Mùi đăng lục

Khai thông VIP , trôi chảy hưởng miễn phí sách điện tử vân vân 14 hạng siêu giá trị phục

Khai thông VIP
Chu lão trị liệu kinh nguyệt không đều bệnh án ba thì ( 2 )

Bệnh án cùng khám và chữa bệnh trải qua (Một)

Cố mỗ nào đó , nữ tính , 4 0 tuổi .

2 0 1 0 năm ngày 17 tháng 12 sơ chẩn . Người bệnh kể triệu chứng bệnh kinh nguyệt mất cân đối nửa hơn . Nửa năm qua người bệnh kinh nguyệt không được quy luật , lâm ly không ngừng , kinh lượng có nhiều cục máu , lần trước kinh nguyệt thời gian là ngày mùng 3 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 , hôm nay lại gặp đỏ , lượng nhiều, có cục máu . Lưỡi chất đỏ sậm , đài bạch , mạch trầm tế .

Đơn thuốc:

Khi về 1 0 lại thêm       thục địa 15 lại thêm       bạch thược 15 lại thêm       xuyên khung 1 0 lại thêm

Tiên linh tỳ 1 0 lại thêm       ba kích thiên 1 0 lại thêm       cây râm tử 1 0 lại thêm       hương phụ 1 0 lại thêm

Tiên hạc thảo, 15 lại thêm       xâu chúng than củi 15 lại thêm       cỏ xuyến than củi 1 0 lại thêm       a giao dương 1 0 lại thêm

Ngả diệp than củi 6 lại thêm      cam thảo 6 lại thêm

7 dược tề , thủy tiên phục , nhật một dược tề .

2 0 1 0 năm ngày 28 tháng 12 hai khám bệnh . Người bệnh sau khi dùng thuốc kinh lượng rõ ràng giảm bớt , mang kinh ba ngày , eo đầu gối bủn rủn , mệt mỏi bất lực . Lưỡi chất đỏ sậm , đài bạch , mạch trầm tế .

Đơn thuốc:

Khi về 1 0 lại thêm       thục địa 15 lại thêm       bạch thược 15 lại thêm       xuyên khung 1 0 lại thêm

Tiên linh tỳ 1 0 lại thêm       ba kích thiên 1 0 lại thêm       cây râm tử 1 0 lại thêm       hương phụ 1 0 lại thêm

Tiên hạc thảo, 15 lại thêm       xâu chúng than củi 15 lại thêm       cỏ xuyến than củi 1 0 lại thêm       a giao dương 1 0 lại thêm

Cam thảo 6 lại thêm       hạn sen cỏ 15 lại thêm       bồ hoàng than củi bao 15 lại thêm       đảng sâm 15 lại thêm

14 dược tề , thủy tiên phục , nhật một dược tề .

2 0 1 1 năm ngày mùng 7 tháng 1 ba khám bệnh . Người bệnh ứng là ngày mùng 3 tháng 1 hành kinh , đến nay mùi đi , đầu trướng nhãn trầm , khí hư lượng nhiều, rụng tóc . Lưỡi ngầm , đài bạch , mạch trầm tế .

Khi về 15 lại thêm       sinh thục địa mỗi bên 15 lại thêm       đỏ bạch thược mỗi bên 15 lại thêm       xuyên khung 15 lại thêm

Tiên linh tỳ 1 0 lại thêm       ba kích thiên 1 0 lại thêm       cây râm tử 15 lại thêm       hương phụ 1 0 lại thêm

Đảng sâm 15 lại thêm       a giao dương 1 0 lại thêm       cẩu kỷ tử 1 0 lại thêm       cây ích mẫu 2 0 lại thêm

Bạch thuật 6 lại thêm       chích cam thảo 6 lại thêm

14 dược tề , thủy tiên phục , nhật một dược tề .

Bệnh án cùng khám và chữa bệnh trải qua(Hai)

2 0 1 1 năm ngày 28 tháng 1 bốn khám bệnh . Người bệnh kinh nguyệt đến nay mùi đi , mệt mỏi quyện đãi , eo đầu gối bủn rủn . Lưỡi ngầm , đài bạch , mạch trầm tế .

Đơn thuốc:

Khi về 15 lại thêm       sinh thục địa mỗi bên 15 lại thêm    đỏ bạch thược mỗi bên 15 lại thêm     xuyên khung 15 lại thêm

Tiên linh tỳ 1 0 lại thêm     ba kích thiên 1 0 lại thêm     cây râm tử 15 lại thêm     hương phụ 1 0 lại thêm

Đảng sâm 15 lại thêm       a giao 1 0 lại thêm dương      cẩu kỷ tử 1 0 lại thêm     nghi ngờ cây ngưu tất 15 lại thêm

Cây ích mẫu 2 0 lại thêm     hoa hồng 6 lại thêm        chích cam thảo 6 lại thêm

14 dược tề , thủy tiên phục , nhật một dược tề .

2 0 1 1 năm ngày mùng 2 tháng 3 năm khám bệnh . Người bệnh sau khi dùng thuốc kinh nguyệt Kỷ đi , vẫn mệt mỏi quyện đãi , eo đầu gối bủn rủn . Lưỡi ngầm , đài bạch , mạch trầm tế .

Đơn thuốc:

Khi về 15 lại thêm       thục địa 15 lại thêm       bạch thược 15 lại thêm       xuyên khung 15 lại thêm

Tiên linh tỳ 1 0 lại thêm       ba kích thiên 1 0 lại thêm       cây râm tử 15 lại thêm       hương phụ 1 0 lại thêm

Đảng sâm 15 lại thêm       a giao 1 0 lại thêm dương        cẩu kỷ tử 1 0 lại thêm       phục linh 15 lại thêm

Cây ý dĩ nhân 15 lại thêm       bạch thuật 15 lại thêm       chích cam thảo 6 lại thêm

14 dược tề , thủy tiên phục , nhật một dược tề .

Phân tích cùng thảo luận

Bản án người bệnh nửa năm qua kinh nguyệt tuần tự không định kỳ , hành kinh thì lâm ly không ngừng , kinh lượng khá nhiều , chính là thận khí không đủ , xung mặc cho giảm mất , máu nhẹ máu trệ , khí không được nhiếp huyết dẫn lên, chữa thích hợp ấm thận dưỡng huyết cầm máu . Vuông dụng bốn vật canh phối a giao dưỡng huyết bổ huyết; tiên linh tỳ , ba kích thiên, cây râm tử ấm thận tu bổ tinh; tiên hạc thảo, , cỏ xuyến than củi , xâu chúng than củi , ngả diệp than củi ấm kinh thu liễm cầm máu . Chu Bình An giáo sư tại ấm thận dưỡng huyết trên cơ sở , hòa hợp dụng xâu chúng than củi máu lạnh cầm máu , trị liệu băng huyết , kinh ở giữa hết hạn máu vân vân phụ khoa máu kiểm chứng , hiện đại dược lý nghiên cứu cho thấy , xâu chúng vốn có co vào cung Tý cơ bàng quang của tác dụng , có thể hưng phấn cung Tý , xâu chúng xào than củi có thể rõ ràng rút ngắn chuột nhỏ của chảy máu cùng ngưng huyết thời gian , vốn có cầm máu tác dụng , bởi thế là trị liệu kinh nguyệt quá nhiều , quá thời hạn sanh thiếu tháng , dòng người hậu chảy máu , thời kỳ sau khi sanh chảy máu các loại thuốc hay . Tái phối ngũ tiên hạc thảo, , cỏ xuyến than củi , a giao , ngả diệp than củi vân vân dưỡng huyết ích khí cầm máu của phẩm , hiệu quả rõ ràng .

Tác giả: tôn nhụy

Bổn trạm gần cung cấp tồn trữ phục vụ , tất cả nội dung đều từ người sử dụng tuyên bố , như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung , mờiĐiểm kích báo cáo.
Mở ra APP đọc toàn văn cũng bảo tồn vĩnh cửu Càng nhiều tương tự luận án
Đoán các ngươi thích
Tương tự luận án
Hoạt dụng "Ba pháp" chữa băng huyết
269 kỳ hiệu lương vuông công năng tính tình cung chảy máu 14 vuông
Băng huyết ( công năng tính tình cung chảy máu ) bí phương
Nhựa cây ngải canh ( lại danh khung về nhựa cây ngải canh )
Nứt lọt ( công năng tính tình cung chảy máu )
Công năng tính tình cung chảy máu ( băng huyết ) hiệu nghiệm vuông
Càng nhiều tương tự luận án > >
Sinh hoạt phục vụ
Khóa lại tài khoản thành công
Đến tiếp sau có thể đăng lục tài khoản trôi chảy hưởng VIP đặc quyền !
Nếu như VIP công có thể sử dụng có trục trặc ,
Có thể ấn vào đây liên hệ phục vụ khách hàng !
p