Chia sẻ

{ Bắt đầu]1 hình bệnh tiểu đường tân dược tại nước mỹ lấy được phê , trong nước vẫn còn không lên thị , nước ta nhi đồng người bệnh của in-su-lin phương án trị liệu nên lựa chọn như thế nào?

Toàn khoa học uyển 2 0 22- 1 1-24 Phát biểu tại bắc kinh

2 0 22 năm ngày 17 tháng 11 , nước mỹ F DA phê chuẩn Tzield (teplizu m ab ) chú xạ dịch đưa ra thị trường , dùng cho 2 kỳ 1 hình bệnh tiểu đường trưởng thành người bệnh cùng 8 tuổi trở lên nhi đồng người bệnh của 1 hình bệnh tiểu đường (T 1DM) chậm lại trị liệu . Nhưng nên thuốc tại nước ta vẫn chưa đưa ra thị trường , nước ta nhi đồng T 1 DM người bệnh hay là lấy in-su-lin trị liệu làm chủ .

Hình ảnh bắt nguồn từ nước mỹ thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý nhà nước trang web

1 hình bệnh tiểu đường (T 1 DM ) là nghiêm trọng nguy hại nhi đồng khỏe mạnh khoa nhi nội tiết tật bệnh , tại nước ta năm gần đây phát bệnh tỷ số là 2 hoặc 1 0 vạn ~5 hoặc 1 0 vạn , lại phát bệnh hiện ra nhỏ tuổi hóa xu thế . Nhi đồng kỳ T 1 DM phát bệnh càng sớm , nó mãn tính bệnh biến chứng đưa đến tử vong phong hiểm lại càng lớn , bởi vậy lâm sàng y sinh cần lúc đầu phân biệt , chẩn bệnh cùng can thiệp nhi đồng kỳ T 1 DM .

Nhi đồng bệnh tiểu đường của chẩn bệnh tiêu chuẩn

Căn cứ 2 0 19 năm thế giới vệ sinh tổ chức (WHO ) ban bố của bệnh tiểu đường chẩn bệnh tiêu chuẩn , phù hợp trở xuống 4 điều bên trong 1 điều liền có thể chẩn đoán bệnh là bệnh tiểu đường:

1 . Bụng rỗng đường máu ≥7 .0 mm ol hoặcL;


2 . Bằng lời nói kẹo chịu đựng lượng phụ tải hậu 2 h đường máu ≥ 1 1.1 mm ol hoặcL9 1 đường glucô 1.75 lại thêm hoặc kg ( thể trọng ) , đường glucô lượng lớn nhất 75 lại thêm93;


3 . HbA1c≥ 6.5%;


4 . Ngẫu nhiên đường máu ≥ 1 1.1 mm ol hoặcL lại kèm bệnh tiểu đường triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật .

Phù hợp kể trên tiêu chuẩn nhưng vô bệnh tiểu đường triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhân , đề nghị sau đó của 1 thiên lặp lại kiểm trắc lấy xác nhận chẩn bệnh .

Nhi đồng bệnh tiểu đường của phân hình

Căn cứ WHO của mới chung nhận thức , có thể đem bệnh tiểu đường chia làm 6 cái á hình , trong đó cùng nhi đồng quan hệ mật thiết của chủ yếu là T 1 DM , T2 DM , hỗn hợp hình bệnh tiểu đường cùng cái khác đặc biệt loại hình bệnh tiểu đường 4 cái á hình .Cụ thể phân hình tường gặp hạ biểu hiện:

Nhi đồng T 1 DM của in-su-lin trị liệu

T 1 DM người bệnh bởi vì tự thân in-su-lin bài tiết tuyệt đối không đủ , hoàn toàn hoặc bộ phận cần ngoại sinh tính in-su-lin thay thế lấy duy trì thể nội kẹo thay thế bình hoành cùng sinh tồn .Bởi vậy nhi đồng T 1 DM người bệnh phương án trị liệu lấy in-su-lin trị liệu làm chủ .

Lúc bắt đầu ở giữa

Sơ phát T 1 DM bệnh ứng mau chóng bắt đầu in-su-lin trị liệu , nước tiểu thân thể dương tính nhân ứng tại 6 h bên trong sử dụng in-su-lin; lúc bệnh tiểu đường phân hình không rõ lúc, như bị mắc DKA , ngẫu nhiên đường máu nồng độ ≥ 13 .9 mm ol hoặcL cùng ( hoặc )HbA1c628 .5% , ban đầu trị liệu cũng nên sử dụng in-su-lin .

Phương pháp trị liệu

Trước mắt chủ lưu hình thức làMỗi ngày nhiều lần tiêm vào (M DI )CùngTiếp tục in-su-lin tiêm dưới da ( CSII ).

1 . Liều lượng thiết trí:Mới phát T 1 DM mỗi ngày in-su-lin tổng lượng một dạng, là 0.5~ 1 .0 U hoặc ( kgd ) , nhưng 3 tuổi trở xuống đề nghị 0.5 U hoặc ( kgd ) mở đầu; thời kỳ trăng mật thông thường 6 0 0.5 U hoặc ( kgd ) , tuổi dậy thì trước ( bộ phận làm dịu kỳ bên ngoài ) là 0.7~ 1 .0 U hoặc ( kgd ); tuổi dậy thì là 1 .0 ~ 1.5 U hoặc ( kgd ) , cá biệt khả đạt 2 U hoặc ( kgd ) . Ứng chú ý ,Nhi đồng không đề nghị sử dụng động vật nguồn gốc tính in-su-lin cùng dự hỗn in-su-lin.

2 . Liều lượng phân phối:Lấy bệnh bệnh tình cá thể hóa cần làm cơ sở , từ y sinh cùng gia trưởng kỹ càng hòa hợp , trợ giúp bệnh lựa chọn cá thể hóa phương án trị liệu , từ mỗi ngày 2 thật đến M DI cùng CSII trị liệu .

( 1 ) mỗi ngày 2 thật phương án:Tức bữa sáng trước ngắn hiệu quả hoặc hiệu quả nhanh + trung hiệu quả , bữa tối trước ngắn hiệu quả hoặc hiệu quả nhanh + trung hiệu quả phương án , trung hiệu quả in-su-lin chiêm ngày 1 tổng số lượng 4 0 %~6 0 % , lần đầu sử dụng ngắn hiệu quả hoặc hiệu quả nhanh trung kỳ hiệu dụng lượng so với ước là 1:2 . Mở đầu liều lượng phân phối là bữa sáng trước in-su-lin chiêm 1 thiên tổng lượng ước 2 hoặc3 , bữa tối trước ước chiêm 1 hoặc3 , sau đó căn cứ đường máu xét gia tăng giảm .

(2 )M DI phương án:Tức cơm lúc + cơ sở phương án , thường dùng 3 cơm trước ngắn hiệu quả + trước khi ngủ trung hiệu quả in-su-lin hoặc 3 cơm trước hiệu quả nhanh + trước khi ngủ trường hiệu quả in-su-lin , trung hiệu quả hoặc trường hiệu quả in-su-lin có thể cân nhắc tình trao đổi , kỳ phát dục thanh xuân khả năng cần đem cơ sở in-su-lin chia bữa sáng trước cùng trước khi ngủ 2 thật dụng thuốc .

3 . In-su-lin ống chích giới:

( 1 ) in-su-lin tiêm vào châm cùng bút:Thường dùng của là duy nhất một lần vô khuẩn in-su-lin ống chích , tiêm vào bút chủ yếu là khắc độ là 1 U hoặc 0.5 U của lưỡng chủng .

(2 ) CSII trị liệu thích ứng kiểm chứng:T 1 DM bệnh; đường máu dao động lớn, áp dụng M DI phương án nhưng đường máu vẫn không cách nào có được bình ổn người khống chế; bình minh hiện tượng nghiêm trọng dẫn đến đường máu tổng thể khống chế không tốt nhân; liên tiếp phát sinh tuột huyết áp , nhất là ban đêm tuột huyết áp , vô cảm biết tuột huyết áp cùng nghiêm trọng tuột huyết áp nhân; làm việc và nghỉ ngơi thời gian không được quy luật , không thể đúng hạn đi ăn cơm nhân; không muốn tiếp nhận M DI phương án; dạ dày nhẹ co quắp hoặc ăn thời gian dài của bệnh .

Cấp tính bệnh biến chứng của giám sát

Tuột huyết áp

Bệnh tiểu đường bệnh đường máu 6 0 3 .9 mm ol hoặcL tức là cần lâm sàng can thiệp của ngưỡng giới hạn , đường máu 6 0 3.0 mm ol hoặcL nhưng xuất hiện hệ thống thần kinh trung ương cùng nhận biết công năng chướng ngại .

Phương pháp xử lý:

( 1 ) đường máu 6 0 3 .9 mm ol hoặcL lại ý thức thanh tỉnh , cho đường glucô 1 0 ~ 15 lại thêm hoặc cái khác bao hàm ngang nhau đường glucô đường , như 15 m in hậu vẫn tuột huyết áp thì cần lặp lại kể trên liều lượng; sử dụng CSII trị liệu như đường máu 6 0 2 mm ol hoặcL cần tạm dừng in-su-lin bơm .

(2 ) nghiêm trọng tuột huyết áp không được kèm hôn mê , cho 1 0 % đường glucô chú xạ dịch 2 m l hoặc kg tĩnh mạch suy chú thích, kèm run rẩy hôn mê nhân cho 1 0 % đường glucô 4 m l hoặc kg tĩnh mạch suy chú; di tăng đường huyết yên tĩnh suy , tiêm bắp hoặc tiêm dưới da , liều lượng bởi vì bệnh thể trọng mà có khác biệt , thể trọng ≥ 25 kg là 1 m lại thêm , 6 0 25 kg là 0.5 m lại thêm .

(3 ) phản phục tuột huyết áp , cho 1 0 % đường glucô 2~5 m lại thêm hoặc ( kg m in ) duy trì , quá trình trị liệu trung cần mật thiết giám sát bệnh đường máu cùng có hay không những bệnh trạng khác .

DKA cùng thân thể giám sát

T 1 DM sơ phát bệnh DKA phát bệnh tỉ lệ 15%~75% , 5 tuổi trở xuống so với dễ phát sinh , nó dẫn đến nguyên nhân của cái chết 6 0 %~9 0 % là não bệnh phù . Máu thân thể thành phần chủ yếu β- thưởng đinh chua xót ≥ 0.6 mm ol hoặcL biểu thị thay thế mất thay trạng thái .

Phương pháp xử lý:

( 1 )Máu đồng 0 ~ 0.6 mm ol hoặcL lúc, thông thường suy đoán đường máu; nếu đường máu 62 15 mm ol hoặcL , gia tăng suy đoán máu thân thể .

(2 ) máu đồng 0.6~ 1.5 mm ol hoặcL lại đường máu 62 15 mm ol hoặcL lúc, thường 2 lúc nhỏ phúc tra đường máu cùng máu đồng , nếu máu đồng vô hạ xuống , cần cân nhắc điều chỉnh in-su-lin liều lượng .

(3 ) máu đồng 1.6~ 3.0 mm ol hoặcL lại đường máu 62 15 mm ol hoặcL lúc, cần ước định có hay không DKA , thường 2 lúc nhỏ phúc tra đường máu cùng máu đồng;

(4 )Máu đồng ≥3 mm ol hoặcL lại đường máu 62 15 mm ol hoặcL lúc, cần ước định có hay không DKA , thường 1 giờ phúc tra đường máu cùng máu đồng .


Tiểu kết

NhẹĐồng thanh thiếu niên T 1 DM người bệnh cùng người lớn bất đồng , nó quản lý càng có tính khiêu chiến , tỉ như người bệnh hình thể , phát dục các phương diện tồn tại khá lớn khác biệt , bởi vậy cơ sở y sinh một cặp đồng T 1 DM của quản lý lúc, dự thi lo bệnh tuổi tác cùng phát dục thành thục độ , cá thể hóa phương án trị liệu , trị liệu thuận theo tính các loại vấn đề .

Tham khảo văn hiến:


Bố trí:Kiều kiềuxem xét giáo:Lạnh

  Chuyển giấu Chia sẻ Tặng hoa (0)

  0Điều bình luận

  Phát biểu

  Xin tuân thủ người sử dụngBình luận công ước

  Tương tự luận án Càng nhiều

  p