Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Trung y đơn thuốc pha thuốc của tỉ lệ vàng

Nếu như đem một đường tuyến chia làm hai đoạn , hai đoạn của chiều dài so với là (5- 1 ) hoặc2= 0.6 18 , cái tỷ lệ này của chia cắt gọi là "Tỉ lệ vàng" . Hai ngàn năm trăm năm trước thủ tiên từ cổ hy lạp học giả Pitago đưa ra cái này chia cắt . Thời trung cổ , tỉ lệ vàng bị rộng khắp vận dụng tại nghệ thuật tác phẩm cùng nghề kiến trúc . Khoa học hiện đại nhà lại đem nó cùng phương pháp lựa chọn phương án tối ưu kết hợp lại . Tỉ lệ vàng cũng là người thể khoa học của một cái trọng yếu quy luật . Nó tại nhân thể giải phẩu học cùng sinh lý học ở bên trong, có một hệ liệt trùng nên biểu hiện , ở chính giữa y học trung cũng có trùng nên biểu hiện.

Gần đây , chúng ta phân tích kinh điển trung y đơn thuốc , phát hiện không ít danh vuông tại pha thuốc thượng phù hợp tỉ lệ vàng quy tắc .

Tỉ như: sáu vị địa hoàng hoàn , tổ mới là: thục địa , củ khoai , cây sơn chu du , phục linh , trạch tả , mẫu đơn da . Nó tỉ lệ là 8:4:4:3:3:3 . Ba tu bổ ba tả là có danh của đặc điểm , mà tu bổ tả so đấu là 16:9 . Thuốc bổ chiêm tổng số lượng 0.64 , thuốc xổ chiêm tổng số lượng 0.36 , xấp xỉ tại tỉ lệ vàng .

Quế nhánh phục linh hoàn tạo thành là phục linh , đào nhân , quế nhánh , bạch thược , mẫu đơn da , các cấp lượng , mẫu đơn da , đào nhân hoạt huyết tiêu viêm chiêm 2 , chiêm tổng số lượng 4 0 % . Quế nhánh , phục linh , bạch thược ấm kinh kiện tỳ chiêm 3 , chiêm tổng số lượng 6 0 % , hoạt huyết tiêu viêm: ấm kinh kiện tỳ =2:3= 0.666 , nó tỉ lệ xấp xỉ tại tỉ lệ vàng .

Bán hạ tả tâm canh là bán hạ , hoàng cầm , thuốc đắng , nhân sâm , can khương , cam thảo , táo ta , nó tỉ lệ là 12:9:3:9:9:9:2 0 , thuốc bổ chiêm 7 0 % , thuốc xổ chiêm 3 0 % , xấp xỉ tại tỉ lệ vàng .

Đại bổ âm hoàn là thục địa , mai rùa , hoàng bách , biết mẫu , nó tỉ lệ là 6:6:4:4 , vuông trung thục địa , mai rùa tư âm lặn dương , hoàng bách , biết mẫu cùng nhau cần là dụng , nghèo nàn giảm hỏa , thục địa , mai rùa chiêm 12 , hoàng bách , biết mẫu chiêm 8 , hoàng bách , biết mẫu: thục địa , mai rùa =8: 12=4:6 , xấp xỉ tại tỉ lệ vàng .

Bổ trung ích khí hoàn trung sài hồ , thăng nha, đương quy , trần bì vân vân điều trị khí huyết dược vật dụng lượng phân biệt là 3:3:2:2 tăng theo cấp số cộng là 1 0 , mà hoàng kì , nhân sâm , chích cam thảo , bạch thuật vân vân bổ khí kiện tỳ dược vật dụng lượng phân biệt là 5:5:3:3 , tổng lượng là 16 , hai loại dược vật so sánh là 1 0: 16=5:8= 0.6 25 , rất gần 0.6 18 .

Máu phủ đuổi ứ trong canh có 1 1 vị thuốc vật: sài hồ 1 , chỉ xác 2 , cam thảo 1 , lại thêm cây thược dược 2 , tạo thành bốn nghịch tán điều trị khí cơ , cây cát cánh có thể tải thuốc nổi lên 1.5 , cây ngưu tất dẫn thuốc chuyến về 3 , ở trên dẫn đạo khí huyết dược vật cộng lại là 1 0.5 , đào nhân 4 , hoa hồng 3 , đương quy 3 , xuyên khung 1.5 , xích thược 2 , sinh địa 3 , tạo thành màu hồng bốn vật canh , chiêm toàn vuông 1 6.5 , dẫn đạo khí cơ: lưu thông máu hóa ứ = 1 0.5: 1 6.5= 0.63 , tiếp cận tỉ lệ vàng .

Sinh mạch tán từ nhân sâm , mạch môn , ngũ vị tử tạo thành , nhân sâm 9 , mạch môn 9 , ngũ vị tử 6 , nhân sâm ích khí tu bổ phế chiêm 9; mạch môn tư âm sinh tân chiêm 9 , ngũ vị tử sinh tân giải khát chiêm 6 . Ích khí: sinh tân giải khát =9: 15 . Rất gần 0.6 18 .

Ma hoàng canh từ ma hoàng , quế nhánh , hạnh nhân , cam thảo tạo thành , ma hoàng dụng lượng là 45 khắc , quế nhánh dụng lượng là 3 0 khắc , chích cam thảo là 15 khắc , hạnh nhân là 28 khắc ( bình chú đông hán lúc 1 lượng tương đương 15 khắc , hạnh nhân mỗi cái 0 .4 khắc ) . Quế nhánh cùng cam thảo tạo thành quế nhánh cam thảo canh , ấm trợ giúp thượng tiêu của dương; ma hoàng cùng hạnh nhân điều chỉnh phổi tuyên giảm . Quế nhánh , cam thảo: ma hoàng , hạnh nhân =45:73 = 0.6 16 . Rất gần tại tỉ lệ vàng .

Loại này tỉ lệ quan hệ đáng giá tiến một bước xâm nhập nghiên cứu .

Luận án nguồn gốc: trung quốc y học nghiên cứu tạp chí 2 0 0 8 năm đệ 3 quyển đệ 6 kỳTác giả: trương sĩ thuấnMầm vĩnh cửu hoaViên làm

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Từ Trương Trọng Cảnh đơn thuốc pha thuốc quy luật đàm trung y bí mật bất truyền tại liều lượng
【 đơn thuốc học ] cao tần kiến thức điểm của đơn thuốc học mỗi bên luận —— bổ ích dược tề ( 4 )
Từ 6 cái đơn thuốc trung thể hội "Trong âm tìm dương , dương trung tìm âm" của huyền bí
【 tiêu bản cũng chữa của ấm lặn pháp ]
Học tập kinh vuông của tam đại mấu chốt ---- đăng lại
Y thánh Trương Trọng Cảnh lấy ma hoàng làm chủ dược , pha thuốc của cái này kinh vuông , là bệnh thương hàn biểu hiện kiểm chứng bên trong cơ sở đơn thuốc , có gì hiệu dụng
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p