Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
【 châm cứu học ] châm cứu trị liệu của tác dụng cùng châm cứu đơn thuốc

Lão trung y


Thượng tiết khóa chúng ta học tập châm cứu của nguyên tắc , mọi người muốn nắm giữ kì thực tả của , nhẹ thì tu bổ của , lõm xuống thì cứu của , uyển sắp đặt thì ngoại trừ của , không thịnh không giả lấy kinh lấy của , nóng thì tật của , hàn thì lưu của , gấp gáp thì trị phần ngọn , chậm thì trị tận gốc , tiêu bản đồng trị , bởi vì thời thế thích hợp , nhập gia tuỳ tục , bởi vì người chế thích hợp của hàm nghĩa cùng ứng dụng cho ví dụ .

Hôm nay , chúng ta tiếp lấy đến ôn tập châm cứu trị liệu của tác dụng cùng châm cứu đơn thuốc .


Châm cứu trị liệu của tác dụng


1 . Khơi thông kinh lạc

Là châm cứu cơ bản nhất cùng trực tiếp nhất trị liệu tác dụng , chủ yếu thông qua kinh lạc , huyệt cùng thủ pháp của tác dụng , khiến khí huyết thông suốt mà đau đớn chết lặng biến mất .


2 . Điều hòa âm dương

Chủ yếu là thông qua kinh huyệt pha thuốc cùng kim châm thủ pháp hoàn thành . Như dạ dày hưng thịnh chín của đau răng thích hợp rõ ràng tiết dạ dày hỏa , chọn nội đình , dụng tả pháp .


3 . Phù chính khư tà

Phù chính khư tà đã là tật bệnh hướng tốt phương hướng chuyển về của cơ bản cam đoan , lại là châm cứu trị liệu tật bệnh của tác dụng quá trình .


Lâm sàng nhiều cái theo chánh tà tại bệnh biến quá trình bên trong vị trí của địa vị đến quyết định phù chính cùng khư tà của chủ thứ tuần tự .

Châm cứu đơn thuốc

Châm cứu đơn thuốc là được lúc hay không trực tiếp quan hệ đến hiệu quả trị liệu tốt xấu . Bao gồm chọn huyệt nguyên tắc cùng phối huyệt phương pháp vân vân nội dung .

(1) chọn huyệt nguyên tắc

1 . Gần bộ phận lấy huyệt

Huyệt vốn có gần chữa tác dụng , như đau dạ dày lấy trúng quản .


2 . Xa bộ phận lấy huyệt

Bởi vì mười bốn kinh huyệt vốn có xa chữa tác dụng , nhất là tứ chi khuỷu tay đầu gối trở xuống của huyệt vị , như đau dạ dày lấy đủ ba dặm .


3 . Biện chứng đối chứng chọn huyệt

Trên giường bệnh rất nhiều tật bệnh khó mà minh xác vị trí , như nóng lên, phát nhiệt lấy đại chuy , mất ngủ lấy thần môn vân vân.

Gần bộ phận cùng xa bộ phận chọn huyệt là chủ yếu nhằm vào bệnh biến vị trí mà xác định huyệt của chọn huyệt nguyên tắc . Biện chứng đối chứng chọn huyệt là nhằm vào kiểm chứng chờ hoặc triệu chứng mà lựa chọn sử dụng huyệt vị của nguyên tắc .

( 2 ) phối huyệt phương pháp

Đang chọn huyệt nguyên tắc dưới sự chỉ đạo , lựa chọn sử dụng chủ trị tác dụng giống nhau hoặc gần , vốn có hiệp đồng tác dụng của huyệt tăng thêm pha thuốc ứng dụng phương pháp . Có thể tóm tắt hai đại giống như , tức bình chú kinh mạch phối huyệt pháp , theo vị trí phối huyệt pháp .


1 . Bình chú kinh mạch phối huyệt pháp

Là lấy kinh mạch hoặc kinh mạch tương hỗ liên hệ làm cơ sở tiến hành huyệt vị pha thuốc phương pháp , chủ yếu bao gồm bản kinh phối huyệt pháp , trong ngoài phối huyệt pháp , cùng danh kinh phối huyệt pháp .


( 1 ) bản kinh phối huyệt pháp:Khi một tạng phủ , kinh mạch phát sinh bệnh biến lúc, tức chọn nên tạng phủ , kinh mạch của huyệt phối thành . Như dạ dày hỏa theo nhiễu đưa đến đau răng , có ở túc dương minh dạ dày kinh thượng gần lấy gò má xe , xa lấy kinh này của huỳnh trong huyệt đình .


(2 ) trong ngoài kinh phối huyệt pháp:Bản pháp là lấy tạng phủ , kinh mạch của âm dương trong ngoài phối hợp quan hệ làm căn cứ của phối huyệt phương pháp . Như gió nóng tập kích phế đưa đến cảm mạo ho khan , có thể chọn phế kinh của xích trạch cùng đại tràng kinh của khúc ao , hợp cốc . Ngoài ra, bắt đầu lạc phối huyệt pháp là trong ngoài kinh phối huyệt pháp bên trong đặc biệt ví dụ .


(3 ) cùng danh kinh phối huyệt pháp:Là đem tay chân cùng danh kinh của huyệt phối hợp lẫn nhau phương pháp , như mặt trời rõ ràng đau đầu lấy thủ dương minh kinh của hợp cốc phối túc dương minh kinh của nội đình .


2 . Theo lệ vị trí phối huyệt pháp

Là kết liễu hợp thân thể thượng huyệt phân bố của vị trí tiến hành huyệt vị pha thuốc phương pháp , chủ yếu bao gồm trên dưới phối huyệt pháp , trước sau phối huyệt pháp , tả hữu phối huyệt pháp .


( 1 ) trên dưới phối huyệt pháp:Là chỉ đem phần eo trở lên hoặc chi trên huyệt cùng phần eo trở xuống hoặc chi dưới huyệt phối hợp ứng dụng phương pháp . Như khoang dạ dày đau nhức có thể lên lấy nội quan , hạ lấy đủ ba dặm; âm rất ( cung Tý thoát rủ xuống ) có thể lên lấy trăm sẽ, hạ lấy tam âm giao .


(2 ) trước sau phối huyệt pháp:Còn được gọi là lưng bụng âm dương phối huyệt pháp , là đem phần ngực bụng cùng lưng eo bộ phận của huyệt vị phối hợp ứng dụng phương pháp . Như bệnh phổi trước lấy trúng phủ , hậu lấy phế du . Ngoài ra, du quyên phối huyệt pháp là điển hình nhất trước sau phối huyệt pháp .


(3 ) tả hữu phối huyệt pháp: chỉ đem thân thể người bên trái cùng phía bên phải của huyệt phối hợp ứng dụng phương pháp . Như song bên cạnh huyệt vị đồng thời dụng .


Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Cạn tích chủ , khách , ứng phối huyệt pháp
Châm cứu lấy huyệt nguyên tắc cùng phối huyệt phương pháp - truyền thống trung y học phạm vi - khỏe mạnh nuôi sinh - Sohu vòng tròn
【 châm cứu đại sư ] cổ đại châm cứu đơn thuốc phối huyệt nguyên tắc nghiên cứu thảo luận và phân tích
Như thế nào chế định châm cứu đơn thuốc
Trung y châm cứu học của châm cứu đơn thuốc
Thích đấm bóp của bằng hữu nhất định phải biết phối huyệt phương pháp
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p