Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Bệnh lạ có nhiều đàm quấy phá
Cuống dưa tán kiểm chứng
Vương mỗ , nữ nhân , 13 tuổi . Tố thể kiện không việc gì , hoạt bát tiến tới . Lần đầu phát bệnh chính làm bài tập , tự giác thân thể khó chịu , liền té trên giường ngủ , thiếu kinh nghiệm sống , tay chân run rẩy , chứng co giật , rớt xuống giường đến, miệng sùi bọt mép , tiểu tiện bài tiết không kiềm chế , ước mười phút đồng hồ bắt đầu trở nên rõ ràng tỉnh . Sớm mai lại như là phát bệnh một lần . Địa khu y viện kinh sóng não đồ kiểm tra khám bệnh là chứng động kinh . Nằm viện tuần hơn không phát bệnh , xuất viện hai tháng lại phát tác một lần , toại đi cầu khám bệnh .
Sắc mặt vàng đen , là đàm uống dáng vẻ; lưỡi nhuận mạch trượt , hệ thủy ẩm ướt của tượng . Đàm uống nước ẩm ướt , nó nguồn gốc bổn nhất . Tỳ không được kiện vận , thận không phồng múa , từ dương tiêu đàm , từ âm hóa uống . Chiếm cứ trung châu thì ẩm thực vô vị , buồn nôn dạng dạng; bĩ ngăn trở lên xuống thì đầu buồn bực chóng mặt , đàm minh lộc cộc; thượng nhiễu thanh quan thì thần bỏ thất thủ mà làm giản bệnh . 《 đan suối tâm pháp giản 》 nói: "Đàm nước bọt bế tắc , mê buồn bực khổng khiếu ", là cho rằng giản .
《 y tông kim giám ấu khoa tâm pháp yếu quyết 》 diệc vân: "Đàm giản xưa nay tự nhiều đàm , phát lúc đàm ủng tại trong cổ , thở gấp té xỉu nhổ đờm mạt , vân vê kim cùng lăn đàm hoàn ." Nay đàm uống một đường hướng lên thế , vân vê kim , lăn đàm hoàn hiển nhiên không thích đáng, thích hợp hướng dẫn theo đà phát triển , bay vọt lá của , chao 15 lại thêm , tiên canh tống phục cuống dưa tán 3 lại thêm . Thuốc hậu nôn mửa đàm nước bọt rất nhiều , hoa mắt váng đầu đại giảm , dạ dày nạp cũng có thể . Tuân suy nó nửa mà dừng của chỉ , chúc phục tỳ thận hai trợ giúp hoàn . Nếu tỳ là dạ dày đi nó nước bọt . Thận là dạ dày ti kỳ đóng mở , thì đàm uống nhất định có thể tiêu tán thành vô hình .
Hai khám bệnh: đàm uống kiêu căng khó thuần , cũng không về xuyên vào biển , ngược lại tái khởi Đông Sơn , hưng phong trống sóng lớn . Gần đây lại phát bệnh một lần , lại thể quyện thích ngủ , hoa mắt váng đầu , ho khan nhiều đàm , buồn nôn nôn mửa , đại tiện mấy ngày một nhóm . Diệt cỏ tận gốc , kế khư đàm là chữa chao 15 lại thêm , tiên canh tống phục cuống dưa tán 4 lại thêm .
Ba khám bệnh: thuốc hậu nôn mửa đàm nước bọt so với lần trước càng nhiều , cũng có đoàn trạng đàm khối mấy quả , nôn hậu tinh thần mỏi mệt chẳng chịu được , cuộn tròn nằm thiếu động . Lo nó cách cũ phục tồn tại , điều dưỡng ba ngày , lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm , thừa thắng mà tiến , đầu mông thạch lăn đàm hoàn 6 lại thêm , hạ tả dính uế chi vật rất nhiều . Lượng tà Kỷ tịnh , bỏ tu bổ Tại sao? Chúc phục tỳ thận hai trợ giúp hoàn hơn tháng . Theo phỏng nhiều năm , biết bệnh mùi phạm .

  Cuống dưa tán kiểm chứng
Tại nào đó , 32 tuổi . Thời kỳ sau khi sanh hai tháng , là thất tình gây thương tích mà bệnh điên cuồng . Chứng gặp nghiến răng nghiến lợi , xưng quỷ lỵ mạ , hoặc nhắm mắt không lẽ , ngây ra như phỗng , hoặc thút thít không ngớt , như cha mẹ chết , hoặc hát vang gào to , nếu khánh giáng sinh . Cảm xúc hay thay đổi , nước bọt nước mắt đầy áo . Cũng có lúc thanh tỉnh , vị xưng khiếp đảm hòa hợp sợ , lòng dạ căng đầy , khí xông lên nghịch , muốn nôn không được. Xem nó lưỡi , vừa nhọn đỏ , đài trắng nõn . Tiếp xúc nó mạch , chậm mà trượt , cũng xúc biết song tay quyết lạnh như băng .
Coi mạch chứng , đây là điên cuồng . Sơ từ bệnh can khí của âu , tiếp theo chấn kinh khí loạn , khí âu , khí loạn , đàm uống toại sinh , xâm ngồi thần bỏ , che đậy tâm hồn , nguyên nhân xem lại phần trên các loại quái trạng . 《 bệnh thương hàn luận 》 1 16 điều: "Trong lồng ngực bĩ cứng rắn , khí xông lên cổ họng , ’ không được hơi thở nhân , đây là ngực có hàn vậy. Lúc nôn hắn." Hàn giả , đàm của lầm cũng . Mô phỏng: cuống dưa 3 lại thêm , cây đậu đỏ 3 lại thêm , tổng cộng mài nhỏ vụn , chao 15 lại thêm tiên canh đưa tiễn . Phục hậu một lát . Nôn mửa không thôi , phun ra đàm nước bọt như nhựa cây như nước mắt , cũng tả mấy lần , hôm ấy liền cuồng định thần rõ ràng . Hôm sau , mặc dù không gì có thể nôn , vẫn nôn khan không ngừng, hoặc hơi uống cũng chợt phun ra . Gấp gáp tiên bán hạ 1 0 lại thêm , lạnh phục , nôn mửa bắt đầu chỉ . Hậu mô phỏng thư gan an thần dược tề giúp cho giải quyết tốt hậu quả .
Bình chú: nôn pháp , bát pháp một . Hơn đọc 《 nho môn sự tình thân 》 về sau, tri kỳ dùng thoả đáng , hiệu quả quá mức tiệp , nhưng nhất định phải phương chứng tương hợp . Như bản án ngực quản căng đầy , muốn nôn không được, nước bọt nước mắt nhiều như suối trào , đài chán , mạch trượt đều là thuộc có thể nôn chứng bệnh . Lớn mật dùng , quả nhiên lấy hiệu quả .

  Cuống dưa tán kiểm chứng
Trần mỗ , nam , 25 tuổi , chưa lập gia đình , đông phùng thành người . Cuồng ngôn vọng đạo Kỷ vượt hai năm . Lâu là hơn mười ngày vừa làm , ngắn thì mỗi ngày như vậy , thường làm ước năm ba phút , làm tất , thanh tỉnh như thường , một quên lời nói cũng . Hôm nay đến khám bệnh , tự xưng đầu não bị đè nén , có cảm giác chấn động , mị thiếu mộng nhiều, nạp ngây người thích thóa , buồn nôn muốn nôn , đàm nước bọt rất nhiều , hai liền bình thường , miệng đau khổ . Đầu lưỡi đỏ , đài vàng đen mà chán , mạch trầm nằm . Tại ở một bệnh viện nào đó làm sóng não đồ kiểm tra , không thấy dị thường . Từ mạch chứng quan chi , kiểm chứng là đàm uống ngừng nằm , che đậy tâm hồn cho phép . Đóng chỗ cầu không được , muốn bại xụi , bệnh can khí uất ức , âu thì sinh đàm , nhiễu tâm thì thần loạn , phạm dạ dày thì nôn mửa . Xem tà trình lên làm trái thế , chữa lúc thuận theo thế lấy càng hắn. Chao 15 lại thêm , tiên canh tống phục cuống dưa tán 6 lại thêm .
Hai khám bệnh: thuốc hậu lúc thì... lúc thì hứa khai bắt đầu nôn mửa , phun ra màu vàng dính đàm ước một chén . Tiếp theo tả thủy dạng liền tam thứ , nặng đầu não buồn bực chợt cảm thấy giảm bớt . Đến tận đây , vốn nên kiện tỳ tiêu đàm giúp cho giải quyết tốt hậu quả , như thế từ bựa lưỡi vàng đen mà chán , mạch tượng trầm trượt hữu lực đoán , biết đàm uống lưu nằm sâu vững chắc , không phải sớm tối năng lực lấy khu trừ . Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc , trừ ác phải tận , cô tức dưỡng gian , chung vi mầm tai vạ . Lại kỳ thể chất kiện tráng , thích hợp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm , kế lấy ngoại trừ đàm . Mô phỏng: mông thạch lăn đàm hoàn 6 lại thêm , ngày một hai lần , liên phục ba ngày .
Ba khám bệnh: tả hắc liền rất nhiều , cảm giác đầu não nhẹ nhàng , đàm nước bọt đã mất . Buồn nôn không còn , vàng đen chán đài dần lui , vẫn nạp ngây người , mạch trầm trượt . Này tà Kỷ suy hơn phân nửa . Chiến thuật thích hợp dịch , biến diệt là phủ . Mô phỏng: trần bì 15 lại thêm bán hạ 1 0 lại thêm phục linh 15 lại thêm cam thảo 6 lại thêm chỉ thực 1 0 lại thêm trúc như 1 0 lại thêm thuốc đắng 4.5 lại thêm ba dược tề
Bốn khám bệnh: dùng riêng thuốc về sau, cuồng ngôn vọng ngữ lại không phát làm , dạ dày nạp tăng , giấc ngủ tốt , đầu lưỡi đỏ , đài trắng nõn , mạch trầm trượt . Tà mặc dù thần phục , cần phòng phản phục . Chúc thủ vuông tục phục năm đến mười dược tề .

  Cuống dưa tán kiểm chứng
Đổng mỗ , nam , 25 tuổi , tào thôn nông dân . Đầu tiên là tìm phối ngẫu hồi lừa gạt , kế bởi vì nhỏ thiết chịu trách , sợ khí đan xen , toại bệnh cuồng , cuối cùng Kỷ vượt hai tháng . Chứng gặp cuồng ngôn vọng ngữ . Không biết xấu hổ , bực bội bất an , bốn phía bôn ba , người nhà sợ xảy ra ngoài ý muốn , theo sát , có chút sơ sẩy , liền xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh , thường di thất đồng hồ , quần áo những vật này ." Như thế mang theo người của giấy bút , chưa hề mất đi , mỗi khi trải qua một chuyện , đều là chăm chú ghi chép , lại ngôn ngữ thông suốt , chữ viết chỉnh tề . Ban đêm không được mị , cũng không có chút nào mệt mỏi . Bệnh mặc dù như thế , còn có thể tiếp nhận trị liệu .
Hôm nay đến khám bệnh , xưng đau đầu khó nhịn , trắng đêm không được mị , không muốn ẩm thực , buồn nôn nôn mửa . Phun ra vật đều là hệ đàm nước bọt . Đầu lưỡi đỏ , đài hoàng chán , mạch tượng trượt số .
《 xưa nay nghe nói nâng đau nhức luận 》 nói: "Sợ thì tâm không chỗ nào dựa , thần không chỗ nào về , lo không chỗ nào định , nguyên nhân khí loạn vậy ." 《 lâm kiểm chứng chỉ nam y án 》 cung buôn bán năm chú thích nói: "Cuồng từ kinh hãi đại khủng , bệnh tại can đảm dạ dày kinh , tam dương ngay cả lên cao , nguyên nhân hưng thịnh thì đàm tuôn, tâm hồn vì đó bế tắc ." Từ là quan chi , hoảng sợ kích thích , khí cơ nghịch loạn , thì đàm trọc bên trong tụ , xâm ngồi thần bỏ , trùm cách trở thần minh , cố hữu này cuồng . Nay tà có thượng xuất của tượng , thích hợp hướng dẫn theo đà phát triển lấy chữa . Chao 15 lại thêm , tiên canh tống phục cuống dưa tán 6 lại thêm .
Hai khám bệnh: thuốc hậu thượng thổ hạ tả hơn mười lần , đau đầu đại giảm , cuồng vọng cũng nhẹ, vẫn bực bội dịch sợ , khó mà thành mị . Đài hoàng chán , mạch trượt số . Đều hệ đàm nóng của tượng , chữa thích hợp thanh nhiệt tiêu đàm , dịch ninh thần , mô phỏng đạo đàm Tôn-ga vị: trần bì 1 0 lại thêm bán hạ 1 0 lại thêm phục linh 1 0 lại thêm cam thảo 6 lại thêm thuốc đắng 1 0 lại thêm thạch cao 3 0 lại thêm chỉ thực 1 0 lại thêm trúc như 1 0 lại thêm mật tinh 1 0 lại thêm cây thạch xương bồ 1 0 lại thêm năm dược tề
Ba khám bệnh: thần thanh cuồng chỉ , giấc ngủ chuyển biến tốt đẹp , lưỡi đỏ nhạt , đài trắng nõn , mạch tượng trầm trượt . Đàm nóng Kỷ rõ ràng , mùi lại sách vuông . Chúc hảo hảo đối xử , đại trượng phu gì mắc không vợ !

  Khống sinh đan kiểm chứng
Huynh nô lưu mỗ vợ , 38 tuổi . Vừa may gặp thời kỳ sau khi sanh ba ngày , có người bên cạnh tu kiến phòng xá , tại cư thất trần nhà lấy ra buội rậm tóc nhứ một xe hứa , hương nhân vị này hồ tiên ổ cũng . Nó văn mà chấn kinh , bóng rắn trong cốc , lo sợ đan xen , toại bệnh điên cuồng , cho tới nay Kỷ năm năm hơn . Hương nhân coi là tà ma phụ thuộc , dụng đào mộc làm kiếm , Chu phù treo cao trấn hắn. Đều không ứng . Văn có thần hán danh quả thành giả , năng lực khu quỷ hồ ly , hưởng dự hãn quách lưỡng địa , toại kéo duyên lấy chữa , cái đó hạ la bàn , treo cổ kính , khu nhương đầy đủ , kỹ cùng mà bệnh vẫn như cũ . Vuông vị: "Này không phải quỷ hồ của túy , chính là bệnh cũng ." Từ là bỏ vu cầu y , trung tây y nhiều dịch , mùi thu vào tấc hiệu quả . Lúc hơn lâm kiểm chứng gần hai năm , như con nghé mới sanh , xúc động đáp ứng lời mời . Chồng của cô xưng . Sơ bệnh một hai trong năm , sớm tối cuồng ngôn kêu khóc , hát vang muốn chạy , lực lớn vô cùng , người không thể chế . Ban ngày thì ngủ nhiều nằm , ít lời nói , chân không bước ra khỏi nhà . Còn có thể cho bú , che chở ấu tử . Gần một hai năm rất ít la lên phi nước đại , như thế vẫn phớt lờ việc nhà , không cùng hàng xóm qua lại . Khẩu vị tốt, thể nhật béo . Nay xuân lại gia tăng bệnh bệnh tràng nhạc , phía bên phải cổ , dưới nách bệnh tràng nhạc sao sao thành chuỗi , một đại như óc chó nhân hoá lỏng , giúp cho phẫu thuật , Parallel port phục khiêng bệnh lao thuốc Kỷ tháng tư có dư . Như thế vết cắt không được khép lại , mễ cam trạng thủy dịch như suối mà tuôn, tanh hôi khó ngửi . Trong năm năm làm vợ đêm bất an gối , tâm lực lao lực quá độ . Nhà chỉ có bốn bức tường , xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch . Tục ngữ nói: có cái gì đừng có bệnh . Không có gì không được không có tiền , hơn thì cả hai được kiêm . Nói cật , nước mắt rơi như mưa , khóc không thành tiếng .
Coi mặt du thể béo , bụng to như phủ , thần chí hoảng hốt , nhãn con ngươi ngốc trệ . Mặc dù lời nói không thật , còn có thể ứng đối yêu cầu , thuật nó khổ sở . Nói là mặt lưỡi chết lặng , tứ chi đau đớn , nặng như quán duyên , ngồi dậy cần người đở . Cõng hàn như nắm ước chừng hơn mười năm . Sườn phải dưới có lớn chừng cái trứng gà một vật , sờ của ứng tay , khi thì vọt đau nhức , khi thì phục vô tung ảnh . Lưỡi người mập đại thiếu đài , mạch đến trầm trượt hữu lực . Mạch chứng cùng nhau tham gia , này điên cuồng hệ đàm uống là mắc . Đóng sợ thì khí loạn: ưu tư chán nản , chán nản khí loạn , đàm uống toại thành , che cách trở thần minh , chà đạp tạng phủ , nguyên nhân gặp các loại quái trạng . Bệnh mặc dù năm năm , mạch chứng không yếu, chữa lúc tuấn dược tề công đuổi , nước sôi bát tuyết . Đợi suy nó nửa , lại âm điệu tính khí . Mô phỏng: khống nước bọt đan 6 lại thêm , rạng sáng bụng rỗng , táo đỏ 1 0 mai tiên canh tống phục .
Thuốc hậu đêm đó , có thể tự hành ngồi dậy . Liên phục bốn ngày , tư duy phản ứng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp , nhãn con ngươi có thần , bắt đầu nấu ăn nội trợ , thể đau nhức thân trọng đại giảm , bệnh tràng nhạc chảy ra Kỷ chỉ . Thóa tay được lũng , nhìn thục không phải tham . Đổi dùng sáu quân tử canh điều trị . Dụng thuốc một tuần , triệu chứng còn không bằng trước . Phục dụng khống nước bọt đan 4 6 ngày , thần chí một như người thường , chư chứng bặt vô âm tín . Nửa năm sau , lại già con trai ngậm hạt châu . Đối hơn cảm kích đầy đủ , lại nặc con hắn lễ hôn điển lúc tôn hơn thủ tọa cũng .
Ngô thị trung y: hơn lâm sàng sử dụng khống nước bọt đan , phục hậu nhiều tả thủy như chú , hoặc đau bụng nôn mửa , mà này Ví dụ ngay cả dùng hơn bốn mươi nhật , chưa hề tả , cũng không có khó chịu khác , càng không tổn thương chính của tượng , đủ kiểm chứng có nguyên nhân vô vẫn không phải nói mò cũng .

  Sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh hợp đào nhân thừa khí canh kiểm chứng
Trương nào đó , nữ nhân , 26 tuổi , chưa lập gia đình , công nhân . Năm ngoái mùa xuân bởi vì cảm tình thương tích , phẫn âu qua cực mà bệnh cuồng . Bực bội không được mị , phá vật mắng lỵ . Nào đó bệnh viện tâm thần chẩn đoán bệnh là bệnh tâm thần phân liệt , nằm viện trị liệu tháng ba , nóng nảy giảm bớt . Sau khi xuất viện , tiếp tục phục dụng nhiều loại trấn tĩnh thuốc tây cùng chu sa an thần hoàn , vân vê kim lấy chữa .
Người bệnh thần sắc ngây người cùn , phản ứng khờ , sắc mặt ảm hắc , đình trán càng hơn , giống nhau nhổ quá mức hộp . Người mập eo to , bụng to như thai nghén , vị bệnh hậu thể trọng gia tăng 23 kg . Lưỡi đỏ nhạt , đài trắng nõn . Tuần biết đau đầu như nứt , rất có quy luật , mỗi ngày mười một giờ trưa phát tác , buổi chiều năm sáu điểm bắt đầu chỉ . Tâm phiền khó mị , ngực đầy bụng trướng , lúc muốn than thở . Dạ dày nạp có thể , thích món ăn lạnh , đại tiện ba bốn nhật một nhóm . Kinh đi hậu kỳ , thời gian hành kinh đau bụng . Khám bệnh nó bụng , tề tả hữu cự ép , trái thiếu bụng gấp gáp kết liễu . Tiếp xúc nó mạch , trầm trượt hữu lực . Coi mạch chứng , đây là khí trệ máu đọng , hóa hỏa thành cuồng , thần bất thủ xá , đàm nước bọt từ sinh . Nay mặc dù cuồng vọng không rõ lắm , chính là thuốc an thần chi tác dụng , bệnh căn thật mùi đi cũng . Chữa thích hợp thư gan giảm hỏa , hoạt huyết tiêu viêm . Mô phỏng sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh hợp đào nhân thừa khí Tôn-ga giảm chữa của , cũng chúc người nhà thuận theo tính , không được không tuân theo , lấy trợ giúp dược hiệu . Sài hồ 12 lại thêm hoàng cầm 1 0 lại thêm bán hạ 15 lại thêm xuyên quân 15 lại thêm phục linh 1 0 lại thêm rồng mẫu mỗi bên 3 0 lại thêm đào nhân 15 lại thêm đan bì 1 0 lại thêm thạch cao 3 0 lại thêm natri sunfat ngậm nước 1 0 lại thêm hai dược tề .

Hai khám bệnh: thuốc hậu đại hạ mủ uế vật , giáp có ở lại lương , hai vú bí dính thủy rất nhiều , chướng bụng giảm bớt . Vẫn đau đầu nghĩ lạnh , tề trái cùng trái thiếu bụng cự ép . Bình chú bắt đầu vuông tục phục ba dược tề . Ngừng phục hết thảy thuốc an thần phẩm
Ba khám bệnh: giấc ngủ chuyển biến tốt đẹp , chướng bụng biến mất , đã mất đè lên . Vẫn đau đầu , nghĩ lạnh , thế thì mang mủ , bắt đầu đá vuông mỡ gia tăng đến 6 0 lại thêm , gia tăng úc kim 1 0 lại thêm , ba dược tề .
Bốn khám bệnh: gần đây cảm mạo thân nóng , nghẹt mũi chảy nước mắt , đau đầu quá mức , buồn nôn nôn mửa , miệng khổ tư lạnh , mạch cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh số , này thái dương , thiểu dương xác nhập kiểm chứng cũng . Mô phỏng: sài hồ 15 lại thêm hoàng cầm 1 0 lại thêm bán hạ 15 lại thêm ma hoàng 1 0 lại thêm cam thảo 6 lại thêm thạch cao 6 0 lại thêm lá dâu 1 0 lại thêm cây hoa cúc 1 0 lại thêm hai dược tề .
Năm khám bệnh: cảm mạo hiểu , buồn nôn nôn mửa chỉ . Vẫn đau đầu nghĩ lạnh , nay lại lợi sưng đau nhức , nửa đêm càng hơn . Bựa lưỡi mỏng bạch , mạch dây trượt hữu lực . Này dương minh nóng quá mức , máu ứ chưa hết cũng . Mô phỏng: đào nhân 15 lại thêm xuyên quân 15 lại thêm natri sunfat ngậm nước 1 0 lại thêm cam thảo 6 lại thêm sài hồ 1 0 lại thêm ba dược tề .
Sáu khám bệnh: mủ uế liền hạ tả rất nhiều , đau đầu , đau răng giảm bớt , thần chí phản ứng cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp , vẫn miệng khô nghĩ lạnh . Phía trên gia tăng thạch cao 9 0 lại thêm , ba dược tề .
Bảy khám bệnh: nhật tả ba đến ngũ hành , mủ liền giảm bớt , đau đầu đau răng chỉ . Trán đình hắc ảm rõ ràng hạ thấp , thể trọng cũng giảm 3 kg , tư duy phản ứng Kỷ như người thường . Chúc lấy rộng rãi rộng lượng lý lẽ , đề nghị đi làm công việc .
Ngô thị trung y: dương minh dạ dày phủ là nhiều khí nhiều máu của phủ . Dựa vào can mộc mảnh mà thông suốt mà điều khiển nạp hóa . Can mộc tích tụ , hóa hỏa thô bạo , che đậy thần minh , xuất hiện cuồng vọng . Thi chữa trung suy nghĩ râu rậm lạnh một chứng , từ đầu đến cuối mùi Ly tiêu , vàng, mỡ , cầm , lại lấy đại dược tề đầu của , hỏa giảm thì tâm rõ ràng , tâm rõ ràng thì chủ rõ ràng . Nếu câu tại nghèo nàn làm hại bao tử mà nói . Ít dùng hoặc tạm dụng . Liệu nguyên lửa tất không thể tuyệt .

  Đào nhân thừa khí canh hợp mông thạch lăn đàm hoàn kiểm chứng
Diêm nào đó , nam , 36 tuổi . Thuở nhỏ trọng tình nghị , giảng nghĩa khí , bởi vì hảo hữu chết ngoài ý muốn , bi thống quá mức , suy cho cùng khí cơ nghịch loạn , khí trệ máu đọng , âu mà thay đổi hỏa , luyện nước miếng thành đàm . Đàm là loạn thế của tặc , ứ chính là tạo phản của khấu , đàm ứ tương hợp , chật vật là mắc , trùm cách trở thần minh , chà đạp tịnh thổ , hậu lại phát rồ , giết chết thê nữ . Bắt giữ về sau, tra thuộc bệnh tâm thần , giúp cho phóng thích . Hương nhân ngu muội , không tin y mà tìm vu , nhiều lần tra tấn , suy cho cùng đàm ứ ích thịnh , cuồng vọng bình phục kịch . Phá vật mắng lỵ , thâu đêm suốt sáng , ngày đêm từ người nhà thay phiên thủ hộ . Bất đắc dĩ , vuông mời y chẩn trị .
Cuồng nhân người mập yêu viên , bụng phệ , hai mắt bạch con ngươi xâu có tơ máu , ánh mắt nửa rõ ràng nửa trọc , cần tóc vòng miệng , mặt cấu như than đá , lưỡi bên cạnh nhọn đỏ thẫm , ẩn giấu màu xanh , đài hoàng dày chán . Ngôn ngữ nửa tỉnh nửa say , thanh âm vang dội lại tựa như chuông , chờ nó tĩnh lúc, hảo ngôn an ủi , nặc lấy ăn cao ngất , vuông hứa chẩn trị . Tự xưng hoa mắt váng đầu , lòng rung động sợ hãi dịch , buồn nôn lòng buồn bực , nhổ đờm rất nhiều , tiểu tiện không khoái , dạ dày nạp quá mức cang . Tiếp xúc được mạch tượng trầm trượt hữu lực . Bụng khám bệnh , trái thiếu bụng gấp gáp kết liễu . Mạch chứng đều thật , lúc đuổi ứ công đàm , đưa ta non sông . Mô phỏng đào nhân thừa khí canh hợp mông thạch lăn đàm hoàn: đào nhân 15 lại thêm xuyên quân 15 lại thêm natri sunfat ngậm nước 1 0 lại thêm quế nhánh 6 lại thêm cam thảo 6 lại thêm , tiên canh tống phục mông thạch lăn đàm hoàn 9 lại thêm , ngày một hai lần .
Hai khám bệnh: cha hắn tự xưng , thuốc hậu hiểu mủ bình nước tiểu hứa , ồn ào náo động dần dần hơi thở , cuồng vọng suy giảm . Thuốc Kỷ bên trong , thủ vuông tục phục năm dược tề .
Ba khám bệnh: cuồng vọng Kỷ chỉ , có thể ngủ mị ba bốn giờ , thiếu bụng đè lên biến mất , bựa lưỡi hoàng chán , mạch vẫn trầm trượt . Đàm ứ đã đi hơn phân nửa , đổi dùng ấm mật canh chữa của: trần bì 15 lại thêm bán hạ 15 lại thêm phục linh 15 lại thêm chỉ thực 1 0 lại thêm cam thảo 6 lại thêm thuốc đắng 6 lại thêm trúc như 1 0 lại thêm cây thạch xương bồ 15 lại thêm rồng mẫu mỗi bên 3 0 lại thêm ba dược tề .
Bốn khám bệnh: một ngày đêm ngủ say mười giờ trở lên, này đền bù lúc trước không được mị của thâm hụt cũng . Đầu não u ám tùy theo giảm bớt , lòng rung động cũng chỉ , tiểu tiện trôi chảy lợi nhuận . Bựa lưỡi trắng nõn , mạch vẫn trầm trượt . Bắt đầu vuông năm dược tề .
Năm khám bệnh: trị liệu hơn tháng , thần chí khôi phục bình thường , đã có thể tham gia nghề mộc làm việc _ , cùng nó giảng thuật chuyện cũ , không được của thơ cũng .
Ngô thị trung y: năm chí qua cực , đều có thể hóa hỏa , hóa hỏa liền có thể sinh đàm , đàm hỏa liền có thể suy cho cùng cuồng . Nguyên nhân thích hợp sớm cho kịp tuyên đạt đến , phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện .
Lời cuối sách: nên người bệnh kinh dư trị tốt hơn , phục lấy vợ sinh con , đáng tiếc thiên không tốt , ngày một , người nhà sơ sẩy , con cái rơi vào trong nồi bỏng chết , suy cho cùng bệnh điên tái phát , lúc nhẹ lúc nặng , nhẹ thời thượng có thể làm việc . Ngày nào lại đàm trùm tâm hồn , giết chết không trả tiền công của đông gia mẫu nữ . Phục bị cục công an bắt vào tù . Từ là quan chi , bệnh điên nhân sẽ có mọi việc như ý chi hoàn kỳ , để phòng tình chí không thích mà dẫn phát bệnh cũ .

Sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh kiểm chứng
Thôi mỗ , nữ nhân , 16 tuổi . Làm tính tranh cường háo thắng , đi học khắc khổ , đứng hàng đầu . Tháng một trước, cùng đồng học phát sinh mâu thuẫn , âu giận trong lòng ngực , bệnh đầu buồn bực mất ngủ , trí nhớ rõ ràng hạ thấp , tinh lực khó mà tập trung , hoặc giận hoặc khóc , ngày càng ích quá mức , toại nghỉ học . Gần một tuần không được cơ không ăn , lúc muốn há miệng thở dài , trắng đêm không được mị , hai nhãn ngốc trệ , thì thào độc thoại , hô hỏi không lẽ . Nhất y để cho phục ngưu hoàng thanh tâm hoàn , vô khởi sắc . Xem biểu tình đạm mạc , giống như gà gỗ , đầu lưỡi đỏ , có mủi nhọn . Khám bệnh nó mạch , trầm trượt phải dây .
Coi mạch chứng , này điên bệnh cũng . 《 cảnh nhạc toàn thư 》 nói: "Điên bệnh nhiều từ đàm lên, phàm khí có chỗ nghịch , đàm có chỗ trệ , đều có thể ủng mất kinh lạc , cách nhét tâm hồn ." Là lấy thần loạn thành điên cũng . Nay đầu lưỡi đỏ thẫm , có mủi nhọn , rất có dương biến thành cuồng thế . Thích hợp nhanh giải sầu dịch , thanh nhiệt tiêu đàm . Mô phỏng sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào Tôn-ga vị chữa của: sài hồ 12 lại thêm hoàng cầm 1 0 lại thêm bán hạ 15 lại thêm cam thảo 6 lại thêm viễn chí 1 0 lại thêm cây thạch xương bồ 15 lại thêm lá trúc 3 lại thêm thạch cao 6 0 lại thêm rồng mẫu mỗi bên 3 0 lại thêm táo nhân 15 lại thêm ba dược tề cũng chúc gia trưởng hảo ngôn an ủi , tâm dược y tâm .
Hai khám bệnh: thần chí rõ ràng cải thiện , Kỷ có thể trả lời , nghĩ muốn ăn mị . Lưỡi vẫn khô . Bên cạnh nhọn đỏ , mạch dây trượt . Chí định thần thà rằng , đàm hỏa Kỷ nhẹ, nguyên pháp không thay đổi , cũng thêm tư âm dưỡng tâm của phẩm . Mô phỏng bắt đầu vuông gia tăng sinh địa 15 lại thêm , mạch môn 15 lại thêm , năm dược tề .
Ba khám bệnh: thần sắc gần như bình thường , toại vị thư vuông . Chúc nó rộng rãi rộng lượng , chất phác dung người vân vân .

Sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh kiểm chứng
Tác nào đó , nam , 13 tuổi . Trong một tuần hai lần người hầu ngược lại tại địa , một tại tỉnh ngủ về sau , một tại chơi đùa thời điểm . Đều là một đường đột nhiên người hầu ngã, thiếu kinh nghiệm sống , miệng chảy dãi mạt , ngậm chặc hàm răng , xỉ cắn lưỡi phá , còn không biết cũng . Tứ chi tê cứng , tiểu tiện tự di . Gấp gáp ấn huyệt nhân trung , huyệt hợp cốc , ước năm ba phút bắt đầu tỉnh . Bản viện khoa nhi chủ nhiệm triệu nghi là chứng động kinh . Dư vọng sắc mặt hồng nhuận , hai nhãn sáng ngời , sinh hoạt thường ngày như nguyên nhân , ẩm thực bình thường . Bên ngoài vô sáu kinh của hình chứng , bên trong vô tạng phủ chỗ đau khổ . Trầm tư hồi lâu , vô kế khả thi , khó mà sách vuông . Lại tuần của , biết mị hậu thường có sợ hãi tình trạng , chỉ lần này dấu vết để lại , khám bệnh là thất tình của quấy nhiễu loạn thần rõ ràng . Toại mô phỏng trọng thánh sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh thử của: sài hồ 12 lại thêm hoàng cầm 1 0 lại thêm bán hạ 12 lại thêm đảng sâm 1 0 lại thêm cam thảo 6 lại thêm rồng mẫu mỗi bên 15 lại thêm quế nhánh 6 lại thêm xuyên quân 6 lại thêm phục linh 15 lại thêm ba dược tề
Sau ba tháng mẹ hắn bị bệnh đến khám bệnh , nói tử lại không phát bệnh . Về sau hàng năm cùng nhau phỏng , không thấy trọng phạm .

  Sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh kiểm chứng
Vương mỗ , nữ nhân , 16 tuổi . Thuở nhỏ không thấy chứng động kinh , trong gia tộc cũng không này tật . Phát bệnh lúc thốt nhiên bất tỉnh người hầu ngả xuống đất , thiếu kinh nghiệm sống , nhãn con ngươi thượng lật , tứ chi run rẩy , miệng sùi bọt mép , 1 0 phút đồng hồ tả hữu , bắt đầu dần dần thanh tỉnh . Hôm sau , liền khám bệnh tại ở một bệnh viện nào đó , sóng não đồ kiểm tra: một đường dị thường sóng não đồ , nhắc nhở chứng động kinh . Trong một năm , khiêng giản thuốc bổn thỏa anh Natri vân vân , theo lúc bình chú lượng , chăm chú phục dụng , như thế bệnh kiểm chứng vẫn liên tiếp phát sinh . Nay từ thành ngang nghi ngờ già tiên sinh giới thiệu đến khám bệnh
Tuần biết ngực uy hiếp đau khổ tràn đầy , khiếp đảm dịch sợ , gặp chuyện dễ nộ , không kiềm hãm được , ẩm thực sinh hoạt thường ngày giống như quá khứ . Xúc biết cơ bụng luyên gấp gáp , tề trái động khí , mạch đến trầm dây .
Từ mạch chứng quan chi , kiểm chứng thuộc giản bệnh , lại tựa như từ sợ khí mà tới. Sài hồ gia tăng rồng mẫu canh tuy là bệnh thương hàn chữa vuông , như thế hạ khí bằng sợ , bình tâm an thần , công hiệu vô xuất kỳ hữu nhân . Tạp mã tây bình , bổn thỏa anh Natri vân vân thuốc , lâu phục không được hiệu quả , chúc khiến ngừng dùng . Sài hồ 12 lại thêm hoàng cầm 1 0 lại thêm bán hạ 1 0 lại thêm đảng sâm 1 0 lại thêm phục linh 1 0 lại thêm rồng , mẫu mỗi bên 3 0 lại thêm xuyên quân 6 lại thêm quế nhánh 1 0 lại thêm ba dược tề .
Hai khám bệnh: đại tiện nhật hai ba đi , một đường hắc mủ liền , ngực tràn đầy giảm bớt , chúc thủ vuông tục phục . Tự sau khi dùng thuốc giản bệnh lại không phát làm , kiên trì dụng thuốc 3 0 hơn dược tề , ngực uy hiếp đau khổ tràn đầy biến mất . Khiếp đảm dịch sợ không còn . Trong một năm mấy lần theo phỏng , giản bệnh như vào biển nê ngưu .
2 0 năm sau , cái đó mắc bệnh thận hội chứng đến khám bệnh , biết giản bệnh xác thực Kỷ trừ tận gốc . 
 
  Bốn sinh hoàn kiểm chứng
Vương mỗ , cán bộ , năm Kỷ cổ hi . Mắc cao huyết áp , não xơ cứng động mạch , bệnh ở động mạch vành rất nhiều bệnh kiểm chứng , ở nông thôn an dưỡng . Gần hai năm lại tăng giản bệnh , tháng một tả hữu phát bệnh một lần . Phát tác trước hai ba ngày , trớ tước không ngừng , trợn mắt ngẩn người , lúc phát tác quát to một tiếng , người hầu ngược lại tại địa , thiếu kinh nghiệm sống , miệng sùi bọt mép , đầu lắc chi súc , tiểu tiện bài tiết không kiềm chế , năm ba phút về sau, vuông dần dần thức tỉnh , như thế vẫn nửa tỉnh nửa mê , hỏi một đằng, trả lời một nẻo , theo áo sờ giường , túm không nói mớ , về sau mấy ngày thân mệt mỏi lực . Ở một bệnh viện nào đó chẩn đoán bệnh là cục táo tính chứng động kinh , trị liệu không được hiệu quả . Nay xuân mời hơn chẩn trị . Nhìn sắc mặt héo vàng, hơi có sưng vù , nhãn con ngươi ngốc trệ , biểu lộ đạm mạc , tay khẽ run rung động , bựa lưỡi trắng nõn . Tuần biết đầu chóng mặt , tê tay mộc , thích thóa đàm nước bọt , nạp ngây người hóa trễ, đại tiện hai ba ngày một lần . Tiếp xúc được mạch đến dây trượt . Khám bệnh bụng vô đè lên .
Mạch chứng cùng nhau tham gia , kiểm chứng thuộc gió đàm là mắc , bên trong trùm tâm hồn , bên ngoài vọt kinh lạc , nguyên nhân gặp đầu huyễn chi nha, chữa lúc khư gió rửa đàm . Lúc hiệu thuốc vô bốn sinh hoàn , toại đổi canh ăn vào . Sinh xuyên ô 6 lại thêm sinh bán hạ 1 0 lại thêm sinh nam tinh 1 0 lại thêm sinh bạch phụ tử 1 0 lại thêm ba dược tề . Thuốc hậu không thấy không tốt phản ứng , lấy gió đàm không phải sớm chiều có thể tan , đã đều vừa , liền thủ vuông tục phục . Chúc đem bắt đầu vuông mài là nhỏ vụn , mỗi ngày 2 thật , mỗi lần 3 lại thêm , nước cháo đưa tiễn , liên phục tháng một . Uống thuốc thời kỳ giản bệnh mùi phạm , ngừng thuốc nửa cũng không gặp phát tác .
Ngô thị trung y: cổ hi của năm , vận hóa bất lực , một thì khí huyết hóa sinh không đủ , suy cho cùng máu nhẹ chạy bằng khí; thứ hai đàm ẩm ướt bên trong tụ , cùng gió tương hợp , là vì gió đàm . Bốn sinh hoàn là chữa gió đàm thuốc hay , như thế chỉ có thể chữa nó tiêu . Nó bản tại tỳ tại thận , nguyên nhân ứng bình thường bổ dưỡng tỳ thận , mới là thỏa đáng .
Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Lưu đưa thuyền chữa chứng động kinh một án đệ 1 kỳ
Tại sao không thấy chân võ canh kiểm chứng hoàng hoàng giáo sư y nói
Khí quyết - sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh kiểm chứng ( khí quyết )
Sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh tạo thành , phương ca mới giải , lâm sàng vận dụng y án đạo y lưới
《 trung y lâm kiểm chứng kinh nghiệm cùng phương pháp 》 bách thảo cư
Diêm vinh khoa bảy mươi kiểm chứng chữa nghiệm án 3 1 (45 ) giản bệnh ---- sài hồ gia tăng hình rẻ quạt con hào canh kiểm chứng bốn sinh hoàn kiểm chứng cuống dưa tán kiểm chứng
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p