Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Cổ nhân danh y luận mạch khám bệnh ( 1 )
Di chuyển mạch
(1) mạch học tam tự quyết mạch tượng ca thắng lợi dễ dàng có , trùng bình chú vô , lâng lâng , trên thịt du lịch . Chủ bệnh ca di chuyển là dương , biểu hiện kiểm chứng chờ , thu phổ biến , bệnh lâu sầu; biểu hiện gió nóng , hữu lực di chuyển , nếu máu nhẹ , bất lực di chuyển . Phân bộ chủ bệnh ca trái tấc di chuyển , là cảm mạo , hoặc gió đàm , tụ ở ngực; trái quan di chuyển , bụng bành bành , uy hiếp căng đầy , cũng buồn nôn; trái xích di chuyển , bàng quang gió, nước tiểu sắc đỏ , đau nhức bất thông; phải tấc di chuyển , phế thụ hàn , trong lồng ngực tràn đầy , khục mà thở; phải quan di chuyển , tỳ hư quá mức , trung tiêu tràn đầy , lương khó tiến; phải xích di chuyển , hạ tiêu gió, hai liền bế , hoặc trọc lâm .
( 2 ) mỗi bên luận mạch tượng di chuyển mạch phù ở da biểu hiện , thắng lợi dễ dàng tức được , trùng đúng hạn thì không đủ . Như 《 mạch kinh » trung nói: "Nâng của có dư , theo của không đủ ." 《 khó kinh thứ mười tám khó 》 trung nói: "Di chuyển nhân , mạch tại trên thịt đi cũng ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Nâng của có dư , theo của không đủ , như gió nhẹ thổi trên lưng chim tóc , ghét ghét nhiếp nhiếp , như theo quả du , như nước phiêu mộc , như niệp hành lá ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Có sở vân di chuyển nhân , hạ chỉ tức hiển di chuyển tượng , nâng của tấn tấn mà lưu loát , theo của giảm xuống mà không không ."
Tương tự mạch ( 1 ) mạch khâu: di chuyển mà lớn , ở giữa trống rỗng , hai bên thật . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Di chuyển trung tâm không chính là khâu" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Khâu thì như chỉ vào hành , di chuyển lấy được ở trên của hành da , nhưng hiển dây lớn, trung lấy giảm nhỏ không trung , theo của lại phía dưới của hành da mà có căn cứ ." (
2 ) hồng mạch: di chuyển mà lớn lại lúc đến hữu lực , đi lúc thì không lực . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Vỗ vỗ mà di chuyển là hồng mạch , lúc đến mặc dù chín đi dằng dặc" . 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Di chuyển mà long trọng là hồng" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Hồng thì đã đại lại số , từng đống châu liên , như theo đá đẹp . Đến thì cực thịnh , đi thì hơi suy" .
(3 ) nhẹ mạch: di chuyển mà bất lực , ở giữa trống rỗng , chậm chạp lại lớn . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Nhẹ tới chậm đại bỗng nhiên không" . 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Di chuyển mà mềm rất là nhẹ" . 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Nhẹ thì bỗng nhiên di chuyển lớn mềm , theo của không phấn chấn , như tìm lông gà , lâu bình chú nền tảng không thiếu không tiêu tan ."
(4 ) nhu mạch: nhu tức mềm cũng . Di chuyển mà bất lực lại nhỏ bé . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Di chuyển mà mềm nhỏ mới là nhu" . 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Nhu mạch tế nhuyễn , thấy ở di chuyển phân , nâng của chính là gặp , theo của tức không ." 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Nhu thì nhẹ mềm thiếu lực , ứng chỉ nhẹ tế , như nhứ bơi , nhẹ tay chợt đến, trùng tay chợt đi ."
(5 ) tán mạch: di chuyển mà bất lực , mạch hình tản mạn , đến số không câu nệ , lại tựa như gió thổi dương hao phí bay múa , bồng bềnh bất định . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Tán lại tựa như dương hao phí vô định dấu tích" . 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Di chuyển mà không có rễ bên trong tán" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Tán thì nâng của tản mạn , theo của không có , hoặc như thổi tóc , hoặc như tán lá , hoặc như treo ung , hoặc như canh thượng mập , hoặc như lửa củi như thế , tới lui không rõ ràng , gốc rễ không có ."
(6 ) cách mạch: di chuyển mà dây cứng rắn , như bình chú cổ bì , trầm lấy tức vô , bên ngoài cứng trống rỗng . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Cách mạch hình như bình chú cổ bì" . 《 Kim quỹ yếu lược phụ nhân tạp bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa thiên 》 trung nói: "Thốn khẩu mạch dây mà lớn , dây tức là giảm , lớn thì là khâu , giảm tức là hàn , khâu tức là nhẹ , hàn hư tướng khiến , này tên là cách ." 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Di chuyển mà dây khâu là cách" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Cách thì dây lớn số , di chuyển lấy tê cứng , mà bình chú thì trống rỗng ."
Chủ kiểm chứng di chuyển mạch đa phần chủ biểu hiện kiểm chứng , như ngoại cảm , nóng lên, phát nhiệt , ác hàn vân vân. Hữu lực tức là biểu hiện thật , bất lực tức là biểu hiện nhẹ . Máu nhẹ cùng mãn tính tiêu hao tính tật bệnh , cũng nhưng xuất hiện di chuyển mạch . ( 1 ) biểu hiện kiểm chứng: đau đầu , nóng lên, phát nhiệt , ác hàn vân vân biểu hiện kiểm chứng thấy nhiều di chuyển mạch . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nhật: "Di chuyển mạch là dương biểu hiện bệnh ở ", lại nói: "Di chuyển mà hữu lực nhiều gió nóng" . 《 xưa nay nghe nói bằng nhân khí tượng luận 》 trung nói: "Thốn khẩu mạch di chuyển mà chín nhân , nhật bệnh bên ngoài ." 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Mạch di chuyển nhân , bệnh tại biểu hiện có thể đổ mồ hôi , thích hợp ma hoàng canh ." Nếu biểu hiện tà chưa rõ , nóng không được tiết , tiểu tiện bất lợi mà khát , mạch cũng gặp di chuyển . Như 《 Kim quỹ yếu lược bệnh tiêu khát tiểu tiện bất lợi lâm bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa thiên 》 trung nói: "Mạch di chuyển , tiểu tiện bất lợi , hơi nóng bệnh tiêu khát nhân , thích hợp lợi nhuận tiểu tiện đổ mồ hôi , năm linh tán chủ hắn."
(2 ) nhẹ kiểm chứng: máu nhẹ , bên trong nhẹ cũng có thể xuất hiện di chuyển mạch . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Bất lực mà di chuyển đầy máu nhẹ ", 《 Kim quỹ yếu lược máu tý nhẹ làm bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa thiên 》 trung nói: "Nam tử sắc mặt mỏng , chủ khát cùng vong máu , tốt thở kinh sợ , mạch di chuyển nhân , bên trong nhẹ cũng ." Lại nói: "Làm của là bệnh , nó mạch di chuyển lớn." Cho nên , mãn tính tiêu hao tính tật bệnh , nhiệt độ cơ thể tản ra ngoài hao tổn nóng , ra mồ hôi trộm mồ hôi trộm vân vân nhiều hơn hiện tại di chuyển mạch . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Bệnh lâu gặp của nhưng đáng kinh ngạc" . 《 ba ngón thiền 》 trung nói: "Bên trong nhẹ mà di chuyển tinh khí thoát" .
(3 ) phân bộ chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trái tấc gió huyễn nghẹt mũi ung , nhẹ chậm khí thiếu tâm phiền xung , quan trung chướng bụng thúc ngực tràn đầy , nộ khí tổn thương gan xích chìm đắm đỏ , phế di chuyển gió đàm thể quyện làm , nước mắt rõ ràng ra mồ hôi trộm thấu lải nhải , quan tỳ hư tràn đầy gì năng lực lương , xích có gió tà dung hạ tiêu ." 《 tần hồ mạch học 》 trung cũng nói: "Tấc ngoi lên mặt nước thở đau nhức huyễn sinh phong , hoặc có gió đàm tụ ở ngực , đóng lại thổ suy kiêm mộc vượng , mạch cổ tay sửu liền không lưu thông ." 《 mạch học xiển vi 》 di chuyển mạch phân bộ chủ bệnh biểu hiện: trái tấc di chuyển: cảm mạo nóng lên, phát nhiệt , đau đầu hoa mắt . Trái quan di chuyển: quản tràn đầy uy hiếp trướng , buồn nôn , phiền muộn , bệnh kén ăn . Trái xích di chuyển: bàng quang gió nóng , liền đỏ sáp lâm đau nhức , chi dưới sưng đau nhức vân vân. Phải tấc di chuyển: cảm mạo gió tà , ho khan đàm nhiều, ngực tràn đầy hụt hơi . Phải quan di chuyển: chướng bụng quản tràn đầy , không thể lương , đốt tâm đau dạ dày vân vân. Phải xích di chuyển: lâm trọc tiêu ra máu , khớp nối sưng đau nhức , gió nóng khách ở dưới tiêu .
(4 ) bình thường mạch: bốn mùa bằng mạch ứng mùa thu của bình thường mạch . Như 《 xưa nay nghe nói bằng nhân khí tượng luận 》 trung nói: "Thu dạ dày vi tóc nói bằng" . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Tam thu tuân lệnh biết không việc gì" .
(5 ) kiêm mạch chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Di chuyển mạch chủ biểu hiện , hữu lực biểu hiện thật , bất lực biểu hiện nhẹ , di chuyển chậm trúng gió , di chuyển số gió nóng , di chuyển chặc phong hàn , di chuyển chậm phong thấp , cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh gió đàm , lại chủ ở lại lương , di chuyển nhẹ tổn thương nóng , di chuyển khâu mất máu , di chuyển hồng hư nhiệt , phù tán làm cực , di chuyển sáp tổn thương máu , di chuyển nhu âm hư , di chuyển thiếu tự tin bệnh , di chuyển dây đàm uống , cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh đàm nóng , di chuyển số không nóng , loét thư chứng nhận ." Trị liệu pháp tắc biểu hiện kiểm chứng của trị liệu pháp tắc hẳn là đổ mồ hôi hiểu biểu hiện , cấm chỉ đánh hạ chi pháp . Nhưng mà , bệnh thương hàn đổ mồ hôi về sau , nếu như xuất hiện ra mồ hôi trộm xuất , tâm phiền , tiểu tiện số , chân luyên gấp gáp các loại triệu chứng , liền không thích hợp lại dùng đổ mồ hôi hiểu biểu hiện pháp . Bởi vì mồ hôi hậu tổn thương nước miếng , không thể một tổn hại lại tổn hại , càng tổn thương nó nước bọt , nếu không , sẽ xuất hiện toàn thân quyết lạnh của nghịch kiểm chứng . Như 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Bệnh thương hàn mạch di chuyển , ra mồ hôi trộm xuất , tiểu tiện số , tâm phiền , vi ác hàn , chân luyên gấp gáp , ngược lại cùng quế nhánh canh , muốn đánh nó biểu , này lầm cũng . Có được liền quyết . . ." Lại nói: "Kết liễu ngực kiểm chứng , nó mạch di chuyển đại giả , không thể dưới, hạ chi tắc chết." Bởi vì di chuyển mạch không chỉ chủ biểu hiện kiểm chứng , nó còn có thể xuất hiện tại máu nhẹ , bên trong nhẹ này một ít nước bọt không đủ vân vân kiểm chứng chờ . Cho nên , đối với xuất hiện di chuyển mạch của nhẹ kiểm chứng , tiếp xúc không thể tùy tiện sử dụng đánh hạ của dược tề . Mạch hiểu biểu hiện kiểm chứng cho nên có thể đủ xuất hiện di chuyển mạch , tức là thể nội tự nhiên công năng tập trung vào bên ngoài thân chống cự ngoại tà của hiện tượng . Như 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Di chuyển là kinh lạc cơ bắp biểu hiện của ứng , lương từ tà tập kích tam dương kinh ở bên trong, trống khiến mạch khí tại bên ngoài , cho nên ứng chỉ di chuyển tràn đầy ." 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Thái dương của là bệnh , mạch di chuyển , đầu hạng mạnh đau nhức mà ác hàn ." Nếu mạch tượng di chuyển chặc , nóng lên, phát nhiệt , ác hàn , thể đau nhức , nấc cụt của bệnh thương hàn kiểm chứng , tức là thể nội tự nhiên công năng tập trung vào bên ngoài thân chống cự ngoại tà mà đưa tới làn da , mạch máu co vào của kịch chiến trạng thái . Bởi vì "Doanh đi mạch ở bên trong, vệ đi mạch bên ngoài . " " doanh" vốn có dinh dưỡng toàn thân các bộ khí quan của tác dụng , "Vệ" vốn có bảo vệ thân thể công năng lấy chống cự ngoại tà xâm nhập công năng . Cho nên , bệnh thương hàn kiểm chứng nhìn thấy di chuyển chặc mạch , tức là bệnh tà tại vệ phân , nguyên nhân mạch khí cổ động tại bên ngoài xuất hiện di chuyển mạch . Bởi vì bệnh lạnh xâm nhập vệ phân , gây nên mạch quản co vào của tự vệ hiện tượng xuất hiện di chuyển chặc của mạch . Bởi vậy có thể thấy được , mạch tượng di chuyển chặc tức là phong hàn tập kích biểu hiện bố trí , đây là thuận kiểm chứng; nếu mãn tính nhẹ kiểm chứng mà mạch gặp di chuyển lớn, thuộc nhiệt độ cơ thể tản ra ngoài , liền vì nghịch kiểm chứng . Như 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Bệnh lâu mà mạch ngược lại di chuyển nhân , trong cái này khí thiếu thốn , không thể bên trong thủ ." Nhẹ kiểm chứng máu thoát , mạch khí không thể bên trong thủ mà phù tán tại bên ngoài , nguyên nhân mạch gặp di chuyển lớn bất lực là thích hợp .


Hai , trầm mạch
(1) mạch học tam tự quyết mạch tượng ca mạch đến trầm , gân chuyến về , nâng không đủ , theo cần sâu . Chủ bệnh ca trầm chủ bên trong , thủy giữ ngừng, bằng nhân mạch , mùa đông ứng; nhẹ cùng khí , bất lực trầm , trầm hữu lực , tích hàn cũng . Phân bộ chủ bệnh ca trái tấc trầm , trong nội tâm hàn , lồng ngực đau nhức , cháng váng đầu huyễn; trái quan trầm , hàn tại gan , thiếu đau bụng , uy hiếp sườn tràn đầy; trái xích trầm , hàn xâm thận , eo lạnh đau nhức , nước tiểu trọc liên tiếp; phải tấc trầm , phế kinh hàn , ngực tràn đầy đau nhức , nôn rõ ràng đàm; phải quan trầm , dạ dày gia hàn , đầy bụng trệ , thôn tính chua xót; phải xích trầm , eo đầu gối đau nhức , tiểu tiện sáp , tiết lỵ cũng .
( 2 ) mỗi bên luận mạch tượng trùng bình chú bắt đầu được , coi thường thì không . Như 《 mạch kinh » trung nói: "Nâng của không đủ , theo của có dư , " 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trầm đi gân cốt , trùng tay chính là được ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Trùng tay đè đến gân cốt chính là được , như bông khỏa cát , bên trong cương bên ngoài nhu , như đá đầu thủy , tất cực kỳ cuối cùng ." 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Trầm thì , thắng lợi dễ dàng không lẽ , trùng bình chú chính là được ."
Tương tự mạch ( 1 ) nằm mạch: nằm mạch hơi nặng mạch càng hơi trầm xuống hơn dưới, cần trùng tay đè đến gân cốt bên cạnh chính là được . Như 《 khó kinh thứ mười tám khó 》 trung nói: "Nằm nhân , mạch đi gân hạ vậy" . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Nằm thì suy gân đợi xương tìm" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Nằm thì che giấu tại gân dưới, thắng lợi dễ dàng không được, trùng bình chú sáp khó , uốn lượn tìm của , hoặc tam bộ đều là nằm , một bộ độc nằm , bám vào vu cốt mà sinh được ."
(2 ) yếu mạch: trầm tế bất lực , di chuyển lấy thì không . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Trầm mảnh như miên thật yếu mạch" lại nói: "Yếu đến bất lực bình chú của nhu , mềm nhỏ mà trầm không thấy di chuyển ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Yếu thì trầm tế nhuyễn nhược nâng của như vô , theo của chính là được , nhỏ yếu rõ ràng ." (
3 ) lao mạch: trầm mà lớn lên , mạch tượng dây cứng rắn . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Dây trường thật cực kỳ lao hình" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Lao thì dây lớn trường , theo mạnh thẳng khiến chỉ , dáng như dây sợi ."
Chủ kiểm chứng trầm mạch đa phần chủ bên trong kiểm chứng , như sưng vù , khí trệ vân vân; nếu trầm mà bất lực nhiều là trống không kiểm chứng , trầm mà hữu lực thì thuộc bên trong hàn .
( 1 ) bên trong kiểm chứng: sưng vù , khí trệ vân vân đàm nhiều nhưng xuất hiện trầm mạch , như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Chìm lặn thủy giữ âm kinh bệnh" . 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trầm mạch chủ bên trong ", 《 xưa nay nghe nói bằng nhân khí tượng luận 》 trung nói: "Thốn khẩu mạch trầm mà cứng nhân , nói bệnh ở chính giữa ." 《 Kim quỹ yếu lược thủy khí bệnh mạch kiểm chứng cũng chữa thiên 》 trung nói: "Trầm tức là thủy ", lại nói: "Mạch được chư trầm , lúc trách có nước ." Trương giới khách nói: "Trầm tuy thuộc bên trong , như thế tất xét có lực bất lực , lấy phân biệt hư thực , trầm mà thực giả là trệ , là khí ."
(2 ) nhẹ kiểm chứng , hàn kiểm chứng: trầm mà bất lực là giả , hữu lực là hàn . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Bất lực mà trầm nhẹ cùng khí , trầm mà hữu lực tích cũng hàn ." Trương giới khách nói: "Trầm tuy thuộc hàn , như thế tất xét có lực bất lực , lấy phân biệt hư thực ."
(3 ) phân bộ chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trái tấc trầm bất lực , bên trong sợ bóng sợ gió bố , ác nhân âm thanh, tinh thần hoảng hốt , đêm không được mị , hữu lực bên trong thật , bực bội mộng tinh , khát nước nói mê . Phải tấc trầm , bất lực bên trong nhẹ , hụt hơi nhẹ thở , nôn rõ ràng đàm , hữu lực bên trong thật , già đàm khục nhả không ra , khí ung . Trái quan trầm , bất lực bên trong nhẹ , hoảng sợ , hữu lực bên trong tà thật , nhiều giận , mập khí , gân gấp gáp . Phải quan bất lực bên trong nhẹ , lạnh bụng ác lương , buồn nôn nôn mửa , hữu lực bên trong tà chín , ở lại lương sắp đặt tích . Trái xích trầm , bất lực bên trong nhẹ , đủ hàn eo lạnh eo trùng , hữu lực bên trong thật , thận khí chín , sán đau nhức , trái hòn dái thiên đại , lưng đau . Phải xích trầm , bất lực bên trong nhẹ , eo nặng như mang mấy ngàn tiền , eo tý không thể chuyển gieo , hữu lực bên trong thật , sán đau nhức lưng đau , hoặc lỵ tích ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Tấc trầm đàm âu thủy ngừng ngực , quan chủ trung hàn đau nhức bất thông , xích bộ phận trọc di cũng tiết lỵ , thận hư eo cùng hạ nguyên thông ." 《 mạch học xiển vi 》 "Trầm mạch phân bộ chủ bệnh biểu hiện" trái tấc trầm: bộ ngực hàn đàm , khí ung , ngực tràn đầy đau nhức , lòng rung động hụt hơi , đầu huyễn . Trái quan trầm: gan âu uy hiếp tràn đầy đau nhức , quản đầy bụng trướng , lương ít, tâm phiền , vui giận . Trái xích trầm: thận hàn lưng đau , tiểu tiện liên tiếp trọc , thiếu chướng bụng tràn đầy . Phải tấc trầm: phế hàn ngừng uống , ngực tràn đầy đau nhức , ho suyễn hụt hơi , không đủ để hơi thở . Phải quan trầm: trong dạ dày tích trệ , quản đầy bụng trướng , lương không cần , ợ chua đau dạ dày . Phải xích trầm: eo tý sán đau nhức , thiếu chướng bụng , tiểu tiện không khoái vân vân.
(4 ) bình thường mạch: bốn mùa bằng mạch ứng mùa đông của bình thường mạch . Như 《 khó kinh thứ mười lăm khó 》 trung nói: "Đông mạch vi thạch nói bằng" lại nói: "Đông mạch thạch , ngược lại nhân là bệnh ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Nữ tử tấc hề nam tử xích , bốn mùa như thế xưng là bằng ."
(5 ) kiêm mạch chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trầm mạch chủ bên trong , trầm tức là khí , lại chủ thủy giữ , trầm chậm cố lạnh , trầm số bên trong nóng , trầm trượt đàm lương , trầm sáp khí âu , trầm yếu nóng lạnh , chầm chậm lạnh lẽo ẩm ướt , trầm chặc lạnh đau nhức , trầm lao lạnh tích , trầm nằm hoắc loạn , trầm tế thiếu khí , trầm dây ưa thích đau nhức ." Trị liệu pháp tắc trầm mạch chúc tại âm mạch , nó bệnh chủ bên trong , chủ hàn . Phàm hạ lợi nhuận cùng đổ mồ hôi quá mức xuất hiện trầm mạch lúc, đều là thuộc về hư hàn kiểm chứng , chữa thích hợp ôn bổ chi pháp . Như 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Thiếu âm bệnh , thân thể đau nhức , tay chân hàn , khớp xương đau nhức , mạch trầm nhân , phụ tử canh chủ của , " lại nói: "Thiếu âm bệnh , mạch trầm nhân , gấp gáp ấm của , thích hợp tứ nghịch thang ." Nếu trầm kiêm số mạch của bên trong nóng kiểm chứng , nhất định phải lấy rõ ràng tiết bên trong nóng làm chủ . Trầm mạch không chỉ thuộc hàn , thuộc đau nhức , nếu trầm mạch kiêm khâu , trầm mạch kiêm nhược trầm mạch kiêm sáp , trầm mạch kiêm kết liễu , chủ vong huyết thương tinh , đều không được loạn đầu ấm tán của dược tề . Cũng có biểu hiện kiểm chứng nóng lên, phát nhiệt mà mạch gặp trầm nhân . Như 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Đổ mồ hôi về sau, thân đau đớn , mạch trầm chậm nhân , quế nhánh gia tăng cây thược dược gừng mỗi bên một hai người tham gia 3 lượng mới thêm canh chủ hắn." Này hệ thái dương biểu hiện kiểm chứng , đổ mồ hôi quá mức , thương tới doanh khí , hoặc doanh không đủ nhân phục cảm giác ngoại tà bố trí . Nguyên nhân chứng gặp nóng lên, phát nhiệt , ác phong hàn , mồ hôi xuất của biểu hiện kiểm chứng , kiêm thân đau đớn , mạch trầm trễ, doanh khí không đủ , kinh mạch mất nuôi dưỡng bên trong nhẹ kiểm chứng , nguyên nhân chữa thích hợp điều hòa doanh vệ , kiêm tu bổ mồ hôi hậu của ảo ảnh . Mạch hiểu trầm mạch thấy nhiều ở trong đó kiểm chứng , nguyên do dương khí suy yếu , bất lực quản lý chung doanh khí vu biểu , nó bệnh tại hạ , ở đâu , thuộc hàn . Là do ở thể nội tự nhiên công năng tập trung vào bên trong , lấy bài trừ bên trong trệ , nguyên nhân mạch dồn khí nằm . Hoặc bởi vì hàn kiểm chứng , dương khí không đủ , khiến mạch đập cổ động bất lực , cần trùng bình chú bắt đầu được , tức là trầm mạch . Nếu tích nóng bên trong tụ , dương khí âu nằm , thể nội tự nhiên công năng cần cực lực bài trừ của , lấy đạt tới thể nội âm dương hòa hợp con mắt đấy, cho nên , trái tim của co vào năng lực tăng cường , máu chảy gia tốc , nguyên nhân mạch gặp trầm số mà hữu lực; nếu như thể nội tự nhiên công năng hạ thấp ( tức chánh khí không đủ ) , lại sẽ xuất hiện trái tim suy yếu , tà thật chính nhẹ của tượng , nguyên nhân mạch gặp trầm mà bất lực . Như 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Trầm là tạng phủ gân cốt của ứng , đóng duyên dương khí sự suy thoái , không thể thống vận doanh khí vu biểu , mạch hiển âm tượng mà trầm nhân ." Bởi vậy có thể thấy được , dương khí suy yếu là hình thành trầm mạch của nguyên nhân chủ yếu một .
Ba , mạch đập chậm
(1) mạch học tam tự quyết mạch tượng ca hô hấp một cái , đến đến ba , lui tới chạp , làm chậm đoán . Chủ bệnh ca mạch đập chậm tượng , bệnh thuộc hàn , vận động viên , không tầm thường; hữu lực trễ, là lạnh đau nhức , bất lực trễ, định hư hàn . Phân bộ chủ bệnh ca trái tấc trễ, là trái tim băng giá , ngực tý đau nhức , trưng hà gặp; trái quan trễ, hàn tại gan , cơ bụng đau nhức , tay chân luyên; trái xích trễ, thận hư hàn , phụ nhân gặp , nguyệt thủy đoạn; phải tấc trễ, hàn nhập phế , lạnh đàm gào , lưu rõ ràng nước mắt; phải quan trễ, trung tiêu lạnh , lương không thay đổi , thích nhiệt uống; phải xích trễ, eo đầu gối hàn , thiếu chướng bụng , canh năm tiết .
( 2 ) mỗi bên luận mạch tượng một hít một thở lúc, mạch nhảy lên tam thứ , hoặc mỗi một phút mạch nhảy 5 0 ~6 0 thật , đều thuộc về mạch đập chậm . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Một hơi ba đến , đi đến cực chậm ", 《 mạch kinh » trung nói: "Hô hấp ba đến , đi đến cực chậm" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Chậm thì hô hấp định tức bằng không bốn bề giáp giới , nâng bình chú đều là trễ."
Tương tự mạch ( 1 ) chậm mạch: một hơi bốn bề giáp giới , mạch tượng hòa hoãn . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Nhỏ nhanh hơn chậm làm chậm cầm ", 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Chậm thì đến đi hòa hoãn , không nhanh không chậm ."
(2 ) sáp mạch: chậm mà nhỏ bé , mạch tượng không chảy lợi nhuận . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Chậm tế mà khó biết là sáp" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Sáp thì qua lại không lưu loát , không động đậy lưu loát , như mưa dính cát , cùng đao gọt trúc . Phàm nhẹ nhỏ bé trễ, đều là thuộc sáp giống như . Không giống mạch đập chậm của chỉ xuống chậm chạp ."
(3 ) mạch yếu không đều: chậm mà chậm lúc một chỉ . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Mạch yếu không đều chậm mà lúc một chỉ" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Kết làm chỉ xuống chậm chạp bên trong có nghỉ chỉ , ít khi phục tới."
Chủ kiểm chứng ( 1 ) mạch đập chậm đa phần chủ hàn kiểm chứng: thấy nhiều tại dạ dày dương không đủ , ngực dương không phấn chấn của chờ . Nếu dương khí không đủ hoặc khí huyết hư giả , thì chậm mà bất lực; bên trong có lạnh tích đau đớn hoặc bệnh lạnh lâu nằm nhân , thì chậm mà hữu lực . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Chậm điều khiển bệnh đường sinh dục hoặc nhiều đàm , thói tật trưng hà nhìn kỹ , hữu lực mà chậm là lạnh đau nhức , chậm mà bất lực định hư hàn ." Lại nói: "Dương không thịnh âm khí máu hàn ", trương giới khách nói: "Mạch đập chậm . . . Là hàn , là giả" . 《 mạch quyết hội tụ phân biệt 》 trung nói: "Mạch đập chậm của bệnh là âm thịnh dương mệt" . 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Chậm là âm chín dương mệt của chờ , là hàn , vì không đủ ." 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Chậm là dương khí không hiện , doanh khí từ cùng của tượng , nguyên nhân tích người đều là lấy lệ là giả hàn ." Lại nói: "Chậm là dương khí thất trách , trong lồng ngực đại khí không thể thoa bố trí của chờ ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Chậm là giả hàn không phấn chấn , dương khí không được thư , nguyên nhân gặp trì trệ ." Ngoài ra , mạch đập chậm mặc dù chủ hàn kiểm chứng , nhưng không câu nệ tại hàn kiểm chứng . Như trương giới khách nói: "Chậm tuy là hàn , phàm bệnh thương hàn sơ thoái , nhiệt lượng thừa chưa rõ , mạch nhiều chậm trượt , gặp chậm không thể đại thể nói hàn ."
(2 ) kiện tráng của thể dục vận động viên cũng phổ biến mạch đập chậm , nhưng không thuộc bệnh trạng . Như 《 trung y danh từ thuật ngữ chọn thả 》 trung nói: "Trải qua rèn luyện của vận động viên mạch đập nhiều chậm chạp hữu lực , không thuộc bệnh mạch ."
(3 ) phân bộ chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trái tấc chậm hàn thảm thiếu tinh thần , quan chi lạnh gân câu gan uy hiếp đau , trái xích thận hư kiêm liền trọc , nữ nhân nguyệt tín cũng không thanh âm . Phổi bên phải chậm hụt hơi nước mắt rõ ràng đàm , lạnh tích tổn thương tỳ bên phải quan , thiếu bụng hàn đau eo chân trùng , sửu liền không khỏi mạch cổ tay hàn , " 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Tấc chậm nhất định thượng tiêu hàn , quan chủ trung hàn đau nhức chẳng chịu được , xích là thận hư eo chân trùng , sửu liền không khỏi sán dắt hoàn ." 《 mạch học xiển vi 》 "Mạch đập chậm phân bộ chủ bệnh biểu hiện" trái tấc chậm: trong lồng ngực hàn tý , tràn đầy đau nhức , tinh thần không phấn chấn . Trái quan chậm: tứ chi câu gấp gáp , quản tràn đầy , uy hiếp căng đau , tâm phiền buồn bực . Trái xích chậm: thận hư liền tiết , xương sống thắt lưng đau nhức , nữ tử không được nguyệt . Phải tấc chậm: trong phổi rét lạnh , lòng buồn bực đau nhức , đàm trệ , hụt hơi khục nghịch . Phải quan chậm: bệnh sốt rét dạ dày lạnh , lương không thay đổi , tích trệ không được . Phải xích chậm: phần bụng căng đau , xương sống thắt lưng trùng , tả .
(4 ) kiêm mạch chủ bệnh: mạch đập chậm chủ hàn , hữu lực lạnh đau nhức , bất lực hư hàn , di chuyển chậm biểu hiện hàn , trầm chậm bên trong hàn , dây chậm lạnh bụng , thật chậm bên trong trệ , nhẹ chậm hư hàn , chậm trễ huyết bệnh , chậm trượt tức bệnh , chậm chạp ẩm ướt hàn . Trị liệu pháp tắc tuy nhiên mạch đập chậm đa phần chủ hàn kiểm chứng , nếu có lúc cũng chủ chứng minh thực tế , nóng kiểm chứng , tại dưới loại tình huống này , nhất định phải bốn khám bệnh hợp tham gia , tiến hành tổng hợp phân tích , toàn diện cân nhắc , làm ra chính xác của chẩn bệnh , sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc . Như 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Tuy nhiên có nóng tà bên trong kết liễu , hàn khí bên ngoài âu , mà gặp khí khẩu mạch chậm nhân; lại có dương minh phủ chứng tất đồ , mà gặp mạch chậm hữu lực nhân; lại có thái dương mạch di chuyển , bởi vì lầm hạ kết liễu ngực , mà gặp mạch chậm nhân; lại có thừa nóng chưa rõ , mà mạch nhiều trì trệ . Đều ở biết mạch bắt đầu chỉ , cùng xét bệnh lấy phân hư thực , cự có thể thấy một lần mạch trễ, liền cho rằng hàn , mà không nghiên cứu trượt sáp hư thực của dị quá thay ." 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Dương minh bệnh , mạch trễ, mặc dù mồ hôi xuất , không được ác hàn nhân , kỳ thân tất nặng , thiếu tự tin , bụng tràn đầy mà thở , có triều nhiệt nhân , ngoài ra muốn hiểu , có thể công bên trong vậy. Tay chân bỗng nhiên mồ hôi xuất nhân , này đại tiện Kỷ cứng rắn vậy. Đại thừa khí canh chủ của; nếu mồ hôi nhiều, vi nóng lên, phát nhiệt ác hàn nhân , bên ngoài chưa giải vậy. Nó nóng không được triều , không thể cùng thừa khí canh; nếu bụng đại tràn đầy bất thông nhân , có thể cùng nhỏ thừa khí canh , vi cùng dạ dày khí , chớ khiến suy cho cùng đại tiết hạ." Này chính là tà tụ nhiệt kết liễu , bụng tràn đầy táo bón , mà nhìn thấy trì trệ của mạch tượng , thuận theo kiểm chứng mà tuyển dụng lớn, nhỏ thừa khí canh lấy công trong đó trệ . Ngoài ra , cũng có nhiệt độ cao não bệnh bực bội , thần bất tỉnh nói mê lúc xuất hiện mạch đập chậm nhân , lâm kiểm chứng nhất định phải tham gia toàn thân triệu chứng , kỹ càng khám bệnh xét hắn. Mới có thể chính xác phái vuông chọn thuốc tiến hành hợp lý trị liệu . Mạch hiểu mạch đập chậm hình thành nguyên nhân là bởi vì thần kinh phế vị của hưng phấn bố trí , lúc thần kinh phế vị hưng phấn lúc, thì thần kinh giao cảm ức chế , nếu thần kinh giao cảm ở vào ức chế trạng thái lúc, liền sẽ sử dụng trái tim của trương co lại lực từ chậm , cho nên sẽ xuất hiện mạch đập của chậm chạp hiện tượng . Hết thảy hàn kiểm chứng cho nên có thể đủ xuất hiện mạch đập chậm , đều là máu chảy chậm rãi biểu hiện , bởi vì bệnh lạnh tại thể nội , trái tim công năng yếu bớt , thì máu chảy tốc độ cũng hội tương ứng giảm bớt . Hoặc bởi vì hàn kiểm chứng khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống , bởi vậy thể nội tự nhiên công năng ( chỉ ra chỗ sai khí ) vận hành chậm chạp , hoặc bởi vì bệnh lạnh kết tụ , khí trệ bất thông , khí huyết vận hành không khoái , trở ngại huyết dịch lưu thông , đều nhưng xuất hiện mạch đập chậm . Nhưng mà , tại vào tình huống nào đó , bởi vì tà nóng kết tụ , như bệnh thương hàn dương minh bệnh bên trong chứng minh thực tế , cũng có thể gặp được mạch đập chậm . Như 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Dương minh bệnh , mạch trễ, mặc dù mồ hôi xuất không được ác hàn nhân . . . Có thể công bên trong cũng ." Ngoài ra , ấm áp bệnh nóng nhập doanh tiến hành cùng lúc , cũng sẽ xuất hiện mạch đập chậm , cái này là do ở nóng tà nhân phạm não cuối cùng , kích thích thần kinh phế vị mà đưa tới hưng phấn bố trí . Như trong đầu khối u , phổ biến tính viêm màng não vân vân chứng , bởi vì não vượt trên cao mà kích thích thần kinh phế vị lúc , tương tự cũng sẽ xuất hiện mạch đập chậm . Lâm sàng trung phát hiện bị mắc bệnh vàng da của bệnh nhân , cũng sẽ xuất hiện mạch đập chậm , cái này là do ở mật chua xót muối kích thích thần kinh phế vị mà đưa tới trạng thái hưng phấn bố trí . Như 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Dương minh bệnh , mạch trễ. . . Này muốn làm cốc đản . . . ." Này bởi vì trung tiêu dương nhẹ , lạnh lẽo ẩm ướt bên trong sinh , lương khó dụng no bụng , cho nên thủy cốc không thay đổi , mà phát sinh cốc đản , "Cốc đản" thuộc bệnh vàng da bệnh một , bởi vì bệnh cùng ẩm thực có quan hệ nguyên nhân được danh . Ngoài ra , nếu như thử dùng ngón tay đi ép vội vả động mạch cổ đậu , kích thích thần kinh phế vị , cũng nhưng xuất hiện mạch đập chậm . Này thuộc hiện tượng sinh lý .
Bốn , số mạch
(1) mạch học tam tự quyết mạch tượng ca một hơi ở giữa , sáu đến bằng , qua lại nhanh , số mạch hình . Chủ bệnh ca số là dương , nóng bức kiểm chứng , nhi đồng gặp, thân vô bệnh; bệnh lâu gặp , âm suy chín , bệnh phổi người , thu chớ ứng . Phân bộ chủ bệnh ca trái tấc số , quân hỏa cang , cổ họng đau nhức , miệngLưỡi loét; trái quan số , gan tích nóng , đầu mục đau nhức , tà hỏa đốt; trái xích số , cùng nhau lửa mạnh , di trọc lâm , nước tiểu sắc hoàng; phải tấc số , phế nhà nóng , mũi sinh loét , hoặc khạc ra máu; phải quan số , nóng tại dạ dày , ọe nghịch cũng , lương vô vị; phải xích số , hạ tiêu nóng , nước tiểu lâm trọc , đại tiện máu .
( 2 ) mỗi bên luận mạch tượng một hơi sáu đến , mạch đến nhanh chóng , tương đương với mỗi phút nhảy 9 0 ~ 1 0 0 thật , tức là số mạch . Như 《 mạch kinh » trung nói: "Đi đến thúc gấp gáp ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Một hơi sáu đến , mạch lưu mỏng tật ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Số thì hô hấp định tức thường gặp năm đến sáu đến , ứng chỉ rất nhanh ."
Tương tự mạch ( 1 ) trượt mạch: trượt mạch như châu , qua lại lưu loát , riêng chỉ đến số không được gia tăng . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Trượt mạch như châu thay thay như thế , qua lại lưu loát vẫn còn trước, đừng đem trượt số là đồng loại , số mạch riêng chỉ đoán đến vài gian ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Trượt thì qua lại lưu loát , nâng của di chuyển chặc , theo của hoạt thạch ."
(2 ) chặc mạch: số mà lực thái độ , như bình chú dây thừng . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Chặc mạch . . . Số như tiếp xúc thằng" . 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Chặc thì qua lại thái độ gấp gáp , dáng như chuyển tác , mặc dù thật không được cứng" .
(3 ) động mạch: tương tự tật mạch , một hơi bảy tám đến , nhưng chỉ tại quan bộ phận rõ ràng nhất , hình thức như đậu , bĩu bĩu dao động . Như trương giới khách nói: "Âm dương tương bác , tên là động ", lại nói: "Thấy ở đóng lại dưới, không đầu đuôi , bĩu bĩu dao động nhân ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Động thì bĩu bĩu dao động , trượt số như châu , thấy ở đóng lại . . . , không giống trượt mạch của chư bộ đều là gặp trượt số lưu loát cũng ." 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Động không đầu đuôi , hình thức như đậu , bĩu bĩu dao động , tất kiêm trượt số ."
(4 ) mạch nhảy: số lại lúc một chỉ , vô định số . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Số mà lúc chỉ tên là thúc" . 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Thúc thì qua lại số tật , trung chợt một chỉ . Phục đến hữu lực , không giống mạch yếu không đều của chậm chạp bên trong có ngừng cũng ."
(5 ) tật mạch: một hơi mạch đến bảy tám đến , mạch hình nóng gấp . Như 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Tật sáu đến trở lên, mạch có hai xưng , hoặc tên là tật , hoặc tên là cực , luôn luôn gấp gáp số của mạch , số của quá mức nhân cũng ."
Chủ kiểm chứng chủ nóng kiểm chứng . Hữu lực là thật nóng , như các loại cấp tính chứng viêm; bất lực là giả nóng , như mãn tính tiêu hao tính tật bệnh của sốt nhẹ , nhưPhế bệnh lao, thiếu máu vân vân.
( 1 ) thật nóng: hết thảy cấp tính chứng viêm đều nhưng xuất hiện số mạch , như cấp tính viêm amiđan , viêm phổi , sưng phổi có mủ vân vân tật mắc . Ngoại cảm tính tật bệnh , như bệnh thương hàn , ấm bệnh vân vân cũng có thể xuất hiện số mạch . Như 《 xưa nay nghe nói mạch muốn tinh vi luận 》 trung nói: "Số thì phiền lòng" . 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Số mạch là dương nóng có biết" . 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Mạch di chuyển số nhân , pháp lúc mồ hôi xuất mà khỏi , nếu hạ của , thân trọng , lòng rung động nhân , không thể đổ mồ hôi , lúc ra mồ hôi trộm xuất chính là hiểu ." Lại nói: "Đổ mồ hôi Kỷ , mạch di chuyển số , phiền khát nhân , năm linh tán chủ hắn."
(2 ) hư hỏa: thấy nhiều tại âm hư lửa mạnh nhân , nhưPhế bệnh lao, hoặc thiếu máu của bệnh nhân có khi cũng có thể xuất hiện di chuyển số mà vô lực mạch tượng , như trương giới khách nói: "Bạo số nhân , nhiều ngoại tà , lâu số nhân , tất hư tổn ." 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Số là âm suy thủy nhược lửa mạnh viêm làm trái tượng vậy. Như gầy nhân mạch số , cùng bệnh lâu mạch số nhân , đều là âm hư hỏa thước máu thiếu cũng ."
(3 ) nếu như là bệnh lao người bệnh tại mùa thu nhìn thấy số mạch , thì là không rõ hiện ra , dự đoán bệnh tình nhiều không tốt . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Bệnh phổi cuối thu nhưng sợ của" . (4 ) nếu như là nhi đồng cùng phụ nữ kinh nguyệt kỳ , lao động chân tay hoặc vận động về sau , vào ăn , say rượu , hoặc cảm xúc kích động lúc, cũng có thể xuất hiện số mạch , đều là thuộc hiện tượng bình thường . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Duy có nhi đồng làm cát đoán" .
(5 ) số mạch phân cũ mới béo gầy chủ bệnh: như 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Phàm chợt bệnh mạch số , mà bình chú của chậm nhân , là tà thoái . Bệnh lâu mạch số , là âm nhẹ của tượng . Gầy nhiều người hỏa , kỳ âm bản nhẹ , nếu hình sung mãn màu sắc nhân mạch số , đều là đàm lương âu trệ , kinh lạc không khoái mà bao hàm nóng , nó có thể trách của tại âm ư? Nếu như không có nguyên nhân mạch số , tất sinh ung độc ."
(6 ) phân bộ chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trái tấc số uống cạn miệngLưỡi loét, quan trung nhãn đỏ nước mắt lưng tròng , tai ô miệng đau khổ đều là gan nóng , trái xích âm hư chìm đắm đỏ hoàng . Phải tấc nôn đỏ ho khan phế ung dương , quan bộ phận thôn chua xót dạ dày bỏng lửa , phải xích đếm đại tiện sáp , ruột gió sốt cao đột ngột gặp đỏ ương ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Tấc số cổ họng miệngLưỡi loét, nôn đỏ ho khan phế sinh dương , canh giữ cửa ngõ dạ dày sống mái với nhau nóng tính , xích thuộc tư âm giảm hỏa canh ." 《 mạch học xiển vi 》 "Số mạch phân bộ chủ bệnh biểu hiện" trái tấc số: thượng nóng đau đầu , đau cổ , cổ họng sưng , khẩu thiệt sinh loét . Trái quan số: gan nóng nhãn đỏ , phiền tràn đầy , uy hiếp đau nhức . Trái xích số: chướng bụng , nước tiểu đỏ , lâm đau nhức , liền khô . Phải tấc số: ho khan thổ huyết , thở nghịch , phế mủ dương vân vân. Phải quan số: dạ dày nóng nôn chua xót , đốt tâm , ọe ác , đau bụng , không suy nghĩ lương . Phải xích số: tiêu ra máu , lâm trọc , mộng tinh , lưng đau .
(7 ) kiêm mạch chủ bệnh: hữu lực thật hỏa , bất lực hư hỏa , di chuyển số biểu hiện nóng , trầm vài dặm nóng , số thật phế ung , số nhẹ phế lũ , số mà kiêm lớn, bên trong nhiệt hỏa cang , số đại bất lực , theo của bỗng nhiên mà không , là dương nhẹ bên ngoài di chuyển của tượng , số mà nhỏ bé , âm hư làm nóng , nếu số nhỏ bất lực , theo của kiêm sáp , là trung hàn của tượng . Như 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Số là dương chín , khí huyết phần đốt , số thật là nóng , số nhẹ là khô , di chuyển số hữu lực , hàn thương kinh lạc , di chuyển số bất lực , cảm mạo đàm thấu , trầm số hữu lực , thật trong lửa thước , trầm số bất lực , nhẹ làm làm ác , khỏi bệnh số tồn tại , không đủ làm vui , số thoái chứng nguy , chân nguyên Kỷ thoát , số bình chú không phồng , hư hàn tương bác , chợt sơ chợt số , hồn về đại ngục . Đếm kỹ mà nhẹ , nhẹ làm âm nhược kiêm trầm xương chưng , kiêm di chuyển thở làm , thêm nữa thấu mồ hôi , cổ họng đau đều ác , số chờ nhiều hung , vân kiện còn có thể." Trị liệu pháp là bởi vì hết thảy nóng bệnh lây qua đường sinh dục đều có thể sẽ xuất hiện nóng lên, phát nhiệt , mạch đếm được kiểm tra triệu chứng bệnh tật , cho nên , nhất định phải tuân theo trung y "Biện chứng luận trị" của trị liệu nguyên tắc , kết hợp lâm sàng triệu chứng , tuyển dụng bất đồng của hữu hiệu đơn thuốc , như trong dạ dày thật nóng , ở lại lương đình trệ có thể chọn dụng rõ ràng dạ dày nóng , tiêu thực trệ của dược tề; bệnh thương hàn nóng lên, phát nhiệt có thể chọn dụng tân ấm hiểu biểu hiện dược tề; ấm bệnh nóng lên, phát nhiệt lúc, có thể chọn dụng tân mát hiểu biểu hiện dược tề; nếu như là hư hỏa xuất hiện số mạch lúc, thì chữa thích hợp tư âm giảm hỏa chi pháp . Ngoài ra , còn phải xem xét nó bệnh của mới lâu , mạch của hữu lực bất lực , trống chỉ không phồng chỉ , cẩn thận định đoạt , nếu một mực loạn đầu lạnh của dược tề , thương tới dạ dày khí , là thiếu thỏa đáng . Như 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Là lấy người gặp số mạch , nhiều làm nóng chữa , cự biết mạch có thật giả , số có hư thực , vẫn cần xét nó kiêm chứng kiêm mạch , cùng mạch hữu lực bất lực , coi là phân tai. . . Như hệ nhỏ bé mạnh trượt đếm kỹ mềm mại , dù có thân nóng , cần thích hợp ấm chữa . . ." Mạch giải số mạch của hình thành là do ở thần kinh giao cảm của hưng phấn , khiến trái tim của vận động tăng cường , máu chảy gia tốc , mạch đập tăng nhanh mà sinh sinh . Bình thường nóng bệnh lây qua đường sinh dục cho nên có thể đủ xuất hiện số mạch , có thể là bởi vì đại não bằng da của phản xạ có điều kiện tác dụng , đây là trái tim vận động cùng đại não bằng da của liên quan đưa tới phản ứng giây chuyền . Ngoài ra , bởi vì là tất cả viêm bệnh lây qua đường sinh dục biến có thể thúc đẩy thay cũ đổi mới tăng cường , hoặc bởi vì nhân thể tự nhiên công năng ( chỉ người thể chánh khí ) tập ở thể nội , lấy bài trừ bên trong trệ cùng độc tính vật chất , khiến mạch đập nhảy lên gia tốc , tức là số mạch .
Năm , trượt mạch
(1) mạch học tam tự quyết mạch tượng ca trượt như châu , thay thay như thế , quá mức lưu loát , ứng chỉ vẫn . Chủ bệnh ca trượt là dương , thật thấy nhiều , hoặc thương thực , hoặc ngừng đàm , hạ giữ máu , xích bộ phận đoán , nữ nhân mạch âm điệu , trong lúc mang thai duyên . Phân bộ chủ bệnh ca trái tấc trượt , tâm nóng quá mức , hoặc hồi hộp , đàm hỏa ủng; trái quan trượt , nóng tính chín , đầu chóng mặt , nhãn con ngươi đau nhức; trái xích trượt , đỏ trọc lâm , hạ giữ máu , thân trung đau nhức; phải tấc trượt , phế nhà nóng , da lông tiêu , đàm ọe khục; phải quan trượt , tỳ nóng chín , không tiêu hóa , ở lại lương ngừng; phải xích trượt , cùng nhau hỏa viêm , ruột minh lỵ , không được an .
( 2 ) mỗi bên luận mạch tượng trượt mạch qua lại lưu loát , như một hạt rất khéo đưa đẩy của hạt châu đang không ngừng hoạt động , bình tĩnh tại chỉ xuống hiện lên , sau đó lại rất nhanh đã không thấy tăm hơi , nhưng muốn cùng số mạch tương phân biệt . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Qua lại trước nhưng , lưu loát trằn trọc , thay thay như thế như châu của ứng chỉ , ươn ướt như muốn thoát ." 《 mạch kinh » trung nói: "Qua lại trước nhưng lưu loát , trằn trọc thay thay như thế , cùng số tương tự , di chuyển bên trong có lực ." 《 khám bệnh nhà xu yếu 》 trung nói: "Trượt mạch qua lại lưu loát , như bàn đi châu ." 《 thiên kim vuông 》 trung nói: "Bình chú của như châu tử chi động , tên là trượt ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Trượt thì qua lại lưu loát , nâng của di chuyển chặc , theo của hoạt thạch ." Tương tự mạch số mạch: hô hấp một cái mạch nhảy năm sáu đến , ứng chỉ mặc dù nhanh , nhưng không giống trượt mạch của qua lại lưu loát . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Số mạch đập ở giữa thường sáu đến ", lại nói: "Đừng đem trượt số là đồng loại , số mạch duy đoán đến vài gian ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Số thì hô hấp định tức thường gặp năm đến sáu đến , ứng chỉ rất nhanh . . . Không giống trượt mạch của qua lại lưu loát ." Chủ kiểm chứng trượt mạch đa phần chủ đàm lương cùng giữ huyết chứng . ( 1 ) thật nóng , đàm lương cùng giữ huyết chứng: thấy nhiều tại cao huyết áp , động mạch mạch máu cứng lại , tuyến giáp trạng công năng tăng cường , tiêu hóa kém , cũng thấy ở thở khục cùng mãn tính phế quản viêm , phụ nữ viêm hố chậu vân vân tật mắc . Như 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh gió tật , trầm trượt lương tật , trượt số đàm hỏa ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Thượng là nôn nghịch hạ giữ máu , " lại nói: "Đàm sinh bách bệnh lương sinh tai họa ." 《 Kim quỹ yếu lược bụng tràn đầy hàn sán ở lại lương bệnh mạch kiểm chứng chữa thiên 》 trung nói: "Mạch số mà trượt nhân , thật vậy. Này có ở lại lương , hạ của bình phục , nghi đại thừa khí canh ." 《 mạch nghĩa giản mài 》 trung nói: "Phu trượt nhân , dương khí chi thịnh vậy. Đó là bệnh bản đa phần chủ nóng mà có dư ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Trượt là đàm nghịch lương trệ , nôn mửa thượng nghịch , bĩ tràn đầy ủng sưng tràn đầy buồn bực của tượng . Tuy nhiên lấy hữu lực bất lực phân biệt , như hệ trượt đại kiêm số , nó mạch coi như có dư; nếu chỉ lỗ mãng hòa hoãn không rõ lắm hữu lực , lúc không chỉ có làm có dư chữa cũng ." 《 mạch kinh » nói: "Mạch đến trượt nhân , là bệnh lương cũng ." Bạn cố tri ẩm thực đình trệ thấy nhiều trượt mạch .
(2 ) nhẹ kiểm chứng: như nguyên khí suy kiệt lúc cũng có thể xuất hiện trượt mạch . Như 《 liên tiếp hồ mạch học 》 trung nói: "Trượt mạch là dương nguyên khí suy ." 《 cảnh nhạc toàn thư 》 trung nói: "Phàm bệnh hư tổn nhân , có nhiều dây trượt của mạch , này âm hư đúng vậy" 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Bệnh lâu mà dây trượt , tức là âm hư ." 《 khám bệnh tông tam muội 》 trung nói: "Nếu trượt mà gấp gáp dây , phách phách như bắn thạch , gọi là thận tuyệt ."
(3 ) phụ nữ có thai lúc cũng có thể xuất hiện trượt mạch . Như 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Nữ nhân mạch âm điệu lúc nhất định sẽ có thai ." 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Phụ nhân kinh đoạn mà gặp trượt số , tức là có thai; sắp sanh mà gặp trượt tật , tức là Ly kinh ." 《 mạch nghĩa giản mài 》 trung nói: "Nam được này vô bệnh , nữ nhân được này có thai , chính là thật trượt mạch cũng ."
(4 ) một dạng, của người khỏe mạnh cũng phổ biến trượt mạch , nhưng nhất định phải là trượt mà hòa hoãn của tượng , là vinh máu phong phú hiện ra cũng . Như 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Còn như bằng nhân mạch trượt mà hòa, tức là vô bệnh ."
(5 ) trùng kiểm chứng: đóng lại chặc mà trượt nhân , là trong bụng có giun đũa , mạch cổ tay trầm mà trượt nhân là hậu môn mọc giun kim . Đây là cổ nghĩa , cận cung tham khảo .
(6 ) phân bộ chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Trái tấc trượt nhân , tâm kinh đàm nóng , trượt bên trái quan , đầu mục là mắc , trái xích được trượt , thân trung nước tiểu đỏ , phải tấc trượt nhân , đàm uống ọe nghịch , trượt bên phải quan , ở lại lương không thay đổi , phải xích được trượt , chìm đắm máu kinh âu ." 《 tần hồ mạch học 》 trung nói: "Tấc trượt cách đàm sinh nôn mửa , thôn chua xót lưỡi mạnh hoặc ho khan , canh giữ cửa ngõ ở lại lương gan tỳ nóng , khát lỵ lại lâm đoán xích bộ phận ." 《 mạch học xiển vi 》 "Trượt mạch phân bộ chủ bệnh biểu hiện" trái tấc trượt: tâm kinh đàm hỏa , tâm phiền nóng , đầu huyễn , lòng rung động hụt hơi , mất ngủ , hay thay đổi . Trái quan trượt: đau đầu hoa mắt , uy hiếp căng đau , tâm phiền , vui giận , lương ít, quản buồn bực vân vân. Trái xích trượt: lưng đau , tiểu tiện đỏ sáp , lâm đau nhức , tiểu tiện nước tiểu liên tiếp , mắc tiểu . Phải tấc trượt: ngực tràn đầy đau nhức , ho khan đàm nhiều, thở nghịch hụt hơi . Phải quan trượt: quản đầy bụng trướng , ở lại lương không thay đổi , nôn mửa , đau bụng , tiêu hóa trì trệ . Phải xích trượt: lâm đau nhức tiểu ra máu , tiểu tiện đỏ sáp , chi dưới sưng đau nhức vân vân.
(7 ) kiêm mạch chủ bệnh: 《 bốn khám bệnh quyết vi 》 trung nói: "Cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh gió tật , trầm trượt đàm lương , trượt số đàm hỏa , trượt thiếu tự tin nhét , trượt mà di chuyển lớn, nước tiểu thì âm đau nhức , trượt mà phù tán , trúng gió tê liệt ." 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Mạch trượt mà quyết nhân , bên trong có nóng cũng ." Lại nói: "Mạch trượt mà số nhân , có ở lại lương cũng ." Trị liệu pháp tắc nếu xuất hiện trượt mạch nhân , đa số dương chín thật nóng . Đàm lương đình trệ của chờ . Trị liệu nguyên tắc không có gì hơn thanh nhiệt , thông suốt đàm , tiêu thực vân vân pháp . Như 《 bệnh thương hàn luận 》 trung nói: "Dương minh bệnh , ngạn ngữ , phát triều nhiệt , mạch trượt mà tật nhân , nhỏ thừa khí canh chủ hắn." Lại nói: "Bệnh thương hàn , mạch cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh , này trong ngoài đều nóng , bạch hổ canh chủ hắn." Nhưng cũng có suy yếu nhân , mạch tượng ngược lại gặp trượt nhân , loại này mạch tượng cũng không cổ động chi lực , hơi bình chú tức vô , đa số nguyên khí tiết ra ngoài nguy hiểm chờ , không thể ngộ nhận là thật trượt mạch , lâm kiểm chứng lúc nhất định phải cẩn thận xem xét phân biệt . Như 《 mạch lý tìm thật 》 trung nói: "Hoặc lấy khí nhẹ không thể quản lý chung âm hỏa , mạch gặp nhẵn nhân cũng có . Hoặc lấy đàm ẩm ướt bên trong tích , mà gặp trượt mạch nhân cũng có ." Mạch hiểu trượt mạch là dương , là kinh máu sôi trào , khí huyết phong phú , mạch máu tràn đầy của hiện tượng , cho nên mạch gặp lưu loát khôn khéo của tượng , đều là thật nóng , đàm lương , giữ máu vân vân chứng minh thực tế trở nên . Như 《 cảnh nhạc toàn thư 》 trung nói: "Trượt chính là khí thật máu ủng của chờ ." 《 xưa nay nghe nói mạch muốn tinh vi luận 》 trung nói: "Trượt nhân , âm khí có dư cũng ." Tuần biển học nói: "Trượt sáp nhân , lấy khám bệnh hình của khô nhuận vậy. Máu có dư thì mạch trượt , máu không đủ thì mạch sáp , như thế máu từ khí đi , nguyên nhân cũng có thể chinh khí chi thịnh suy ." Trương chí thông nói: "Tà nhập tại âm , thì kinh máu sôi trào , nguyên nhân mạch trượt ." Nhưng mà , cũng có người cho rằng trượt mạch không được chủ nhẹ kiểm chứng , như trương lộ nói: "Mạch trượt vô bất lực của tượng , đóng máu từ khí sinh , nhược quả khí hư , thì cổ động chi lực tiên vi , mạch gì từ mà trượt a . Trượt mạch của bệnh , vô hư hàn lý lẽ ." Trượt mạch của mạch tượng là qua lại lưu loát , tiến thoái vô ngăn trở , cũng không phải bất lực chậm chạp của tượng , bởi vì mạch đập của nhanh chậm lớn nhỏ trượt sáp các loại, đều là dựa vào khí của thôi động tác dụng , nếu khí hư , thì thôi động huyết dịch năng lực thì sẽ yếu bớt , làm sao có thể nói nhẹ kiểm chứng sẽ xuất hiện trượt mạch đâu? Trượt mạch cho nên sẽ như thế qua lại lưu loát , cũng là ỷ lại tại tâm tạng công năng , tương phản , nếu như trái tim suy yếu , tuyệt đối sẽ không xuất hiện trượt mạch . Từ đó có thể biết , trượt mạch của chủ kiểm chứng là thật kiểm chứng cùng nóng kiểm chứng . Phàm ở lại lương , đàm tích , giữ máu vân vân kiểm chứng , đều do ở thể nội của phế vật không thể nhanh chóng sắp xếp ra ngoài thân thể mà kết tụ không thay đổi bố trí . Bởi vì súc tích tại thể nội của phế vật có thể sinh sinh độc tố , đối thân thể bình thường sinh lý vận động mười phần có hại , những độc tố này nếu như theo huyết dịch tuần hoàn , còn có thể tăng thêm trái tim của gánh vác , từ đó khiến trong trái tim tiếp nhận đến từ tĩnh mạch của đục ngầu huyết dịch đối lập tăng nhiều , đồng thời , thông qua động mạch mạch máu thua từ toàn thân các bộ của máu tươi mới cũng hội gia tăng . Cho nên , mạch đập sẽ xuất hiện nhanh tới nhanh đi , không cho dừng lại , lưu loát hoạt động , như bàn đi châu của trượt mạch . Còn có thai lúc cho nên cũng sẽ xuất hiện trượt mạch , nó nguyên nhân là bởi vì cái trái tim đồng thời gánh vác thể nội hai cái cơ thể ( chỉ mẫu thể cùng thai nhi ) của sinh lý vận động cùng thay cũ đổi mới gia tốc vân vân duyên nguyên nhân . Trái tim tiếp nhận mẫu thể cùng thai nhi chỗ bài xuất của phế vật muốn so bình thường lúc tăng nhiều , chỗ cung cấp mẫu thể cùng thai nhi của doanh dưỡng vật chất cũng tương ứng hội tăng nhiều , trái tim cấp tốc mà lại lượng lớn địa tiếp nhận đến từ tĩnh mạch mạch máu của "Cũ" huyết dịch , vừa vội nhanh số lớn từ động mạch mạch máu chuyển vận đại lượng máu tươi mới , trái tim thay công năng tăng cường . Bởi vậy , sẽ xuất hiện qua lại lưu loát , như châu của ứng chỉ , nhưng đến số cũng không gia tăng trượt mạch .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Danh gia mạch khám bệnh kinh nghiệm chỉnh lý danh gia mạch khám bệnh kinh nghiệm chỉnh lý
Ngã mạch học ghi chép 6: hậu thế mạch khám bệnh (1)
Dạy ngươi học bắt mạch 2
Trung y tham khảo: trung y 28 loại mạch tượng của đặc thù cùng phân biệt ( trường trung học phụ thuộc y mạch học tam tự quyết )
Trung y cùng ngươi đàm mạch khám bệnh
Thần hóa của mạch khám bệnh ( đoạn tích )
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p