Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
《 thuốc đông y phối đôi 》
Một , 《 thuốc đông y phối đôi , khỏe mạnh tăng lần 》 trương tuyết sáng ( trung quốc trung bệnh viện y khoa nghiên cứu viên )2 0 15 tuổi ngày 13 tháng 9
Dương khí hư nhất tâm dương nhẹ , thận dương nhẹ , tỳ dương nhẹ , dạ dày dương nhẹ:
(1) , tỳ dương nhẹ: vững chắc nhiếp bất lực , nước bọt nhiều, đàm nhiều, nước mũi nhiều, di nước tiểu , chảy máu . Tỳ dương nhẹ biểu hiện: vững chắc nhiếp bất lực ( bắt không được nhân thể dịch thể ) , mũi chảy máu nhiều, nước mắt nhiều, nước mũi nhiều, nước bọt nhiều, không nín được nước tiểu , canh năm tả ( đại tiện nhiều ) , tay chân mát ( tỳ chủ tứ chi ):
, ấm tỳ dương một trong âm tìm dương , lý khí ấm ở bên trong, tính thống nhất của các sự vật tương phản tam đôi thuốc:
A , trong âm tìm dương một cam thảo can khương canh ( nhằm vào thuần dương nhẹ làm chủ , cam thảo ( ngọt , âm dương song tu bổ , bình thản )4 , gừng ( tân lạt )2 lại thêm nấu 2 0 một 3 0 m ih hoặc tiền cheo ẩm; liền có thể tu bổ dương , lại có thể nhiếp âm . 《 hoàng đế nội kinh 》: tân cam phát tán là dương;
B , lý khí ấm trung một vỏ quất canh ( trần bì gừng )
Đối thời gian dài dương nhẹ dẫn đến khí trệ , biểu hiện nôn khan buồn nôn , tay chân mát nhân , công hiệu có ấm trung lý khí chỉ buồn nôn chỉ ẩu giảm nghịch của tác dụng .
Dương nhẹ khí trệ: sợ lạnh chi lạnh , ngực uy hiếp quản chướng bụng đau nhức , nước tiểu rõ ràng liền đường , có khả năng dẫn đến khí trệ . Lạnh bụng ngưng khí trệ , biểu hiện là: sợ lạnh , dạ dày trướng , ợ hơi , ợ , lấy khí trệ làm chủ , trần bì lượng có thể lớn chút ( trần bì ấm , lý khí che chở dạ dày ); lấy mát giác mạnh , gừng lượng có thể lớn chút ( gừng chỉ ẩu tốt hơn ); dụng lượng 2 một 5 lại thêm , tiên 2 0 một 3 0 m ih , cũng có thể tiền cheo ẩm;
c , tính thống nhất của các sự vật tương phản một xào sơn chi can khương , nhằm vào nóng lạnh lẫn lộn: thượng tiêu có nóng , trung tiêu có hàn: thân nóng có hàn , vi phiền , hạ lợi nhuận , đau bụng .
Án lệ: miệng đầy khoang miệng loét , lưỡi nát , trên da khối khối tiểu hồng lớp , thuộc Khoa bệnh ngoài da bệnh , gọi nhiều hình tính đỏ lớp . Phân tích: lưỡi nát ( tâm hỏa ) ứng thanh tâm hỏa; sơn chi ( sinh rõ ràng ngăn tả , thông liền , xào dụng tiêu dụng thanh hỏa ) , lấy tu bổ dương làm chủ , can khương phải lớn chút , dạ dày thấy lạnh giác mạnh , lấy gừng số lượng nhiều chút , dụng lượng 2 một 5 lại thêm , nấu 2 0 một 3 0 m ih , sơn chi đau khổ , thanh tâm hỏa lượng nhỏ hơn một chút , dụng lượng 2: 1 , can khương 4 , sơn chi 2 lại thêm , nấu 2 0 một 3 0 m in . Cũng có thể tiền cheo uống;
Hai , uy linh tiên , rễ sắn mỗi bên IO lại thêm một trận lạc khư gió, hiểu kinh giảm đau , dùng cho c bệnh cổ mạnh đau nhức cũng kiểm chứng;
Ba , biển đồng da , hi ký cỏ mỗi bên IO một l5 lại thêm khư phong thấp , thích hợp với phong thấp tý bệnh;
Bốn , phụ tử 5 một IO ( tiên tiên ) , nhục quế l , 5 một 3 ( hoặc , 5 lại thêm nuốt ) một ôn dương khư hàn , thích hợp với mệnh môn hỏa suy kiểm chứng;
Năm , phụ tử 3 một IO ( tiên tiên ) , can khương 2 một 8 lại thêm , ôn dương khư hàn , ôn bổ tỳ thận , thích hợp với dương khí suy vi , âm hàn bên trong thịnh chi bên trong hư hàn kiểm chứng , tỳ thận dương nhẹ;
Sáu , quế nhánh 5 một IO , phụ tử ( tiên tiên )IO lại thêm , ôn dương vững chắc biểu hiện , ôn dương hóa khí , vừa phong thấp tạ kiểm chứng , thận dương không đủ của lưng đau;
Bảy , táo nhân , bách tử nhân dưỡng tâm an thần , dùng cho máu nhẹ mất ngủ kiểm chứng;
Tám , hình rẻ quạt , con hào mỗi bên 2 0 một 3 0 lại thêm , trấn sợ , thu liễm , dùng cho gan dương thượng cang của sợ , giản bệnh , trượt tiết không chỉ chư kiểm chứng . Trùng kiểm chứng tâm can sinh dụng , vững chắc nhiếp thu vào sáp rèn dụng;
Chín , nam châm , trân châu mẫu mỗi bên 3 0 lại thêm , tiên tiên , định sợ an thần , thích hợp với lòng rung động , thiếu mị bệnh;
Mười , toàn phục hao phí ( bao tiên )IO , thay mặt đỏ thẫm ( tiên tiên )2 0 một 3 0 lại thêm , giảm nghịch rửa uống , thích hợp với đàm uống nôn mửa , ho khan bệnh suyễn kiểm chứng;
Mười một , toàn hạt 6 con , con rết 3 con , tuyệt gió chỉ kinh , thích hợp với các loại kinh bệnh , mài nuốt , 1 , 5 lại thêm , 3 thật hoặcd , bệnh nặng gấp bội;
Mười hai , địa long , tằm chết khô mỗi bên IO lại thêm , khiêng chứng động kinh giảm đau , thích hợp với gan dương mang đàm của chứng động kinh , đau đầu . Tiểu nhi bình chú tuổi tác giảm;
Mười ba , xuyên khung IO một 15 , lộ tin phòng IO lại thêm , tán gió giảm đau , thích hợp với kịch liệt tính đau đầu , mạch máu tính đau đầu . Chỉ có thể trị phần ngọn , trung bệnh liền ngừng lại , : không thích hợp lâu phục;
Mười bốn , toàn hạt l , 5 một 3 lại thêm ( tiên phục ) , o , 5 một 1 lại thêm ( nuốt ) , lộ tin phòng 3 một IO lại thêm , vừa tà ngồi mạch lạc , ở lâu không dứt chứng nhận . Có độc , chỉ thích hợp tạm dụng không lâu phục;
Mười lăm , tằm chết khô 3 một 8 , ve áo 3 một 6 lại thêm khư gió ngoại trừ chẩn , dùng cho gió nóng ẩn chẩn chứng nhận;
Mười sáu , thay mặt đất son 3 0 ( tiên tiên ) , cây ngưu tất IO một l5 lại thêm , tư bổ can thận , giảm nghịch chuyến về , dùng cho gan dương thượng cang của chóng mặt , tai ô;
Mười bảy , trần bì IO , vỏ xanh 5 một IO lại thêm , lý khí kiện tỳ , áp dụng gan dạ dày khí âu của quản bĩ chứng nhận;
Mười tám , chỉ thực , dày phác ngoại trừ trướng tiêu bĩ , dùng cho khí trệ ẩm ướt ngăn trở của bĩ tràn đầy kiểm chứng , hiệu quả đại;
Mười chín , hương phụ , xuyên đống kiết mỗi bên IO lại thêm , lý khí giảm đau , thích hợp với gan uất khí trệ quản uy hiếp đau nhức , đau bụng kinh . Trị liệu khí phân âu trệ;
Hai mươi , cây diên hồ sách , xuyên luyện tử mỗi bên IO lại thêm , lý khí , lưu thông máu , giảm đau , thích hợp với khí trệ máu đọng quản đau bụng . Chữa khí trệ máu đọng , lớn ở giảm đau;
Hai mươi mốt , sài hồ 3 một IO , úc kim IO một 15 lại thêm , hành khí lưu thông máu , dùng cho khí huyết ứ trệ của uy hiếp đau nhức , mất kinh bệnh , lớn ở sơ tiết;
Hai mươi hai , xuyên luyện tử , đường có đường lộ mỗi bên IO lại thêm , sơ gan thông lạc , thích hợp với gan âu của sưng dái;
Hai mươi ba , cây cau IO , ? Trầm hương một 3 lại thêm ( tiên hậu dùng ) , o , 5 lại thêm mài hoà thuốc vào nước , lý khí giảm nghịch , vừa khí trệ khí nghịch kiểm chứng , dược lực tuấn mãnh;
Hai mươi bốn , cây thìa là một 3 lại thêm ( hậu hạ ) , trầm hương 3 một 5 lại thêm ( tiên phục ) , 2 một 3 lại thêm mài mùi nuốt , lý khí giảm đau , vừa gan uất khí trệ của đau bụng , dược lực hòa hoãn;
Hai mươi lăm , nga thuật , ba cạnh mỗi bên IO lại thêm , hành khí tán máu , vừa máu đọng khí trệ hà bệnh;
Hai mươi sáu , kê nội kim 3 một 8 , ba cạnh 3 một IO lại thêm , tiêu chứng hà , thông kinh nguyệt , áp dụng máu đọng hình mất kinh , chứng hà , muốn phòng muốn kị lạnh vật chợt mệt mỏi , kiên trì mấy tháng thấu hiệu;
Hai mươi bảy , đào nhân IO , hoa hồng 5 một IO lại thêm nhu nhuận đi tán , hoạt huyết tiêu viêm , áp dụng máu đọng kiểm chứng "
Hai mươi tám , ngũ linh son 5 một IO ( nhập hoàn , tán dụng ) , bồ hoàng 5 một IO ( bao tiên ) , lợi nhuận ẩm ướt trừ máu đọng , thích hợp với ứ ẩm ướt cùng nhau kiêm kiểm chứng , trừ máu đọng lực lớn tại lợi nhuận ẩm ướt chi công;
Hai mươi chín , Dzejlan IO một 15 , cây ích mẫu 2 0 một 3 0 lại thêm , lưu thông máu điều kinh , lợi nhuận nước tiểu thoái sưng , thích hợp với máu đọng giáp ẩm ướt phồng lên , mất kinh bệnh . Thuốc này đối dược tính bình thản , lâu phục không thương tổn chính đặc điểm;
Ba mươi , ba bảy 3 một 5 , huyết kiệt 5 lại thêm , trừ máu đọng giảm đau , thích hợp với máu đọng hình máu kiểm chứng;
Ba mươi mốt , đỉa 3 một 5 lại thêm ( tiên phục ) , manh trùng ( chà nuốt ) 1 một 2 lại thêm , phá máu tiêu chứng , thích hợp với máu tích chứng khối , phụ nhân máu tích mất kinh , là tuấn mãnh phá thuốc máu , thai nghén chịu đựng dụng , thể nhược gia tăng ích khí dưỡng thuốc máu;
Ba mươi hai , mạch nha , mầm lúa mỗi bên IO một 15 ( xào ) tiêu thực kiện tỳ , vừa đầy bụng không thay đổi , thuốc này bao hàm môi lượng tương đối cao , xào tiêu giảm xuống: môi của sức sống , vi xào cho thỏa đáng;
33 , khoản đông , thuỷ cúc mỗi bên IO lại thêm , áp dụng mát khô ho khan kiểm chứng;
Ba mươi bốn , con hào ( sinh dụng )3 0 , huyền sâm I5 lại thêm , mềm cứng tán kết liễu , tiêu nhọt anh , thích hợp với âm hư mang đàm nóng của anh kiểm chứng;
Ba mươi lăm , thục địa IO một 15 , đương quy IO lại thêm , dưỡng huyết viết tinh , thích hợp với tinh huyết không đủ kiểm chứng;
Ba mươi sáu , thục địa IO một 15 , bạch thược IO lại thêm , bổ huyết viết tinh , thích hợp với tinh huyết suy yếu kiểm chứng , thuốc này đối chủ tĩnh thủ thuần nuôi , dương khí mùi suy , tỳ vận còn kiện lúc vuông là thích hợp;
Ba mươi bảy , đương quy ( ấm xào )IO , rễ sô đỏ 15 một 2 0 lại thêm , bổ huyết lưu thông máu thông kính , áp dụng mất kinh , kinh nguyệt quá ít bệnh;
Ba mươi tám , kê nội kim 3 một IO , bạch thuật IO một 15 lại thêm , tu bổ tỳ kiện vị , thích hợp với tính khí suy yếu bệnh;
Ba mươi chín , con rết ( nuốt tốt ) một 3 lại thêm , đương quy IO một I5 lại thêm , phù chính dưỡng huyết , khư gió thông lạc , thích hợp với nhẹ tỳ kiểm chứng , thuốc này đối với con rết , xài uổng tỵ so sánh , đều thông lạc , phù chính khư tà hiệu quả tốt , đối thông lạc lục soát tà lực mạnh;
Bốn mươi , phụ tử 3 0 ( tiên tiên 3 một 4h ) , nhân sâm IO ( dày tiên ) , đại ấm đại bổ , về dương cứu thoát , thích hợp với dương khí muốn thoát chứng;
Bốn mươi mốt , ngọc trúc IO , sinh địa 15 lại thêm , tư âm nuôi nước miếng , thích hợp với phế âm khuy tổn hại của ho khan , âm hư nước miếng cạn của bệnh tiêu khát , âm khuy mất nuôi dưỡng tý kiểm chứng , là thuần âm thuốc đúng, dạ dày dương còn kiện lúc có thể dùng của , nếu không cần cùng hắn thuốc phối hợp;
Bốn mươi hai , mạch môn , thiên đông mỗi bên IO lại thêm , tẩm bổ phế dạ dày thận của âm , thích hợp với âm hư của bệnh tiêu khát , ho khan bệnh , lạnh bụng dùng cẩn thận;
Bốn mươi ba , hà thủ ô , tiên linh tỳ mỗi bên IO một 15 (2 một 3 tháng ) , bằng bổ thận trong âm dương , sinh tinh cường thân , dùng cho tinh trùng dị thường không được thai nghén kiểm chứng;
Bốn mươi bốn , câu đố nhân , tu bổ xương son mỗi bên IO lại thêm , thu vào sáp , ấm tỳ thận , thích hợp với tỳ thận dương nhẹ của tả , làm lâm;
Bốn hai lăm , tắc kè một 1 , 5 lại thêm , nhau thai , 5 một 3 lại thêm , bổ ích phế thận , dùng cho lâu gào , lâu thở làm khục của bệnh , hen suyễn lâu khục chứng nhận , lấy chính nhẹ tiêu thật là nhiều, nguyên nhân lúc sử dụng ứng gia tăng chút khư tà thuốc;
Bốn mươi sáu , thố tơ tằm tử , cẩu kỷ mỗi bên IO một 15 lại thêm , bằng bổ thận trong âm dương , thích hợp với thận tinh không đủ kiểm chứng;
Bốn mươi bảy , cây sơn chu du IO một I5 , củ khoai IO lại thêm , ích thận sáp tinh , áp dụng nam tử thận hư mộng tinh , nữ tử thận hư mang xuống , lấy không nóng không nóng nảy , tu bổ mà không trệ , năng lực tu bổ năng lực sáp làm đặc điểm;
Bốn mươi tám , tiên linh tỳ , tiên mao mỗi bên IO lại thêm , ôn bổ thận dương , thông dương đạo, thích hợp với thận dương không đủ nam tử bệnh liệt dương , nữ tử cung hàn không được thai nghén kiểm chứng . , cùng tỵ bàn máy , cây đỗ quyên lá thuốc đối so sánh , dược tính so với chậm;2 , cùng nhục thung dung , ba kích thiên đối thuốc so sánh , đều có bổ thận trợ giúp dương chi dụng , cái đó thuốc đối ôn bổ nhu nhuận;Thuốc này đối ôn bổ khô liệt;
Bốn mươi chín , tỵ bàn máy , cây đỗ quyên lá , ôn bổ thận dương , hứng dương đạo, dùng cho thận dương không đủ nam tử bệnh liệt dương , nữ tử cung hàn không được thai nghén kiểm chứng , cùng tiên linh tỳ , tiên mao so sánh , dược tính so với tuấn , thích hợp tạm dụng , không lâu phục , lâu phục gia tăng nhục thung dung , khóa dương ôn nhuận thuốc;
Năm mươi , nhục thung dung , ba kích thiên, bổ thận trợ giúp dương , ấm mà không khô , tu bổ mà không tuấn của ưu , thích hợp với thận hư kiểm chứng . Cùng tiên linh tỳ , tiên mao so sánh , đều có bổ thận trợ giúp dương chi dụng , thuốc này đối ôn bổ nhu nhuận , cái đó thuốc đối ôn bổ khô liệt;
Năm mươi mốt , che cái chậu IO , tử thạch anh IO một l5 lại thêm , ấm cung tu bổ , vững chắc tinh chỉ mang , thích hợp với thận dương hư hàn kiểm chứng;
Năm mươi hai , lộc giác IO ( tiên phục ) , một 2 lại thêm ( nuốt ); ba kích thiên IO lại thêm , ích thận trợ giúp dương , ấm thông đốc mạch , bổ khuyết tinh huyết , vừa thận đốc dương nhẹ kiểm chứng , cần phòng tổn thương âm của lừa đảo;
Năm mươi ba , nhũ hương , hết thuốc mỗi bên 5 một IO lại thêm , lưu thông máu giảm đau , dùng cho máu đọng đau nhức kiểm chứng , đặc biệt là bị thương đau nhức kiểm chứng , vị đau khổ mùi trọc , dịch suy cho cùng buồn nôn , bệnh bao tử lịch sử nhân dùng cẩn thận;


Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Thuốc đông y thuốc đối 495748 loại - trung y lâm sàng chuyên nghiệp thảo luận - y sinh phạm vi diễn đàn ---- y học cộng đồng y học khỏe mạnh trang web tìm thầy hỏi thuốc . . .
Dạ dày ruột bệnh thường dùng trung thành thuốc
Phổ biến lão niên bệnh chống - bệnh ở động mạch vành
Gan thận âm hư tỳ thận dương nhẹ
Gan thận âm hư ( dịch mắc đặc biệt phát tính rung động ) tỳ thận dương nhẹ ( dịch mắc thể hàn tính tật bệnh )
Lưu đưa thuyền trị liệu xơ gan bệnh trướng nước của kinh nghiệm ( trích lục )
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p