Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Trong trung y thuốc chữa tiết , lâu tiết , tả , mãn tính viêm ruột

Lâu tiết là bởi vì tiêu chảy lâu ngày , tỳ thận hư nhược hoặc gan tỳ không hòa hợp bố trí . Lấy tiêu chảy tiếp tục hoặc phản phục vượt qua 2 tháng ở trên làm chủ yếu biểu hiện của tả giống như tật bệnh .Bệnh này tương đương với tây y học nói tới của mãn tính viêm ruột .Lâu ngày có thể phát triển trở thành tỳ liệt . Thông thường cảm thụ ngoại tà , ẩm thực không phấn chấn , tình chí mất cân đối , tuổi già hoặc làm bẩm tính khí bạc nhược yếu kém vân vân đều năng lực gây nên tả . Tả kéo dài lâu ngày , tính khí khí hư càng lắm , lạnh lẽo ẩm ướt bên trong sinh , hoặc ẩm ướt âu hóa thành nóng ướt , khiến tính tình lâm nguy , hoặc gan tỳ mất cân đối , gan âu tỳ hư , sơ tiết , vận hóa ngăn chặn; hoặc khí tổn hại cùng dương , da thận dương nhẹ , thành thục mục nát , vận hóa thủy cốc bất lực , thanh trọc không phân , thủy đi ruột , phát là lâu tiết . Bệnh tính nhiều là trống không thật xen lẫn , tính khí khí hư , hoặc tỳ thận dương nhẹ làm gốc; lạnh lẽo ẩm ướt , nóng ướt , đầy bụng , khí trệ là tiêu .

  • Ca bệnh một

Một người bệnh bởi vì ẩm thực không được tiết , phục cảm giác nóng ẩm ướt , tiêu chảy kèm ruột minh đau bụng ba ngày , ngày đi mấy lần , giáp có chút ít màu vàng dính đông lạnh , hậu môn nóng rực , miệng khô , bựa lưỡi vàng nhạt trọc chán , mạch nhu số .Biện chứng:Nóng ẩm ướt tổn thương ở bên trong, dạ dày ruột bất hòa.Cách chữa:Thanh nhiệt hóa ẩm ướt , lý khí cùng trung .

Phương thuốc:Ổi rễ sắn 15 lại thêm , xuyên ngay cả 3 lại thêm , hoàng cầm 1 0 lại thêm , trần bì 5 lại thêm , phục linh 15 lại thêm , bụng lớn da 15 lại thêm , trạch tả 1 0 lại thêm , hoắc hương 1 0 lại thêm , trước xe tử ( bao tiên ) 15 lại thêm , mộc hương 6 lại thêm , Tiêu Sơn tra 15 lại thêm .

Người bệnh bệnh giá trị trường mùa hạ tiết , nóng ẩm ướt thịnh hành , lại gia tăng ẩm thực không được sạch , thương tới tính khí , trong ngoài ẩm ướt tà khó khăn dồn dập , vận hóa thất trách , lên xuống mất cân đối , thanh trọc không phân , cùng nhau hỗn mà xuống . Chính như 《 cảnh nhạc toàn thư tả 》 nói tới: "Nếu ẩm thực thất tiết , sinh hoạt thường ngày thỉnh thoảng , cho nên tính khí thụ thương , thì thủy ngược lại là ẩm ướt , cốc ngược lại là trệ , khí tinh hoa không thể thua hóa , chính là suy cho cùng hợp dơ hạ xuống mà tả lỵ làm vậy ." Nóng ẩm ướt tổn thương ở bên trong, thanh trọc cùng nhau hỗn , nguyên nhân thấy lớn liền đường tiết , giáp có màu vàng chất nhầy , bựa lưỡi hoàng chán mà dày. Nắng nóng tổn thương âm hao tổn dịch , nguyên nhân gặp trong bụng bị bỏng , miệng khô , lưỡi đỏ trung nứt . Chữa cầm sạch nhiệt hoá ẩm ướt , lý khí cùng ở bên trong, vuông chọn rễ sắn cầm ngay cả nước gia tăng giảm . Dược dụng rễ sắn thăng rõ ràng ngăn tả; thuốc đắng , hoàng cầm rõ ràng ruột hóa ẩm ướt: cách hương , mộc hương , trần bì khô ẩm ướt giải sầu , hành khí trợ giúp vận; bị cầm , trạch tả , trước xe tử đám thấm lợi nhuận ẩm ướt; Tiêu Sơn tra tiêu thực trợ giúp vận . Này chính là "Chữa ẩm ướt bất lợi tiểu tiện không phải nó chữa vậy", nguyên nhân rõ ràng ruột hóa ẩm ướt cùng nhạt thấm của phẩm phối hợp mà lấy hiệu quả .

  • Ca bệnh hai

Người bệnh mãn tính đường tiết hơn hai mươi năm , lúc bình phục lúc tả , từng tra ruột kính thị mãn tính viêm ruột kết . Nguyên nhân gần tình chí không khoái cùng bị cảm lạnh tái phát , liền hạ hiếm đường , mỗi ngày 3~4 thật , kèm thêm đau bụng ruột minh , lưỡi chất hơi nhạt , đài mỏng trắng nõn , mạch tế .Biện chứng:Gan tỳ không hòa hợp , tỳ dương không được vận .Cách chữa:Sơ gan vận tỳ .

Phương thuốc:Trần bì 6 lại thêm , xào thông khí 1 0 lại thêm , xào bạch thuật 1 0 lại thêm , bạch thược 1 0 lại thêm , chế hương phụ 1 0 lại thêm , chỉ xác 1 0 lại thêm , cái ô dược 1 0 lại thêm , pháo khương than củi 3 lại thêm , cây nhục đậu khấu 5 lại thêm , ổi mộc hương 1 0 lại thêm , trầm hương khúc 12 lại thêm , chích cam thảo 3 lại thêm .

Hai khám bệnh:Thuốc hậu triệu chứng cải thiện , đại tiện đã thành hình , vô đau bụng ruột minh , lưỡi chất nhạt , đài mỏng bạch , mạch tế . Tỳ dương không phấn chấn , vận hóa không có quyền . Phía trên gia tăng xào đảng sâm 15 lại thêm , chế phụ tử 5 lại thêm . Tục phục điều trị .

Ba khám bệnh:Đường tiết Kỷ ít, bị cảm lạnh hoặc sinh khí hậu phần bụng bĩ trướng , hoặc kèm liền đường , đài mỏng bạch , mạch tế . Chữa lại ôn dương vận tỳ , lý khí âm điệu trung . Bắt đầu vuông lại phục . Về sau tái khám , theo mây rất ít tiêu chảy , phần bụng so với thư .

Người bệnh mãn tính đường tiết , thường bởi vì tình chí không khoái mà dụ phát , tổng bởi vì tình chí mất cân đối cho nên bệnh can khí không được thư , can mộc thô bạo thừa phạm tỳ thổ , tỳ mất kiện vận , lên xuống mất cân đối , thanh trọc không phân , mà thành tả ."Đau nhức trách của gan , tả trách của tỳ" . 《 cảnh nhạc toàn thư tả 》 nhật: "Phàm gặp nộ khí liền làm tả nhân , tất tiên lấy giận lúc ương lương , suy cho cùng tổn thương tính khí , nguyên nhân nếu có chỗ phạm , tức theo xúc mà phát , này gan tỳ hai bẩn của bệnh cũng . Đóng lấy gan mộc khắc thổ , tính tình thụ thương mà như thế ." Tả kéo dài lâu ngày , khí hư cùng dương , hỏa không được ấm thổ , mất tại ấm ruột thừa , nguyên nhân gặp lưỡi chất nhạt , bị cảm lạnh thì dụ phát tả . Sơ chẩn tiên cho điều hòa gan tỳ , chọn lựa đầu tiên đau nhức tả muốn vuông làm cơ sở , gia tăng pháo khương than củi , thịt đậu ý , tu bổ hỏa ấm thổ , ấm bỏ dở tả . Hai khám bệnh người bệnh đại tiện đã thành hình , vô đau bụng ruột minh , tăng cường ôn bổ trung tiêu , lấy trợ giúp vận hóa , nguyên nhân gia tăng đảng sâm , phụ tử , ích khí trợ giúp dương .

Lời kết thúc

Tả có lâu bạo phân chia , bệnh tình có hư thực có khác , tính chất có nóng lạnh bất thông , cách chữa dụng thuốc lúc xem xét nó bệnh cơ , xét nó hư thực , phân biệt nó nóng lạnh . Lý sĩ phẩm tại 《 y tông tất đọc 》 trung chỉ ra: chữa tiết dụng thuốc "Bổ hư không thể thuần dụng cam ấm , quá cam thì sinh ẩm ướt; thanh nhiệt không thể thuần dụng khổ hàn , quá đắng thì tổn thương tỳ; gạt sáp không thể quá sớm , sợ lưu trệ hơn tà; nhạt thấm không thể quá nhiều , sợ nước miếng thương dương hãm ." Này "Bốn không thể ", là lâm kiểm chứng trị liệu tả không thể sơ sót nguyên tắc căn bản , này cùng lý trung tử chữa tiết chín pháp: "Nhạt thấm , thăng xách , thanh lương , sơ lợi nhuận , cam chậm , chua xót thu vào , khô tỳ , ấm thận , vững chắc sáp ", từ khác nhau khía cạnh tổng kết trị liệu tả của phương pháp cụ thể , cái này tức là kinh nghiệm của tiền nhân , cũng là đối với một chứng bệnh đang trị liệu thượng của trọng yếu lý luận . Đối lâm kiểm chứng có phần có ý nghĩa , cần chúng ta tại trong thực tiễn tăng thêm lý giải cùng vận dụng .

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
【 bốn nghịch tán ]9 mãn tính viêm ruột
【 tả của châm cứu trị liệu ]
Mãn tính viêm ruột kết trung y biện chứng thi chữa
Viêm ruột kết
Mãn tính viêm ruột trung y đặc hiệu trị tận gốc vuông
Gấp gáp mãn tính viêm ruột 6 0 hỏi
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p