Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Trị liệu phế hỏa tam thuốc:
Phế hỏa tam , các ngươi đoán nôn cục đàm , trọc đàm , phế hỏa rất vượng đấy, hoàng kì , ngư tinh thảo, kim kiều mạch ,Kim kiều mạch phế ung muốn thuốc , ngư tinh cỏ phế nóng thần dược hai cái phối cùng một chỗ lại thêm hoàng cầm giảm phế nóng . Cho nên khục nôn cục đàm hoàng trọc đấy, dụng phế hỏa tam .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Mặc cho của lớp nhà bài giảng loạt của mười sáu
Phế nóng , nhuận phế , lý phổi khí
Lão trung y thần kì tay chữa viêm phổi , xuất bí phương thuốc đến bệnh tự ngoại trừ
Lâu khục đàm nhiều, chu lão diệu chiêu giúp ngài nhẹ nhõm ứng đối
Nhẹ nhõm học dụng thuốc đệ 4 giảng 2 ( phụ 《 Ngũ kinh giàu một ngày: thiên nhiên thiên cứu 》 coi thường liên tiếp )
Gió nóng lâu khục danh y lũ hiệu quả vuông
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p