Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Thuốc đông y tất cõng kinh điển

Thuốc đông y tất cõng kinh điển


Tuần thủy kim y sinh chỉnh lý


《 sáu sắp đặt ca 》

Chỉ xác trần bì bán hạ đủ ,

Ma hoàng lang độc cùng thù du;

Sáu bàn thuốc thích hợp sắp đặt lâu ,

Làm thuốc mới biết có hiệu quả số lẻ .

《 có thai cấm kỵ ca 》

Ngoan bớt đỉa cùng manh trùng , ô đầu phụ tử phối thiên hùng .

Câu vấn thủy ngân cũng Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) , cây ngưu tất cây ý dĩ cùng con rết .

Ba cạnh nguyên hoa thay mặt đỏ thẫm xạ hương , đại kích xác ve hoàng thư hùng .

Răng tiêu natri sunfat ngậm nước mẫu đơn quế , hòe hao phí khiên ngưu xà phòng cùng .

Bán hạ nam tinh cùng thông thảo, cù mạch can khương đào mộc thông .

Nao sa làm sơn cua trảo giáp , địa mật mao cây cùng thứ trùng .

《 mười chín sợ ca 》

Lưu huỳnh hoàng nguyên là trong lửa tinh , phát tiêu thấy một lần liền tranh chấp .

Thủy ngân đừng cùng thạch tín gặp, lang độc sợ nhất chặt chẽ đà tăng .

Ba Đậu (Ba Đậu :thực vật : Croton Muricatus là một loài thực vật có hoa trong họ Đại Kích) tính liệt nhất vi thượng, lại cùng khiên ngưu bất thuận tình .

Đinh hương đừng cùng úc kim gặp, răng tiêu khó hợp kinh ba cạnh .

Xuyên ô cỏ ô bất thuận tê , nhân sâm sợ nhất ngũ linh son .

Quan quế sở trường âm điệu hơi lạnh , nếu gặp thạch son liền lừa dối .

Hết thẩy tu hợp đoán thuận nghịch , pháo 爁 chích 煿 đừng gắn bó .

《 mười tám ngược lại ca 》

Thảo mộc nói rõ mười tám ngược lại ,

Nửa lâu bối liêm cập công ô ,

Tảo kích toại nguyên đều chiến đấu thảo,

Chư tham gia tân thược phản lê lô .

Dẫn kinh báo cáo khiến thuốc ca

Tiểu tràng bàng quang thuộc thái dương , cảo bản cây khương hoạt là quê hương .
Tam tiêu mật cùng gan bao lạc , thiểu dương quyết âm sài hồ mạnh .
Đại tràng dương minh cũng đủ dạ dày , rễ sắn bạch chỉ thăng tê dại lúc .
Thái âm phế mạch trung tiêu lên, bạch chỉ thăng tê dại xanh nhạt hương .
Tỳ kinh ít cùng phổi đạo , thăng tê dại tiên của bạch thược tường .
Thiếu âm tâm kinh sống một mình chủ , thận kinh sống một mình gia tăng quế lương .
Thông kinh dụng thuốc này là sứ, há có thể có bệnh đến bệnh tình nguy kịch .

Dụng thuốc pháp trình ( 《 thảo mộc liền đọc 》 rõ ràng . Trương nắm thành )

Phàm dụng thuốc cần rõ ràng ngũ vị . Tân nhân năng lực tán năng lực hoành hành . Đau khổ nhân đánh bại năng lực tiết . Cam nhân năng lực tu bổ năng lực chậm trung . Chua xót nhân có thể thu liễm . Mặn nhân năng lực nhuận hạ năng lực mềm cứng . Năng lực tiên tri mỗi bên thuốc của tính . Sau đó có thể phù hợp bệnh tình . Phàm dụng thuốc cần xem xét chất của nặng nhẹ . Tính của có độc không độc . Khí của hàn nhiệt ôn lương bằng . Sau đó có thể biết dụng nhiều it . Phàm dụng thuốc lúc rõ ràng thứ năm sắc năm xú . Thanh nhập gan . Hoàng nhập tỳ . Đỏ nhân tâm . Bạch nhập phế . Hắc vào thận . Thẹn nhập gan . Tiêu nhân tâm . Phàm dụng thuốc cần biết , chất của khinh giả . Năng lực di chuyển năng lực thăng . Có thể lên nhân tâm phế . Chất nặng nhân . Năng lực trầm đánh bại . Có thể chuyến về gan thận . Trống rỗng nhân phát biểu . Bên trong thực giả công bên trong . Là nhánh nhân đạt đến tứ chi . Là da nhân đạt đến làn da . Làm tâm là làm nhân . Người trong nghề tạng phủ . Buồn tẻ nhân nhân khí phân . Trơn bóng nhân nhập máu phân . Chua xót mặn vô thăng . Tân cam vô giảm . Hàn vô di chuyển . Nóng vô trầm . Sau đó nhất định nó lên xuống chìm nổi . Lấy giống như cùng nhau từ chi dụng . Phàm dụng thuốc biết được có tương phản cùng nhau sợ cùng nhau ác cùng nhau khiến cùng nhau cần có khác . Duy tương phản không thể hợp đầu . Ngoài ra tức không thể nào lo lắng . Nguyên nhân đặc biệt tướng tướng trái lại thuốc . Liệt tại dược phẩm cuối cùng . Sau đó có biết thuốc của thích hợp kị . Phàm dụng thuốc cần biết chế xào chi pháp . Đều có chỗ thích hợp . Như rượu xào thì thăng xách . Khương xào thì ấm tán . Dụng muối có thể nhập thận mà mềm cứng . Dụng dấm thì chú gan mà thu liễm . Đồng tiện ngoại trừ liệt tính mà hạ xuống . Mễ cam đi khô tính mà cùng trung . Sữa năng lực nhuận khô sinh huyết . Mật năng lực cam chậm ích nguyên . Thổ xào tạ dáng vẻ quê mùa lấy bổ trung châu . Mặt ổi ức khốc tính chớ tổn thương thượng cách . Đậu đen cam thảo canh thấm . Cũng có thể giải độc cùng trung . Dê tô heo son tô đốt . Khiến cho nó thấm xương dịch giòn . Đi nhương nhân miễn trướng . Đi tâm giả ngoại trừ phiền . Rõ ràng ư chế xào chi pháp . Sau đó có thể vận dụng chữa bệnh . Phàm dụng thuốc có thích hợp sắp đặt lâu nhân . Có thích hợp mới mẻ nhân . Sắp đặt nhân lấy liệt tính dần giảm . Hỏa tính dần dần thoát . Mới nhân lấy nó mùi của toàn . Công hiệu tốc độ . Học người cũng thích hợp khảo thi tìm . Sau đó lập phương có thể linh ứng .

Chữa bệnh chủ dược quyết《 y học truyền tâm lục »

Đau đầu nhất định phải dụng xuyên khung , không được bình phục mỗi bên gia tăng dẫn kinh thuốc: thái dương cây khương hoạt thiếu sài hồ , dương minh bạch chỉ còn phải , thái âm cây thương truật thiếu cây tế tân , quyết âm ngô thù dụng không sai . Đỉnh đỉnh đau đơn người bất đồng , cảo bản cần dùng đi xuyên khung . Chi tiết của đau dụng cây khương hoạt , đi gió đi ẩm ướt cũng nó công . Bụng dưới đau nhức dụng vỏ xanh chữa . Tâm (hạ) bĩ thuốc đắng chỉ thực từ . Đau bụng cần dùng bạch thược thuốc , bởi vì hàn gia tăng quế nóng hoàng bách . Trong bụng chật hẹp cây thương truật thích hợp . Trướng bành dày phác khương chế pháp . Trong bụng thật nóng chỗ nào thi , đại hoàng natri sunfat ngậm nước công hữu lực . Hư nhiệt đổ mồ hôi dụng hoàng kì . Da thịt di chuyển nóng hoàng cầm thích hợp . Dưới sườn đau đớn qua lại nóng , nhật bô triều nhiệt sài hồ thích hợp . Tính khí chịu ướt thân bất lực , lười biếng nghiện nằm dụng bạch thuật . Hạ tiêu ẩm ướt sưng kiêm hỏa tà , biết mẫu phòng ( kỷ ) rồng ( mật cỏ ) cũng rượu ( hoàng ) bách . Thượng tiêu nóng ướt dụng hoàng cầm . Trung tiêu nóng ướt thuốc đắng thả . Khát dụng làm cát thiên hoa bột . Bán hạ khô tỳ tư lúc chịu đựng( bán hạ tính khô , khát nước không thích hợp dụng ). Thấu dụng ngũ vị thở a giao . Chỉ thực thuốc đắng chữa ở lại lương . Trong lồng ngực phiền nhiệt sơn chi nhân . Tiêu chảy cây thược dược ( phục ) linh bạch thuật . Điều khí sẽ làm dụng mộc hương , nếu như khí thịnh lại không phải lương . Bổ khí nhất định phải dùng người tham gia , phế kinh có nóng không tương ứng . Đàm nước bọt là bệnh cần bán hạ , nóng gia tăng hoàng cầm gió nam tinh , trong lồng ngực hàn đàm nhiều bĩ nhét , bạch thuật trần bì hai kiện tăng . Khoang dạ dày đau nhức dụng cỏ đậu khấu , nếu như mang nóng ( hoàng ) cầm ( hoàng ) ngay cả góp . Mắt đau nhức thuốc đắng đương quy cây . Hồi hộp hoảng hốt dụng phục thần . Tiểu tiện hoàng lúc dụng hoàng bách , sáp nhân trạch tả thêm nữa linh . Khí nhói nhói lúc cần chỉ xác . Máu đau nhức đương quy trên dưới phân . Kiết lỵ đương quy bạch thược thuốc . Bệnh sốt rét sài hồ vì đó quân . Máu đau nhức đào nhân cùng tô mộc . Khí trệ vỏ xanh cùng chỉ xác . Chỉ xác vỏ xanh nếu dùng nhiều, ngược lại tả nguyên khí thích hợp đổi thành . Phàm dụng thuần hàn thuần thuốc có tính nhiệt , phải dùng cam thảo chậm kỳ lực , nóng lạnh cùng nhau tạp cũng dùng , điều hòa nó tính không công kích , duy có trung tràn đầy không ăn cam , lâm chứng còn phải cứu quả nhiên .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Dân gian trung y dụng dược kinh nghiệm chỉnh lý
Mười hai trong kinh mạch thuốc về kinh ca quyết + răng về kinh cùng dụng thuốc + phân loại dụng thuốc ca + ngũ tạng lục phủ dụng thuốc giản quyết + một chút trùng thạch của dược tính + 《 dẫn kinh thuốc tường thuật tóm lược -- dẫn kinh thuốc ca quyết 》+ 《 kinh lạc thuốc quyết 》
Trung y học tập │ trung y bí mật bất truyền tại liều lượng
【 Thang đầu ca quyết ] thăng dương ích dạ dày canh
Về kinh dụng thuốc khái luận
Nấu hào phóng như nấu món ngon —— ---- giải độc 《 tính khí luận 》 loạt
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p