Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
( 1 ) ngũ tạng biện chứng hệ thống ( nhăn học hi )

Ngũ tạng biện chứng luận trị hệ thống

Ngũ tạng tự bệnh biểu hiện

Ngũ tạng bản bẩn tự bệnh

Phế ( kim )Phổi khí bế tắc phế âm không đủ

Tâm ( hỏa )Tâm hỏa thượng viêmTâm âm máu nhẹ

Tỳ ( thổ )Lương trệ trung tiêuTỳ hư khí hãm

Gan ( mộc )Gan dương thượng cangGan máu không đủ

Thận ( thủy )Mệnh môn hỏa suyThận âm khuy tổn hại

 

Ngũ tạng cùng nhau sinh quan hệ mất cân bằng bệnh biến biểu hiện

Bệnh biến năm bẩn

Quá qua không được cùng

Mẫu bệnh cùng tử tử bệnh phạm mẫu mẫu coi nhẹ tử tử trộm mẫu khí

Phế

( kim )

Kim bệnh cùng thủy ( phế phong thuỷ sưng )

Kim bệnh cùng thổ ( bệnh phổi sinh đàm )

Kim không được sinh thủy ( phế thận âm hư )

Kim đất tơi xốp yếu ( tỳ phổi khí nhẹ )

Tâm

( hỏa )

Hỏa thịnh cùng thổ ( nóng tích dạ dày phủ )

Hỏa bệnh cùng mộc ( nóng cực động gió )

Hỏa không được sinh thổ ( canh năm tả )

Hỏa suy mộc bệnh ( máu không được nuôi gân )

Tỳ

( thổ )

Thổ chín cùng kim ( tỳ ẩm ướt phạm phế )

Thổ bệnh cùng hỏa ( tỳ ẩm ướt hoá nhiệt )

Thổ không được sinh kim ( tỳ hư phế khô )

Thổ hư hỏa suy ( tiểu tràng hư hàn tả )

Gan

( mộc )

Mộc vượng sinh hỏa ( giận nổi giận )

Mộc bệnh cùng thủy ( âu bỏng lửa âm )

Mộc không nhóm lửa ( nhút nhát không ngủ )

Mộc suy thủy mệt ( gan thận âm khuy )

Thận

( thủy )

Thủy chín cùng mộc ( hàn trệ can kinh )

Thủy bệnh cùng kim ( thủy uống lăng phế )

Thủy không được hàm mộc ( âm hư gan vượng )

Thủy hư kim bệnh ( âm hư phế khô )

Ngũ tạng tương khắc quan hệ mất cân bằng bệnh biến biểu hiện

Bệnh biến năm bẩn

Quá qua không được cùng

Tăng theo cấp số nhân cùng nhau khinh ngược lại thừa ngược lại khinh

Phế

( kim )

Kim hành thừa mộc ( phế khô gan nóng )

Kim vượng hỏa âu ( phế nhiệt hoá hỏa )

Lửa mạnh kim tù ( tâm nóng phế khô )

Mộc vượng kim tổn thương ( nóng tính khinh phế )

Tâm

( hỏa )

Hỏa hành thừa kim ( tâm hỏa tổn thương phế )

Lửa mạnh thủy khô ( can đảm nóng ướt )

Thủy thắng khắc hỏa ( thủy uống lăng tâm )

Kim lãnh hỏa suy ( hàn trệ ngực tý )

Tỳ

( thổ )

Thổ hành thừa thủy ( tỳ bệnh cùng thận )

Thổ chín mộc âu ( can đảm nóng ướt )

Thổ bại cây mộc tặc ( tỳ hư gan vượng )

Thổ không được chế thủy ( tỳ hư bệnh phù )

Gan

( mộc )

Mộc hành thừa thổ ( bệnh gan truyền tỳ )

Mộc thiêu chết kim ( nóng tính phạm phế )

Kim thắng khắc mộc ( gan yếu phế vượng )

Mộc không được sơ thổ ( gan tỳ không hòa hợp )

Thận

( thủy )

Thủy hành thừa hỏa ( hàn thủy xung tâm )

Thủy hiện sụp đổ ( bệnh thận bệnh phù )

Thổ vượng khắc thủy ( tả suy cho cùng bệnh bí đái )

Thủy hư hỏa chín ( tâm thận không giao )

49Bản bẩn tự bệnh:

Phổi khí bế tắc:Tam tử nuôi thân canh tống phục mông thạch lăn đàm hoàn .

Phế âm không đủ:Bách hợp vững chắc vững chắc .

Tâm hỏa thượng viêm:Đại hoàng thuốc đắng tả tâm Tôn-ga lá trúc tâm .

Tâm âm máu nhẹ:Thiên vương bổ tâm đan

Lương trệ trung tiêu:Tra khúc bằng dạ dày tán .

Tỳ hư khí hãm:Bổ trung ích khí Tôn-ga ô mai .

Gan dương thượng cang:Thiên ma câu đằng uống gia tăng hạ cô thảo .

Gan máu không đủ:Nhất quán tiên đi xuyên luyện tử gia tăng bạch thược .

Mệnh hỏa suy vi:Phải về hoàn

Thận âm khuy tổn hại:Trái về uống .

5 0 ngũ tạng cùng nhau sinh quan hệ mất đi bình hoành của bệnh biến

(49 ) phế

Kim bệnh cùng thủy ( phế phong thuỷ sưng Ví dụ ):

Càng tỳ canh hợp đạo thủy phục linh canh .

Kim bệnh cùng thổ ( bệnh phổi sinh đàm ):

Đình lịch táo ta tả phế canh hợp ba cố chấp canh .

Kim không được sinh thủy ( phế thận âm hư ):

Giữ gìn phế hoàn ( huyền sâm , phục linh , chích thảo, cách sơn cạy , râu thuốc đắng , mạch môn , ngọc trúc , bạch thược , bối mẫu tứ xuyên , bách hợp , một trăm bộ , sinh địa , địa xương da , hạn sen cỏ ) .

Kim đất tơi xốp yếu ( tỳ phổi khí nhẹ ):

Tứ quân tử Tôn-ga hoàng kì , sa nhân .

(5 0 ) tâm

Hỏa thịnh cùng thổ ( dạ dày phủ tích nóng ):

Rõ ràng dạ dày tán tăng lớn vàng, thạch cao sống .

Hỏa bệnh cùng mộc ( nóng cực động gió ):

Linh sừng câu đằng canh .

Hỏa không được sinh thổ ( canh năm tả ):

Bốn thần hoàn gia tăng chế phụ mảnh nhỏ .

Hỏa suy mộc bệnh ( máu không được nuôi gân ):

Bốn vật Tôn-ga rễ sô đỏ , cây kê huyết đằng .

(5 1 ) tỳ

Thổ chín cùng kim ( tỳ ẩm ướt phạm phế ):

Tam tử nuôi thân canh hợp hai trần thang .

Thổ bệnh cùng hỏa ( tỳ ẩm ướt hoá nhiệt ):

Hoàng cầm hoạt thạch canh .

Thổ không được sinh kim ( tỳ hư phế khô ):

( tham gia linh bạch thuật tán .

Thổ hư hỏa suy ( tiểu tràng hư hàn tả ):

( phụ tử lý trung Tôn-ga nhục quế , cây ngô thù du .

(52 ) gan

Mộc vượng sinh hỏa ( giận nổi giận ):Khi về rồng oái hoàn .

Mộc bệnh cùng thủy ( âu bỏng lửa âm ):Nhất quán tiên đi sa sâm , đương quy gia tăng bạch thược , hoàng cầm .

Mộc không nhóm lửa ( nhút nhát không ngủ ):Cây táo chua nhân canh .

Mộc suy thủy mệt ( gan thận âm tổn thương ): kỷ hoa cúc địa hoàng hoàn .

(53 ) thận

Thủy chín cùng mộc ( hàn trệ can kinh );

Sân thượng ô dược tán .

Thủy bệnh cùng kim ( thủy uống lăng phế ):

Tiểu thanh rồng canh .

Thủy không được hàm mộc ( âm hư gan vượng ):

Sáu vị địa hoàng hoàn gia tăng bạch thược , cây hoa cúc .

Thủy hư kim bệnh ( âm hư phế khô ):

Rõ ràng nuốt cam lộ uống .

Huyền sâm , hai đông , hai thược nuôi âm nhuận phế; nhị địa bổ thận âm; hoàng cầm , thạch hộc rõ ràng khô nhuận phế , lấy tấu tư thận nhuận phế chi công .

5 1 ngũ tạng tương khắc quan hệ mất đi bằngHành của bệnh biến

(49 ) phế

Kim hành thừa mộc ( phế khô gan nóng ):

( , tang cúc uống gia tăng hoàng cầm .

Kim vượng hỏa âu ( phế nhiệt hoá hỏa ):

Thiên kim vi thân Tôn-ga ngân hoa , hoàng cầm , trọng lâu , chiết bối , ngư tinh thảo, đình lịch tử .

Lửa mạnh kim tù ( tâm nóng phế khô ):

, thanh tâm hạt sen uống đi nhân sâm , hoàng kì gia tăng đan bì , thiên đông , lá trúc tâm .

Bản phương lấy đóa hoa sen bằng đá tử , lá trúc tâm , đan bì thanh tâm hỏa; địa xương da , hoàng cầm thoái trong phổi hư nhiệt; thiên

Đông , mạch môn nhuận phế mà tư đại tràng; phục linh , trước nhân lợi nhuận thủy giảm hỏa , tổng cộng tấu thanh tâm nhuận phế chi công .

Mộc vượng kim tổn thương ( nóng tính khinh phế ):

Phương thuốc cho sẵn liệu phế hoàn .

Bạch thược , hoàng cầm , Sơn chi nhân tả nóng tính , hai đông , ngọc trúc , bách hợp giữ gìn phế kim ,

(5 0 ) tâm

Hỏa hành thừa kim ( tâm hỏa tổn thương phế ):

( chủ kiểm chứng ) nóng lên, phát nhiệt mồ hôi xuất , tâm phiền khát nước , thở khục khí thô , đàm nhiều hoàng đặc , mũi thở vỗ , mặt đỏ chảy máu cam , bựa lưỡi hoàng khô , mạch tượng di chuyển

Hồng .

( cách chữa ) thanh tâm hỏa , giữ gìn phế nước miếng , sừng tê địa hoàng canh hợp bạch hổ canh .

( cơ chế ) tâm hỏa tổn thương phế có Lôi Thiên đại tráng " " của tượng , lôi hỏa thuộc tâm , càn kim loại phế , sét ở trên trời , uy danh quá mức cường tráng , tâm hỏa phạm

Phế , nó bệnh cũng quá mức , bản phương sừng tê địa hoàng canh ( sừng tê có thể trâu nước sừng bột thay mặt ) thanh tâm hỏa , bạch hổ thang thanh kim giữ gìn phế , phế nước miếng khỏi bị tâm

Hỏa chi cướp thì bình phục .

Lửa mạnh thủy khô ( nóng chín tổn thương âm ):

Đạo đỏ tán gia tăng thuốc đắng , huyền sâm , mạch môn .

Thủy chín khắc hỏa ( thủy uống lăng tâm ):

Chân võ canh .

Kim lãnh hỏa suy ( hàn trệ ngực tý ):

( chủ kiểm chứng ) ngực tý , thở dốc khục thóa , lồng ngực đau đớn , tứ chi quyết lạnh , đài bạch mạch trầm .

( cách chữa ) thông dương tán kết liễu , quát lâu giới bạch bạch tửu thang .

(5 1 ) tỳ

Thổ hành thừa thủy ( tỳ bệnh cùng thận ):

( chủ kiểm chứng ) trung quản bĩ buồn bực , khát không muốn uống , bụng dưới căng đầy , tiểu tiện ngắn đỏ mà nóng , đài cây hoàng chán , mạch tượng nhu số .

( cách chữa ) rõ ràng lợi nhuận nóng ướt , hoàng cầm hoạt thạch canh .

( cơ chế ) tỳ bệnh cùng thận có Sơn Thủy Mông " " của tượng , này cấn thổ quá mức mà khắc khảm thủy , xuất hiện tỳ kinh nóng ướt đặt cược bàng quang chứng nhận .

Bản phương hoàng cầm , phục linh da rõ ràng ẩm ướt trung của nóng; chư linh , bạch khấu tuyên hoá trung tiêu của ẩm ướt; hoạt thạch , thông thảo, bụng lớn da tuyên hoá khí mà lợi nhuận nhỏ

Liền . Hoá khí thì ẩm ướt hóa , tiểu tiện lợi nhuận thì hỏa phủ thông , đặt cược bàng quang của nóng ướt tự ngoại trừ .

Thổ chín mộc âu ( can đảm nóng ướt ):

Long đảm tả gan Tôn-ga nhân sắp đặt , hổ trượng .

Mộc thông , trước nhân , trạch tả , nhân sắp đặt , hổ trượng vân vân tuấn thuốc thanh hỏa lợi nhuận nóng ướt

Làm chủ; mật thảo, sơn chi , hoàng cầm trùng rõ ràng ẩm ướt trung của nóng làm phụ; sài hồ , đương quy , địa hoàng sơ bệnh can khí , nuôi gan máu là tá; cam thảo cùng trung giải độc

Là sứ, tổng cộng tấu ngoại trừ nóng ướt trở ra bệnh vàng da chi công .

Thổ bại cây mộc tặc ( tỳ hư gan vượng ):

Đau nhức tả muốn vuông

Thổ không được chế thủy ( tỳ hư bệnh phù ):

Hương cát sáu quân tử Tôn-ga trước nhân , trạch tả .

(52 ) gan

Mộc hành thừa thổ ( bệnh gan truyền tỳ ):

Tiêu dao tán gia tăng sinh cốc mạch nha , bắc sa sâm .

Mộc thiêu chết kim ( nóng tính phạm phế ):

Đại cóc tán gia tăng bạch thược , mạch môn , bách hợp .

Kim thắng khắc mộc ( gan yếu phế vượng ):

Rõ ràng khô cứu phế canh đi nhân sâm , cam thảo , a giao gia tăng đương quy , bạch thược .

Mộc không được sơ thổ ( gan tỳ không hòa hợp ):

Củi bằng canh .

(53 ) thận

Thủy hành thừa hỏa ( hàn thủy xung tâm ):

Quế nhánh gia tăng quế canh .

Thủy hiện sụp đổ ( bệnh thận bệnh phù ):

Thật tỳ uống .

Bạch thuật , gừng , táo ta , chích cỏ phụ tử , thảo quả cây đu đủ

Thủy đất tơi xốp vượng ( tả suy cho cùng bệnh bí đái ):

Trái về uống .

Thủy hư hỏa chín ( tâm thận không giao ):

Tu bổ Khảm viết Ly đan .

Quế phụ cóc bột gừng , táo ta

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Phải tránh cố thử thất bỉ xem ngũ hành nuôi ngũ tạng
Ngũ tạng chỗ ác
Ngũ hành ngũ tạng lục phủ quan hệ ngũ tạng lục phủ của ngũ hành quan hệ đồ
Vận dụng ngũ hành sinh khắc pháp trị liệu cảm xúc bệnh
Giải thích dễ hiểu ngũ tạng cùng ngũ hành loạt (2 )------ đọc:89 cất giữ:3 phân loại: ta yêu trung y tác giả: hạnh vận tuyên bố thời gian:2 0 12- 0 4- 19 0 6:48:33
《 đan cái bàn ngọc dài 》 > quyển của ba tính khí cửa
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p