Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Hoa quả khô 〡 thuốc đông y chuẩn bị kiểm tra kiến thức phụ tư duy đạo đồ
2 0 17 năm hành nghề dược sư khảo thí đếm ngược thời gian
Hành nghề dược sư trung ( phương tây ) thuốc hoa quả khô hoàn toàn mới sửa đổi phần á! Căn cứ năm nay mới nhất đại cương tiến hành chỉnh đốn và cải cách ! Mỗi ngày cho các vị khảo thi sinh sôi bố trí hoàn toàn mới địa điểm thi kiến thức điểm, lợi dụng 4 tháng , một mực nắm giữ mỗi khoa kiến thức , hiện tại lên, tranh thủ thời gian gia nhập hành nghề dược sư học tập trận doanh lớn đi.
Pháp quy
Hành nghề dược sư quản lý
Hành nghề dược sư chế độ của nội hàm
1 . Hành nghề dược sư thân phận nhận định: lấy được 《 hành nghề dược sư bằng hành nghề 》 cũng kinh ghi tên đăng kí ( hai điều kiện đồng thời có ) .
2 . Phân phối hành nghề dược sư đơn vị: phàm tham gia dược phẩm "Sanh con , kinh doanh , sử dụng" đơn vị đều ứng phân phối tương ứng hành nghề dược sư , cũng lấy hành động này xây dựng của "Điều kiện cần thiết một" .
3 . 《 hành nghề dược sư bằng hành nghề 》 hiệu dụng: tại "Cả nước phạm vi bên trong" hữu hiệu .
Hành nghề dược sư bộ môn quản lý
1 . Quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát quản lý tổng cục ( tên gọi tắt "Nước lương dược giam cục" ): chủ yếu phụ trách tổ chức định ra khảo thí khoa mục cùng khảo thí đại cương , biên soạn huấn luyện tài liệu giảng dạy , thành lập đề thi khố cùng khảo thí đầu đề công việc .
【 nhỏ thiếp sĩ ] dựa theo huấn luyện cùng điểm thi mở của nguyên tắc , thống nhất lập kế hoạch cũng tổ chức trước khi thi huấn luyện .
2 . Nhân lực tài nguyên cùng xã sẽ bảo đảm bộ phận ( tên gọi tắt "Người xã bộ phận" ): thì chủ yếu phụ trách thẩm định khảo thí khoa mục , khảo thí đại cương cùng đề thi .
Thuốc đông y một
Lịch đại thảo mộc sáng tác
Hạng mục chi tiết
Sáng tác tên niên đại tác giả đặc điểm ( địa điểm thi ) tải thuốc số ( loại )
《 Thần Nông Bản Thảo Kinh 》  hán   "Thần nông" Hán đại trước kia nước ta dược học phát triển thành tựu , là hiện có sớm nhất của dược học chuyên tác , làm gốc cỏ học của phát triển điện vậy cơ sở . Lấy thượng, trung, hạ tam phẩm phân loại .  365
《 thảo mộc kinh tập chú 》 nam bắc triều đào hoằng cảnh sáng tạo bình chú dược vật tự nhiên thuộc tính phân loại pháp , đem chứa đựng 73 0 trồng thuốc vật chia làm ngọc thạch , cỏ cây , trùng thú , quả , đồ ăn , mễ lương cùng có danh không dùng 7 giống như .  73 0
《 mới xây thảo mộc 》  đường   tô kính vân vân khai sáng đồ văn đối chiếu pháp biên soạn dược học chuyên tác của Ví dụ . Là nhất sớm của nhà nước sách thuốc .  85 0
《 kiểm chứng giống như thảo mộc 》  tống   đường thận vi đồ văn đối chiếu , phương thuốc cũng thu vào , y dược kết hợp , tư liệu tỉ mỉ xác thực , tập tống trước kia thảo mộc chi đại thành .   1746
《 bản thảo cương mục 》  rõ ràng   Lý Thì Trân toàn thư bình chú dược vật tự nhiên thuộc tính , tự lập phân loại hệ thống là tự nhiên phân loại của tiên phong , tập Đại Minh lấy thảo mộc học thuyết chi đại thành .   1892
《 bản thảo cương mục nhặt của rơi 》  rõ ràng triệu học mẫn sáng tạo cổ thảo mộc tăng thu nhập tân dược của quan , cực lớn phong phú thảo mộc học .92 1
Mới 7 16
《 trung hoa thảo mộc 》 đương đại quốc gia cục nên sách toàn diện tổng kết dân tộc trung hoa 2 0 0 0 năm hơn đến truyền thống dược học thành tựu , tập trung phản ứng 2 0 thế kỷ thuốc đông y ngành học , tạng dược ngành học , thuốc mê ngành học , duy dược học khoa , thái dược học khoa cùng mầm dược học khoa của phát triển trình độ . Là thu vào tải dược vật nhiều nhất thảo mộc sáng tác .898 0
Thuốc đông y hai
Hiểu biểu hiện thuốc
Hiểu biểu hiện thuốc
Hiểu biểu hiện thuốc phát lại tán , vị tân đối chứng nóng lạnh đau nhức;
Biểu hiện tà phong hàn cùng gió nóng , không thích hợp lâu tiên đừng lâu dụng;
Chứng hư muốn thận miễn tổn thương nguyên , ấm sơ độc giải nhiệt cũng rõ ràng;
Năng lực lợi nhuận bệnh phù khỏi ho thở , cá biệt giảm đau lại xuyên thấu qua chẩn .
Tân ấm hiểu biểu hiện thuốc
Khẩu quyết: gai ( cây kinh giới ) phòng ( thông khí ) tê dại ( ma hoàng ) quế ( quế nhánh ) tô ( tía tô ) sông ( tây hà liễu ) khương ( gừng ) , hương ( cây hương nhu ) bạch ( bạch chỉ ) khương ( cây khương hoạt ) tế ( cây tế tân ) tân ( mộc lan ) bản ( cảo bản ) thương ( thương cái tai ) .
Tiểu kết
Thông lỗ mũi: cây tế tân , bạch chỉ , thương cái tai , mộc lan
Hiểu cua cá độc: tía tô , gừng
Không thích hợp lâu tiên: bạc hà , tía tô , cây kinh giới
Bạch chỉ: dương minh đau đầu; cây khương hoạt: thái dương đau đầu; cảo bản: điên đỉnh đầu đau nhức
Thuốc đông y
Tổng hợp
Trung y học của cơ bản đặc điểm
Chỉnh thể quan niệm
1 , chỉnh thể quan niệm
2 , biện chứng luận chứng
( 1 ) chứng: hiện tượng bề ngoài; kiểm chứng: bản chất; bệnh;
(2 ) biện chứng cùng luận chứng quan hệ: thuốc đông y đã biện chứng lại phân biệt bệnh ."Cùng bệnh dị chữa " " dị bệnh đồng trị" .
Âm dương học thuyết
36 0 PSkdocI m lại thêm_ 0
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Thuốc đông y sư của thường dùng chỉ vị thuốc đông y 0 1 hiểu biểu hiện thuốc 0 1: tân ấm hiểu biểu hiện thuốc 0 3 cây khương hoạt , bạch chỉ vân vân
1 0 phân tất được 2 0 18 hành nghề dược sư thuốc đông y hai ( chỉ vị thuốc Chương 14: an thần ---- 17 chương bổ hư thuốc )
2 0 19 hành nghề dược sư trước khi thi xách phân hoa quả khô ! Thuốc đông y tổng 1248 0 cái tinh tuyển địa điểm thi
? ? 【 đoán vi tín qua hành nghề thuốc đông y sư ] hiểu biểu hiện dược khẩu quyết tổng kết ( đọc thuộc lòng bản )
2 0 19 năm hành nghề dược sư
【 trước khi thi xách phân ] hành nghề dược sư trọng yếu địa điểm thi tốc kí ( thời kỳ thứ nhất )
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p