Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Trung y trị liệu khoang dạ dày đau nhức
Khoang dạ dày đau nhức tức đau dạ dày , là lấy bụng trên khoang dạ dày bộ phận gần trái tim chỗ của đau đớn làm chủ chứng của một loại chứng bệnh , bởi vậy , thường có người vừa lòng đau , tim ổ đau . Nó phát tác thêm cùng ẩm thực , cảm xúc , say rượu cùng mùa biến hóa vân vân mật thiết liên quan , là lâm sàng bệnh thường gặp chứng . Khoang dạ dày đau nhức đã là trung y bệnh danh lại là lâm sàng triệu chứng biểu hiện , như gấp gáp mãn tính viêm dạ dày , loét bệnh , dạ dày thần kinh chứng vân vân biểu hiện có bụng trên khoang dạ dày bộ phận gần trái tim chỗ đau đớn lúc đều có thể theo như tổ quốc y học của "Khoang dạ dày đau nhức" tiến hành tương ứng biện chứng thi chữa cùng phái vuông dụng thuốc . Thường có thể kèm gặp những bệnh trạng khác , như nóng ruột , xương ngực hậu thấy nóng , ngược lại chua xót , trong miệng tanh hôi , loét miệng , chướng bụng , ăn hậu ngăn chặn cảm giác, muốn ăn hạ thấp hoặc muốn ăn nhưng lương hậu khoang dạ dày bộ phận khó chịu , hoặc trong bụng lạnh thích ấm thoa , cũng có thể kèm thêm đại tiện của dị thường , hoặc táo bón hoặc tiêu chảy vân vân.
Một   phương pháp trị liệu
1 . Bệnh can khí phạm dạ dày kiểm chứng
Chủ kiểm chứng: khoang dạ dày căng đau , trướng quá mức tại đau nhức , hoặc lấy trướng làm chủ , dẫn cùng hai uy hiếp , lồng ngực , phần bụng , đau nhức vô định hình , lúc làm lúc chỉ , công vọt di động , thường bởi vì cảm xúc biến hóa dụ phát hoặc tăng lên . Lòng buồn bực , thở dài , ợ , hoặc có trở lại chua xót , ồn ào , tâm phiền dễ nộ , miệng khô miệng đau khổ . Bựa lưỡi bạch hoặc mỏng vàng, mạch dây .
Cách chữa: sơ gan cùng dạ dày , lý khí giảm đau .
Phương thuốc: bốn nghịch tán hợp hương tô tán gia tăng giảm .
Sài hồ 1 0 lại thêm , chỉ xác 1 0 lại thêm , bạch thược 1 0 ~ 15 lại thêm , xuyên khung 1 0 khắc , hương phụ 1 0 lại thêm , thanh trần bì mỗi bên 6 lại thêm , tô ngạnh 1 0 lại thêm , sinh cam thảo 3~6 lại thêm .
Gia tăng giảm: dẫn cùng tề bụng làm đau nhân , gia tăng ô dược , mộc hương; dẫn cùng hai uy hiếp nhân , gia tăng úc kim , phật tay; dẫn tới ngực cõng nhân , gia tăng dưa lâu , giới bạch; có đàm trệ , đầy bụng nhân , gia tăng bán hạ , thần khúc; kiêm hỏa âu miệng đau khổ thôn chua xót , ồn ào không được thư , lưỡi đỏ nhân , gia tăng khương nước xào Sơn chi , thuốc đắng; kiêm lạnh lẽo ẩm ướt nôn mửa rõ ràng hiếm nhân , gia tăng ngô du , can khương , khương bán hạ; đau đớn so với kịch nhân , gia tăng cây diên hồ sách , xuyên luyện tử .
2 . Gan dạ dày oi bức kiểm chứng
Chủ kiểm chứng: khoang dạ dày nóng rực , đau đớn cấp bách , chua chua ồn ào , nôn mửa chua xót , tâm phiền dễ nộ , khô miệng khô lưỡi , đại tiện bí mật kết liễu , tiểu tiện hoàng . Lưỡi đỏ đài vàng, mạch trượt số .
Cách chữa: rõ ràng gan lợi nhuận mật , cùng dạ dày giảm đau .
Phương thuốc: đại sài hồ canh hợp trái kim hoàn gia tăng giảm .
Sài hồ 1 0 lại thêm , hoàng cầm 9 lại thêm , thuốc đắng 6 lại thêm , xào Sơn chi 6~ 1 0 lại thêm , ngô du 2~3 lại thêm , đan bì 1 0 lại thêm , bạch thược 1 0 ~ 15 lại thêm , tiền tài cỏ 15 lại thêm , ngay cả vểnh lên 1 0 lại thêm , chỉ thực 9 lại thêm , sinh đại hoàng 6 lại thêm .
Gia tăng giảm: đàm nóng hỗ kết liễu nhân , biểu hiện là quản bĩ tắc , thích hít sâu khí , cục bộ bình chú của đau đớn , không theo không đau , có thể kèm gặp nôn mửa , chán ăn , biết cơ nhưng không muốn ăn , đại tiện bí mật kết liễu , lưỡi chất đỏ , đài hoàng chán hoặc trượt , mạch dây trượt nhân toán cộng bán hạ , toàn dưa lâu; chua chua ồn ào , miệng dính miệng đau khổ nhân , gia tăng con mực xương , bồ công anh; ngực quản bĩ trướng đau đớn , lúc dẫn hai uy hiếp , gia tăng mộc hương , úc kim .
3 . Máu ứ cản trở kiểm chứng
Chủ kiểm chứng: đau đớn lâu ngày không được bình phục , một đường tiếp tục tính hoặc không quy luật mà theo , đau nhức kịch như ám sát như trùy , chỗ đau cố định lại cự bình chú , hoặc dẫn tới ngực cõng , cốc lương đều giảm , lương hậu đau đớn tệ hơn , đại tiện bí mật kết liễu . Lưỡi chất tử ảm , có ứ điểm ( bớt ) , mạch dây , sáp mà tế .
Cách chữa: hoạt huyết tiêu viêm , thông lạc giảm đau .
Phương thuốc: hạ máu ứ canh hợp bật cười tán gia tăng giảm .
Chế đại hoàng 6 lại thêm , đào nhân 12 lại thêm , dế trũi 6 lại thêm , pháo khương 6 lại thêm , quế nhánh 9 lại thêm , chích nhũ hương 8 lại thêm , chích hết thuốc 6 lại thêm , xuyên luyện tử 15 lại thêm , sinh bồ hoàng 1 0 lại thêm ( bao ) , ngũ linh son 1 0 lại thêm , cây diên hồ sách 1 0 lại thêm .
Gia tăng giảm: đau đớn trọng giả , gia tăng ba bảy bột ( nuốt ) , hoặc dụng chích con nhím da , cửu hương trùng; đại tiện bí mật kết liễu , gia tăng đương quy , bách tử nhân , hạnh nhân nhuận ruột thông liền .
4 . Tính khí hư hàn kiểm chứng
Chủ kiểm chứng: đau dạ dày ẩn ẩn . Cơ thì càng hơn , có thể nửa đêm đau nhức tỉnh , được lương thì chậm , thích ấm thích bình chú , tứ chi không nóng , cục bộ có thấy lạnh , hiện nôn thanh thủy , hoặc khoang dạ dày có chấn tiếng nước , thần mệt mỏi lực , tứ chi không nóng , sắc mặt trắng bệch , héo vàng, đại tiện đường mỏng . Lưỡi nhạt béo , đài trắng nuột , mạch nhẹ tế , trầm trễ.
Cách chữa: xây trung thông dương , ấm dạ dày tán hàn .
Phương thuốc: ① lý trung canh hợp hoàng kì xây trung Tôn-ga giảm . Hoàng kì 15 lại thêm . Quế nhánh 9 lại thêm , bạch thược 9 lại thêm , chích cam thảo 6 lại thêm , can khương 6~ 12 lại thêm , táo ta 5 mai , đảng sâm 9 lại thêm , xào bạch thuật 24 lại thêm . ② như kiêm hữu máu kiểm chứng nhân , có thể gặp mặt sắc bạch quang bạch , đại tiện sắc hạt hoặc hắc , không còn chút sức lực nào hụt hơi , hoặc có run sợ , đầu huyễn vân vân chứng , có thể chọn dụng đất vàng Tôn-ga giảm . Cam thảo 9 lại thêm , làm hoàng 9 lại thêm , bạch thuật 15 lại thêm , phụ tử 9 lại thêm , a giao 1 0 lại thêm , hoàng cầm 6 lại thêm , trong lò bếp đất vàng nửa cân tiên tiên ( hoặc đỏ thạch son thay mặt ) . ③ như kiêm hữu hàn uống lưu người trúng . Gặp khoang dạ dày bộ phận sợ lạnh , thậm chí sợ gió mát , thích lấy quần áo khỏa của hoặc túi chườm nóng ấm chi tắc đau nhức giảm , dạ dày chấn tiếng nước , liền đường làm đặc điểm , lưỡi chất nhạt đài bạch trơn nhẵn mạch trượt , có thể chọn dụng phục linh quế nhánh bạch thuật cam thảo Tôn-ga giảm . Phục linh 15 lại thêm , quế nhánh 9 lại thêm , bạch thuật 15 lại thêm , cam thảo 6 lại thêm , cây ngô thù du 3 lại thêm , bán hạ 12 lại thêm .
Gia tăng giảm: cục bộ lạnh đau nhức nhân , gia tăng can khương , ngô du , cây tế tân ấm tán; có ồn ào thôn chua xót , vị toan quá nhiều nhân , gia tăng ngô du , thuốc đắng , sò , con mực xương chỉ chua xót .
5 . Dạ dày âm khuy nhẹ kiểm chứng
Chủ kiểm chứng: đau dạ dày ẩn ẩn , có nóng rực cảm giác , ồn ào lại tựa như cơ , ăn không ngon , nạp ngây người lương ít, nôn khan khát nước , tay chân phiền nhiệt , đại tiện khô ráo . Lưỡi đỏ thiếu nước miếng , vết rạn vô đài , mạch đếm kỹ hoặc dây tế bất lực .
Cách chữa: nuôi dạ dày sinh tân giảm đau .
Phương thuốc: sa sâm mạch môn uống hợp cây thược dược cam thảo Tôn-ga giảm .
Nhạt lá trúc 9 lại thêm , sa sâm 15 lại thêm , mạch môn 15 lại thêm , bạch thược 15~3 0 lại thêm , sinh cam thảo 1 0 lại thêm , ngọc rắn lục 15 khắc , củ khoai 15 lại thêm , cây đu đủ 12 lại thêm .
Gia tăng giảm: đau đớn gia tăng cây diên hồ sách , xuyên luyện tử; ồn ào , thôn chua xót , nôn mửa , dạ dày âm hư mà bệnh can khí vượng nhân , gia tăng ô mai , ngô du , thuốc đắng; đại tiện bí mật kết liễu nhân , gia tăng bách tử nhân , dưa héo nhân , hỏa ma nhân , hắc hạt vừng nhuận ruột thông liền; kiêm khí trệ nhân , gia tăng lục ngạc mai , hoa hồng , phật tay mảnh nhỏ , dày phác hao phí , tỳ bà diệp vân vân.
6 . Nóng lạnh xen lẫn kiểm chứng
Chủ kiểm chứng: bệnh bao tử lâu ngày không được bình phục , lúc làm lúc chỉ , khoang dạ dày đau đớn có thể bởi vì hàn , nóng , ẩm thực , khí hậu , cảm xúc các loại nhân tố dụ phát , không một quy chế quy tắc . Kèm gặp nôn rõ ràng nước bọt hoặc nước chua , chướng bụng ruột minh , liền đường lâu tiết , lương nạp không tốt vân vân. Lưỡi chất nhạt béo bên cạnh có dấu răng , bựa lưỡi mỏng hoàng mà nhuận , mạch trầm dây mang số , hoặc nhẹ buộc nhẹ số . Hoặc khoang dạ dày đau đớn hoặc chướng bụng đau bụng , thích ấm bình chú , nhưng tâm phiền , thân nóng . Lòng dạ bộ phận môn của đốt tay . Lưỡi chất đỏ đài hoàng chán , mạch trầm , là nóng âu ngực cách , hàn kết liễu quản bụng .
Cách chữa: tân mở đau khổ giảm , nóng lạnh cũng âm điệu .
Phương thuốc: ① bán hạ tả tâm Tôn-ga giảm . Khương bán hạ 15 lại thêm , can khương 6 lại thêm , đảng sâm 15 lại thêm , thuốc đắng 6 lại thêm , hoàng cầm 6 lại thêm , sinh cam thảo 6 lại thêm , gừng 3 lại thêm , táo ta 1 0 mai . ② sơn chi can khương Tôn-ga vị . Sơn chi 12 lại thêm , can khương 9 lại thêm , chao 12 lại thêm .
Gia tăng giảm: quản đau nhức chướng bụng nhân , gia tăng bạch thược , dày phác; nôn mửa rõ ràng nước bọt hoặc nước chua nhân , gia tăng ngô du , thuốc đắng; trong dạ dày có chấn tiếng nước hoặc ruột minh nhân , gia tăng bạch thuật , quế nhánh , phục linh; đại tiện đường tả nhân , gia tăng bạch thuật , phục linh , đậu côve , hạt bo bo .
Hai   danh y kinh nghiệm
1 . Lý khắc thiệu phân biệt chữa đau dạ dày kinh nghiệm   rửa đàm giảm đau pháp: đau dạ dày kèm gặp miệng khô , dinh dính , hoặc nôn mửa chất nhầy nhân , phân biệt là trong dạ dày đàm trọc , giằng co khó tiêu . Khinh giả cầm sạch nhiệt hoá đàm , giống đan suối biển cóc hoàn vuông ( biển cóc xác , dưa lâu nhân ) gia tăng giảm; như kiêm ngực tràn đầy khí thô , đại tiện bí mật kết liễu nhân thì đổi dùng nhỏ dạ dày đan ( nguyên hoa , cam toại , đại kích , đại hoàng , hoàng bách ) . 《 Kim quỹ yếu lược 》 trung của dưa lâu giới bạch bán hạ canh , chỉ thực giới bạch quế nhánh canh vân vân chữa đàm uống tý ngăn trở của đau dạ dày , đều có rất hiệu quả tốt , không thể coi như là đơn thuần chữa tim đau thắt của chuyên vuông mà bỏ đi không cần .
Tiêu ứ giảm đau pháp: phàm trung y biện chứng là dạ dày ruột tắc nghẽn của bệnh nhân , phần lớn có mười hai chỉ ruột cầu bộ phận loét tồn tại . Đang đối với chứng dụng thuốc về sau, có của tả hạ bạch đông lạnh trạng vật , thịt nhão trạng vật , hoặc màu đen cứng rắn của hạt trạng vật , cùng cứng rắn dị thường của phân khối vân vân. Vị tràng đạo tắc nghẽn hình thành về sau , thì đau đớn tăng lên , lại bởi vì dạ dày ruột nhúc nhích chậm chạp , xuất hiện táo bón , ợ , lương ít, đau bụng vân vân chứng hoặc kèm khoang dạ dày bộ phận sợ gió lạnh , sợ lạnh lương vân vân. Như bựa lưỡi trắng nõn , ẩm ướt thiên về , có thể chọn dụng gặp tiên đan ( đen xấu , cây cau , ba cạnh , nga thuật , đại hoàng , mộc hương , đại bồ kết ); nếu đại tiện bí mật kết liễu , mạch tượng trầm chặc , chi lạnh lưỡi nhạt , hàn tượng rõ ràng dụng đại hoàng phụ tử canh . Dụng đại hoàng phụ tử canh phải chú ý: một là nhất định phải người này không được ọe . Như ọe thì bệnh cơ hướng lên , không thích hợp hạ pháp; hai là cây tế tân dụng lượng thích hợp trùng , thường dùng đến 6~9 lại thêm . Cây tế tân cùng phụ tử dùng được , xúc tiến ruột vận động , tăng cao đại hoàng tả hạ tác dụng .
Lưu thông máu giảm đau pháp: máu ứ tính đau dạ dày , nhiều kim châm tốt , trên lưỡi gặp ứ điểm, ứ bớt , mạch nhiều sáp , trị liệu ứng lấy hoạt huyết tiêu viêm làm chủ , bật cười tán thường dùng nhất , vuông trung ngũ linh son cùng bồ vàng, đã có thể lưu thông máu , lại có thể khô ẩm ướt hóa ứ , đối với đàm máu hỗn tạp nhân nhất là đối chứng .
Giải nhiệt giảm đau pháp: lúc đau nhức lúc chỉ , đau nhức trùng lúc không dám ăn món ăn lạnh , hát nước lạnh , thậm chí trên trán ra mồ hôi trộm , hoặc toàn thân mồ hôi lạnh , tay chân phát lạnh vân vân. Trị liệu dạ dày nóng đau đớn , lấy sơn chi , thuốc đắng làm chủ dược . Nóng cực xuất hiện giả hàn triệu chứng lúc, cần gia tăng tân nóng đi vọt thuốc lấy ngược lại tá , như 《 y triệt 》 của vội vàng tán ( xào sơn chi , gừng nước ) bên trong dụng gừng nước tức là . Dạ dày nóng đau đớn , nhưng dạ dày sợ gió mát , không dám ăn món ăn lạnh , hát nước lạnh , chỉ có tại lạnh trong dược gia nhập một chút ấm áp thuốc hoặc đi vọt thuốc , mới có khả năng uốn nắn nóng tà đối lạnh thuốc của cách cự của tính , từ đó phát huy nó giải nhiệt tác dụng . Không dám ăn lạnh nhân , phối can khương; khoang dạ dày bộ phận sợ gió mát đấy, phối bạch chỉ . Dạ dày nóng đau đớn mà kiêm trướng , ngay cả cùng hai uy hiếp , mạch tượng dây đếm được , lúc tả nóng tính , con dế mối tán hiệu quả tốt nhất . Vẫn còn ấm bỏ dở đau nhức pháp , vuông như lý trung canh . Xây ở bên trong, nuôi dạ dày giảm đau pháp , lấy đương quy xây trung canh cho thỏa đáng , nuôi dạ dày lấy diệp thị nuôi dạ dày canh là tốt . ( lý khắc thiệu . Đau dạ dày kiểm chứng chữa kinh nghiệm đàm . Trung y tạp chí , 1987 , 28 ( 1 0 ): 739~74 0 )
2 . Sắp đặt cũng nhân giáo dạy trị liệu khoang dạ dày căng đau của kinh nghiệm   trần lão cho rằng khoang dạ dày bộ phận căng đầy lẩm rẩm đau nhân , không thể một vị tiêu đạo sơ lợi nhuận , pháp lúc tư nhu chậm thông . Phân tích khoang dạ dày căng đầy đau đớn , đang trị liệu bên trên, kèm ai mục nát thôn chua xót nhân , chữa lấy tiêu đạo cùng ở bên trong, để bảo đảm cùng hoàn chủ của; công chống đở làm đau nhân , chữa lấy sơ gan lý khí , thích hợp sài hồ sơ gan tán vân vân. Như thế trên giường bệnh có khác khoang dạ dày căng đầy đau đớn nhân , lũ dụng tân hương đi vọt thì không có chút nào hiệu nghiệm , thậm chí bình phục chữa trị liệt . Kinh phản phục cân nhắc , cẩn thận phỏng đoán , cho rằng khoang dạ dày căng đau bệnh cơ có hai: một là can mộc bạo cang , âu mà thô bạo phạm dạ dày , cho nên khí cơ bĩ ngăn trở , phát là dạ dày sân căng đầy đau đớn , này là 《 y học chánh truyền? Khoang dạ dày đau nhức 》 sở vân: "Mộc khí bị âu , phát thì quá mức , nguyên nhân dân bệnh có thổ bại cây mộc tặc của chờ ." Chữa thì lại lấy sơ gan lý khí làm chủ , vuông lấy sài hồ sơ gan tán gia tăng giảm , hiệu quả trị liệu rốt tốt . Thứ hai , dạ dày thuộc thổ , là nhiều khí nhiều máu của phủ , thích nhu nhuận mà chủ thụ nạp . Dạ dày của bệnh biến , đa số âm hư , hoặc tố thể dạ dày âm không đủ , hoặc qua lương cay độc , hoặc đói no thất thường , hoặc sốt cao đột ngột tổn thương âm các loại, cho nên dạ dày âm không đủ , mà gan mộc khắc thổ chi lực đối lập tăng cường , tức 《 bên trong kinh » cái gọi là "Nó bằng không , thì kỷ không thắng , khinh mà thừa của" tâm ý cũng . Bệnh biến còn tại dạ dày , gan khắc thổ chi lực cũng tại phạm vi bình thường , nguyên nhân trị liệu ứng trùng lấy tư dạ dày âm , giảm dạ dày khí , tá lấy sơ gan lý khí . Xem cổ kim y tịch đối khoang dạ dày căng đầy đau đớn trị liệu , thiên về tại sơ lý bệnh can khí , điều bổ dạ dày khí , đây cũng chính là cùng là khoang dạ dày căng đau , lâm sàng hiệu quả trị liệu đính chính nửa nọ nửa kia thậm chí tăng kịch của nguyên nhân thực sự chỗ . Kỳ thật , liền hư thực mà nói , cái trước là khí trệ chứng minh thực tế , cái sau là âm nước miếng không đủ của nhẹ kiểm chứng , nguyên nhân cách chữa bên trên, cái trước lấy hành khí đạo trệ làm chủ , cái sau lấy tư âm nhu nhuận làm chủ , không thể lẫn lộn .
Ba   án lệ lựa chọn
1 . Vương văn chính y án ---- lý trung canh hợp nửa lưu huỳnh hoàn gia tăng vị trị liệu tính khí hư hàn , hàn ngưng khí trệ kiểm chứng
Phan mỗ nào đó , nam , 46 tuổi . Năm 1985 1 0 nguyệt ngày 12 sơ chẩn . Người bệnh khoang dạ dày lạnh đau nhức hơn mười năm , phản phục phát tác , kinh dạ dày kính kiểm tra chẩn đoán bệnh là loét dạ dày bệnh . Gần đây bởi vì làm việc qua mệt mỏi , thêm nữa ẩm thực sanh lãnh , đau dạ dày tăng thêm , ợ liên tiếp làm , đại tiện đường mỏng , tiểu tiện liên tiếp nhiều. Dùng lâu dài phổ lỗ bổn tân Vô Minh hiển hiệu quả trị liệu . Khám bệnh tra gặp sắc mặt trắng bệch , lưỡi chất nhạt , đài bạch lược bỏ dày, mạch dây . Bản Ví dụ là tố thể tính khí suy yếu , thu nhận bệnh lạnh khách dạ dày . Bố trí khoang dạ dày đau đớn thường thường nhẹ , hàn cũng gặp, bởi vì nhẹ thụ hàn , bởi vì hàn mà ngưng , nguyên nhân chọn vuông dụng thuốc muốn tuân "Không phải cương mà không thể tô kỳ dương" của nguyên tắc , tuyển dụng lý trung canh hợp nửa lưu huỳnh hoàn gia tăng vị ôn dương tán hàn , "Ngoại trừ tích lạnh , ấm hàn bẩn" . Bán hạ , lưu huỳnh , can khương xứng đôi , lực tại tu bổ hỏa trợ giúp dương , đuổiHàn khư đàm . Tham gia thuật chích thảo, ích khí kiện tỳ lấy bổ hư , xuyên phác tiêu
Trướng rộng ở bên trong, đơn thuốc là: bán hạ 15 lại thêm , lưu huỳnh 0.1 lại thêm ( mài phấn xung ) , cái tham gia 3 0 lại thêm , bạch thuật 9 lại thêm , can khương 9 lại thêm , chích cam thảo 6 lại thêm , khương xuyên phác 9 lại thêm , thành thục phụ tử 12 lại thêm . Phối phục tiêu phá vỡ mỡ ( sinh cơ tán gia tăng giảm vuông , mật ong âm điệu mỡ ) khư mục nát sinh cơ , hoạt huyết tiêu viêm , chế chua xót thu liễm , kinh lâm sàng xem xét cùng cơ sở thí nghiệm , thích hợp được tốt đẹp hiệu quả .
Hai khám bệnh: phía trên phục đến hai dược tề về sau, khoang dạ dày đau nhức Kỷ chỉ . Sáu dược tề dùng xong về sau, đau dạ dày bình phục , chư chứng đại giảm , lưỡi mạch cùng trước, chúc chiếu phía trên tiếp tục tiến lên thuốc sáu dược tề .
Ba khám bệnh: thuốc hậu tự giác triệu chứng cơ bản biến mất . Lưỡi bình thường , mạch trầm tế . Toại kế phục tiêu phá vỡ mỡ , định kỳ phúc tra .

2 . Du trường vinh y án ---- bán hạ tả tâm canh trị liệu nóng lạnh hư thực xen lẫn kiểm chứng
Dương mỗ nào đó , nữ nhân , 17 tuổi , năm 1963 2 tháng sơ chẩn . Lấy khoang dạ dày đau nhức 4 năm , lương nhập tức nôn hoặc hướng lương mộ nôn hai tháng qua khám bệnh . Du thị phân tích đau nhức là ở lại việc gì , nói năng mới bệnh , mới bệnh là gấp gáp , thích hợp tiên chữa nôn . Vuông dụng bán hạ tả tâm hợp toàn che thay mặt đỏ thẫm Tôn-ga giảm , nôn bằng hậu lấy gừng tả tâm canh ( bán hạ tả tâm Tôn-ga gừng ) củng cố .3 tháng về sau tuần biết , chẳng những nôn mửa mùi tái phát , lại khoang dạ dày đau nhức cũng biến mất .

3 . Thẩm trọng lý y án ---- tháng thiếu trung canh trị liệu dạ dày khí bất hòa, tỳ dương mất triển khai kiểm chứng
Lí mỗ nào đó , nam 35 tuổi , năm 1976 ngày mùng 8 tháng 1 sơ chẩn . Người bệnh quản trung nỗi khổ riêng , tại buổi chiều đến nửa đêm là quá mức , có khi tâm rầm rĩ . Đã từng kiểm tra khám bệnh là dạ dày đậu viêm , đài mỏng bạch , mạch nhu . Dạ dày khí bất hòa, tỳ dương mất triển khai . Chữa lấy tháng thiếu trung canh . Đơn thuốc: sinh bạch thược 15 lại thêm , chích cam thảo 9 lại thêm , đảng sâm 9 lại thêm , can khương 3 lại thêm , chích ô mai 3 lại thêm , sa la tử 9 lại thêm , đỏ chót táo 5 mai , trần bì 3 lại thêm , đưổng mạch nha ( phân 2 thật hoà thuốc vào nước )9 0 lại thêm .7 thiếp , sau khi dùng thuốc bình phục .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Hoà giải đầu mối , thanh hoá đàm nóng , lưu thông máu giảm đau pháp trị liệu mãn tính dạ dày . . .
Đau dạ dày
Khoang dạ dày đau nhức mang bệnh y khám và chữa bệnh phương án
Trung y bồ hoàng ích dạ dày canh trị liệu đau dạ dày kinh nghiệm bồ hoàng ích . . .
Đau dạ dày phải làm thế nào điều trị?
Trị liệu mãn tính viêm dạ dày bệnh bao tử của trị liệu lương vuông trị liệu bệnh bao tử gia truyền bí phương ba phút chữa khỏi đau dạ dày dạ dày của điều dưỡng cùng nuôi dạ dày bí quyết
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p