứng chờ , lúc sử dụng ứng giúp cho kiêng kị đấy, lại danh bệnh kiểm chứng cấm kỵ .

Thể hư nhiều mồ hôi nhân , kị dụng đổ mồ hôi thuốc , để tránh tăng thêm đổ mồ hôi mà tổn thương âm nước miếng;

Âm hư bên trong nóng nhân , dùng cẩn thận nghèo nàn thanh nhiệt thuốc , để tránh buồn tẻ tổn thương âm;

Âm hư nước miếng mệt nhân , kị dụng nhạt thấm lợi nhuận ẩm ướt thuốc , để tránh tăng thêm nước bọt của hao tổn tổn thương;

Thoát chứng thần bất tỉnh nhân , kị dụng hương vọt của dịch thuốc , để tránh hao tổn khí tổn thương chính;

Tà thật mà chính không giả nhân , kị dụng bổ hư thuốc , để tránh đóng cửa lưu tà;

Biểu hiện tà chưa giải nhân , kị dụng vững chắc biểu hiện chỉ mồ hôi thuốc , để tránh ảnh hưởng đổ mồ hôi hiểu biểu hiện;

Nóng ướt tả lỵ nhân , kị dụng sáp ruột ngăn tả thuốc , để tránh ảnh hưởng thanh nhiệt giải độc khô ẩm ướt chỉ lỵ .

Thể hư nhiều mồ hôi nhân kị dụng đổ mồ hôi lực khá mạnh của ma hoàng;

Nhẹ thở ,Cao huyết ápCùngMất ngủNgười bệnh , dùng cẩn thận ma hoàng;

Ẩm ướt chín căng đầy , bệnh phù người bệnh , kị dụng cam thảo;

Bệnh sởiKỷ xuyên thấu qua cùng âm hư lửa mạnh nhân , kị dụng thăng tê dại;

Có gan công năng chướng ngại nhân , kị dụng hoàng thuốc tử;

Bệnh thận người bệnh , kị dụng cây nam mộc hương;

Thời kỳ cho con bú phụ nữ không thích hợp đại lượng sử dụng mạch nha .

2 . Trung thành thuốc của dụng thuốc thích hợp kị

( 1 ) ứng căn cứ người bệnh của thể chất mạnh yếu , bệnh tình nặng nhẹ cùng các loại loại của đặc điểm , lựa chọn thích hợp của loại .

(2 ) đối với có minh xác sử dụng liều lượng đấy, thận trọng siêu liều lượng sử dụng .

(3 ) năng lực bằng lời nói cho thuốc đấy, không được áp dụng tiêm vào cho thuốc; năng lực cơ bắp bên trong tiêm vào cho thuốc đấy, không tuyển dụng tiêm tĩnh mạch hoặc nhỏ cho thuốc .

(4 ) sử dụng thuốc đông y thuốc tiêm vẫn ứng làm đến: dụng thuốc trước ứng cẩn thận hỏi thămDị ứngLịch sử , đốiDị ứng thể chấtNhân ứng dùng cẩn thận; nghiêm ngặt dựa theo dược phẩm sách hướng dẫn quy định công năng chủ trị sử dụng , biện chứng thi thuốc , cấm chỉ siêu công năng chủ trị dụng thuốc; thuốc đông y thuốc tiêm ứng dựa theo dược phẩm sách hướng dẫn đề cử liều lượng , điều phối yêu cầu , cho thuốc tốc độ cùng đợt trị liệu sử dụng dược phẩm , không được siêu liều lượng , quá nhanh nhỏ cùng trường kỳ liên tục dụng thuốc; tăng cường dụng thuốc giám hộ , dụng thuốc quá trình bên trong ứng mật thiết xem xét dụng thuốc phản ứng , phát hiện dị thường , lập tức ngừng thuốc .

(5 ) lúc tật bệnh phức tạp , cái trung thành thuốc không thể thỏa mãn tất cả kiểm chứng chờ lúc, có thể liên hợp ứng dụng nhiều loại trung thành thuốc .

(6 ) xác nhập dụng thuốc lúc, chú ý trung thành thuốc của mỗi bên mùi thuốc , mỗi bên thành phần ở giữa của pha thuốc cấm kỵ . Dược tính tuấn liệt của hoặc bao hàm độc tính thành phần của dược vật ứng tránh cho lặp lại sử dụng .

(7 ) thuốc đông y thuốc tiêm liên hợp lúc sử dụng , vẫn ứng tuân theo trở xuống nguyên tắc: lưỡng chủng ở trên thuốc đông y thuốc tiêm liên hợp sử dụng , ứng tuân theo chủ trị công hiệu bổ sung cùng tăng hiệu quả giảm độc nguyên tắc , phù hợp trung y truyền thống pha thuốc lý luận của yêu cầu , vô pha thuốc cấm kỵ; cẩn thận liên hợp dụng thuốc , như xác thực cần liên hợp lúc sử dụng , ứng cẩn thận cân nhắc thuốc đông y thuốc tiêm của thời gian cách nhau cùng dược vật hỗ trợ lẫn nhau các loại vấn đề; cần đồng thời sử dụng lưỡng chủng hoặc lưỡng chủng ở trên thuốc đông y thuốc tiêm , nghiêm cấm hỗn hợp pha thuốc , bổn phận mở sử dụng; ngoại trừ có đặc biệt nói rõ ,Thuốc đông y thuốc tiêmKhông thích hợp hai cái hoặc hai cái lấy thượng phẩm loại đồng thời cộng dụng một cái thông đạo .

(8 ) bệnh tình cần trung thành thuốc cùng thuốc tây của liên hợp lúc sử dụng , cân nhắc Trung Tây dược vật của chủ phụ địa vị để xác định cho dược tề lượng , cho thuốc thời gian , cho thuốc đường lối , cho thuốc đường lối giống nhau đấy, bổn phận mở sử dụng; ứng tránh cho tác dụng phụ tương tự của Trung Tây thuốc liên hợp sử dụng , cũng nên tránh cho có không tốt hỗ trợ lẫn nhau của Trung Tây thuốc liên hợp sử dụng .

(9 ) ứng cẩn thận Trung Tây thuốc thuốc tiêm liên hợp sử dụng , nếu như xác thực cần liên hợp dụng thuốc , ứng căn cứ trung tây y chẩn bệnh cùng riêng phần mình của dụng thuốc nguyên tắc chọn thuốc , đầy đủ cân nhắc dược vật ở giữa hỗ trợ lẫn nhau , tận khả năng giảm bớt liên dụng dược vật của loại số cùng liều lượng , căn cứ lâm sàng tình huống kịp thời điều chỉnh dụng thuốc; Trung Tây thuốc tiêm liên dụng , tận khả năng lựa chọn bất đồng của cho thuốc đường lối ( như huyệt vị tiêm vào , tiêm tĩnh mạch ); nhất định phải cùng một con đường dụng thuốc lúc, ứng đem Trung Tây thuốc xa cách sử dụng , cẩn thận cân nhắc lưỡng chủng thuốc tiêm của sử dụng thời gian cách nhau cùng dược vật hỗ trợ lẫn nhau , nghiêm cấm hỗn hợp pha thuốc .

( 1 0 ) có thai kỳ phụ nữ nhất định phải dụng thuốc lúc, ứng lựa chọn đốiThai nhiKhông tổn hại của trung thành thuốc .

( 1 1 ) nhi đồng sử dụng trung thành thuốc ứng chú ý sinh lý tính đặc thù , căn cứ không được cùng tuổi tác giai đoạn nhi đồng sinh lý đặc điểm , lựa chọn thích hợp dược vật cùng dụng phương thuốc pháp .

Đơn thuốc điều phối cùng duyệt lại

Tiết thứ ba đơn thuốc điều phối cùng duyệt lại

Một , thuốc bào chế đơn thuốc điều phối

(1) thuốc bào chế đẩu phổ an bài 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 12A

◇ cao tầng: tính chất hơi nhẹ lại dụng lượng ít dược vật như trăng cuối kỳ hao phí , mai trắng hao phí , phật tay hao phí; hoa hồng , cây cam đắng , dày phác hao phí; địa xương da , ngàn năm kiện cùng ngũ gia bì; lạc thạch cây mây , thanh phong cây mây cùng gió biển cây mây; chặt chẽ trùm hao phí , cốc tinh thảo, cây mộc tặc cỏ vân vân.

◇ trung thượng tầng: thường dùng dược vật;

◇ so với tầng dưới: tính chất nặng nề của mỏ sắt , hoá thạch , vỏ sò giống như ôn hoà ô nhiễm ( than củi thuốc );

◇ tầng dưới chót nhất: tính chất lỏng theo đuổi lại dụng lượng khá lớn của dược vật , như rễ cây lau cùng mao cây; nhân sắp đặt cùng tiền tài cỏ; xài uổng lưỡi rắn cỏ cùng nửa nhánh sen; cỏ bấc cùng thông cỏ; trúc như cùng dây mướp lạc; bạc hà cùng lá dâu; lá sen cùng hà ngạnh .

◇ nhưng cùng đặt ở cái thuốc đẩu: thường xuyên cùng một chỗ pha thuốc , cùng một dược vật bất đồng bào chế phẩm , tính năng tương tự , đơn thuốc của thuốc đối .2 0 0 4A

◇ không thể cùng thả một đẩu trung: thuộc pha thuốc cấm kỵ của thuốc , hình dạng tương tự mà công năng khác nhau .2 0 12A 2 0 14A bồ hoàng cùng biển cát vàng , tía tô tử cùng thố tơ tằm tử , củ khoai cùng trời phấn hoa , hạnh nhân cùng đào nhân , dày phác cùng biển đồng da , cây kinh giới cùng tía tô lá , cây đại kế cùng cây kế , chích cam thảo cùng chích hoàng kì , đương quy cùng sống một mình , chế nam tinh dữ tượng bối ( chiết bối ) , thố tơ tằm tử cùng hạt tía tô , thục địa cùng củ cây cơm nếp , biết mẫu cùng ngọc trúc , tỵ bàn máy cùng địa da tử , hoa hồng cùng nguyệt quý hao phí , máu hơn than củi cùng làm sơn than củi , rau hẹ tử cùng hành tử vân vân.

◇ thuốc danh tướng gần , nhưng tính vị công hiệu bất đồng của thuốc bào chế không lẽ sắp xếp ở chung một chỗ như phụ tử cùng bạch phụ tử , lê lô cùng lọt lô , thiên quỳ tử cùng đông quỳ tử vân vân.

◇ cùng một thực vật nguồn gốc nhưng bất đồng vị trí làm thuốc của đồng thời công hiệu không giống nhau thuốc bào chế không thể xếp liệt ở chung một chỗ , như ma hoàng cùng ma hoàng cây .

Cần đặc biệt gởi của chủng loại cùng phương pháp 2 0 0 6B

1 . Thích hợp cất giữ trong đóng dấu chồng của bình sứ ở bên trong, bảo trì sạch sẽ vệ sinh:

Thục địa vàng, long nhãn thịt , thanh đại , thuốc bột huyền minh , trứng muối bột , sinh bồ vàng, nhũ hương mặt , không thuốc bột , nhi trà mặt , huyết kiệt mặt .

2 . Có ác liệt mùi không thể cùng những dược vật khác tại cùng một đẩu trung: cây a nguỵ , gà tên cây mây .

3 . Quý tế dược phẩm quầy chuyên doanh gởi:

Ngưu hoàng , xạ hương , phương tây hoa hồng , nhân sâm , sâm mỹ , linh dương sừng , sừng hươu , trân châu , đông trùng hạ thảo , hải long , hải mã .

4 . Độc , thuốc tê phẩm ( vỏ anh túc ) quầy chuyên doanh , chuyên khóa , chuyên sổ sách , chuyên gia quản lý .

( 2 ) thuốc bào chế điều hoà dụng cụ

Thuốc đông y tính toán công cụ là thuốc đông y cân nặng của cái cân , thuốc đông y điều hoà trong công việc thường dùng nhất là truyền thống của đẳng xưng ( còn được gọi là cân tiểu ly ) , cái thứ là phân ly đẳng , cân bàn , phác thảo xứng , cân bàn , cây cân cùng cách xứng , thậm chí hiện đại cân điện tử của sử dụng . Sử dụng cái cân nhất định phải định kỳ tính toán mạnh kiểm .

( 3) mùi thuốc điều phối

Thuốc đông y thuốc bào chế đơn thuốc điều hoà chương trình cùng chú ý hạng mục A

Xem xét vuông → tính giá → điều phối → duyệt lại → phát thuốc

Điều phối: tuyển dụng thích hợp của cân tiểu ly (d ăn lại thêm );

Cầm đẳng: trái cầm trong tay đẳng cán , phải tay lấy thuốc , nâng đến lông mi đủ , lấy đẳng xứng bình hoành làm chuẩn xác thực;

Bình chú đơn thuốc thuốc đông y vị trình tự điều phối , thuốc bào chế khoảng cách đặt ngang;

◇ thể tích lỏng theo đuổi mà số lượng nhiều của tiên xưng , độ dính lớn hậu xưng;

◇ đặc biệt xử lý của dược phẩm túi lép , tươi mới thuốc phân liều lượng túi lép;

◇ một phương nhiều dược tề áp dụng đuổi dược tề phục đẳng , chờ lượng giảm dần nguyên tắc;

◇ mỗi một dược tề trọng lượng sai khác khống chế tại ±5% trong vòng;

◇ chất đất cứng của cần lâm thời đập nát .

Hai , trung thành thuốc đơn thuốc điều phối

1 . Điều phối trung thành thuốc vẫn ứng tuân theo trước thuật của điều phối công việc chế độ , nghiêm ngặt bình chú xem xét vuông , tính giá , điều phối , duyệt lại cùng phát thuốc chương trình tiến hành .

2 . Trung thành thuốc của điều phối nhất định phải chú ý dược phẩm của thời hạn có hiệu lực .

3 . Cùng chỉ vị thuốc đông y , có chút trung thành thuốc cũng hội tổn thươngThai nhiCùng mẫu thể , có thai phụ nữ nên có chỗ kiêng kị .

Ba , điều phối duyệt lại

(1) thuốc bào chế điều phối duyệt lại nội dung 2 0 0 6A 2 0 16X

Thẩm tra đối chiếu mùi thuốc cùng dược tề số , có hay không sai vị , lọt vị , nhiều vị cùng trộn lẫn dị vật , thường dược tề thuốc của liều lượng sai khác ứng nhỏ hơn ±5% . Còn cần thẩm tra có hay không tương phản dược vật , có thai cấm kỵ dược vật , độc thuốc tê có hay không siêu lượng . Độc tính thuốc đông y , quý tế dược phẩm của điều phối có hay không thoả đáng . Đối với cần đặc biệt tiên nấu hoặc xử lý của mùi thuốc có hay không túi lép cũng ghi chú rõ cách dùng . Thẩm tra dược phẩm chất lượng .

( 2 ) trung thành thuốc điều phối duyệt lại nội dung

(2 0 14 ) công hiệu bất đồng , không thể đặt ở cùng một cái đẩu trúng chính là

A . Rễ bản lam cùng đại lá xanh

B . Đương quy cùng xuyên khung

C . Phiên giữ cùng cù mạch

D . Đương quy cùng sống một mình

E . Mẫu đơn da cùng xích thược

" câu trả lời chính xác ( D

" đáp án phân tích ( đương quy cùng sống một mình thuộc về hình dạng tương tự mà công năng khác nhau của thuốc tổ , không thể cùng đặt ở cái thuốc đẩu ở bên trong, nguyên nhân lựa chọn D .

Phát thuốc ,Thuốc đông y canh dược tề

Tiết thứ tư phát thuốc

Phát thuốc là thuốc đông y điều hoà công tác cái cuối cùng khâu .

Một , thuốc đông y phát thuốc quá trình cùng yêu cầu

Hai , thuốc đông y thuốc bào chế dụng thuốc chỉ đạo nội dung cùng yếu điểm

Ba , trung thành dược dụng thuốc chỉ đạo nội dung cùng yếu điểm

Tiết thứ năm thuốc đông y canh dược tề

Một , thuốc đông y canh dược tề duyên cách

(1) truyền thống canh dược tề

( 2 ) bọc nhỏ trang phụcThuốc đông y thuốc bào chế

Hai , thuốc đông y canh dược tề của tiên nấu

(1)Thuốc đông y canh dược tềCủa tiên nấu chương trình 2 0 0 5A 2 0 0 7A

1 . Thẩm tra đối chiếu

Tiên nấu trước gia tăng nước lạnh đem thuốc bào chế ngâm 2 0 ~3 0 phút đồng hồ , nhiệt độ không cao hơn 6 0 ℃ , dùng nước lượng cao hơn thuốc bột 3~5 centimet;

Tiên làm thuốc thích hợp gia tăng mới thủy một lần nữa nấu , tiên hồ vậy thì lấy thuốc bào chế một lần nữa nấu;

Tiên nấu dụng hỏa ứng tuân theo "Trước võ sau văn" của nguyên tắc;

Một dạng, thuốc một tiên phí hậu 2 0 m in , hai tiên phí hậu 15 m in;

Hiểu biểu hiện thuốc một tiên lửa to tiên 1 0 ~ 15 m in , hai tiên phí hậu tiên 5~ 1 0 m in;

Bổ dưỡng thuốc một tiên phí hậu tiên 3 0 m in , hai tiên phí hậu tiên 2 0 m in;

Tổng tiên xuất lượng: 4 0 0 ~6 0 0 m l , phân 2~3 thật phục dụng;

Tiên xuất dịch vô thối rữa , toan hủ vị , tiên xuất của cặn bã vô cứng rắn tâm , vô quá trình đốt cháy , hồ hóa .

( 2 ) chú ý hạng mục

Tiên dược dụng nồi đất , nước máy , cũng chú ý vệ sinh cùng an toàn . Thích hợp dụng nồi đất , chịu nhiệt độ cao dụng cụ thủy tinh ,Thép không rỉDụng cụ; không thích hợp dụng sắt , lữ chế phẩm .

( 3) đặc biệt tiên dược phương pháp 2 0 0 5B 2 0 13B

tiên tiên:

1 . Khoáng vật , động vật cốt giáp giống như thuốc bào chế: sinh cóc xác , sinh hình rẻ quạt , sinh răng động vật hoá thạch , sinh tử thạch anh , phát lạnh thủy thạch , sinh thạch quyết minh , sinh trân châu mẫu , sinh sò , ba ba , mai rùa , lộc giác sương , sinh nam châm , sinh con hào , thạch cao sống , sinh đất son , tự nhiên màu đồng vân vân.

2 . Có độc thuốc bào chế: sinh xuyên ô , sinh cỏ ô , chế phụ tử .

hậu hạ:

1 . Mùi hương thơm giống như: dâng hương , trầm hương ,Bạc hà, sa nhân , bạch đậu khấu , ngư tinh thảo.

2 . Lâu tiên sau có hiệu quả thành phần thích hợp bị phá hư của thuốc bào chế: câu đằng , khổ hạnh nhân , từ trường khanh , sinh đại hoàng , phiên tả lá .

bao tiên:

1 . Bao hàm chất nhầy chất khá nhiều của thuốc bào chế: trước xe tử , đình lịch tử .

2 . Giàu có lông tơ của thuốc bào chế: hoa Toàn Phúc , tỳ bà diệp .

3 . Phấn hoa vân vân nhỏ bé thuốc bào chế: bồ vàng, biển cát vàng , cóc bột , sáu tản ra .

dương hóa: a giao , ba ba nhựa cây , lộc giác nhựa cây , quy lộc hai tiên nhựa cây .

ngoài tiên:Nhân sâm, sâm mỹ , phương tây hoa hồng , linh dương sừng , trâu nước sừng .

đoái phục: hoàng tửu , trúc nước đọng , tươi mới ngó sen nước , khương nước , quả lê nước ,Mật ong.

hoà thuốc vào nước: sét hoàn , rắn độc vipe , linh dương sừng , ba bảy ,Hổ phách, sừng hươu , nhau thai , trầm hương , tiền tài xài uổng tỵ .

tiên canh thay mặt thủy: hồ lô xác , táo lớp đất giữa .

thời gian sử dụng đập nát: trái cây hạt giống giống như thuốc đông y , như trâu bảng tử , dưa lâu tử , giới tử , quyết gỗ dầu , đậu khấu ,Khổ hạnh nhân, tất bạt , cỏ đậu khấu , sơn chi , sa nhân , khiên ngưu tử , đào nhân , câu đố nhân , cây táo chua nhân vân vân.

Ba , trung thành thuốc điều hoà chú ý hạng mục

◇ nhất định phải chú ý dược phẩm của thời hạn có hiệu lực;

◇ quản lý lúc ứng gần hiệu quả kỳ dược phẩm tiên xuất;

◇ có thai chịu đựng dụng trung thành thuốc;

◇ có thai dùng cẩn thậnTrung thành thuốc;

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Thuốc đông y học giống như đề khố , thâm quyến dược sư thượng cương sát hạch năng lực đề khố
Tăng cường tiệm thuốc bắc quản lý tạo nên tốt đẹp dược học phục vụ
Nhật đều 9 thiên môn khám bệnh lượng của trung y sân , bốc thuốc cửa sổ không nhìn thấy xếp hàng chờ thuốc của đội ngũ , là làm sao làm được? lại phát hiện tây uyển bệnh viện thập đại lý do
Thuốc đông y thuốc bào chế "Dụng thuốc tuân quy phạm" của hợp lý tính cùng sự tất yếu
Thuốc đông y điều hoà không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy
Thuốc đông y thuốc bào chế đơn thuốc cho ví dụ
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p