Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Bệnh thương hàn luận kinh vuông phương chứng hợp lưu

Ba cái khác hiểu biểu hiện giống như vuông
1
Phòng kỷ hoàng kì canh phương chứng: mạch di chuyển , mồ hôi xuất ác phong , thân trọng , thân nửa người trở xuống sưng trọng giả ( thái dương thái âm )
2
Quế nhánh đi quế gia tăng phục linh bạch thuật canh phương chứng: ngoại tà bên trong uống gặp thân nóng đau đầu , dạ dày đau bụng , tiểu tiện bất lợi nhân ( thái dương thái âm )
3
Rễ sắn hoàng cầm thuốc đắng canh phương chứng: hạ lợi nhuận , mồ hôi xuất , không được ác hàn , tấc mạch độc di chuyển nhân ( thái dương dương minh )
4
Thăng tê dại ba ba canh phương chứng: cấp tính ôn dịch gặp sưng đỏ ung mủ hoặc cổ họng sưng đau nhức ( thái dương dương minh )
5
Thăng tê dại ba ba bỏ nhuỵ đực hoàng thục tiêu canh phương chứng: cấp tính cổ họng sưng đau nhức biểu hiện kiểm chứng bất minh hiển mà bên trong nóng trọng giả ( dương minh )
6
Bán hạ dày phác canh phương chứng: ngoại tà bên trong uống suy cho cùng lòng buồn bực , tức ngực , ác hàn , nuốt lấp, khục nghịch giả ( thái dương thái âm )
7
Toàn phục hao phí canh phương chứng: lòng buồn bực , tức ngực mà vô nóng tượng nhân ( thái dương thái âm )

Thiếu âm bệnh giống như phương chứng

Chủ cương: thiếu âm của là bệnh , mạch vi tế , nhưng muốn mị cũng
Phó cương: bệnh có nóng lên, phát nhiệt ác hàn nhân , phát ra dương vậy; vô nóng ác hàn nhân , phát ra âm cũng
1
Ma hoàng phụ tử cam thảo canh phương chứng: biểu hiện hư hàn kiểm chứng gặp ác hàn , vô mồ hôi , mạch trầm nhân ( thiếu âm thái âm )
2
Ma hoàng phụ tử canh phương chứng: thiếu âm bệnh kiêm gặp sưng vù rõ ràng , vô mồ hôi ác hàn nhân ( thiếu âm )
3
Bạch thông canh phương chứng: thiếu âm bệnh biểu hiện chứng minh lộ vẻ lại gặp hạ lợi giả ( thiếu âm thái âm )
4
Ma hoàng phụ tử cây tế tân canh phương chứng: thiếu âm bệnh kiêm hàn uống , tức ác hàn vô mồ hôi , mạch trầm nhân ( thiếu âm thái âm )
5
Quế nhánh đi thược gia tăng ma hoàng phụ tử cây tế tân canh phương chứng: tay chân nghịch lạnh , ác hàn thân đau nhức nhân ( thiếu âm thái âm )
6
Quế nhánh cây thược dược biết mẫu canh phương chứng: đau khớp , tứ chi sưng mà khí trùng ọe nghịch giả ( thiếu âm quá âm dương rõ ràng )
7
Quế nhánh gia tăng phụ tử canh phương chứng: quế nhánh canh kiểm chứng càng thấy ác hàn , tiểu tiện bất lợi , tứ chi hơi gấp nhân ( thiếu âm )
8
Ô đầu canh phương chứng: đau khớp quá mức , gập thân bất lợi , tứ chi quyết lạnh nhân ( thiếu âm )
9
Ô đầu quế nhánh canh phương chứng: ô đầu canh kiểm chứng cùng quế nhánh canh kiểm chứng cũng gặp, đau bụng bên trong thật rét bên ngoài kiểm chứng cũng rõ hiển nhân ( thiếu âm )
1 0
Quế nhánh đi thược gia tăng phụ tử canh phương chứng: quế nhánh đi thược canh phương chứng lại gặp mạch tế ác hàn rõ ràng nhân ( thiếu âm )
1 1
Quế nhánh phụ tử canh phương chứng: ngoại hàn bên trong uống đau khớp , đau bụng nhân ( thiếu âm )
12
Quế nhánh đi quế gia tăng bạch thuật canh phương chứng: quế nhánh phụ tử canh kiểm chứng , vô khí xông lên mà thấy nhỏ liền tự lợi , đại tiện liền làm nhân ( thiếu âm thái âm )
13
Cam thảo phụ tử canh phương chứng: biểu hiện hàn kiểm chứng gặp khớp nối đau đớn , mồ hôi xuất ác phong , tiểu tiện bất lợi nhân ( thiếu âm thái âm )
14
Thiên hùng tán phương chứng: lạnh lẽo ẩm ướt tý đau nhức , mồ hôi xuất nhiều hoặc mất tinh hoặc đầu huyễn , khí xông lên , tiểu tiện bất lợi nhân ( thiếu âm thái âm )
15
Chân võ canh phương chứng: cháng váng đầu lòng rung động , chi dưới sưng vù hoặc đau nhức mạch trầm nhân . ( thiếu âm thái âm )

Dương minh giống như phương chứng
Chủ cương: dương minh của là bệnh , dạ dày nhà thật là cũng .
Phụ cương:1) hỏi nói: dương minh bên ngoài kiểm chứng mây gì? Đáp nói: thân nóng , mồ hôi tự xuất , không được ác hàn ngược lại nga nóng cũng .
2
) thái dương bệnh , nóng lên, phát nhiệt mà khát không được ác hàn nhân là ấm bệnh .
3
) hỏi nói: bệnh có thái dương dương minh , có chánh dương dương minh , có thiểu dương dương minh , cái gì gọi là ư? Đáp nói: thái dương dương minh nhân , tỳ ước là vậy; chánh dương dương minh nhân , dạ dày nhà thật là vậy; thiểu dương dương minh nhân , đổ mồ hôi lợi nhuận tiểu tiện Kỷ , trong dạ dày khô phiền thật , đại tiện khó là cũng .

Một . Thái dương dương minh bệnh giống như phương chứng
1 ,
Đại thanh long canh phương chứng: ma hoàng canh phương chứng , càng tỳ canh phương chứng cũng người gặp , thấy ở các loại gấp gáp bệnh mãn tính của lây nhiễm phát sốt mà gặp sưng , thở tràn đầy , tiểu tiện bất lợi mà bực bội . ( thái dương dương minh )
2
Ma hoàng hạnh nhân hạt ý dĩ cam thảo canh phương chứng: quanh thân đau khớp , nóng lên, phát nhiệt thân trọng hoặc sưng nhân . ( thái dương dương minh )
3
Ma hoàng hạnh nhân thạch cao cam thảo canh phương chứng: mồ hôi xuất mà thở , miệng khô , phiền tràn đầy mà không ác phong nhân . ( thái dương dương minh )
4
Càng tỳ canh phương chứng: quanh thân sưng vù , mạch di chuyển , ác phong nhân ( thái dương dương minh )
5
Càng tỳ gia tăng thuật canh phương chứng: càng tỳ canh kiểm chứng gặp tiểu tiện bất lợi hoặc ẩm ướt tý đau đớn nhân ( thái dương dương minh )
6
Càng tỳ gia tăng bán hạ canh phương chứng: càng tỳ canh phương chứng gặp khục nghịch thượng khí , hai nhãn nở hoặc đau đầu nhân ( thái dương dương minh thái âm )
7
Quế nhánh hai càng tỳ một chén canh phương chứng: sưng vù người bệnh biểu hiện ra quế nhánh canh phương chứng rõ ràng , mà cảm giác bực bội miệng khô nhân ( thái dương dương minh )
8
Sò tán phương chứng: tê dại hạnh thạch cam canh kiểm chứng hợp càng tỳ canh kiểm chứng , khát nước không muốn uống mà bực bội rõ ràng nhân ( thái dương dương minh )
9
Tiểu thanh rồng gia tăng thạch cao phương chứng: tiểu thanh rồng canh kiểm chứng kiêm bực bội nhân ( thái dương quá âm dương rõ ràng)
1 0
Gió dẫn canh phương chứng: phàm nóng tính não bệnh kinh phong , run rẩy , sợ giản giờ mặt trời dương minh hợp người bệnh ( thái dương dương minh )
1 1
Ma hoàng ngay cả vểnh lên cây đậu đỏ canh phương chứng: biểu hiện thật vô mồ hôi mà bên trong nóng rõ ràng , hoặc thân thân vàng, nhãn hoàng hoặc thân ngứa nhân ( thái dương dương minh )
12
Bạch hổ gia tăng quế nhánh canh phương chứng: quế nhánh canh kiểm chứng gặp bạch hổ canh kiểm chứng nhân ( thái dương dương minh )
13
Trúc da đại hoàn phương chứng: thời kỳ sau khi sanh ọe nghịch tâm phiền , đại tiện không khó nhân ( thái dương dương minh )
14
Mộc phòng Kỷ canh phương chứng: thở tràn đầy , cảm thấy bĩ cứng phiền khát nhân ( thái dương dương minh thái âm )
15
Mộc phòng đã đi thạch cao gia tăng phục linh , natri sunfat ngậm nước canh phương chứng: mộc phòng Kỷ canh kiểm chứng , cảm thấy bĩ cứng quá mức , hai liền bất lợi nhân ( thái dương dương minh thái âm )
16
Dày phác bảy vật canh phương chứng: nóng lên, phát nhiệt , mạch di chuyển , bụng tràn đầy , đại tiện khô nhân ( thái dương dương minh )
17
Dày phác ma hoàng canh phương chứng: tiểu thanh rồng gia tăng thạch cao canh kiểm chứng gặp ngực tràn đầy thiếu tự tin nhân ( thái dương dương minh thái âm )
18
Thổ dưa cây tán phương chứng: bụng tràn đầy đau nhức , đau nhức có định chỗ mà có nóng nhân ( thái dương dương minh )
19
Quế nhánh gia tăng cây thược dược canh phương chứng: quế nhánh canh kiểm chứng gặp bụng câu gấp gáp mà tràn đầy đau nhức nhân ( thái dương dương minh )
2 0
Quế nhánh tăng lớn rượu vàng phương chứng: quế nhánh canh kiểm chứng kiêm gặp đau bụng , đại tiện bất thông bên trong thực giả ( thái dương dương minh )
2 1
Phòng Kỷ địa hoàng canh phương chứng: máu nhẹ bên trong nóng trùng mà biểu hiện nóng khinh giả , thái dương dương minh hợp bệnh kiêm máu nhẹ máu ứ kiểm chứng ( thái dương dương minh )
22
Nhân Trần Ngũ linh tán phương chứng : bệnh vàng da bệnh kiêm gặp đau đầu , mồ hôi xuất , tiểu tiện bất lợi , đồng thời bên trong nóng rõ ràng nhân ( thái dương dương minh thái âm )Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Bệnh thương hàn luận phương chứng hợp lưu
Bệnh thương hàn luận kinh vuông phương chứng hợp lưu bách khoa toàn thư - dương minh giống như phương chứng
Ngã trung y kinh vuông cố sự đăng nhiều kỳ tổng kết đơn giản phương chứng
Ma hoàng canh giống như phương chứng
【 tam dương bệnh biện chứng ]
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p