Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Đau nhức tả muốn vuông trị liệu dị ứng tính viêm ruột

【 tạo thành ] tiêu bạch thuật 3 0 lại thêm , xào bạch thược 3 0 lại thêm , trần bì 15 lại thêm , thông khí 15 lại thêm .

【 cách dùng ] thủy tiên phục .

【 công hiệu ] sơ gan tu bổ tỳ . Dùng cho dị ứng tính viêm ruột .

【 mới giải ] dị ứng tính viêm ruột của lâm sàng đặc thù là: phát tác tính đau bụng tiêu chảy , tiết hậu đau nhức giảm , phản phục phát tác . Đau bụng tả nguyên nhân bệnh rất nhiều , có tổn thương lương tiết , có tỳ hư tiết , có thận hư tiết , có lạnh lẽo ẩm ướt tiết , có dịch độc tiết vân vân. Mỗi bên có khác biệt của biểu hiện lâm sàng , duy có gan tỳ không êm thấm của tiết cùng dị ứng tính viêm ruột tương tự . Dị ứng tính viêm ruột của phát sinh , ngoại trừ cùng ẩm thực có quan hệ bên ngoài , càng nhiều gặp nguyên nhân dẫn đến là cảm xúc kích thích , nó nguyên nhân bệnh tại gan , bệnh cơ tại tỳ . Bởi vì gan uất khí trệ , bệnh can khí thừa tỳ , cho nên gan tỳ bất hòa, khí cơ mất cân đối mà đau bụng , ruột minh tả , nguyên nhân trị liệu trùng có lý tỳ . Vuông trung trọng dụng tiêu bạch thuật tu bổ tỳ khô ẩm ướt , tỳ vượng thì gan thể có thể nhu nhuận; hợp với bạch thược âm điệu gan thong thả và cấp bách , trần bì hương thơm cùng ở bên trong, sơ gan hóa trệ , lý tỳ hóa ẩm ướt; tá để phòng gió tính nhuận , tán gan mà dẫn thuốc nhập kinh . Chư thuốc tương hợp , bổ trung ngụ sơ , tả gan tu bổ tỳ , âm điệu và khí thế , thì đau nhức tả có thể chỉ . Bệnh này tức là gan âu tổn thương tỳ , dùng cái gì dụng thông khí mà không cần sài hồ sơ gan lý khí , đóng sài hồ sơ gan mà tính khô , vô ngăn tả chi công , mà thông khí vị tân tán gan , năng lực lục soát gan gió, khư gió tà , trợ giúp bạch thược lấy âm điệu gan , khiến gan không được thừa tỳ , vừa là lý tỳ của dẫn kinh thuốc , nó tính thăng di chuyển , thăng lên lấy ngăn tả , cho nên dụng cái này . Dụng đau nhức tả muốn vuông gia tăng giảm trị liệu dị ứng tính viêm ruột 25 Ví dụ , đều lấy được hài lòng hiệu quả .

【 chữa nghiệm ] vương mỗ , nữ nhân , 45 tuổi . Năm 1988 ngày mùng 5 tháng 12 sơ chẩn . Đau bụng tả nhiều năm , mỗi lần bởi vì ẩm thực vô ý cùng tâm tình chập chờn phát tác . 1 0 ngày trước bởi vì sinh khí gây nên đau bụng , ruột minh tả , ngực uy hiếp bĩ buồn bực , đại tiện mỗi ngày 5~6 thật , chất hiếm mà xen lẫn không tiêu hóa đồ ăn , bụng dưới rớt trướng , tả hậu đau nhức giảm , ăn lạt vô vị , muốn ăn không được tốt , lưỡi chất nhạt , đài bạch mỏng , mạch dây chặc . Trung y biện chứng là gan uất khí trệ , thô bạo phạm tỳ . Chữa lấy sơ gan tu bổ tỳ . Đơn thuốc: tiêu bạch thuật 3 0 lại thêm , xào bạch thược 3 0 lại thêm , thông khí 1 0 lại thêm , trần bì 1 0 lại thêm . Thủy tiên phân 2 thật phục . Phục dụng 3 dược tề , tự giác đau bụng ruột minh giảm bớt , đại tiện số lần giảm bớt , muốn ăn hơi tăng . Liên phục 15 dược tề lành bệnh , theo phỏng 2 tháng không phát .

【 bình chú ] bản nguyên nhân bệnh gan uất khí trệ mà ruột minh đau bụng , tỳ vận mất cân đối mà liền hiếm tả , nguyên nhân trọng dụng tiêu bạch thuật kiện tỳ cùng dạ dày , khiến tính tình vượng , gan thể có thể nhu nhuận; bạch thược âm điệu gan thong thả và cấp bách; trần bì sơ gan hóa trệ , cùng trung lợi nhuận khí; thông khí sơ tán gan âu , khu gió xuất ngoại , trợ giúp bạch thược âm điệu gan chậm tỳ . Chư thuốc dùng được , khiến tỳ kiện gan cùng lành bệnh .9 1 《 lưu khải bác sĩ tòa án học kinh nghiệm hội tụ 》93 (Lưu đại bằng)

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Danh vuông mới dùng đau nhức tả muốn vuông
Đau nhức tả muốn vuông gia tăng giảm mới có nào? Đau nhức tả muốn vuông danh y tâm ngộ cùng gia tăng giảm kinh nghiệm
Đau nhức tả muốn vuông , Đại Biệt Sơn nuôi sinh nhà
Đau nhức tả muốn vuông
Đau nhức tả . Đau nhức tả muốn vuông . Bạch thuật (6 lại thêm ) bạch thược (6 lại thêm ) trần bì ( 4.5 lại thêm ) thông khí (3 lại thêm ) 【 công dụng ] tu bổ tỳ nhu gan , khư ẩm ướt ngăn tả . 【 chủ trị ] đau nhức tả . Ruột minh đau bụng , đại tiện tả , tả tất đau bụng , bựa lưỡi mỏng bạch , mạch lưỡng quan không hòa hợp , dây mà chậm nhân .
Mãn tính tả canh trị liệu ruột minh đau bụng
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p