Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Tỳ vị bệnh dụng dược kinh nghiệm

【 mới hiển lộ ra minh giáo dạy tỳ vị bệnh dụng dược kinh nghiệm ] tỳ thăng thì kiện , trung khí hư giả , nhân sâm , hoàng kì , cam thảo cam ấm tam vị lấy tu bổ của; trung tiêu hư hàn nhân , dụng can khương hoặc quế , phụ lấy ấm của; ẩm ướt chín nhân , bạch thuật cây thương truật lấy khô của , ẩm ướt ngoại trừ thì tỳ kiện . Dạ dày giảm thì hòa, thích hợp cam bằng , cam mát , nhu nhuận của phẩm . Dạ dày âm hư mà nóng còn tại nhân , cho sinh địa , thạch hộc , biết mẫu , thạch cao lấy rõ ràng của; nóng đi mà dạ dày âm hư nhân , cho mạch môn , mao cây vân vân rõ ràng nhuận hắn. { tang bác mặc , tỉnh hà bắc hành thủy thành thị y trong bệnh viện y nội khoa }

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Lão niên tỳ vị bệnh dụng dược kinh nghiệm nghiên cứu thảo luận
Như nhau dạ dày âm hư bên trong nóng gia tăng tỳ hư nóng ướt bệnh kiểm chứng , tả dạ dày thật tu bổ tỳ hư dụng thuốc tuân theo tiêu bảy tu bổ ba
Y uyển tạp đàm: tỳ vị bệnh trị liệu , dụng thuốc kỹ xảo . Dụng thuốc bằng cùng. . .
Thuốc lương lưỡng dụng đồ ăn tính vị về kinh cùng công hiệu
Trương tích thuần trị liệu tỳ vị bệnh dụng thuốc , pha thuốc , thực liệu của phái vuông dụng thuốc của tư tưởng
Tu bổ tính khí thích hợp dụng mỹ vị trong trung y thuốc 39 khôi phục lưới y nguồn gốc thế giới
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p