Chia sẻ

【 mặc cho kế học: parkinson bệnh ] tinh

Hạo thịnh nhà 2 0 22- 1 1-24 Phát biểu tại sơn đông

Lĩnh nam trung y thuốc văn hóa2 0 22- 1 1- 19 0 9: 0 0Phát biểu tạiQuảng đông

Mặc cho kế học , lần thứ nhất y học trung quốc đại sư , từng nhận chức trường xuân trung y thuốc đại học chi nhánh y viện bác sĩ chủ nhiệm ,Mặc cho kế học từ nằm tà lý luận xuất phát , lấy bổ thận làm chủ , kiện tỳ là pháp , âm điệu gan là vuông luận chữa bệnh này .Hiện tại đemNhậm lão từ nằm tà lý luận luận chữa parkinson bệnh kinh nghiệm giới thiệu như sau , lấy hưởng đồng nghiệp .

Parkinson bệnh là một loại lâm sàng thường gặp mãn tính , tiến triển tính tật bệnh , lâm sàng triệu chứng chủ nên biểu hiện là cơ bắp tê cứng , đứng im tính rung động , vận động chậm chạp cùng dáng đi tư thế dị thường , nó phát bệnh đặc điểm đa dạng , trí tàn tỉ lệ cực cao , ảnh hưởng nghiêm trọng người bệnh của chất lượng sinh hoạt , đồng thời cũng cho nó gia đình cùng xã hội mang đến gánh nặng cực lớn .

Parkinson bệnh còn được gọi là rung động tê liệt , là một loại thường gặp trung lão niên hệ thần kinh biến tính tật bệnh , trên giường bệnh chủ yếu lấy vận động chậm chạp , đứng im tính rung động , cơ bắp tê cứng cùng tư thế bình hoành chướng ngại là đặc thù , nó bệnh tâm thần lý học cải biến chủ yếu là Louis thể thông cảm thể của phân bố cùng Dopamin thần kinh nguyên của thoát mất , Louis thể thông cảm thể thành phần chủ yếu là α đột xuất nhiệt hạch lòng trắng trứng . Châm đối với nước ta năm 1983 đến 2 0 0 9 năm parkinson bệnh nhân quần bệnh dịch học của một hạng Met a phân tích kết quả điều tra biểu hiện: nước ta toàn đám người parkinson bệnh tỷ lệ nhiễm bệnh là 19 0 hoặc 1 0 vạn , nam tính cao hơn nữ tính; tuổi tác á tổ kết quả phân tích là , 5 0 ~59 tuổi đám người tỷ lệ nhiễm bệnh là 133 hoặc 1 0 vạn , 6 0 ~69 tuổi 422 hoặc 1 0 vạn , 7 0 ~79 tuổi 8 25 hoặc 1 0 vạn , 8 0 tuổi ở trên 1663 hoặc 1 0 vạn , toàn đám người hàng năm của phát bệnh tỉ lệ ước là 362 hoặc 1 0 vạn người , tổng thể hiện ra phát bệnh tỉ lệ cao hơn âu mỹ vân vân quốc gia phát đạt cùng địa khu xu thế . Mặc cho kế học theo nghề thuốc 6 0 năm hơn , đối nội khoa các loại nghi nan tạp bệnh trị liệu đều có sở thành , nhất là đối từ nằm tà lý luận luận chữa parkinson bệnh nghiên cứu có chỗ độc đáo , cũng có vẻ lấy hiệu quả trị liệu .

Nằm tà lý luận

Nằm tà của nội hàm .Mặc cho kế học vạch: "Nằm tà tức ẩn giấu tại nhân thể của nhẹ ." Nằm nhân , che giấu cũng . Nằm tà , cũng gọi nằm khí , là chỉ phục tàng tại người bên trong thân thể , vượt lúc phát bệnh , tùy thời phát bệnh là không chính khí độ . Nằm tà có nghĩa hẹp cùng nghĩa rộng phân chia , nghĩa hẹp của nằm tà chỉ nằm nhiệt độ không khí bệnh , tức ngoại tà xâm phạm nhân thể , chánh khí bị buộc , không thể nắm tà xuất ngoại , khiến tà khí có thể nằm che giấu , hoặc phục dưới cơ bắp nhiệt hạch , hoặc phục dưới màng bắt đầu , hoặc phục dưới son màng , hoặc phục dưới cơ bắp thấu , vượt khi thì phát . Nghĩa rộng của nằm tà là chỉ hết thảy nằm mà không tức phát tà khí , tức chỉ thất tình gây thương tích , ẩm thực không thoả đáng , máu ứ , đàm trọc , bên trong độc vân vân ở bên trong suy cho cùng nguyên nhân bệnh làm . Tạng phủ có nằm tà , bao gồm nằm nhiệt độ không khí bệnh . Như đời nhà Thanh vương yến xương 《 vương thị y tồn tại 》 nói: "Nằm che giấu chư bệnh , sáu dâm , ẩm thực , chư âu , kết liễu đàm , máu ứ , tích khí , chứa nước , chư trùng đều có hắn." Bởi vì tà khí chưa siêu việt nhân thể chánh khí của tự thân điều tiết phạm vi , nguyên nhân không lập tức phát bệnh , phục tàng vào trong ."Nằm tà" hoặc bởi vì cảm thụ sáu dâm của tà đùa , hoặc bởi vì ẩm thực thất tiết , thất tình quá kích , khổ nhàn mất cân đối loại nhân tố xúc động mà lần nữa phát tác , hoặc tiến một bước tăng thêm , hoặc dẫn phát hắn bệnh .

Nằm tà của phân loại .Mặc cho kế học giáo sư đem nằm tà chia làm "Ngoại cảm nằm tà" cùng "Tạp bệnh nằm tà" . Cảm giác sáu dâm mà không tức bệnh , qua đi vuông phát nhân , gọi là nằm tà; Kỷ phát nhân mà chữa không đúng phương pháp , bệnh tình ẩn phục , cũng gọi là nằm tà; có sơ cảm giác chữa không đúng phương pháp , chánh khí nội thương , tà khí bên trong hãm , tạm thời giả bình phục , hậu vẫn tác giả , cũng gọi là nằm tà; có Kỷ chữa trị , mà thất bại trừ sạch bệnh căn , di tà bên trong nằm , hậu lại tái phát , cũng gọi là nằm tà; lại có bệnh tình mặc dù đạt đến khống chế , nhưng tà khí tiềm phục , dẫn phát hắn bệnh; hoặc có nội thương tạp bệnh đưa đến nằm tà , như trải qua trị liệu của nội thương tật bệnh , lâm sàng khỏi hẳn , nhưng thất bại triệt để loại trừ phát bệnh nguyên nhân bệnh , còn có tà khí tiềm phục , hậu gặp nguyên nhân bệnh phản phục phát tác nhân; lại có tiên thiên thiên chất bất đồng , hậu thiên tạng phủ công năng mất cân đối , tà khí từ sinh , dần dần mà nằm tích , gặp bởi vì phát bệnh vân vân.

Nguyên nhân bệnh bệnh cơ

Nằm tà phát bệnh tại trên giường bệnh nhìn mãi quen mắt , rất nhiều tật bệnh của phát sinh , phát triển , chuyển về đều cùng nằm tà có quan hệ mật thiết . Mặc cho kế học trên giường bệnh thường xuyên vận dụng nằm tà lý luận trị liệu parkinson bệnh , hắn cho rằng parkinson bệnh hình thành , mặc dù cùng não có quan hệ , nhưng chủ yếu lấy thận làm gốc , lấy tỳ làm gốc , lấy gan là tiêu . Đóng thận là tánh mạng căn nguyên , tiên thiên gốc rể , nội tàng mệnh môn chi dụng cùng nhau hỏa , thủy hỏa hỗ trợ , hóa sinh chân âm chân dương , thì cổ vũ cơ thể biến hóa nếu một , bên ngoài điều khiển sáu dâm , nội ứng vạn biến . Nếu thận khí nhẹ thì thần tiêu mà doanh vệ cáo suy , thất khiếu khác thường , đề hào vô lệ , mũi không được hắt hơi mà nước mắt , tai im ắng ve kêu . Tỳ làm hậu thiên chi bản , bách hải người mẹ; tỳ suy vận hóa thất thường , thì không ủ phân xanh thủy cốc chi lực , giấu dịch chi năng; tỳ không được sinh nước bọt , nguyên nhân ăn miệng khô , nằm thì nước bọt tràn , ban ngày thì ngủ , đêm thì tỉnh . Gan là khí cơ lên xuống chi chủ , nước miếng máu sơ tiết của Quan , chủ trảo , chủ cơ bắp , bệnh can khí suy thì gân kiện bất lợi , hành động bất tiện . Tây y cho rằng bản bệnh chủ yếu bệnh lý cải biến là đen chất Dopamin năng lực thần kinh nguyên biến tính bại hoại . Mà từ trung y góc độ đoán , nó nguyên nhân bệnh có hư thực hai phương diện , đơn nhất cùng hợp lại nhân tố đều có thể dẫn đến bản bệnh phát sinh .

Lâm sàng đặc thù

Nằm tà bố trí rung động chấn của đặc điểm có ba:

Một , bệnh từ trong tổn thương nằm tà bố trí , chủ yếu bao gồm đàm uống , máu ứ vân vân hữu hình thật tà . Bởi vì tiên thiên thận dương không đủ , mất tại ấm áp , cộng thêm thất tình nội thương , ẩm thực thất tiết dẫn đến khí cơ lên xuống thất thường , lâu của tạng phủ công năng mất cân đối , tỳ mất kiện vận , thủy dịch thay thế hỗn loạn , nước bọt không thay đổi , ngừng tụ là đàm , ẩm ướt , đàm âu lâu hoá nhiệt , có thể thấy được tứ chi rung động , đầu lắc không ngừng, lạc~ nôn hoàng đặc đàm , hoặc lấy hình thể mập mạp vân vân làm chủ chứng , thật chứng nhưng có đầu váng mắt hoa , tứ chi chết lặng , miệng dính miệng đau khổ , nóng nhiễu không yên , hoặc tứ chi khốn trùng , lòng buồn bực hiện ác , nôn mửa đàm nước bọt , đàm nước bọt như lũ như tơ , quét không ngừng , lưỡi người mập lớn, có dấu răng , lưỡi chất đỏ , đài bạch dày chán hoặc hoàng chán , mạch dây số hoặc trượt vân vân; hoặc là khí huyết sinh hóa mệt nguồn gốc , nhưng mà khí là máu soái , khí đi thì máu đi , nước miếng đi , khí hư thì thôi động bất lực , nước miếng , máu mất đi động lực , máu ngừng mà làm ứ , nước miếng ngừng là đàm ứ hỗ kết liễu , mạch đạo bất lợi , gân mạch mất nuôi , thì gặp đầu lắc chi rung động , cơ bắp tê cứng , gân mạch câu gấp gáp , thật chứng có thể thấy được động tác giảm chậm chạp hoặc phần đầu lay động , tứ chi đau đớn không thôi , hoặc tứ chi gập thân bất lợi , lưỡi chất đỏ sậm , hoặc có ứ bớt ứ điểm, đài trắng nõn hoặc mạch dây sáp hoặc tế sáp vân vân.

Thứ hai , ngoại cảm nằm tà , lại có thể gọi là sáu dâm ngoại cảm nằm tà . Chánh sở vị chánh khí tồn tại bên trong, tà không thể làm , nhân thể chánh khí không đủ , chống cự ngoại tà chi lực kém hơn , nguyên nhân tà khí dễ nhập , lại không dịch loại trừ , thường gặp nguyên nhân bệnh có thể phát là rất nhiều tật bệnh . Ngoại cảm sáu dâm xâm nhập cơ thể , nếu lưu mà không đi , thì bỏ tại tạng phủ , bên trong liên tạng phủ , tán ở dạ dày ruột , tổn thương tại ngũ tạng , tạng phủ công năng mất cân đối về sau, bên trong sinh đàm ứ , cũng có thể gặp bản bệnh .

Thứ ba , tiên thiên thiên chất không đủ , tuân theo tự phụ mẫu của tiên thiên của tinh để lại tà độc , phục cảm giác sáu dâm của tà , hoặc thất tình nội thương , hoặc lao động quá đáng , hoặc là lương uống không được sạch vân vân nguyên nhân bệnh tạo thành tỳ gan thận vân vân tạng phủ công năng mất cân đối , sinh phong , ứ , đàm vân vân tà , khiến gân mạch mất nuôi , thì có thể thấy được đầu lắc chi rung động , thần ngây người , thậm chí có thể thấy được thật chứng đầu váng mắt hoa , ngụ mị đảo ngược , ù tai , hoặc sửu liền bất lợi , nặng thì ngôn ngữ mất tự , khóc không ra nước mắt khác thường , lưỡi chất đỏ nhạt , đài mỏng bạch , mạch nhiều dây tế hoặc trầm nhược đẳng .

Hiệu quả trị liệu phương pháp

Nhằm vào nằm tà phát bệnh , mặc cho kế học cho rằng "Đông tổn thương tại hàn , xuân tất bệnh ấm" . Đông có liệt phong , chạy bằng khí có hàn , hàn năng thương dương , vi nhân không được tức bệnh , tà khí tiềm ẩn tại da thịt màng bắt đầu , hoặc phục tàng vu thiếu âm . Giấu tại da thịt màng bắt đầu của tà là mùa đông lao động quá mức hoặc nuôi sinh không thích đáng, khiến mồ hôi đi ra nhiều nhân; nó giấu tại thiếu âm nhân là đông không được giấu tinh , thận tinh bên trong mệt nhân , cũng có hậu thiên tính khí của tinh sinh thành không đủ nhân . Tức cổ nhân lời nói: "Đến nhẹ chỗ , chính là khách tà chỗ" ; vương khẳng nhà nói: "Rung động chấn . . . Bệnh này tráng niên tươi mới , trung niên về sau chính là cũng có , lão niên rất nhiều ." Nói bệnh này một dạng, nhiều tại 5 0 tuổi về sau phát bệnh , chậm chạp phát bệnh , đầu lắc , chi rung động , nặng thì không thể cầm vật , kế thì hành động chậm chạp , tứ chi mất linh , biểu lộ đạm mạc , cuối cùng thì mồm mép chảy dãi , nặng thì si ngốc vân vân. Tình chí mất cân đối , bệnh can khí không được thư , dẫn đến khí huyết ứ trệ , cản trở bất thông , gân mạch mất nuôi , đều có thể phát làm gốc bệnh , lúc này lấy phù chính khư tà là trị liệu đại pháp . Mặc cho kế học trị liệu bản bệnh nguyên tắc nhiều lấy bổ thận làm chủ , kiện tỳ là pháp , âm điệu gan là vuông .

Bổ thận làm chủ , viết tinh ích tủyThận vi tiên thiên gốc rể , thận hư tủy giảm , tủy biển mất sung mãn , thần cơ mất nuôi , gân mạch tứ chi người mất mà phát bệnh . Đối với tủy biển không đủ của người bệnh , mặc cho kế học lấy viết tinh ích tủy là pháp , vuông dụng duyên thọ vò đầu xuân , lại danh thần tiên duyên thọ rượu ( 《 thọ thế giữ gìn nguyên 》 ) , cũng có thể dụng quy lộc hai tiên mỡ: lộc giác nhựa cây 1 cân , mai rùa nhựa cây nửa cân , cẩu kỷ tử 6 lượng , nhân sâm 4 lượng ( ngoài là nhỏ vụn ) , cây long nhãn thịt 6 lượng , lấy cẩu kỷ tử , cây long nhãn thịt tiên mỡ , luyện bạch mật thu vào , trước đem hai nhựa cây rượu thấm , dương cẩu kỷ tử , cây long nhãn thịt mỡ trung , chờ đợi tan hết , nhập nhân sâm mạt , bình sứ thu vào trữ . Bổ thận viết tủy , khiến thần cơ khôi phục , gân mạch có thể nhu nuôi , thì chư chứng đều là ngoại trừ , người bệnh chất lượng sinh hoạt có rõ ràng tăng cao .

Kiện tỳ là pháp , tiêu đàm dịchBản bệnh người bệnh thường bởi vì tỳ hư đàm thịnh phản ứng do bị khuấy động , tỳ mất kiện vận , thủy dịch thay thế hỗn loạn , nước bọt không thay đổi , ngừng tụ là đàm , âu lâu hoá nhiệt , có thể thấy được tứ chi rung động , đầu lắc không chỉ triệu chứng . Nếu không thể đem tà khí triệt để khu trừ tại bên ngoài , tà khí tiềm phục , gặp nguyên nhân bệnh mà phát , hội tiến một bước tăng thêm bệnh tình . Mặc cho kế học lấy kiện tỳ là pháp , chữa lấy kiện tỳ thông suốt đàm tỉnh thần chi pháp , cho tham gia linh bạch thuật tán hợp hai trần thang gia tăng giảm , cũng có thể cho tiêu đàm xuyên thấu qua não hoàn ( mặc cho kế học được từ mô phỏng vuông ): chế mật tinh 25 lại thêm , thiên trúc hoàng 1 0 0 lại thêm , ổi xà phòng 5 lại thêm , xạ hương 4 lại thêm , hổ phách 5 0 lại thêm , úc kim 5 0 lại thêm , rõ ràng bán hạ 5 0 lại thêm , trần bì 5 0 lại thêm , viễn chí thịt 1 0 0 lại thêm , trân châu 1 0 lại thêm , trầm hương 5 0 lại thêm , thạch trắng 1 0 0 lại thêm , nhím biển 5 0 lại thêm , tổng cộng là nhỏ vụn mật là hoàn ( nặng chừng 6 lại thêm ) . Mỗi lần 1 hoàn , nhật phục 3 thật , nước sôi để nguội đưa tiễn , hiệu quả trị liệu rõ rệt .

trần bì

Âm điệu gan là vuông , hành khí hóa ứGan chủ sơ tiết mà giấu máu , vốn có mảnh mà thông suốt khí cơ , điều tiết tình chí công năng , tình chí bại xụi thì bệnh can khí âu trệ , sơ tiết thất trách , thì khí cơ không khoái . Khí là máu soái , gan uất khí trệ , lâu ngày không hiểu , tất suy cho cùng máu ứ bên trong ngừng. Mạch đạo bất lợi , gân mạch mất nuôi , thì gặp gân mạch câu gấp gáp , cơ bắp tê cứng , đầu lắc chi rung động . Mặc cho kế học lấy âm điệu gan là pháp kiêm lưu thông máu hành khí , có thể cho sài hồ sơ gan tán hợp biết điều lưu thông máu canh: trần bì ( dấm xào ) 1 0 lại thêm , sài hồ 15 lại thêm , hương phụ 2 0 lại thêm , chỉ xác ( trấu xào )9 lại thêm , cam thảo ( chích ) 1 0 lại thêm , xích thược 1 0 lại thêm , xuyên khung 15 lại thêm , đào nhân 1 0 lại thêm , táo ta 1 0 lại thêm , hoa hồng 9 lại thêm , già hành ( cắt nhỏ )3 cây , gừng tươi 9 lại thêm , xạ hương ( lụa bao ) 0.15 lại thêm . Nên mới có thể hoạt huyết tiêu viêm , hơi thở gió định rung động , cải thiện người bệnh triệu chứng . Khí huyết không đủ nhân , cho bổ trung ích khí canh hoặc tứ quân tử canh đến bổ ích khí huyết . Phong dương bên trong động giả lấy tư âm lặn dương là pháp , chữa lấy tư sinh thanh dương canh hoặc tư vinh nuôi dịch mỡ .

Ngoại trừ kể trên phương thuốc trị liệu bên ngoài , mặc cho kế học chủ trương parkinson bệnh người bệnh nhất định phải chú ý điều dưỡng .

Tiểu kết

Parkinson bệnh là một loại chậm chạp tiến triển mãn tính tật bệnh , nó quá trình mắc bệnh dài , theo tật bệnh của phát sinh sôi triển khai , bệnh cơ cũng khác nhau , cái này chính có thể phát huy trung y nắm chặc chỉnh thể , biện chứng luận trị của ưu thế . Người viết căn cứ vào mặc cho kế học của kinh nghiệm tổng kết , từ nằm tà của nội hàm cùng phân loại xuất phát , đưa ra nằm tà có nghĩa hẹp cùng nghĩa rộng phân chia , chủ yếu phân tích nghĩa rộng của nằm tà chia làm nội thương , ngoại cảm cùng tiên thiên nằm tà . Căn cứ nằm tà của suy cho cùng bệnh đặc điểm đến phân tích nó cùng parkinson bệnh nguyên nhân bệnh bệnh cơ quan hệ , đưa ra parkinson bệnh hình thành , lấy thận làm gốc , lấy tỳ làm gốc , lấy gan là tiêu , chữa thích hợp bổ thận làm chủ , kiện tỳ là pháp , âm điệu gan là vuông , ý đang phát huy trung y chỉnh thể điều tiết , biện chứng thi chữa của ưu thế , là lâm sàng trị liệu parkinson bệnh cung cấp tham khảo .

Trịnh trọng thanh minh:

Bởi vì mỗi cá nhân của thể chất cùng bệnh tình bất đồng , trong bản án phương thuốc cùng liều lượng gần thích hợp với bản án bệnh nhân ngay lúc đó bệnh tình . Chưa trung y biện chứng chẩn trị , không được rập khuôn sử dụng trong bản án của đơn thuốc cùng liều lượng . Rộng rãi độc giả như có yêu cầu , ứng tiến về chánh quy y viện chẩn trị , để tránh làm hỏng bệnh tình .


Nguồn gốc 124Nội dung chỉnh lý tự: 《 trung quốc trung y thuốc báo cáo 》2 0 2 1 năm ngày mùng 6 tháng 8 thứ năm bản , tác giả:Ngô đại rồng , Triệu Tịnh đồng , La Đan [Rodin] , trương tử phong , triệu đức thích trường xuân trung y thuốc đại học chi nhánh y viện

  Bổn trạm là cung cấp cá nhân kiến thức quản lý internet tồn trữ không gian , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , không có nghĩa là bổn trạm quan điểm . Xin chú ý phân biệt trong nội dung của phương thức liên lạc , hướng dẫn mua sắm vân vân tin tức , để phòng lừa gạt . Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , xin điểm kíchMột kiện báo cáo .
  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p